Prva posebna sednica, u Jedanaestom sazivu, 11.08.2016.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prva posebna sednica, u Jedanaestom sazivu

01 Broj 06-2/164-18

3. dan rada

11.08.2016

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:00 do 19:20

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Vreme.

Miroslav Lazanski

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
…. Svesni smo da idete ka EU i to nama nije problem. Oni to nama javno kažu. Zaista me čudi zašto onda neki naši političari …
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala poslaniče. Vreme je isteklo.
Reč ima Slaviša Ristić, a neka se pripremi Mirko Krlić.
...
Demokratska stranka Srbije

Slaviša Ristić

Poslanički klub Demokratska stranka Srbije
Uvaženi narodni poslanici, poštovana predsedavajuća, pokušaću da za preostalo vreme naše poslaničke grupe se osvrnem na onaj deo programa mandatara za sastav nove Vlade koji se odnosi na KiM, na našu autonomnu pokrajinu.
Na prvi pogled uočljiv je pokušaj stvaranja slike da će buduća Vlada posvetiti važno mesto KiM s obzirom da se o KiM govori u prvoj od deset tačaka, preciznije tačka 10. podtačka 4. tačka 1. zapravo, podtačka 4.
Međutim, iz prvog čitanja ovog teksta koji se nalazi na dve stranice može se uočiti tendencija da će se zapravo Vlada prema KiM se odnositi kao i u prethodnom periodu, kao prema svojoj dijaspori a ne kako Ustav nalazi, kao prema svom neotuđivom delu Republike Srbije.
Reći ću zašto tako mislim. Naravno, u tekstu stoji da će Vlada nastaviti da ulaže u infrastrukturne projekte, da će podržati obrazovanje, kulturu, socijalnu zaštitu, zdravstvo i to nije sporno, to se dešava i priznajemo da se to radi.
Ono što jeste zaista sporno, a to je činjenica da se iz predloženog teksta ekspozea može videti namera buduće Vlade da će nastaviti proces institucionalnog povlačenja države Srbije sa prostora KiM.
Poštovani narodni poslanici, nikakva Zajednica srpskih opština, naročito ne ona koja je definisana Briselskim sporazumom od aprila meseca 2013. godine ne može zameniti državu Srbiju na KiM i ne može zameniti državne institucije na prostoru KiM.
Mandatar je govoreći nešto o tome izrekao primedbu, verovatno i delu naših poslanika da zapravo slabo čitamo i da ne znamo za tu činjenicu da Briselski sporazum, da prvih šest tačaka Briselskog sporazuma se odnosi na Zajednicu srpskih opština. To jeste tačno, ali upravo u tih prvih šest tačaka Briselskog sporazuma stoji da će ta buduća zajednica, ukoliko će uopšte biti formirana, po Ustavu i zakonima republike kosova, nažalost da neće praktično imati nikakva ovlašćenje, sem neku vrstu nadzora u obrazovanju i zdravstvu i ekonomskom razvoju, a mislim da se čak i svesno prikrivaju i ostale tačke Briselskog sporazuma, ima ih još devet, naročito nekoliko njih.
Zbog kratkoće vremena, pomenuću i tačku 7. koja se odnosi na konstataciju iz Briselskog sporazuma da će na Kosovu postojati samo jedna policija i da će to biti kosovska, prištinska policija i da je potrebno da sva dotadašnja policija sa severa Kosova, srpska policija bude integrisana u policiju kosova, što je nažalost završeno i sada.
Takođe se to odnosi i na pravosuđe pa smo došli do situacije da naše sudije budu integrisane…
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
...
Demokratska stranka Srbije

Slaviša Ristić

Poslanički klub Demokratska stranka Srbije
… molim samo za par sekundi da završim misao, da naše sudije srpske integrišemo u kosovsko pravosuđe.
Takođe, tačka koja se odnosi na kosovske izbore pa smo imali…
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala. Prekoračili ste sada već znatno vreme.
...
Demokratska stranka Srbije

Slaviša Ristić

Poslanički klub Demokratska stranka Srbije
…da nas ova Vlada natera praktično silom da izađemo na izbore druge države.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala poslaniče. Stvarno ne mogu više da vam dozvolim, bez obzira na važnost teme.
Reč ima mandatar.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Vučić

| predsednik Republike Srbije
Videli ste kako je pomenuti govornik, malopređašnji govornik rekao – tačno je da Vlada tamo gradi, tačno je da Vlada tamo radi, ali to nema mnogo veze. Nije važno da li to Vlada tamo gradi i radi infrastrukturne projekte itd. Pa, to gradi i radi Vlada Republike Srbije, ne gradi i ne radi neka druga vlada. Koliko znam, i vi primate platu od te iste Vlade, i to tamo gde živite, a ne primate od nekog drugog. Ne primate je iz bilo kog drugog sistema. To vam je najbolji dokaz da srpske institucije funkcionišu. I nastavite da primate redovno platu, biće redovna kao što je bila i do sada, a nadamo se i uvećana u budućnosti. Onda pohvalite sve srpske institucije.
Što se tiče Briselskog sporazuma, samo ste jednu stvar preskočili da kažete, da je trebalo da bude, ja oko policije to što ste pročitali mislim da je veliko dostignuće za nas, mislim iz člana 9. ili člana 10. Briselskog sporazuma, oko kojeg smo vodili veliku bitku, pre svega za sever KiM, gde će članovi, odnosno pripadnici policije da budu u skladu sa etničkim sastavom stanovništva. Onda da znate, da bi ljudi znali kako to ide, EU i Albanci, oni su insistirali, posebno Evropljani, da se prihvati ono što je bilo u našem sistemu kao okrug Kosovsko-Mitrovački koji je obuhvatao sedam opština. Na to je trebalo da dodate Srbicu, Vučitrn i Južnu Mitrovicu. Da smo mi prihvatili da se tako nešto dogodi, mi bismo imali negde oko 30% policajaca, a 70% policajaca bi imali Albanci u ove četiri srpske opštine.
To je bilo to veče kada su meni govorili da ne govorim šta sve tamo. Čak su mi i moji savetnici govorili kako me napuštaju, pošto znaju da sam gotov itd. posle različitih pretnji sa kojima smo se suočavali, kojima je prisustvovao i gospodin Dačić. Ja sam to odbio i rekao sam da neću ni da se vraćam u Brisel dok ne dobijemo garancije da će samo da se računa etnički sastav kosovske policije za četiri severnokosovske opštine u skladu sa te četiri severnokosovske opštine, gde je uzgred 99% Srba. Tako danas u kosovskoj policiji imate 99% Srba u ove četiri severnokosovske opštine. Dakle, nije to baš tako strašno.
Uzgred, što se tiče pravnog okvira, ja sam saglasan sa vama, samo ne možemo da dobijemo bolji pravni okvir. Ne možemo da dobijemo posle Rezolucije 1244 i posle svega što smo imali kao problem. Jednostavno ne možemo da dobijemo. Ako možete da nam se izborite za povoljniji pravni okvir, a te pregovore ste počeli vi u Beču, a ne ja, a takođe i da smo mi, neko mora da krene u pregovore i neko mora da krene da razgovara zato što nam je potreban mir sa Albancima, ma koliko to nepopularno u Srbiji zvučalo. Ako možete da nam obezbedite neki bolji pravni okvir, velikim uglednom ili bilo čime drugim, dobro došli, pomozite. Verujte mi da još nisam video. Video sam samo kako svi prihvataju sve što oni kažu i što je mnogo lošije, a još nisam video da je neko ponudio da može da dobije od bilo koje svetske sile ili od bilo koga nešto što bi Srbima bilo povoljnije.
Ponoviću vam, znam ja falinke Briselskog sporazuma, o njima sam govorio mnogo više nego bilo ko od vas i argumentovanije nego bilo ko od vas, i to kada sam vam se obraća u Kosovskoj Mitrovici. I danas možete da vidite da sam bio više ja u pravu nego vi sa različitim prikrivenim strahovima, što je logično da ih imate, posebno ljudi koji žive i u Ibarskom Kolašinu, gde živite vi, kao i ostali naši ljudi iz Leposavića, Zvečana, Mitrovice, ali i oni južno od reke Ibra. Ne zaboravite da mi i danas imamo više stanovništva koje živi južno od reke Ibar. Njima je potrebna zajednica srpskih opština. Potrebna je Srbima i u Pasijanu i u Partešu, u Ranilugu, u Šilovu, u Donjoj Budrigi, u Štrpcu, potrebna je i u Prilužju, u Plemetini, naravno i u Bresju, Kosovu Polju, Čaglavici, Lipljanu i Donjoj i Gornjoj Gušterici, Novom Brdu i svakom drugom srpskom mestu, kao i Babinom Mostu koje sam preskočio govoreći o Plemetini i Prilužju.
Dakle, kao što vidite, za razliku od nekih drugih, ne postoji ni selo na Kosovu i Metohiji koje ne poznajem i u skoro svakom sam bio po više puta. U neke sam dovodio, donosio pomoć, u nekima otvarao bolnice, u nekima otvarao škole i tek planiram da to radim. Nama bi pomogla zajednica srpskih opština. Ako je ne formiramo, radićemo na isti način kao i do sada. Mislim da smo uspeli dobro mnoge stvari da zadržimo. Mislim da to znate i vi, ali ja razumem i tu vrstu politike koja nikada, nikada, Slaviša, neće dobiti ne ovde većinu, neće moći da provede bilo šta u delo na Kosovu i Metohiji.
Ovo je bila najpametnija i najbolja politika za Srbe. Time smo uspeli da ih sačuvamo na Kosovu i Metohiji. Sve ostalo bi značilo proterivanje preko Jarinja i napuštanje naših vekovnih ognjišta. Mi smo ovim uspeli da učinimo da ne izgubimo naš narod na Kosovu i Metohiji, a posebno sam srećan i ponosan što nam je stopa nataliteta, naročito južno od Ibra, najveća na teritoriji, govorim o srpskom življu, ne govorim o albanskom življu, najveća na teritoriji cele Republike. Hala vam najlepše.
(Slaviša Ristić, s mesta: Kratka replika.)