Prva sednica Prvog redovnog zasedanja, 19.04.2017.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prva sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/31-17

2. dan rada

19.04.2017

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:15 do 17:55

 • ZAKONI

 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i ostalih članica Inicijative za reformu obrazovanja u Jugoistočnoj Evropi o sedištu Sekretarijata Inicijative za reformu obrazovanja u Jugoistočnoj Evropi
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Bugarske o izmeni Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Bugarske o policijskoj saradnji
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Nemačke o saradnji u oblasti bezbednosti
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Poljske o saradnji u borbi protiv organizovanog i drugih vidova kriminala
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o učešću u Srednjoevropskom programu univerzitetske razmene (CEEPUS III)
 • Zakon o potvrđivanju Doha Amandmana na Kjoto protokol uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih nacija o promeni klime
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Rumunije o socijalnoj sigurnosti
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Katar o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o plovidbi rekom Tisom
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Češke o saradnji u oblasti kulture, obrazovanja, nauke, omladine i sporta
 • Zakon o potvrđivanju Protokola o eliminaciji nezakonite trgovine duvanskim proizvodima
 • Zakon o potvrđivanju Konvencije o Evropskom šumarskom institutu
 • OBRAĆANJA

  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Hvala.
  Opet sam vam dopustila da bih sebi dala jednako pravo. Znači, zahtev je izneo Bojan Pajtić, otprilike moje godište, ne verujem da je on student. Tako da student nije zapalio žito, nego Bojan Pajtić, poslanik koga ovde nema od 8. avgusta 2016. godine. Samo da ne bi bili vi u zabludi. Ovde niko ne priča o studentima, nego o Bojanu Pajtiću i pričaćemo na toj sednici naravno i o predlagačima.
  (Vojislav Šešelj: Koje žito?)
  Koje žito – i o tome ćemo naravno pričati na toj sednici, poslaniče.
  Stavljam na glasanje predlog.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 26, protiv – jedan, uzdržan – niko.
  Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog.
  Narodni poslanik Nenad Konstantinović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izboru narodnih poslanika.
  Nije ovde Nenad Konstantinović.
  Stavljam na glasanje predlog.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržan – niko.
  Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog.
  Narodni poslanik Nenad Konstantinović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o opštem upravnom postupku.
  Nije ovde Nenad Konstantinović.
  Stavljam na glasanje predlog.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 10, protiv – niko, uzdržan – niko.
  Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog.
  Narodni poslanik Nenad Konstantinović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama Zakona o posebnim merama za sprečavanje vršenja krivičnih dela protiv polne slobode prema maloletnim licima.
  Stavljam na glasanje predlog.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 12, protiv – niko, uzdržan – niko.
  Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog.
  Narodni poslanik Nenad Konstantinović predložio da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o dopunama Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije.
  Stavljam na glasanje ovaj predlog.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - 13, protiv – niko, uzdržan – niko.
  Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog.
  Narodni poslanik Nenad Konstantinović predložio da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu.
  Stavljam na glasanje ovaj predlog.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - 11, protiv – niko, uzdržan – niko.
  Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog.
  Narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Ivan Kostić, Zoran Radojčić, Marija Janjušević, Miladin Ševarlić i Dragan Vesović predložili su da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog rezolucije o genocidu Nezavisne države Hrvatske nad Srbima i Jevrejima i Romima tokom Drugog svetskog rata. Izvolite.
  ...
  Dveri

  Boško Obradović

  Poslanička grupa Dveri
  Poštovane kolege narodni poslanici, poštovani građani Srbije, koji iznova pratite rad do nedavno ukinute Narodne skupštine Republike Srbije, pomaže Bog svima i Hristos Vaskrse.

  Mislim da na dnevnom redu imamo jednu izuzetno važnu temu za koju smo dužni kao narod da je ovde, u Domu Narodne skupštine Republike Srbije, konačno stavimo na dnevni red.

  U pitanju je, dakle, Rezolucija o genocidu Nezavisne države Hrvatske nad Srbima, Jevrejima i Romima u Drugom svetskom ratu. Prosto je neverovatno i izražavam čuđenje i zaprepašćenje da ne možemo makar oko ove stvari da postignemo konsenzus i da postignemo dogovor i da ovu tačku dnevnog reda stavimo na razmatranje i da Narodna skupština Republike Srbije osudi genocid koji je nad Srbima izvršen u Nezavisnoj državi Hrvatskoj pre više od 70 godina.

  Verovali ili ne, poštovane kolege i poštovani građani Srbije, nikada ni jedna politička i državna institucija Srbije, ni jedno zakonodavno telo, ni jedan najviši državni organ ove države nije razmatrao temu genocida nad Srbima u Nezavisnoj državi Hrvatskoj. Šta mi onda očekujemo i kako mislimo da zaštitimo Srbe u Hrvatskoj u ovom trenutku ako nismo zaštitili ni istinu o stradanju Srba u Nezavisnoj državi Hrvatskoj pre više od 70 godina.

  Prosto je neverovatno i zaista zapanjujuće da nemate čak ni toliko sluha da podržite ovu ispravnu inicijativu koju sam siguran da svi individualno, samostalno, lično podržavate, ali ne smete da glasate za stavljanje na dnevni red samo zato što ovaj predlog potiče iz redova opozicije. To je ono što o vama veoma precizno govori, glasaćete protiv svakog predloga opozicije samo zato što dolazi iz redova opozicije, bez obzira da li taj predlog ima smisla, da li je ispravan i da li je možda izuzetno važan, kao što je, rekao bih, izuzetno važan predlog Rezolucije o genocidu nad Srbima u Nezavisnoj državi Hrvatskoj.

  Zar je moguće, zar možete da objasnite bilo kom glasaču SNS ili SPS da je za vas nevažno da se na dnevnom redu nađe Rezolucija o genocidu nad Srbima u Nezavisnoj državi Hrvatskoj? Zato ste tako nemoćni i danas da odbranite interese Srba koji su preostali u Republici Hrvatskoj, jer nismo zajednički raščistili ni sa onim što se desilo pre 70 godina.

  Još jednom vas molim, ako treba da vas preklinjem ili ne znam na koji drugi način da izmolim vašu podršku da bi Narodna skupština Republike Srbije konačno se opredelila prema genocidu nad Srbima u Nezavisnoj državi Hrvatskoj.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Hvala.
  Stavljam na glasanje predlog.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 26, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da predlog nije prihvaćen.
  Narodni poslanici poslaničke grupe Dveri predložili su da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom-invalidskom osiguranju.
  Reč ima narodni poslanik Boško Obradović.
  ...
  Demokratska stranka

  Balša Božović

  Poslanička grupa Demokratska stranka
  Poštovane kolege narodni poslanici, pre svega bih želeo da se zahvalim, ako sam dobro video, petoro narodnih poslanika iz redova vlasti koji su podržali prethodni predlog da se na dnevni red stavi Rezolucija o genocidu nad Srbima u Nezavisnoj državi Hrvatskoj i svaka im čast na tome što misle svojom glavom.

  Ovo je jedan izuzetno važan predlog zakona koji se tiče brige o najstarijem sloju stanovništva u Srbiji, o našim penzionerima. Naime, naša je obaveza da brinemo o usklađivanju visine penzija sa troškovima života. Vašim izmenama postojećeg zakona, kada ste smanjivali penzije u Srbiji, takođe ste ukinuli i odredbu zakona koja je jasno govorila da se na godišnjem nivou moraju uskladiti penzije sa rastom cena, sa visinom troškova života. Ovakvim vašim delovanjem doveli ste u pitanje ekonomsku sigurnost penzionera i najstarijih stanovnika Srbije. Već godinama ne usklađujete troškove života koji oni imaju sa visinom isplate njihovih penzija. Vi ste im čak i oteli penzije, tako da ste onome ko recimo ima penziju 30.000 dinara za ove tri godine oteli više od 30.000 dinara, onome ko ima penziju 40.000 penziju oteli ste za ove tri godine više od 50.000 dinara, onome ko ima penziju od 50.000 dinara oteli ste više od 80.000 dinara, a onome ko primera radi ima penziju od 60.000 dinara oteli ste više od 120.000 dinara za ove tri godine. Dakle, ne samo da ste očuvali njihovu ekonomsku sigurnost time što biste usklađivali troškove života sa visinom penzije, nego ste ih čak i opljačkali.

  Želeo bih ovom prilikom da ukažem na još jednu važnu stvar koju mi pominjemo ovde, a to je da ste vi praktično preuzeli, preoteli Upravni odbor PIO fonda, uzeli ste vlast, odnosno većinu u ovom Upravnom odboru u odnosu na predstavnike zaposlenih i predstavnike penzionera i danas ste ušli u proces privatizacije jednog od preostalih naših strateških privrednih i prirodnih bogatstava, a to su naše lekovite banje, to su naši rehabilitacioni centri, specijalne bolnice, koje su nesumnjivo vlasništvo PIO fonda.

  Da vas o tome nešto informišem, naime trenutno su u toku tužbe protiv države Srbije sa namerom da se spreči rasprodaja vredne imovine PIO fonda, u 27 sporova u 15 predmeta je potvrđeno vlasništvo PIO fonda, a u 12 predmeta još uvek traju sporovi. Dakle, vi niste vlasnici naših lekovitih banja, vi nemate pravo da ih prodajete i privatizujete, vlasnik je PIO fond i to je jedan od načina odakle se može nadoknadi ono što ste opljačkali penzionerima – iz profita imovine kojom raspolaže PIO fond i njenog stavljanja u funkciju domaćeg ekonomskog interesa.

  Zaustavimo pljačku penzionera, to je ono što je ideja ovog Predloga izmena i dopuna postojećeg zakona.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Stavljam na glasanje predlog.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 23, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da predlog nije prihvaćen.
  Narodni poslanici poslaničke grupe Dveri predložili su da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora Narodne skupštine Republike Srbije radi utvrđivanja činjenica i okolnosti vezanih za dešavanja tokom izbornog procesa 2016. godine, od dana raspisivanja republičkih izbora do dana objavljivanja konačnih rezultata izbora.
  Reč ima Boško Obradović.
  ...
  Dveri

  Boško Obradović

  Poslanička grupa Dveri
  Poštovani građani Srbije, da smo u ovom najvećem državnom domu, koji je bio ukinut mesec i po dana za vreme predsedničkih izbora, pre godinu dana formirali skupštinski anketni odbor za utvrđivanje istine o izbornim neregluarnostima na prošlogodišnjim vanrednim republičkim izborima, ne bi nam se te izborne neregluarnosti ponovile na nedavno održanim predsedničkim izborima.

  Dakle, sve ono na šta smo ukazivali pre godinu ponovilo se i na ovim izborima. Meni je veoma drago da je vladajuća većina u više navrata odbila naš zahtev za formiranje skupštinskog anketnog odbora koji bi utvrdio istinu o izbornim neregularnostima. To je za mene najvažniji dokaz da sam u pravu, jer da nemate šta da krijete vi biste učestvovali u formiranju skupštinskog anketnog odbora.

  Naravno, podsetiću javnost da je i SNS u liku Aleksandra Martinovića, šefa poslaničke grupe vladajuće stranke sama predložila formiranje skupštinskog anketnog odbora, a onda glasala protiv sopstvenog predloga, što najbolje govori koliko se oni plaše istine i koliko se plaše utvrđivanja istine o izbornim krađama, neregularnostima, manipulacijama i podvalama, kojima se služe iz izbornog ciklusa u ciklus.

  Naravno, počevši od neažuriranog biračkog spiska u kome su mnoge mrtve duše koje glasaju za SNS, nastavljajući sa ogromnom medijskom neravnopravnošću i skandaloznim medijskim mrakom u kome mi živimo, u kome je jedan predsednički kandidat vlasti imao više vremena na medijima nego svi drugi predsednički kandidati zajedno, u kome nije bilo nikakvih debata niti sučeljavanja kandidata niti bilo kakvih političkih emisija koje su, uostalom, odavno u ovoj državi ukinute.

  Tome treba, naravno, pridodati ćutanje Republičkog regulatornog tela za elektronske medije koje je samo sebe ukinulo ili naravno, skandalozno ponašanje većine u RIK, koja iznova, iz godine u godinu, donosi antiustavno uputstvo o načinu glasanja na KiM, koje je odbačeno odlukom Ustavnog suda Srbije od 16. juna 2014. godine, kada su dva člana ovog uputstva, član 9. i 10. proglašeni nezakonitim.

  Dakle, samo na osnovu ovog nezakonitog antiustavnog uputstva o načinu glasanja na KiM i ovi predsednički izbori trebalo bi da budu poništeni i ponovljeni, jer ne može RIK biti iznad Ustavnog suda Srbije. Ako je Ustavni sud Srbije rekao da je to nezakonito, ne mogu se sprovoditi izbori na takav način.

  Dakle, jasno je da su i ovi predsednički izbori zapravo bili na istom načinu neregularni i pokradeni, kao što ste to pokušali pre godinu dana. Zato ne priznajem rezultate ovih predsedničkih izbora i zato ne priznajem Aleksandra Vučića kao predsednika.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Hvala.
  Stavljam na glasanje ovaj predlog.
  Zaključujem glasanje za je glasalo - 17, protiv – niko, uzdržanih – nema, glasalo 17, nije glasalo 160.
  Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog.
  Narodni poslanici poslaničke grupe Dveri, tražili su da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzije.
  Izvolite.
  ...
  Dveri

  Boško Obradović

  Poslanička grupa Dveri
  Poštovana predsedavajuća, nama podrška ne opada nego, naprotiv, raste jer vidite ogroman broj mladih ljudi. Pa vi se smejte, vi ste poštovani predstavnici vladajuće većine dobili 300.000 glasova manje nego na izborima pre samo godinu dana, a mladi ljudi izlaze u desetinama i desetinama hiljada na ulice i podržavaju ono što ja govorim ovde u Skupštini Srbije.

  Ono što je meni veoma važno da naglasim u vezi sa ovim zakonskim predlogom o prestanku važenja lopovskog i nakaradnog zakona o smanjenju penzija u Srbiji jeste da ovo što ja ovde govorim podržavaju mnogi najstariji sugrađani u Srbiji.

  Želeo bih da izrazim svoje divljenje i svoje poklonjenje dvema zaista izuzetnim sindikalnim organizacijama, to je Udruženje sindikata penzionera Srbije i Udruženje sindikata penzionisanih vojnih lica koje izuzetno poštujem, kao i sindikate Vojske i policije koji su digli glas protiv ove vlasti.

  Dakle, protiv ove vlasti nisam samo ja ili svi mi ovde koji sedimo u opozicionim klupama, nego i udruženja i sindikati penzionera, prosvetnih radnika, vojnika, policajaca, mladi studenti i građanstvo koje se ne miri i ne želi da živi u laži u koju ste vi pretvoril državu Srbiju.

  Vi ste opljačkali penzionere i to nećete uspeti da sakrijete. Mi smo u partnerstvu sa Udruženjem sindikata penzionera Srbije i sa Udruženjem sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije predali ovaj zakon u skupštinsku proceduru i tražimo dve veoma važne stvari za naše najstarije sugrađane.

  Pod jedan, tražimo ukidanje lopovskog zakona o smanjenju penzija koji još uvek traje iako u njegovom nazivu stoji da je to Zakon o privremenom načinu isplate penzija. Taj privremeni način pljačke penzionera od strane SNS, SPS, PUPS i svih drugih satelita i sluga Aleksandra Vučića traje već pune tri godine. Dakle, tražimo prestanak važenja ovog lopovskog zakona koji pljačka penzionere u Srbiji.

  Druga, još važnija stvar, tražimo da se penzionerima nadoknadi opljačkano i da sve ono što ste im uzeli u ove tri godine njima bude vraćeno u naredne tri godine i da tako država Srbija pokaže da niko nema pravo da pljačka zakonitu, Ustavom garantovanu stečenu imovinu koja se zove penzija, a koju ste vi opljačkali svojim najstarijim sugrađanima. Sram vas bilo zbog toga gospodo naprednjaci, socijalisti i pupsovci.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Stavljam na glasanje, molim vas da ne vređate kolege.
  Zaključujem glasanje: za – 22, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog.
  Narodni poslanik Zdravko Stanković predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmeni Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.
  Da li poslanik Stanković želi reč? (Ne ili nije tu.)
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog.
  Narodni poslanik Zdravko Stanković predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim preduzećima.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog.
  Narodni poslanik Zdravko Stanković predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmeni Zakona o udžbenicima.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog.
  Narodni poslanik Goran Bogdanović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom okupljanju.
  Da li poslanik Goran Bogdanović želi reč? (Nije tu.)
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog.
  Narodni poslanik Goran Bogdanović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmeni Zakona o javnom redu i miru.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog.
  Narodni poslanik Goran Bogdanović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmeni Zakona o porezu na dobit pravnih lica.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog.
  Narodni poslanik Goran Bogdanović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmeni Zakona o javnom informisanju i medijima.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog.
  Narodni poslanik Marko Đurišić predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom.
  Stavljam na glasanje ovaj predlog.
  Izvinjavam se, reč ima narodni poslanik Marko Đurišić.
  ...
  Socijaldemokratska stranka

  Marko Đurišić

  Poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije
  Hvala, predsednice.

  Poštovane kolege, 109. dana u 2017. godini Skupština treba konačno da počne sa radom, a da na dnevnom redu se ne nalazi ni jedan zakon, zakon koji treba da promeni na bolje živote građana Srbije. Danas pre podne, 109. dana ili 50 dana od početka redovnog zasedanja, poslanici opozicije, isključivo opozicije, probaju da na dnevni red stave predloge zakona koji treba da poboljšaju živote građana.

  Građani treba da znaju da Vlada Republike Srbije ne radi svoj posao, ne šalje zakone. Poslednji zakon koji je Vlada Republike Srbije poslala Skupštini poslat je 16. decembra.

  Ovaj zakon koji ja predlažem danas da stavimo na dnevni red, Vlada Republike Srbije, uprkos obećanjima, nije poslala u Skupštinu duže od dve godine, sa obrazloženjem da se formira radna grupa koja treba da usaglasi predloge zakona. Radna grupa u mandatu Vlade, koja je izabrana 2014. godine, radila je godinu i po dana, a onda, kako kaže ministar, kada su konačno došli do Predloga zakona, raspisani su novi izbori. Te izbore smo imali pre godinu dana, a Vlada ni u narednih godinu dana nije došla sa ovim predlogom. Ali su u kampanji puna usta nadležnog ministra i članova Vlade o tome kako ova Vlada brine o porodicama sa decom i načina da im pomogne.

  Šta je istina? Istina je da ovaj zakon nije menjan duže od pet godina, sada već šest godina. Istina je da danas u Srbiji 25% porodica, po statistici Svetske banke i Eurostata, živi ugrožena od siromaštva. Istina je da jedna trećina mladih danas u Srbiji, i to je najviša stopa u Evropi, živi ugrožena od siromaštva. I ova Vlada nema apsolutno nikakvo rešenje da ponudi njima, kako bi se to stanje promenilo. Dugotrajni život u siromaštvu vodi ka izolaciji, kod mladih ljudi vodi do napuštanja škole, okretanju kriminalu i uništavanju njihove budućnosti.

  Meni je neverovatno da ne znam koji već put stavljam predlog ovog zakona, za koji ni nadležni ministar nije rekao da je u njemu nešto loše, nego samo da njegova radna grupa još uvek nije spremila zakon, i da li ovo znači, ako danas ne stavite na dnevni red, da ćemo čekati novu vladu, pa tek onda možda, ali je verovatno da ni tada nećemo dobiti ovaj zakon.