Peta sednica Drugog redovnog zasedanja, 09.12.2016.

5. dan rada

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem ministre.
Gospodin Radulović po amandmanu.

Saša Radulović

Poslanička grupa Dosta je bilo
Ja ću da ponovim još jednom, pošto očigledno igramo ovde gluvih telefona.
Ne pada mi napamet da država odustane od svojih garancija, ali umesto da garanciju knjiži kao poklon, treba da je knjiži tako što će onom javnom preduzeću koje ne može da izmiri svoju garanciju, koja ne može da izmiri svoje obaveze da kredit, da ga obezbedi hipotekom na imovinu kako bi to preduzeće u stvari moglo da izmiruje svoje obaveze, a ne mimo knjiga da samo brišete sa liste dugova to što je napravilo to javno preduzeće. Za to služi ovih 48 milijardi dinara koje stoje u predlogu ovog amandmana.
Što se tiče „Resavice“ i RTB „Bor“, umesto da se poklanja novac treba prvo uvesti red, popisati imovinu, obaveze, utvrditi poslovni i finansijski plan, utvrditi sistematizaciju radnih mesta, a onda i kreditno podržati kada se takav plan napravi, a ne otpuštati i zatvarati. Učitavate nešto što niti sam rekao, niti mislim.
Ovde se radi o realokaciji sredstava. Znači, umesto da, mimo knjiga, samo otpisujemo i poklanjamo, što se godinama radi u Srbiji, a unutar ovog budžeta imate 47 milijardi dinara takvih sredstava, 47 milijardi. Penzionerima ste uzeli 20 iz džepova, zaposlenima u javnom sektoru, nastavnicima i lekarima 22 milijarde, na akcizu na struju 14,9. Ovo su sve stvari koje vam stoje u budžetu. Ovo je ovde predlog realokaciji takvih sredstava.
Znači, moramo da uvedemo red, mora da se zna kada neko napravi gubitak, da taj gubitak bude i prepoznat u knjigama. Bez tog uvođenja reda imamo nastavak javašluka, u kome superhik budžeti, koji se ređaju iz godine u godinu, uzimaju od građana i privrede koji štede da bi se smanjio deficit i, s druge strane, podržava partokratija nesposobna, koja ne ume da vodi privredu, i podržavaju strani investitori. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Po amandmanu, reč ima narodni poslanik Veroljub Arsić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Nisam ja rekao ovo, nego eks ministar: „Sve firme u restrukturiranju poslati u stečaj. Država treba odmah da isplati minimalne zarade radnicima, kao i da im se poveže staž.“
Dalje: „Reformisati penzioni sistem, ne dirati stečena prava penzionera. Teret reforme moraju da podnesu i deca i unuci penzionera.“
Da nastavim dalje da čitam? Ukinuti znači Fond PIO.
Samo znate šta, razgovarao sam i viđao sam mnoge, stariju gospodu doduše, oni sebe vole da nazivaju drugovima, koji su pravili ovu državu i koji su imali preduzeća koja su bila u stečaju, ali uglavnom se kod te starije gospode, koja su sebe nazivala drugovima, stečaj nije završavao likvidacijom kao kod eks ministra, a stečenog upravnika, nego su te firme nastavljale da rade.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Po amandmanu, reč ima narodni poslanik…
(Saša Radulović, s mesta: Replika!)
Ali niste pomenuti.
(Saša Radulović, s mesta: O meni je pričao sve vreme – eks ministar.)
Vi ste se prepoznali, ali znate koliko, pa i u ovoj sali verovatno ima više eks ministara, tako da je mogao svako da se prepozna.
(Saša Radulović, s mesta: Zaista mislite da je ovo ozbiljna rasprava?)
Nastavljamo sa radom, nemate osnova. Evo, i prof. Snežana Bošković Bogosavljević je eks ministar, pa se nije prepoznala, a i gospodin Krasić je eks ministar, pa se nije prepoznao.
Nastavljamo dalje sa radom.
Na član 8. amandman je podnela narodna poslanica Nada Lazić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik mr Goran Čabradi.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Izvinjavam se, nisam vas video da ste se prijavili.
Dakle, na član 8. amandman je podneo narodni poslanik mr Goran Čabradi.
Reč ima narodni poslanik mr Goran Čabradi. Izvolite.
...
Zelena stranka

Goran Čabradi

Poslanička grupa Liga socijaldemokrata Vojvodine, Zelena stranka
Hvala, predsedavajući.
Poštovane koleginice i kolege poslanici, poštovani ministri, ja sam kao poslanik Zelene stranke podneo amandman koji se tiče dela budžeta iz oblasti životne sredine, pa mi je posebno drago da je tu ministar Nedimović.
Predloženim amandmanom predviđene su tri promene koje se tiču dela sredstava predviđenih za aktivnost. Pod brojem 006 – podrška projektima civilnog društva, predviđeno je povećanje za 20 miliona, zatim aktivnost – zbrinjavanje istorijskog otpada, predviđeno povećanje za 10 miliona, i podrška za ponovnu upotrebu i iskorišćenje otpada kao sekundarne sirovine za 10 miliona.
Znam da je ovo kozmetičke prirode faktički, znam da je životna sredina jako važna tema za građane Srbije i mislim da ste vi toga svesni, jer je to ministarstvo sadržano u vaše, ali nažalost mislim da smo propustili da kao društvo ovaj put reagujemo i kao Vlada oformimo posebno ministarstvo životne sredine.
Mislim da je u ovom budžetu sadržan predlog, konačno je formiran Zeleni fond posle nekoliko godina i to je dobra stvar, ali mislim da je potcenjen. Ne znam da li su vam vaši saradnici rekli koliko je iznosio ranijih godina, prikupljena sredstva. Znate, on je sad za milijardu manje nego što je prikupljeno 2015. godine, a potencijal celog tog fonda, ne znam da li su vam to saradnici govorili…
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Vreme, dva minuta je isteklo.
...
Zelena stranka

Goran Čabradi

Poslanička grupa Liga socijaldemokrata Vojvodine, Zelena stranka
Evo, završavam.
Dakle, potencijal tog fonda je 14 milijardi, po procenama. Četrnaest milijardi, proverite. Ja moram reći da, iako sam poslanik iz ovog dela koji je jedini, ja mislim, digao ruku kada se birala Vlada za izbor ove Vlade, neću podržati ovaj budžet iz napred navedenih razloga. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Imali ste još dodatnih 29 sekundi koje pripada poslaničkom klubu, pa sam produžio.
Reč ima predstavnik predlagača, ministar Branislav Nedimović. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Branislav Nedimović

Poštovani gospodine predsedavajući, poštovani poslanici, zahvaljujem se na prilici da koju reč progovorimo i o ovoj jako važnoj temi, životnoj sredini. Obavestiću vas samo jednu stvar, da je jedno od poglavlja gde nisu ustanovljena merila, odnosno gde imamo dobru prirodu i gde ćemo brzo otvarati poglavlja, jeste poglavlje koje se odnosi na životnu sredinu. Mislim da je to jako važno istaći, iz jednog prostog razloga što je dobar posao urađen u tom pravcu. Zeleni fond je još jedan od rezultata.
Ovo što ste rekli vezano za to koliki je kapacitet, apsolutno se slažem. Mi trenutno pravimo registar svih zagađivača, kako bismo povećali kapacitet, ali i kasnije ne samo utvrdili osnovu, nego i mogućnost naplate kod svih zagađivača. To je ono što je naša intencija.
Druga stvar koju isto tako želim da vam kažem, imali ste u jednom delu vašeg amandmana koji se tiče istorijskog otpada, mi smo predvideli posebnu lokaciju 205 miliona dinara koja će biti namenjena uklanjanju istorijskog otpada. Zašto je to važno? On mora biti u funkciji razvoja ove države i razvoja privrede. Braunfild investicije na starim industrijskim kompleksima nema bez ove pozicije, iz jednog prostog razloga. Sve je to lepo što mi kažemo da imamo mi dosta fabričkih hala u mnogo gradova, jeste, ali one nisu interesantne bilo kom investitoru, da li je u pitanju domaći kapital, strani kapital, ukoliko se ne rešimo ovog istorijskog otpada. On je jako važan da egzistira kao pozicija i mislim da ste to dobro prepoznali i da ste kroz ovaj amandman intervenisali.
Ono što isto tako želim da istaknem, a što niste zbog vremena verovatno koje ste imali mogli da primetite, to je da smo vezano za monitoring vazduha po prvi put utvrdili sredstva u iznosu od 40 miliona, da se krene sa kvalitetnom kontrolom vazduha na prostoru Srbije, a kroz Agenciju za zaštitu životne sredine. To je jako važno i to je jako važna mera zbog zdravlja stanovništva.