Analize i Statistike

Narodna skupština u brojkama. Predstavljamo analize i statističku vizualizaciju aktivnosti narodnih poslanika i rada Parlamenta u celini.

Odnos ukupnog broja obraćanja po poslaničkim klubovima


Odnos obraćanja poslanika po poslaničkim klubovima


Odnos podnetih i usvojenih amandmana


Odnos usvojenih zakona

Prikazana su poslednja tri meseca u kojima je bilo usvojenih zakona

Odnos zakona u proceduri

Prikazana su poslednja tri meseca u kojima su predlozi zakona upućeni u proceduru

Preuzmi tabelu
Ime i prezime Poslanički klub Govori o amandmanima Govori o aktima Poslovnik Replike Postavljanje poslaničkih pitanja Ukupan broj obraćanja
Dubravko Bojić SRS 4 0 0 0 0 4
Jelena Žarić Kovačević SNS 4 0 0 0 0 4
Ivana Nikolić SNS 4 0 0 0 0 4
Blaža Knežević SNS 4 0 0 0 0 4
Dalibor Radičević SNS 4 0 0 0 0 4
Milimir Vujadinović SNS 4 0 0 0 0 4
Milan Knežević SNS 4 0 0 0 0 4
Dragan Savkić SNS 4 0 0 0 0 4
Ljiljana Malušić SNS 4 0 0 0 0 4
Aleksandra Belačić SRS 4 0 0 0 0 4
Jasmina Obradović SNS 4 0 0 0 0 4
Borka Grubor SNS 4 0 0 0 0 4
Krsto Janjušević SNS 4 0 0 0 0 4
Ana Čarapić SNS 4 0 0 0 0 4
Milanka Jevtović Vukojičić SNS 4 0 0 0 0 4