Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja, 22.12.2016.

8. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/294-16

8. dan rada

22.12.2016

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:05 do 13:35

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad Šeste sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini.
Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 119 narodnih poslanika.
Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema.
Konstatujem da je, primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da je u sali prisutno 133 narodna poslanika.
Obaveštavam vas da je sprečen da sednici prisustvuje narodni poslanik Milisav Petronijević.
Prelazimo na odlučivanje o predlozima zakona iz tačaka 15, 16, 17, 18. i 19. dnevnog reda.
Stavljam na glasanje - PREDLOG ZAKONA O UPRAVLJANJU AERODROMIMA, u načelu.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za– 135, protiv – jedan, uzdržan – jedan, nije glasao jedan.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu.
Na glavu I, naziv iznad člana i član 1. amandman je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Gorica Gajić, Milan Lapčević i Dejan Šulkić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 1. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na naziv iznad člana i član 2. amandman je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 2. amandman je podnelo sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na naziv iznad člana i član 3. amandman je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 3. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta i Nemanja Šarović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milorad Mirčić i Vesna Nikolić Vukajlović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić i Miljan Damjanović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nataša Jovanović i Jovo Ostojić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na Glavu II, naziv iznad člana i član 4. amandman je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nikola Savić i Zoran Krasić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Živković.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na naziv iznad člana i član 5. amandman je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić i mr Marko Milenković.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Gorica Gajić, Milan Lapčević i Dejan Šulkić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 6. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić i Aleksandra Belačić i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na naziv iznad člana i član 7. amandman je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić i Vjerica Radeta.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na naziv iznad člana i član 8. amandman je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 8. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić i Nemanja Šarović.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 8. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Gorica Gajić, Milan Lapčević i Dejan Šulkić.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 8. amandman je podnela poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na Glavu 3, naziv iznad člana i član 9. amandman je podnela poslanička grupa Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 9. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Krasić.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 10. amandman je podnela poslanička grupa Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na Glavu 4, naziv iznad člana i član 11. amandman je podnela poslanička grupa Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 11. amandman je podnela poslanička grupa Dveri.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naziv iznad člana i član 12. amandman je podnela poslanička grupa Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 12. amandman je podnela poslanička grupa Dveri.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 12. amandman je podnela poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naziv iznad člana i član 13. amandman je podnela poslanička grupa Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 13. amandman je podnela poslanička grupa Dveri.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naziv iznad člana i član 14. amandman je podnela poslanička grupa Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 14. amandman je podnela poslanička grupa Dveri.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naziv Glave 5. i član 15. amandman je podnela poslanička grupa Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 15. amandman je podnela poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na Glavu 6, naziv iznad člana i član 16. amandman je podnela poslanička grupa Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 16. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Gorica Gajić, Milan Lapčević i Dejan Šulkić.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naziv iznad člana i član 17. amandman je podnela poslanička grupa Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 17. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Gorica Gajić, Milan Lapčević i Dejan Šulkić i poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na Glavu 7, naziv iznad člana i član 18. amandman je podnelo 12 poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naslov Glave 7. i član 18. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Gorica Gajić, Milan Lapčević i Dejan Šulkić.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 18. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić i Milorad Mirčić.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naziv iznad člana i član 19. amandman je podnelo 12 poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 19. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Gorica Gajić, Milan Lapčević i Dejan Šulkić.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 19. amandman je podnela poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naziv iznad člana i član 20. amandman je podnela poslanička grupa Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 20. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Gorica Gajić, Milan Lapčević i Dejan Šulkić.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 20. amandman je podnela poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na Glavu 8. i član 21. amandman je podnela poslanička grupa Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 21. amandman je podnela poslanička grupa Dveri.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 22. amandman je podnela poslanička grupa Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 22. amandman je podnela poslanička grupa Dveri.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 22. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Gorica Gajić, Milan Lapčević i Dejan Šulkić.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 23. amandman je podnela poslanička grupa Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, stavljam na glasanje Predlog zakona o upravljanju aerodromima, u celini.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 140, protiv – 10, uzdržanih – nema.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o upravljanju aerodromima.
Sledeća tačka.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o stanovanju i održavanju zgrada, u načelu.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 140, protiv – 11, uzdržanih – nema.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu.
Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
Na glavu 1. naziv iznad člana 1. i član 1. amandman je podnela Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 1. amandman je podnela LJupka Mihajlovska.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na glavu 2. naziv iznad člana 2. i član 2. amandman je podnela Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na glavu 3. naziv iznad člana 3. i član 3. amandman je podnela Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 3. amandman je podnela poslanička grupa Dveri.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 3. amandman je podnela poslanička grupa SDS-NPS.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 3. amandman je podnela poslanička grupa DS.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 3. amandman je podnela Sonja Pavlović.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 3. amandman je podnela Snežana Paunović.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na glavu 2. odeljak 1, naziv iznad člana 4. i član 4. amandman je podnela Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naziv iznad člana 5. i član 5. amandman je podnela Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. amandman je podnela poslanička grupa DS.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naziv iznad člana 6. i član 6. amandman je podnela Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 6. amandman je podnela poslanička grupa Dveri.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – sedam, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naziv iznad člana 7. i član 7. amandman je podnela Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 7. amandman je podnela poslanička grupa DS.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naziv iznad člana 8. i član 8. amandman je podnela Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naziv iznad člana 9. i član 9. amandman je podnela Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 9. amandman je podnela poslanička grupa Dveri.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 9. amandman su zajedno podneli Milena Bićanin, Meho Omerović i Muamer Bačevac.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naziv iznad člana 10. i član 10. amandman je podnela Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naziv iznad člana 11. i član 11. amandman je podnela Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 11. amandman je podnela poslanička grupa Dveri.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – sedam, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 11. amandman je podnela Sonja Pavlović.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na odeljak 2, naziv iznad člana 12. i član 12. amandman je podnela Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 12. amandman je podnela poslanička grupa DS.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 12. amandman je podnela poslanička grupa SDS-NPS.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naziv iznad člana 13. i član 13. amandman je podnela Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 13. amandman je podnela Ana Stevanović.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 13. amandman je podnela poslanička grupa LSV – Zelena stranka.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naziv iznad člana 14. i član 14. amandman je podnela Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 14. amandmane u istovetnom tekstu podneli su Aleksandra Čabraja i poslanička grupa DS.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 14. amandman je podnela Sonja Pavlović.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 14. amandman je podnela poslanička grupa Dveri.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na glavu 3. odeljak 1, naziv iznad člana 15. i član 15. amandman je podnela Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 15. amandman je podnela Ana Stevanović.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 15. amandman je podnela poslanička grupa DS.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 15. amandman je podnela poslanička grupa Dveri.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – sedam, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na naziv iznad člana 16. i član 16. amandman je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 16. amandman je podnela poslanička grupa DS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 16. amandman je podnela poslanička grupa Dveri.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – sedam, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 16. amandman je podnela poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 16. amandman sa ispravkom podnela je narodni poslanik Sonja Pavlović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
(Marko Đurišić, s mesta: Jedan je glasao.)
Zato što se igrate i onda glasate kada zaključim i onda nemamo dobro.
(Marko Đurišić, s mesta: Imamo 15 sekundi.)
Kada ja kažem zaključujem glasanje, onda je kraj.
Stavite da je glasao jedan posle zaključenja glasanja.
Na član 16. amandman je podneo narodni poslanik Dušan Pavlović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Amandman kojim predlažu da se posle člana 16. doda naziv člana i novi član 16a podnelo je 11 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na naziv iznad člana 17. i član 17. amandman je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 17. amandman je podnela poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na naziv iznad člana 18. i član 18. amandman je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 18. amandman je podnela poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 18. amandman je podnela poslanička grupa DS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 18. amandman je podnela narodni poslanik Branka Stamenković.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na naziv iznad člana 19. i član 19. amandman je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 18. amandman je podnela narodni poslanik Ana Stevanović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 19. amandman je podnela poslanička grupa LSV – Zelena stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 19. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Dušan Pavlović i odvojeno narodni poslanik Branka Stamenković.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na naziv iznad člana 20. i član 20. amandman je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 20. amandman je podnela narodni poslanik Branka Stamenković.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 147 narodnih poslanika
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 20. amandman je podnela poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 20. amandman je podnela poslanička grupa DS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 20. amandman je podnela poslanička grupa Dveri.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – devet, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na naziv iznad člana 21. i član 21. amandman je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – sedam, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 21. amandman je podnelo sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – sedam, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 21. amandman je podnela poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 21. amandman je podnela narodni poslanik Branka Stamenković.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na naziv iznad člana 22. i član 22. amandman je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 22. amandman je podnela poslanička grupa Dveri.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na naziv iznad člana 23. i član 23. amandman je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 23. amandman je podnela poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 23. amandman je podnela poslanička grupa Dveri.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 23. amandman je podnela narodni poslanik Branka Stamenković.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na naziv iznad člana 24. i član 24. amandman je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 24. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Čabraja.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih –nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naziv iznad člana 25. i član 25. amandman je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naziv iznad člana 26. i član 26. amandman je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 26. amandman je podnela poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 26. amandman je podnela poslanička grupa Dveri.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – osam, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 26. amandman je podnela narodni poslanik Branka Stamenković.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naziv iznad člana 27. i član 27. amandman je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 27. amandman je podnela poslanička grupa Dveri.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – osam, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 27. amandman je podneo narodni poslanik Dušan Pavlović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naziv iznad člana 28. i član 28. amandman je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 28. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milena Bićanin, Meho Omerović i Muamer Bačevac.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – devet, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 28. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su Dušan Pavlović i poslanička grupa Dveri.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – osam, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naziv iznad člana 29. i član 29. amandman je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naziv iznad člana 30. i član 30. amandman je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 30. amandman je podnela poslanička grupa Dveri.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 30. amandman je podnela poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naziv iznad člana 31. i član 31. amandman je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 31. amandman je podnela poslanička grupa Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naziv iznad člana 32. i član 32. amandman je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 32. amandman je podnela poslanička grupa Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 32. amandman je podnela narodni poslanik Branka Stamenković.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naziv iznad člana 33. i član 33. amandman je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naziv iznad člana 34. i član 34. amandman je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naziv iznad člana 35. i član 35. amandman je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 35. amandman je podnela poslanička grupa Dveri.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – devet, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 35. amandman je podnela narodna poslanica Aleksandra Čabraja.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naziv iznad člana 36. i član 36. amandman je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 36. amandman je podnelo pet poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naziv iznad člana 37. i član 37. amandman je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 37. amandman je podnelo 11 poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naziv iznad člana 38. i član 38. amandman je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naziv iznad člana 39. i član 39. amandman je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naziv iznad člana 40. i član 40. amandman je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 40. amandman je podnelo 11 poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 40. amandman je podnelo sedam poslanika poslaničke grupe Dveri.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 40. amandman je podnelo pet poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naziv iznad člana 41. i član 41. amandman je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 41. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS Narodni pokret Srbija.
Predstavnik predlagača prihvatio je ovaj amandman u toku pretresa Predloga zakona u pojedinostima.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – 132, protiv – dva, uzdržan – niko.
Konstatujem da je prihvaćen ovaj amandman.
Na član 41. amandman je podnelo 11 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – tri, protiv – niko, uzdržan – niko.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 41. amandman je podnela narodna poslanica Sonja Pavlović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – dva, protiv – niko, uzdržan – niko.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 41. amandman je podneo narodni poslanik Dušan Pavlović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – četiri, protiv – niko, uzdržan – niko.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na naziv iznad člana 42. i član 42. amandman je podnela narodna poslanica Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – četiri, protiv – niko, uzdržan – niko.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 42. amandman je podnelo 11 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – četiri, protiv – niko, uzdržan – niko.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 42. amandman je podnela narodna poslanica Sonja Pavlović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržan – niko.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 42. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS Narodni pokret Srbija.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – četiri, protiv – niko, uzdržan – niko.
Konstatujem da je prihvaćen ovaj amandman.
Na naziv iznad člana 43. i član 43. amandman je podnela narodna poslanica Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – tri, protiv – niko, uzdržan – niko.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 43. amandman sa ispravkom, je podneo narodni poslanik Aleksandar Stevanović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – četiri, protiv – niko, uzdržan – niko.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 43. amandman sa ispravkom je podnela narodna poslanica Sonja Pavlović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – tri, protiv – niko, uzdržan – niko.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 43. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS Narodni pokret Srbija.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – tri, protiv – niko, uzdržan – niko.
Konstatujem da je prihvaćen ovaj amandman.
Na naziv iznad člana 44. i član 44. amandman je podnela narodna poslanica Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – pet, protiv – niko, uzdržan – niko.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 44. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS Narodni pokret Srbija.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – dva, protiv – niko, uzdržan – niko.
Konstatujem da je prihvaćen ovaj amandman.
Na član 44. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Momo Čolaković i Miroljub Stanković.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – dva, protiv – niko, uzdržan – niko.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 44. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe LSV – Zelena stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – šest, protiv – niko, uzdržan – niko.
Konstatujem da je prihvaćen ovaj amandman.
Na član 44. amandman je podnelo sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – sedam, protiv – niko, uzdržan – niko.
Konstatujem da je prihvaćen ovaj amandman.
Na član 44. amandman je podneo narodni poslanik Dušan Pavlović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – tri, protiv – niko, uzdržan – niko.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Narodi poslanik Dušan Pavlović podneo je amandman kojim predlaže da se posle člana 44. doda novi član 44a.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – tri, protiv – niko, uzdržan – niko.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na naziv iznad člana 45. i član 45. amandman je podnela narodna poslanica Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – četiri, protiv – niko, uzdržan – niko.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 45. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS Narodni pokret Srbija.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – dva, protiv – niko, uzdržan – niko.
Konstatujem da je prihvaćen ovaj amandman.
Na član 45. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Dušan Pavlović, narodni poslanici Momo Čolaković i Miroljub Stanković, 11 narodnih poslanika poslaničke grupe DS i pet narodnih poslanika poslaničke grupe LSV – Zelena stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – 12, protiv – niko, uzdržan – niko.
Konstatujem da je prihvaćen ovaj amandman.
Na naziv iznad člana 46. i član 46. amandman je podnela narodna poslanica Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – pet, protiv – niko, uzdržan – niko.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 46. amandman je podnela narodna poslanica LJupka Mihajlovska.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan – niko.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na naziv iznad člana 47. i član 47. amandman je podnela narodna poslanica Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – pet, protiv – niko, uzdržan – niko.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 47. amandman je podneo narodni poslanik Dušan Pavlović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – tri, protiv – niko, uzdržan – niko.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na naziv iznad člana 48. i član 48. amandman je podnela narodna poslanica Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – četiri, protiv – niko, uzdržan – niko.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 48. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe LSV – Zelena stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – četiri, protiv – niko, uzdržan – niko.
Konstatujem da je prihvaćen ovaj amandman.
Na član 48. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS Narodni pokret Srbija.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – tri, protiv – niko, uzdržan – niko.
Konstatujem da je prihvaćen ovaj amandman.
Na naziv iznad člana 49. i član 49. amandman je podnela narodna poslanica Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – tri, protiv – niko, uzdržan – niko.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 49. amandman je podneo narodni poslanik Dušan Pavlović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – tri, protiv – niko, uzdržan – niko.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 49. amandmane u istovetnom tekstu podnelo je 11 narodnih poslanika poslaničke grupe DS i seda narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – sedam, protiv – niko, uzdržan – niko.
Konstatujem da je prihvaćen ovaj amandman.
Na naziv iznad člana 50. i član 50. amandman je podnela narodna poslanica Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – tri, protiv – niko, uzdržan – niko.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 50. amandman je podnelo šest narodnih poslanika poslaničke grupe LDP-SDA Sandžak.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – dva, protiv – niko, uzdržan – niko.
Konstatujem da je prihvaćen ovaj amandman.
Na član 50. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS Narodni pokret Srbija.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – tri, protiv – niko, uzdržan – niko.
Konstatujem da je prihvaćen ovaj amandman.
Na član 50. amandman su podnela četiri narodna poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska partija Srbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – 11, protiv – niko, uzdržan – niko.
Konstatujem da je prihvaćen ovaj amandman.
Na član 50. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Aleksandra Čabraja i 11 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 50. amandman je podnela narodna poslanica Sonja Pavlović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 50. amandman je podneo narodni poslanik Zvonimir Stević.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – osam, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 50. amandman je podneo narodni poslanik Dušan Pavlović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Narodni poslanik Dušan Pavlović podneo je amandman kojim predlaže da se posle člana 50. doda novi član 50a.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – jedan, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na Odeljak 2, naziv iznad člana 51. i član 51. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Gordana Čomić i 11 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na naziv člana i član 51. amandman je podnelo sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na naziv iznad člana 52. i član 52. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Gordana Čomić i 11 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 52. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Čabraja.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 52. amandman je podneo narodni poslanik Dušan Pavlović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 52. amandman je podnela narodni poslanik Branka Stamenković.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na naziv iznad člana 53. i član 53. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Gordana Čomić i 11 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 53. amandman je podnela narodni poslanik Sonja Pavlović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 53. amandman je podnelo sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na naziv iznad člana 54. i član 54. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Gordana Čomić i 11 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 54. amandman je podneo narodni poslanik Dušan Pavlović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 54. amandman je podnela narodni poslanik Branka Stamenković.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 54. amandman je podnela narodni poslanik Ana Stevanović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na naziv iznad člana 55. i član 55. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Gordana Čomić i 11 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 55. amandman je podnelo sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na naziv iznad člana 56. i član 56. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Gordana Čomić i 11 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 56. amandman je podnelo sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 56. amandman je podneo narodni poslanik Dušan Pavlović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na naziv iznad člana 57. i član 57. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Gordana Čomić i 11 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 57. amandman je podnelo sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 57. amandman je podneo narodni poslanik Dušan Pavlović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na glavu IV, naziv iznad člana 58. i član 58. amandman je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 58. amandman je podneo narodni poslanik Dušan Pavlović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 58. amandmane, u istovetnom tekstu, podnelo je 11 narodnih poslanika poslaničke grupe DS i sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na naziv iznad člana 59. i član 59. amandman je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na naziv iznad člana 60. i član 60. amandman je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na naziv iznad člana 61. i član 61. amandman je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 61. amandman je podnela narodni poslanik Sonja Pavlović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 61. amandman je podneo narodni poslanik Dušan Pavlović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 61. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 61. amandman je podnelo 11 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 61. amandman je podnelo sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član naziv iznad člana 62. i član 62. amandman je podnela narodna poslanica Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 62. amandman je podnelo sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član naziv iznad člana 63. i član 63. amandman je podnela narodna poslanica Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 63. amandman je podnela narodna poslanica Branka Stamenković.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 63. amandman je podneo narodni poslanik Dušan Pavlović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 63. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe LSV – Zelena stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 63. amandman je podnelo sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član naziv iznad člana 64. i član 64. amandman je podnela narodna poslanica Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 64. amandman je podnelo sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 64. amandman je podnela narodna poslanica Branka Stamenković.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 64. amandman je podnelo 11 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član naziv iznad člana 65. i član 65. amandman je podnela narodna poslanica Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član naziv iznad člana 66. i član 66. amandman je podnela narodna poslanica Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 66. amandman je podnela narodna poslanica Sonja Pavlović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član naziv iznad člana 67. i član 67. amandman je podnela narodna poslanica Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član naziv iznad člana 68. i član 68. amandman je podnela narodna poslanica Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član naziv iznad člana 69. i član 69. amandman je podnela narodna poslanica Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 69. amandman je podneo narodni poslanik Dušan Pavlović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na glavu 5. odeljak 1 i član 70. amandman je podnela narodna poslanica Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 70. amandman je podnela narodna poslanica Sonja Pavlović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 70. amandman je podnelo sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 70. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Momo Čolaković i Miroljub Stanković.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 70. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe LSV – Zelena stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član naziv iznad člana 71. i član 71. amandman je podnela narodna poslanica Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 71. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS - NPS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član naziv iznad člana 72. i član 72. amandman je podnela narodna poslanica Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 72. amandman je podnela narodna poslanica Branka Stamenković.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 72. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS - NPS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član naziv iznad člana 73. i član 73. amandman je podnela narodna poslanica Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član naziv iznad člana 74. i član 74. amandman je podnela narodna poslanica Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 74. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS - NPS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član naziv iznad člana 75. i član 75. amandman je podnela narodna poslanica Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član naziv iznad člana 76. i član 76. amandman je podnela narodna poslanica Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član naziv iznad člana 77. i član 77. amandman je podnela narodna poslanica Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na odeljak 2, naziv iznad člana 78. i član 78. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodna poslanica Gordana Čomić i 11 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 78. amandman je podnelo sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 78. amandman je podnela narodna poslanica Sonja Pavlović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na naziv iznad člana 79. i član 79. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Gordana Čomić i 11 narodnih poslanika Poslaničke grupe DS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 79. amandman je podnela narodni poslanik Sonja Pavlović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 79. amandman je podnelo sedam narodnih poslanika Poslaničke grupe Dveri.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 79. amandman je podnelo pet narodnih poslanika Poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na Odeljak 3, naziv iznad člana 80. i član 80. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Gordana Čomić i 11 narodnih poslanika Poslaničke grupe DS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na naziv iznad člana 81. i član 81. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Gordana Čomić i 11 narodnih poslanika Poslaničke grupe DS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 81. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Živković.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na naziv iznad člana 82. i član 82. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Gordana Čomić i 11 narodnih poslanika Poslaničke grupe DS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na naziv iznad člana 83. i član 83. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Gordana Čomić i 11 narodnih poslanika Poslaničke grupe DS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 83. amandman je podnelo pet narodnih poslanika Poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na naziv iznad člana 84. i član 84. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Gordana Čomić i 11 narodnih poslanika Poslaničke grupe DS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na naziv iznad člana 85. i član 85. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Gordana Čomić i 11 narodnih poslanika Poslaničke grupe DS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 85. amandman su podnela četiri narodna poslanika Poslaničke grupe Socijaldemokratska partija Srbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 85. amandman je podnelo pet narodnih poslanika Poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 85. amandman je podnela narodni poslanik Branka Stamenković.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – jedan, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na naziv iznad člana 86. i član 86. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Gordana Čomić i 11 narodnih poslanika Poslaničke grupe DS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na naziv iznad člana 87. i član 87. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Gordana Čomić i 11 narodnih poslanika Poslaničke grupe DS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 87. amandman je podnelo pet narodnih poslanika Poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na Glavu VI, Odeljak 1, naziv iznad člana 88. i član 88. amandman je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na Odeljak 2, naziv iznad člana 89. i član 89. amandman je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 89. amandman je podneo narodni poslanik Saša Radulović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 89. amandman, sa ispravkom, podneo je narodni poslanik Aleksandar Stevanović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 89. amandmane, u istovetnom tekstu, podnelo je 11 narodnih poslanika Poslaničke grupe DS i sedam narodnih poslanika Poslaničke grupe Dveri.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na naziv iznad člana 90. i član 90. amandman je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 90. amandman je podnela narodni poslanik Sonja Pavlović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na naziv iznad člana 91. i član 91. amandman je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 91. amandman je podnelo pet narodnih poslanika Poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 91. amandman je podnela narodni poslanik Branka Stamenković.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na Odeljak 3, naziv iznad člana 92. i član 92. amandman je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 92. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Aleksandar Stevanović, sa ispravkom, i odvojeno narodni poslanik Branka Stamenković.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na naziv iznad člana 93. i član 93. amandman je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na naziv iznad člana 94. i član 94. amandman je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 94. amandman je podnelo pet narodnih poslanika Poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 94. amandman je podnela narodni poslanik Branka Stamenković.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na naziv iznad člana 95. i član 95. amandman je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 95. amandman je podnelo pet narodnih poslanika Poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 95. amandman je podnelo 11 narodnih poslanika Poslaničke grupe DS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na naziv iznad člana 96. i član 96. amandmane, u istovetnom tekstu, podnele su narodne poslanice Gordana Čomić i Branka Stamenković.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i konstatujem: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 96. amandman sa ispravkom, je podneo narodni poslanik Aleksandar Stevanović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i konstatujem: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na naziv iznad člana 97. i član 97. amandman je podnela narodna poslanica Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i konstatujem: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 97. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Branka Stamenković i odvojeno narodni poslanik Aleksandar Stevanović, sa ispravkom.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i konstatujem: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na naziv iznad člana 98. i član 98. amandman je podnela narodna poslanica Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i konstatujem: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 98. amandman sa ispravkom, je podneo narodni poslanik Aleksandar Stevanović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i konstatujem: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 98. amandman je podnelo sedam narodnih poslanika Poslaničke grupe Dveri.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i konstatujem: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na naziv iznad člana 99. i član 99. amandmane, u istovetnom tekstu, podnele su narodni poslanik Gordana Čomić i narodni poslanik Branka Stamenković.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i konstatujem: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 99. amandman sa ispravkom, je podneo narodni poslanik Aleksandar Stevanović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i konstatujem: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 99. amandman je podnelo sedam narodnih poslanika Poslaničke grupe Dveri.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i konstatujem: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na naziv iznad člana 100. i član 100. amandman je podnela narodna poslanica Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i konstatujem: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 100. amandman sa ispravkom, je podneo narodni poslanik Aleksandar Stevanović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i konstatujem: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 100. amandman je podnelo sedam narodnih poslanika Poslaničke grupe Dveri.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i konstatujem: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na naziv iznad člana 101. i član 101. amandman je podnela narodna poslanica Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i konstatujem: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 101. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Branka Stamenković i odvojeno narodni poslanik Aleksandar Stevanović, sa ispravkom.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i konstatujem: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na naziv iznad člana 102. i član 102. amandman je podnela narodna poslanica Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i konstatujem: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 102. amandman je podnelo sedam narodnih poslanika Poslaničke grupe Dveri.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i konstatujem: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 102. amandman sa ispravkom, je podneo narodni poslanik Aleksandar Stevanović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i konstatujem: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na naziv iznad člana 103. i član 103. amandman je podnela narodna poslanica Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i konstatujem: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na Odeljak IV, naziv iznad člana 104. i član 104. amandman je podnela narodna poslanica Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i konstatujem: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na naziv iznad člana 105. i član 105. amandman je podnela narodna poslanica Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i konstatujem: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na naziv iznad člana 106. i član 106. amandman je podnela narodna poslanica Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i konstatujem: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 106. amandman je podnelo 11 narodnih poslanika Poslaničke grupe Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i konstatujem: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 106. amandman je podnelo pet narodnih poslanika Poslaničke grupe Liga socijaldemokrata Vojvodine – Zelena stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i konstatujem: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na naziv iznad člana 107. i član 107. amandman je podnela narodna poslanica Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i konstatujem: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na naziv iznad člana 108. i član 108. amandman je podnela narodna poslanica Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i konstatujem: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na Odeljak V, naziv iznad člana 109. i član 109. amandman je podnela narodna poslanica Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i konstatujem: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 109. amandman je podnela narodna poslanica Branka Stamenković.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i konstatujem: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 109. amandman je podnelo pet narodnih poslanika Poslaničke grupe Liga socijaldemokrata Vojvodine – Zelena stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i konstatujem: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 109. amandman je podnelo 11 narodnih poslanika Poslaničke grupe Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i konstatujem: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na naziv iznad člana 110. i član 110. amandman je podnela narodna poslanica Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i konstatujem: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 110. amandman je podnela narodna poslanica Branka Stamenković.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i konstatujem: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na naziv iznad člana 111. i član 111. amandman je podnela narodna poslanica Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i konstatujem: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 111. amandman je podnela narodna poslanica Branka Stamenković.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i konstatujem: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na Glavu VII, Odeljak I, naziv iznad člana 112. i član 112. amandman je podnela narodna poslanica Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i konstatujem: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 112. amandman je podneo narodni poslanik Dušan Pavlović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i konstatujem: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 112. amandman je podnela narodna poslanica Branka Stamenković.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i konstatujem: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na naziv iznad člana 113. i član 113. amandman je podnela narodna poslanica Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i konstatujem: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 113. amandman je podneo narodni poslanik Dušan Pavlović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i konstatujem: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 113. amandman je podnela narodna poslanica Branka Stamenković.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i konstatujem: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na naziv iznad člana i član 114. amandman je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 114. amandman je podnela narodni poslanik Branka Stamenković.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na naziv iznad člana i član 115. amandman je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na Odeljak 2. naziv iznad člana i član 116. amandman je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na naziv iznad člana i član 117. amandman je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na naziv iznad člana i član 118. amandman je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 118. amandman je podnela narodni poslanik Branka Stamenković.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 118. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, NPS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na Odeljak 3. naziv iznad člana i član 119. amandman je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na naziv iznad člana i član 120. amandman je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na naziv iznad člana i član 121. amandman je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 121. amandman je podnela narodni poslanik Branka Stamenković.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na Glavu VIII, naziv iznad člana i član 122. amandman je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na naziv iznad člana i član 123. amandman je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na naziv iznad člana i član 124. amandman je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 124. amandman je podnelo sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 124. amandman je podnelo jedanaest narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na naziv iznad člana i član 125. amandman je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 125. amandman je podnelo sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na naziv iznad člana i član 126. amandman je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na naziv iznad člana i član 127. amandman je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na naziv iznad člana i član 128. amandman je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 128. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe LSV-ZS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na naziv iznad člana i član 129. amandman je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 129. amandman je podneo narodni poslanik Dušan Pavlović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na naziv iznad člana i član 130. amandman je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na naziv iznad člana i član 131. amandman je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na Glavu IX naziv iznad člana i član 132. amandman je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 132. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Živković.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 132. amandman je podnelo sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 132. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, NPS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 132. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Čabraja.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na naziv iznad člana i član 133. amandman je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 13. amandman je podnelo jedanaest narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 133. amandman je podnelo sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 133. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Živković.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na naziv iznad člana 134. i član 134. amandman je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 134. amandman je podnelo sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 134. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Živković.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naziv iznad člana 135. i član 135. amandman je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 135. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Živković.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Amandman kojim predlažu da se posle člana 135. dodaju novi članovi 135a i 135b podnelo je pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na Glavu X, naziv iznad člana 136. i član 136. amandman je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naziv iznad člana 137. i član 137. amandman je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naziv iznad člana 138. i član 138. amandman je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naziv iznad člana 139. i član 139. amandman je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 139. amandman je podnelo 11 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 139. amandman je podnela narodni poslanik Sonja Pavlović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naziv iznad člana 140. i član 140. amandman je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 140. amandman je podnelo 11 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 140. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 140. amandman, sa ispravkom, podnela je narodni poslanik Sonja Pavlović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 140. amandman je podnela narodni poslanik Stefana Miladinović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 14, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 140. amandman je podneo narodni poslanik Zvonimir Stević.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 12, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 140. amandman, sa ispravkom, podnela je narodni poslanik Snežana Paunović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 14, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naziv iznad člana 141. i član 141. amandman je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 141. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 141. amandman je podnela narodni poslanik Sonja Pavlović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naziv iznad člana 142. i član 142. amandman je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 142. amandman je podnela narodni poslanik Sonja Pavlović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naziv iznad člana 143. i član 143. amandman je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na naziv iznad člana 144. i član 144. amandman je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naziv iznad člana 145. i član 145. amandman je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 145. amandman je podnelo 11 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 145. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 145. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Goran Bogdanović i Nenad Konstantinović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 145. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Miroslav Aleksić i Zdravko Stanković.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 145. amandman je podnela narodni poslanik Sonja Pavlović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naziv iznad člana 146. i član 146. amandman je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 146. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 146. amandman je podnelo 11 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naziv iznad člana 147. i član 147. amandman je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 147. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naziv iznad člana 148. i član 148. amandman je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naziv iznad člana 149. i član 149. amandman je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naziv iznad člana 150. i član 150. amandman je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 150. amandman je podnelo 11 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naziv iznad člana 151. i član 151. amandman je podnela narodna poslanica Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naziv iznad člana 152. i član 152. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Gordana Čomić i pet narodnih poslanika LSV –Zelena stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naziv iznad člana 153. i član 153. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Gordana Čomić i pet narodnih poslanika LSV –Zelena stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 153. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Dušan Pavlović i 11 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 153. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Živković.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 153. amandman je podnelo sedan narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naziv iznad člana 154. i član 154. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Gordana Čomić i pet narodnih poslanika LSV –Zelena stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 153. amandman je podneo narodni poslanik Dušan Pavlović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naziv iznad člana 155. i član 155. amandman je podnela narodna poslanica Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naziv iznad člana 156. i član 156. amandman je podnela narodna poslanica Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 156. amandman je podneo narodni poslanik Dušan Pavlović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naziv iznad člana 157. i član 157. amandman je podnela narodna poslanica Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 157. amandman je podneo narodni poslanik Sonja Pavlović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 157. amandman je podnelo pet narodnih poslanik poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 157. amandman je podnelo 11 narodnih poslanik poslaničke grupe Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naziv iznad člana 158. i član 158. amandman je podnela narodna poslanica Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Poštovani narodni poslanici, dobio sam obaveštenje od službe Narodne skupštine da je usvajanjem više amandmana na član 41. Predloga zakona nastupila situacija iz člana 165. Poslovnika Narodne skupštine, odnosno da je usled usvajanja tih amandmana nastala potreba da nadležni odbor podnese novi amandman kojim se vrši usaglašavanje usvojenih amandmana međusobno kao i sa tekstom Predloga zakona.
Radi toga određujem pauzu u trajanju od deset minuta i molim da se odmah sastanu Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije i Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo i podnesu potreban amandman, odnosno izveštaj u sali 2.
Zahvaljujem.
(Posle pauze.)
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Pre nego što nastavimo sa odlučivanjem, potrebno je da utvrdimo kvorum.
Molim vas da ubacite svoje kartice u poslaničke jedinice.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 139 narodnih poslanika.
Uručen vam je amandman Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije i Izveštaj Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo.
Odbor za Ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 137, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala dva.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj amandman.
Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o stanovanju i održavanju zgrada, u celini.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 134, protiv – pet, uzdržanih – nema, nije glasao jedan.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o stanovanju i održavanju zgrada.
Prelazimo na 17. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O TRANSPORTU OPASNE ROBE
Stavljam na glasanje Predlog zakona o transportu opasne robe, u načelu.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 138, protiv – jedan, uzdržana – dva, nije glasao jedan.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu.
Na član 1. amandman je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 138.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 3. amandman je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik mr Jasmina Nikolić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik mr Jasmina Nikolić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. amandman je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 6. amandman je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 6. amandman je podnelo 5 narodnih poslanika poslaničke grupe LSV – Zelena stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – sedam, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 10. amandman je podnelo 5 narodnih poslanika poslaničke grupe LSV – Zelena stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 10. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Gorica Gajić, Milan Lapčević i Dejan Šulkić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 16. amandman je podnela narodni poslanik Stefana Miladinović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 16, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 34. amandman je podnela narodni poslanik Stefana Miladinović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 13, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 36. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milan Lapčević i Dejan Šulkić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 36. amandman je podnela narodni poslanik Stefana Miladinović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 39. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Gorica Gajić i Milan Lapčević.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 46. amandman je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 46. amandman je podnela narodni poslanik Stefana Miladinović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 20, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 46. amandman, sa ispravom, zajedno su podneli narodni poslanici Gorica Gajić, Milan Lapčević i Dejan Šulkić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 47. amandman su zajedno podneli poslanici Gorica Gajić, Milan Lapčević i Dejan Šulkić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
Na član 52. amandman je podnela poslanička grupa Dveri.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – sedam, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
Na član 52. amandman je podnela Stefana Miladinović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 18, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
Na član 61. amandman je podnela poslanička grupa Dveri.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
Na član 68. amandman je podnela poslanička grupa Dveri.
Predstavnik predlagača prihvatio je ovaj amandman u toku pretresa Predloga zakona u pojedinostima.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 140, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da je amandman prihvaćen.
Na član 69. amandman je podnela poslanička grupa Dveri.
Predstavnik predlagača prihvatio je ovaj amandman u toku pretresa Predloga zakona u pojedinostima.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 141, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da je amandman prihvaćen.
Na član 78. amandman je podnela poslanička grupa Dveri.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o transportu opasne robe, u celini.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 137, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo pet poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o transportu opasne robe.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim delatnostima, u načelu.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 134, protiv – šest, uzdržanih – nema, nije glasao jedan poslanik.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu.
Na član 1. amandmane u istovetnom tekstu podneli su poslanička grupa Demokratska stranka i zajedno Vjerica Radeta i Marina Ristić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
Na član 1. amandman je podnela poslanička grupa Dveri.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
Na član 1. amandman je podneo Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 136, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila amandman.
Na član 2. amandmane u istovetnom tekstu podneli su poslanici poslaničke grupe Demokratska stranka i zajedno Milorad Mirčić i Aleksandra Belačić.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
Na član 2. amandman, sa ispravkom, podnela je poslanička grupa Socijaldemokratska stranka - Narodni pokret Srbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
Na član 2. amandman je podneo Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 133, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila amandman.
Na član 2. amandman je podneo Goran Čabradi.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
Na član 3. amandmane u istovetnom tekstu podneli su poslanička grupa Dveri, poslanička grupa Demokratska stranka i zajedno Zoran Krasić i Vesna Vukajlović Nikolić.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
Na član 4. amandmane u istovetnom tekstu podneli su poslanici Demokratske stranke i zajedno Nataša Jovanović i Jovo Ostojić.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
Na član 4. amandman je podnela poslanička grupa SDS – NPS.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
Na član 5. amandmane u istovetnom tekstu podneli su poslanici Demokratske stranke i zajedno Nikola Savić i Zoran Krasić.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
Na član 5. amandman je podnela poslanička grupa Dveri.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
Na član 6. amandmane u istovetnom tekstu podneli su poslanici Demokratske stranke i zajedno Božidar Delić i Marko Milenković.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
Na član 6. amandman sa ispravkom podneo je Meho Omerović.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
Na član 7. amandmane u istovetnom tekstu podneli su poslanici poslaničke grupe Dveri, Demokratska stranka i zajedno Vjerica Radeta i Aleksandra Belačić.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
Na član 8. amandmane u istovetnom tekstu podneli su poslanici Demokratske stranke i zajedno Sreto Perić i Dubravko Bojić.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
Na član 8. amandman je podnela poslanička grupa Dveri.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
Na član 8. amandman sa ispravkom podnela je Jasmina Obradović.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
Na član 9. amandmane u istovetnom tekstu podneli su poslanici Demokratske stranke i zajedno Petar Jojić i Nemanja Šarović.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
Na član 10. amandmane u istovetnom tekstu podneli su poslanici SDS – NPS, poslanička grupa Demokratska stranka i zajedno Momčilo Mandić i Miroslava Stanković Đuričić.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
Na član 10. amandman je podnela poslanička grupa Dveri.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
Na član 11. amandmane u istovetnom tekstu podneli su poslanici SDS – NPS, poslanička grupa Demokratska stranka i zajedno Miljan Damjanović i LJiljana Mihajlović.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
Na član 12. amandmane u istovetnom tekstu podneli su poslanička grupa Demokratska stranka i zajedno Vjerica Radeta i LJiljana Mihajlović.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
Na član 13. amandmane u istovetnom tekstu podneli su poslanička grupa Demokratska stranka, Marija Janjušević i zajedno Milorad Mirčić i Tomislav LJubenović.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
Na član 14. amandmane, u istovetnom tekstu, podnela je poslanička grupa DS i zajedno narodni poslanici Zoran Krasić i Vesna Vukajlović Nikolić.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
Na član 15. amandmane, u istovetnom tekstu, podnela je poslanička grupa DS i zajedno narodni poslanici Nataša Jovanović i Jovo Ostojić.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
Na član 16. amandmane, u istovetnom tekstu, podnela je poslanička grupa DS i zajedno narodni poslanici Nikola Savić i Zoran Krasić.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
Na član 17. amandmane, u istovetnom tekstu, podnela je poslanička grupa DS i zajedno narodni poslanici Milorad Mirčić i Marko Milenković.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
Na član 18. amandmane, u istovetnom tekstu, podnela je poslanička grupa DS i zajedno narodni poslanici Nemanja Šarović i Aleksandra Belačić.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
Na član 19. amandmane, u istovetnom tekstu, podnela je poslanička grupa DS i zajedno narodni poslanici Sreto Perić i Dubravko Bojić.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
Na član 20. amandmane, u istovetnom tekstu, podnela je poslanička grupa DS i zajedno narodni poslanici Tomislav LJubenović i Nemanja Šarović.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
Na član 21. amandmane, u istovetnom tekstu, podnela je poslanička grupa DS i zajedno narodni poslanici Zoran Krasić i Miroslava Stanković Đuričić.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
Na član 22. amandmane, u istovetnom tekstu, podnela je poslanička grupa
DS i zajedno narodni poslanici Miljan Damjanović i Sreto Perić.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
Na član 23. amandmane, u istovetnom tekstu, podnela je poslanička grupa DS i zajedno narodni poslanici Miroslava Stanković Đuričić i Milorad Mirčić.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
Na član 24. amandmane, u istovetnom tekstu, podnela je poslanička grupa DS i zajedno narodni poslanici Miljan Damjanović i Vjerica Radeta.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
Poštovani narodni poslanici, dobila sam obaveštenje od službe Narodne skupštine da je usvajanjem amandmana na član 9. Predloga zakona nastupila situacija iz člana 165. Poslovnika Narodne skupštine.
Radi usaglašavanja usvojenih amandmana međusobno sa tekstom Predloga zakona, određujem pauzu od pet minuta. Molim da se sastanu odmah nadležni odbori i obaveste nas o usaglašavanju. Hvala.
(Posle pauze.)
Nastavljamo sa radom.
Molim vas da utvrdimo još jednom kvorum. Ubacite kartice ponovo, pola nije registrovano u sali.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 130 narodnih poslanika.
Uručen vam je amandman Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije, izveštaj Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 129, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo pet.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj amandman.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim delatnostima, u celini.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 130, protiv – tri, uzdržanih – nema, nije glasalo tri.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim delatnostima.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama, u načelu.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 132, protiv – jedan, uzdržanih – dva, nije glasalo dva.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.
Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
Na član 1. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić i Nemanja Šarović, i poslanička grupa DS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 2. amandman, je podnela poslanička grupa DS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 2. amandman, su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta i Miljan Damjanović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 3. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić i Nemanja Šarović i poslanička grupa DS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 3. amandman, je podnela poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 4. amandman, je podnela poslanička grupa DS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 5. amandman, je podnela poslanička grupa DS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 5. amandman, je podnela poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 6. amandmane, u istovetnom tekstu, podnela je poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije i poslanička grupa DS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 7. amandman, je podnela poslanička grupa DS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 7. amandman, je podnela poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 7. amandman, su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić i Vjerica Radeta.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 8. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić i Nataša Jovanović i poslanička grupa DS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 9. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Milorad Mirčić i Vjerica Radeta, poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije i poslanička grupa DS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 10. amandman, je podnela poslanička grupa DS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 11. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli je poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije i poslanička grupa DS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 12. amandman, je podnela poslanička grupa DS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 12. amandman, su zajedno podneli narodni poslanici Gorica Gajić, Milan Lapčević i Dejan Šulkić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 13. amandman, je podnela poslanička grupa DS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 14. amandman je podnela poslanička grupa Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 15. amandman je podnela poslanička grupa Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 16. amandman je podnela poslanička grupa Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 17. amandman je podnela poslanička grupa Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 17. amandman su zajedno podneli Zoran Krasić i Vjerica Radeta.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 18. amandman je podnela poslanička grupa Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 19. amandman je podnela poslanička grupa Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 19. amandman je podnela Gorica Gajić, Milan Lapčević i Dejan Šulkić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 20. amandman je podnela poslanička grupa Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 21. amandmane u istovetnom tekstu podneli su Gorica Gajić, Milan Lapčević i Dejan Šulkić, poslanička grupa SDS – NPS i poslanička grupa Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 22. amandman je podnela poslanička grupa Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 23. amandmane u istovetnom tekstu podnela je poslanička grupa SDS – NPS i poslanička grupa Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 24. amandman je podnela poslanička grupa Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 24. amandmane u istovetnom tekstu podnela je poslanička grupa SDS – NPS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 25. amandmane u istovetnom tekstu podnela je poslanička grupa SDS – NPS i sa ispravkom poslanička grupa Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 26. amandman je podnela poslanička grupa Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 26. amandman je podnela poslanička grupa SDS – NPS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 27. amandmane u istovetnom tekstu podnela je poslanička grupa SDS – NPS i poslanička grupa Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 28. amandman je podnela poslanička grupa Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 29. amandman je podnela poslanička grupa Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 29. amandman je podnela poslanička grupa SDS – NPS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 30. amandman je podnela poslanička grupa Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 31. amandman je podnela poslanička grupa Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 32. amandman je podnela poslanička grupa Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 33. amandman je podnela poslanička grupa Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 34. amandman je podnela poslanička grupa Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 35. amandman je podnela poslanička grupa Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 36. amandman je podnela poslanička grupa Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom privatnom partnerstvu i koncesijama, u celini.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 135, protiv – tri, uzdržan – jedan, nije glasao jedan.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom privatnom partnerstvu i koncesijama.
Prelazimo na odlučivanje o povredama Poslovnika.
Narodni poslanik Miljan Damjanović, na sednici 12. decembra, u 13 časova i 35 minuta, ukazao je na povredu člana 96. Poslovnika.
Molim da odlučite da li je povređen navedeni član Poslovnika.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da je Skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.
Narodni poslanik Dušan Petrović, na sednici 12. decembra, u 15 časova i 45 minuta, ukazao je na povredu člana 92. Poslovnika.
Molim da odlučite da li je povređen navedeni član Poslovnika.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da je Skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.
Narodni poslanik Marija Janjušević, na sednici 13. decembra, u 13 časova i 38 minuta, ukazao je na povredu člana 27. Poslovnika.
Molim da odlučite da li je povređen navedeni član Poslovnika.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da je Skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.
Narodni poslanik Boško Obradović, na sednici 14. decembra, u 11 časova i 53 minuta, ukazao je na povredu čl. 104. i 107. Poslovnika.
Molim da odlučite da li je povređen navedeni član Poslovnika.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da je Skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.
Narodna poslanica Aleksandra Jerkov, na sednici 14. decembra, u 18 časova i 37 minuta, ukazala je na povredu člana 98. Poslovnika.
Molim da odlučite da li je povređen navedeni član Poslovnika.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da je Skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.
Narodni poslanik Miroslav Aleksić, na sednici 14. decembra, u 18 časova i 40 minuta, ukazao je na povredu člana 106. Poslovnika.
Molim da odlučite da li je povređen navedeni član Poslovnika.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da je Skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.
Narodna poslanica Aleksandra Belačić, na sednici 14. decembra, u 19 časova i 51 minut, ukazala je na povredu člana 27. Poslovnika.
Molim da odlučite da li je povređen navedeni član Poslovnika.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da je Skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.
Narodni poslanik Srđan Nogo, na sednici 14. decembra, u 23 časa i 15 minuta, ukazao je na povredu člana 104. Poslovnika.
Molim da odlučite da li je povređen navedeni član Poslovnika.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da je Skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.
Narodni poslanik Srđan Nogo, na sednici 20. decembra, u 20 časova i 26 minuta, ukazao je na povredu člana 103. Poslovnika.
Molim da odlučite da li je povređen navedeni član Poslovnika.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da je Skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.
Narodni poslanik Marija Janjušević, na sednici 21. decembra, …
Molim da utvrdimo kvorum.
Molim poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema, da utvrdimo kvorum da li možemo da nastavimo rad.
Molim vas ponovite, nešto nije u redu, pokazuje 80 poslanika što je nemoguće, ima vas više.
Pauza od pet minuta, molim šefove poslaničkih grupa da obezbede kvorum.
(Posle pauze)
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hoćete biti ljubazni da ponovo ubacite kartice.
Konstatujem da je u sali prisutno 128 narodnih poslanika.
Narodna poslanica Marija Janjušević, na sednici 21. decembra, u 12 časova i sedam minuta, ukazala je na povredu člana 107. Poslovnika.
Molim da odlučite da li je povređen navedeni član Poslovnika.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da je Skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.
Narodna poslanica Branka Stamenković, na sednici 21. decembra, u 13 časova i 55 minuta, ukazala je na povredu člana 87. stav 1. Poslovnika.
Molim da odlučite da li je povređen navedeni član Poslovnika.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – dva, uzdržanih – nema, nije glasalo 130 poslanika.
Konstatujem da je Skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.
Narodni poslanik Nemanja Šarović, na sednici 21. decembra, u 15 časova i 44 minuta, ukazao je na povredu člana 107. Poslovnika.
Molim da odlučite da li je povređen navedeni član Poslovnika.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – dva, uzdržanih – nema.
Konstatujem da je Skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.
Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda ove sednice i odlučivanje o njima, saglasno članu 102. Poslovnika, zaključujem Šestu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini.
Podsećam vas da naredna sednica počinje danas u 15.00 časova.