Prva sednica Prvog redovnog zasedanja, 19.04.2017.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prva sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/31-17

2. dan rada

19.04.2017

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:15 do 17:55

 • ZAKONI

 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i ostalih članica Inicijative za reformu obrazovanja u Jugoistočnoj Evropi o sedištu Sekretarijata Inicijative za reformu obrazovanja u Jugoistočnoj Evropi
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Bugarske o izmeni Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Bugarske o policijskoj saradnji
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Nemačke o saradnji u oblasti bezbednosti
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Poljske o saradnji u borbi protiv organizovanog i drugih vidova kriminala
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o učešću u Srednjoevropskom programu univerzitetske razmene (CEEPUS III)
 • Zakon o potvrđivanju Doha Amandmana na Kjoto protokol uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih nacija o promeni klime
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Rumunije o socijalnoj sigurnosti
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Katar o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o plovidbi rekom Tisom
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Češke o saradnji u oblasti kulture, obrazovanja, nauke, omladine i sporta
 • Zakon o potvrđivanju Protokola o eliminaciji nezakonite trgovine duvanskim proizvodima
 • Zakon o potvrđivanju Konvencije o Evropskom šumarskom institutu
 • OBRAĆANJA

  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje, za ovaj predlog je glasalo – devet poslanika, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Nije prihvaćen ovaj predlog.
  Poslanik Zoran Živković predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o dopuni Zakona o Vladi.
  ...
  Nova stranka

  Zoran Živković

  Samostalni poslanici
  Znači, sada je glasanje za prethodni predlog, bilo 78,6% veći moj uspeh nego na onim prethodnim. To je po metodologiji analitičara koji analiziraju ponovljene izbore na tri biračka mesta u Srbiji i hvale se da su pobedili sa 90 i nešto posto. Tako sam ja pobedio na prethodnom glasanju.

  Predlog zakona o Vladu u članu 11. pa ima naslov „Zdravstvena sposobnost, nespojivost i sukob interesa“. Pre izbora Vlade, svaki predloženi član Vlade mora Narodnoj skupštini da dostavi lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za zasnivanje radnog odnosa u državnim organima, kao za kafe kuvarice.

  Član Vlade ne može biti na drugoj javnoj funkciji u državnom organu, organu autonomne pokrajine, opštine, Grada Beograda, grada, niti vršiti delatnost koja po zakonu je nespojiva sa dužnošću člana Vlade, niti stvoriti mogućnost sukoba javnog i privatnog interesa. Već se plašite.

  Član Vlade je dužan da se u svemu povinuje propisima kojima se uređuje sukob interesa pri vršenju javnih funkcija. I član 2. koji kaže – ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom Glasniku“, prihvatiću amandmane koji bi tražili da se to pomeri, možda na neki mesec. Da se neki ljudi snađu.

  Dakle, to ne bi bilo prvi put, jedna, verovatno jedina ozbiljna Vlada u istoriji Srbije, da ne komplikujem sa vremenima, koju je formirao dr Zoran Đinđić, poslanici su imali pred sobom kada su birali Vladu uverenja svih kandidata da su zdravstveno sposobni za obavljanje tih važnih funkcija. Mislim da je to bio dobar običaj, šteta što to nije zaživelo. Šteta što to nije prihvaćeno od sledećih, jer ne bismo došli do ovoga da kao što danas imamo u Vladi puno ljudi za koje je veliko pitanje da li ispunjavaju uslove koji su neophodni za vršenje odgovorne funkcije kafe kuvarice u zajedničkim službama Vlade Srbije.

  Otvoreno postavljam sumnju za sve članove Vlade, a mogu biti demantovan time što će svi otići na pregled. Pregled podrazumeva i fizičku sposobnost, ali i psihički aspekt sposobnosti za vršenje javnih funkcija. To su odgovorne funkcije, desi se da mnogi polude, ne samo kod nas, ali mene najviše boli za Srbiju.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Stavljam na glasanje ovaj predlog.
  Zaključujem glasanje: za – osam, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog.
  Zoran Živković, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o dopuni zakona o izboru predsednika Republike.
  Izvolite.
  ...
  Nova stranka

  Zoran Živković

  Samostalni poslanici
  Predlog zakona o dopuni Zakona o izboru predsednika Republike sam predložio negde u novembru prošle godine, upravo sa saznanjem da imamo predsedničke izbore i da na svaki način sprečimo to što nam se desilo. Ali, šta da se radi, niste bili radi da glasate za to i onda ćemo danas ponovo imati, ko god da bude izabran, a posebno onaj koji se već samoproglasio izabranim, imaćemo na funkciji predsednika države čoveka bez lekarskog uverenja. Ja mislim da ste svesni težine i ozbiljnosti situacije.

  I pre toga smo imali predsednika koji nije imao lekarsko uverenje. NJemu su se priviđali žuti ljudi, desetine hiljada milijardi kineskih investicija, kanal Dunav-Vardar, koji ide u dva sliva, i u Egejski i u Crnomorski, svašta mu se priviđalo. Ali, neke stvari nije ni video. Recimo…

  (Predsednik: Poslaniče, molim vas da govorite o Predlogu zakona. Ja vas ljubazno molim.)

  Upravo vam o tome pričam, ako me razumete. Ako me ne razumete, imate službu prevođenja.

  (Predsednik: Savršeno vas razumem.)

  Dakle, a nije video taj isti, recimo, jednog bugarskog državljanina koji se zove Cvetev Silev, koga cela Evropa juri po Interpolovoj crvenoj poternici, osim što se to ovde ne radi. Imali smo i sposobnost prethodnog predsednika za orijentalni ples u nekoj od nama dalekih ali prijateljskih arapskih zemalja.

  Zamislite šta će tek sada da se desi kada imamo novoizabranog, za malo još, predsednika koji isto nema lekarsko uverenje? NJemu će se priviđati fabrika čipova negde po Srbiji, rešenje za „Petrohemiju“, MSK i ne znam šta sve drugo. NJemu će se priviđati i da je završen „Beograd na vodi“, da smo mi najpoštovanija država na svetu, da imamo najveći najveći BDP razvoj na celom svetu, da je izgradio više puteva nego Tito, što mislim da nije fer ni prema prisutnom unuku…

  (Predsednik: Poslaniče!)

  Zamislite šta mi dobijamo sada, a samo je ovoliko falilo – overena lična karta, ako je dobiju, ovu novu, koja se dobija vrlo brzo, ne duže od četiri godine se čeka na dobijanje nove zdravstvene knjižice, ode lepo u zajedničke službe, ima na puno mesta, ima i u Palmotićevoj, i lepo prođe zdravstveni pregled, kaže, ja sam čovek zdrav, evo, piše. Ovako, ostaje velika sumnja. Još je najgore što on svakog trenutka, i redovno i vanredno, na konferencijama i na izjavama daje potvrde da je osnovana moja sumnja da se tu ne radi o zdravlju, nego o nečem drugom.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Poslaniče!
  Jel mogu da stavim na glasanje ovaj predlog?
  (Zoran Živković: Pokušajte, ako ste sposobni.)
  Ne znam, nisam izvadila lekarsko uverenje.
  (Zoran Živković: Pa, trebali bi.)
  Ići ćemo zajedno.
  (Zoran Živković: Ne, ja neću ići.)
  Ja vas pozivam da idemo zajedno, nepristrasno, kod istog doktora. Ako treba i komisija.
  Izvolite, ko želi da glasa za ovaj predlog?
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 12, protiv – jedan, uzdržan – niko.
  Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog.
  Poslanik Zoran Živković predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmeni Zakona o radu.
  Ima reč narodni poslanik Zoran Živković. Izvolite.
  ...
  Nova stranka

  Zoran Živković

  Samostalni poslanici
  Trebalo je da se pređe taj lekarski pregled, očigledno, ali, da ipak pričamo o ovoj temi koja je sada važna i koja se tiče zdravlja, a to je da se spreči otpuštanje radnika i radnica koji su u trenutku zaposlenja došli do situacije da su bolesni, ili u još boljoj situaciji, sigurno boljom, a to je da se u vreme trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta, odsustva sa rada radi posebne nege deteta i odsustva sa rada zbog privremene sprečenosti za rad duže od 30 dana, poslodavac ne može zaposlenom da otkaže ugovor o radu.

  Povod za to je bio slučaj jedne radnice iz neke Niške firme, koja je čudo tehnološko i veliki uspeh u otvaranju novih radnih mesta za velike pare sa smešnim platama, neću da kažem koja je firma da je ne bih besplatno reklamirao, ali, tamo je otpuštena radnica koja je bila na bolovanju. To je samo jedan primer koji je došao do javnosti. Imate još puno takvih primera, masu takvih primera.

  Nakon toga, nekom intervencijom, pritiskom, ona je vraćena na posao. Nisam siguran da je ona i dan danas na tom poslu jer su prošli izbori, ali generalno, mislim da bi čak i ljudi koji su u parlament ušli bez lekarskog uverenja i bez političkog uverenja i bez bilo čega što ima bilo kakve veze, morali da glasaju da se bar stavi na dnevni red predlog zakona koji, ponavljam još jednom, kaže - U Zakonu o radu“, „Službeni glasnik“ taj i taj, u članu 187. stav 1. menja se i glasi: „Za vreme trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta, odsustva sa rada radi posebne nege deteta, odsustva sa rada zbog privremene sprečenosti za rad duže od 30 dana, poslodavac ne može zaposlenom da otkaže ugovor o radu“.

  Da čujem jedan argument protiv ovog predloga. Samo jedan. Ćutanje vas ne opravdava. Pozivam bilo koga ko je sposoban da da odgovor na ovo moje pitanje, da nakon uspešnog glasanja dobijem odgovor. Ako glasate za ovaj predlog, ja sam spreman da vam se izvinim zbog ove sumnje koju sam izneo, ali bojim se da me nećete prijatno iznenaditi.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Zahvaljujem.
  Stavljam na glasanje ovaj predlog.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 13, protiv – niko, uzdržan – niko.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
  Narodni poslanik Marijan Rističević predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu.
  Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević. Izvolite.
  ...
  Narodna seljačka stranka

  Marijan Rističević

  Poslanička grupa Pokret socijalista, Narodna seljačka stranka, Ujedinjena seljačka stranka
  Dame i gospodo narodni poslanici, samo da sačekam „kva-kva“, da izađe pačurlija ta.

  Prvo želim da čestitam predsedniku Vlade na ubedljivoj i veličanstvenoj pobedi na predsedničkim izborima. Budući da je ona ostvarena po starim pravilima, pravilima koje je ustanovila DS, budući da je ona ostvarena tako što su opozicioni predstavnici u 80% slučajeva u biračkim odborima brojali te glasove, budući da na RTS-u vladajuća koalicija nema nijednog urednika, tim pre je ova pobeda na predsedničkim izborima veća. Čestitam i onima koji su svojim glasom doprineli izboru i sprečili da bude izvršena destabilizacija zemlje, koja je po meni još uvek u toku.

  Ja sam predložio zakon o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu, pre svega da upozorim javnost jer je ovde jedan poljoprivrednik u pokušaju, jedan student koji je nedavno iz svog stana izašao na demonstracije u Novom Sadu, Goran Ješić, nadam se da u Beču neće dići neke slične demonstracije, jer gde god on ima stan ima nekih demonstracija, poznati piroman koji je pozvao na paljenje Narodne skupštine. Oni žele da podvale građanima da navodno mi prodajemo strancima zemlju. To je netačno. Zakonom o poljoprivrednom zemljištu je predviđeno da poljoprivredno zemljište u državnoj svojini mogu da kupuju samo domaća fizička lica koja imaju prebivalište pet godina, državljanstvo pet godina i koja imaju poljoprivredno gazdinstvo pet godina i ne mogu da ga otuđe 20 godina, niti na njega da daju hipoteku.

  Ovim mojim predlogom mi želimo da sprečimo ono što su oni potpisali 2007. ili 2008. godine, da stranci mogu da kupuju nekretnine. Mi želimo, ja i neke moje kolege, da dopunom ovog zakona i privatno poljoprivredno zemljište ne može da bude predmet prodaje strancima.

  Očigledno da neke kolege poljoprivrednici, a ja sam očekivao da moj kolega poljoprivrednik, s obzirom da su veoma teški uslovi, teška klima, minusi, sneg, da nam objasni koji je to uticaj na useve, na zasade, sa posebnim osvrtom na vinograde, ali, očigledno da ima prečeg posla.

  Ova priča o akademskoj čestitosti, a večernju školu je završio u Bitolju, dva puta je išao, jednom da naruči, drugi put da preuzme, a on priča o pregledu i dijagnozama, čovek koji je zahvaljujući dijagnozi izbegao služenje vojnog roka. On priča o protestima. Ja predlažem da se on više ne krije i da proteste vodi lično, a on dame i gospodo može najviše da popije.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Hvala.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu.
  Zaključujem glasanje.
  Za je glasalo – devet, protiv – niko, uzdržan – niko.
  Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog.
  Molim vas da utvrdimo kvorum pre prelaska na glasanje.
  (Radoslav Milojičić: Ne radi vam sistem.)
  Ne radi vam sistem? Znam ja da vama ne radi ništa.
  (Radoslav Milojičić: Ne možemo da glasamo.)
  Glasajte ako hoće, sad je kvorum. Kad bude glasanje, glasaćete, vi prijavite jel ste tu ili niste tu, a niste tu. Evo sad ste tu.
  Prisutno je 136 narodnih poslanika.
  Narodni poslanik Aleksandar Martinović na osnovu člana 92. stav 2, člana 157. stav 2. i člana 170. Poslovnika, predložio je da se obavi zajednički načelni i jedinstveni pretres: o Predlogu zakona o potvrđivanju Konvencije na Evropskom šumarskom institutu, Predlogu zakona o potvrđivanju Protokola eliminaciji nezakonite trgovine duvanskim proizvodima, Predlogu zakona o potvrđivanju Doha amandmana na Kjoto protokol za Okvirnu konvenciju Ujedinjenih nacija o promeni klime, Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma o učešću o Srednjeevropskom programu univerzitetske razmene (CEEPUS III), Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i ostalih članica Inicijative za reformu obrazovanja u Jugoističnoj Evropi o sedištu Sekretarijata Inicijative za reformu obrazovanja u Jugoističnoj Evropi, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Poljske o saradnji u borbi protiv organizovanog i drugih vidova kriminala, Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Nemačke o saradnji u oblasti bezbednosti, Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Bugarske o izmeni Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Bugarske o policijskoj saradnji, Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Češke o saradnji u oblasti kulture, obrazovanja, nauke i sporta, Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o plovidbi rekom Tisom, Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Katar o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja i Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Rumunije o socijalnoj sigurnosti.
  Da li narodni poslanik Aleksandar Martinović želi reč? (Ne.)
  Hvala vam.
  Stavljam na glasanje ovaj predlog.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasalo – 135, protiv – četiri, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog.
  Pošto smo se izjasnili o predlozima, stavljam na glasanje predlog dnevnog reda u celini.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasalo – 132, protiv – dva, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da je Narodna skupština utvrdila dnevni red Prve sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2017. godini, u celini.
  Molim službu da pripremi prečišćeni tekst dnevnog reda.
  Sada je 13.00 časova, određujem pauzu do 14.00 časova.
  Poštovani poslanici, saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da će na današnjoj sednici prisustvovati sledeći ministri: Ivica Dačić, dr Nebojša Stefanović, prof. dr Zorana Mihajlović, dr Rasim LJajić, Branislav Nedimović, Mladen Šarčević, dr Zlatibor Lončar, Aleksandar Vulin i državni sekretari dr Stana Božović, Miodrag Poledica, Stevan Nikčević, doc. dr Zoran Mihajlović, prof. dr Vesna Mandić, prof. dr Viktor Medović, Veljko Kovačević, vršilac dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Zoran Milošević, vršilac dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Milorad Todorović, vršilac dužnosti sekretara Ministarstva unutrašnjih poslova, Saša Stamatović, direktor Uprave za šume u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, načelnik Odeljenja u Ministarstvu spoljnih poslova Dragana Vujić, Jasmina Roskić, načelnik Odeljenja Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Danijela Božanić, šef Odseka u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, Nevena Šović, samostalni savetnik u Ministarstvu zdravlja, Jelena Drenjanin, samostalni savetnik u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, Mersiha Omeragić, savetnik u Ministarstvu zdravlja i Ivana Kovačević, savetnik u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.
  Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile, da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.
  Saglasno članu 170. stav 1, a shodno članu 157. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram zajednički načelni i jedinstveni pretres o: Predlogu zakona o potvrđivanju Konvencije o Evropskom šumarskom institutu, Predlogu zakona o potvrđivanju Protokola o eliminaciji nezakonite trgovine duvanskim proizvodima, Predlogu zakona o potvrđivanju Doha amandmana na Kjoto protokol za Okvirnu konvenciju Ujedinjenih nacija o promeni klime, Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma o učešću o Srednjoevropskom programu univerzitetske razmene (CEEPUS III), Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i ostalih članica Inicijative za reformu obrazovanja u Jugoističnoj Evropi u sedištu Sekretarijata Inicijative za reformu obrazovanja u Jugoističnoj Evropi, Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Poljske o saradnji u borbi protiv organizovanog i drugih vidova kriminala, Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Nemačke o saradnji u oblasti bezbednosti, Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Bugarske o izmeni Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Bugarske o policijskoj saradnji, Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Češke o saradnji u oblasti kulture, obrazovanja, nauke i sporta; Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o plovidbi rekom Tisom; Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Katar o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja i Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Rumunije o socijalnoj sigurnosti.
  Da li predstavnici predlagača žele reč? (Da)
  Reč ima ministar Branislav Nedimović. Izvolite.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Branislav Nedimović

  Poštovane kolege poslanici, poštovana predsedavajuća, želeo bih samo nekoliko stvari da kažem, a vezano je za dva akta koja se nalaze pred vama. Jedan je Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije o Evropskom šumarskom institutu i drugi je Predlog zakona o potvrđivanju Doha amandmana na Kjoto protokol uz okvirnu Konvenciju UN o promeni klime.
  Prvi predlog zakona koji se nalazi pred nama jeste posledica Sporazuma koji je potpisala državna zajednica Srbija i Crna Gora još 2003. godine i koji nije do sada bio ratifikovan u parlamentu.
  Evropski šumarski institut je jedna institucija naučnog karaktere koji je imao za cilj da sve njene članice na isti način šire vrednosti u pogledu pošumljavanja prostora, razvoja posebnih sorti i svemu onome što podstiče ovu oblast.
  Do sada je otprilike 25 zemalja ratifikovalo ovu Konvenciju EFI. Na osnovu ove konvencije naša država postaje član, ali isto tako i pored toga i instituti koji su specijalizovani, imaju specijalizovan karakter u sektoru šuma, imaju pravo da postanu njihovi članovi, Evropskom šumarskog instituta.
  U pogledu pošumljavanja prostora imamo dosta velikih problema kako u pogledu šuma koje se nalaze uz saobraćajnice, šuma koje se nalaze uz reke, kanalske tokove, ali isto tako i u pogledu zanavljanja prostora koji se nalazi na šumskom zemljištu. jako je važno da prihvatamo sva savremena iskustva. To je osnovni cilj ove konvencije, kako bi najsavremenije tekovine implementirali na naše prostore.
  Što se tiče ovog drugog predloga zakona o potvrđivanja Doha amandmana na Kjoto protokol uz Okvirnu konvenciju UN o promeni klime, ova Okvirna konvencija je važila do 31. decembra 2012. godine i sa Doha amandmanima na Kjoto protokol, koji je usvojen 8. decembra 2012. godine, uveden je prelazni period od 2013. do 2020. godine u okviru kog će se smanjivati štetne emisije gasova koji imaju efekat staklene bašte i jako je važno da ove amandmane prihvatimo.
  Ono što je karakteristično za ovaj predlog zakona jeste da Srbija nema obavezu kao neke zemlje EU ili druge zemlje koje prihvataju ove Doha amandmane, da u periodu od 2020. godine smanje štetnu emisiji gasova, ali uključujemo se u ovaj čitav proces i jako je važno da najmanje tri četvrtine zemalja deponuju svoje saglasnosti na ove Doha amandmane.
  Jedna stvar koju želim da kažem koja će uslediti nakon ovog perioda do 2020. godine jeste tzv. Pariska konvencija. Naša Vlada je 1. decembra 2016. godine usvojila Predlog zakona o potvrđivanju Pariske konvencije, gde mi aktivno ulazimo u ovaj proces o smanjenju štetnih gasova iz jednog prostor razloga, jer u budućnosti to je ono čemu moramo stremiti. Za sada toliko.