Prva sednica Prvog redovnog zasedanja, 21.04.2017.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prva sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/31-17

4. dan rada

21.04.2017

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 09:35 do 09:50

 • ZAKONI

 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i ostalih članica Inicijative za reformu obrazovanja u Jugoistočnoj Evropi o sedištu Sekretarijata Inicijative za reformu obrazovanja u Jugoistočnoj Evropi
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Bugarske o izmeni Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Bugarske o policijskoj saradnji
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Nemačke o saradnji u oblasti bezbednosti
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Poljske o saradnji u borbi protiv organizovanog i drugih vidova kriminala
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o učešću u Srednjoevropskom programu univerzitetske razmene (CEEPUS III)
 • Zakon o potvrđivanju Doha Amandmana na Kjoto protokol uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih nacija o promeni klime
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Rumunije o socijalnoj sigurnosti
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Katar o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o plovidbi rekom Tisom
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Češke o saradnji u oblasti kulture, obrazovanja, nauke, omladine i sporta
 • Zakon o potvrđivanju Protokola o eliminaciji nezakonite trgovine duvanskim proizvodima
 • Zakon o potvrđivanju Konvencije o Evropskom šumarskom institutu
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O IZBORU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA ODBORA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O UTVRĐIVANJU SASTAVA STALNIH DELEGACIJA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE U MEĐUNARODNIM PARLAMENTARNIM INSTITUCIJAMA
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAŠTITNIKA GRAĐANA
 • OBRAĆANJA

  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad Prve sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2017. godini.
  Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednice prisustvuje 92 narodna poslanika.
  Radi utvrđivanja broja poslanika prisutnih u sali, molim vas da ubacite svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema.Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutna 133 narodna poslanika, te time postoje uslovi za rad Narodne skupštine.
  Prelazimo na odlučivanje o predlozima akata iz tačaka 1. do 16. dnevnog reda.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Konvencija o Evropskom šumarskom institutu, u celini.Zaključujem glasanje: za – 135, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo osam poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Protokola o eliminaciji nezakonite trgovine duvanski proizvodima, u celini.Zaključujem glasanje: za – 135, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Doha amandmana na Kjoto protokol uz Okvirnu konvenciju UN o promeni klime, u celini.Zaključujem glasanje: za – 135, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o učešću u srednjeevropskom programu univerzitetske razmene „CEEPUS III“, u celini.Zaključujem glasanje: za – 136, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i ostalih članica Inicijative za reformu obrazovanja u jugoistočnoj Evropi o sedištu Sekretarijata Inicijative za reformu obrazovanja u jugoistočnoj Evropi, u celini.Zaključujem glasanje: za – 135, protiv – niko, uzdržanih – dva.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Poljske o saradnji u borbi protiv organizovanog i drugih vidova kriminala, u celini.Zaključujem glasanje: za – 138, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Nemačke o saradnji u oblasti bezbednosti, u celini.Zaključujem glasanje: za – 142, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Bugarske o izmeni Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Bugarske o policijskoj saradnji, u celini.Zaključujem glasanje: za – 137, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Češke o saradnji u oblasti kulture, obrazovanja, nauke, omladine i sporta, u celini.Zaključujem glasanje: za – 142, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o plovidbi rekom Tisom, u celini.Zaključujem glasanje: za – 140, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Katar o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja, u celini.Zaključujem glasanje: za – 134, protiv – devet, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Rumunije o socijalnoj sigurnosti, u celini.Zaključujem glasanje: za – 141, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.Pošto sada prelazimo na odlučivanje o predlozima odluka o izborima i razrešenjima (tačke 13, 14, 15. i 16. dnevnog reda), podsećam vas da, na osnovu člana 105. stav 2. tačka 15. Ustava Republike Srbije, Narodna skupština svoje izborne nadležnosti vrši većinom glasova svih narodnih poslanika.
  Imajući to u vidu, prelazimo na odlučivanje.
  Stavljam na glasanje Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela poslanička grupa Dosta je bilo, u celini.Zaključujem glasanje: za - 141, protiv - niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog odluke.Stavljam na glasanje Predlog odluke o izmeni Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim institucijama, u celini.Zaključujem glasanje: za - 143, protiv - niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog odluke.Stavljam na glasanje Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela poslanička grupa Liberalno demokratska partija – Liga socijaldemokrata Vojvodine-SDA Sandžaka, u celini.Zaključujem glasanje: za - 142, protiv - niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog odluke.Stavljam na glasanje Predlog odluke o prestanku funkcije Zaštitnika građana, u celini.Zaključujem glasanje: za - 142, protiv - niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog odluke.Sada prelazimo na odlučivanje Narodne skupštine o povredama Poslovnika na koje su ukazali narodni poslanici.
  Narodni poslanik Marijan Rističević na sednici 19. aprila 2017. godine u 16 časova i 57 minuta ukazao je na povredu članova 106, 107. i 108. Poslovnika Narodne skupštine.
  Molim da Narodna skupština odluči da li su povređeni navedeni članovi.
  Zaključujem glasanje: za - pet, protiv - troje, uzdržanih – nema, nije glasalo 145 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nisu povređeni navedeni članovi Poslovnika.
  Narodni poslanik Aleksandra Jerkov na sednici 19. aprila 2017. godine u 17 časova i dva minuta ukazala je na povredu članova 100. i 103. Poslovnika Narodne skupštine.
  Molim da Narodna skupština odluči da li su povređeni navedeni članovi.
  Zaključujem glasanje: za - devet, protiv - jedan, uzdržanih – nema.Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nisu povređeni navedeni članovi Poslovnika.
  Narodni poslanik Goran Ćirić na sednici 20. aprila 2017. godine u 13 časova i 58 minuta ukazao je na povredu člana 107. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine.
  Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član.
  Zaključujem glasanje: za - sedam, protiv - niko, uzdržanih – nema.Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.
  Narodni poslanik Veroljub Arsić na sednici 20. aprila 2017. godine u 14 časova i 38 minuta ukazao je na povredu članova 108. i 109. Poslovnika Narodne skupštine.
  Molim da Narodna skupština odluči da li su povređeni navedeni članovi.
  Zaključujem glasanje: za - troje, protiv - dvoje, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nisu povređeni navedeni članovi Poslovnika.
  Narodni poslanik Balša Božović na sednici 20. aprila 2017. godine u 14 časova i 49 minuta ukazao je na povredu člana 107. Poslovnika Narodne skupštine.
  Molim da Narodna skupština odluči da li je povređena navedeni član.
  Zaključujem glasanje: za - šest, protiv - jedan, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.
  Pre zaključivanja sednice hoću da objavim moju odluku da povlačim odluku o izrečenoj opomeni poslaniku Zoranu Živkoviću, jer smatram da ta kazna ne bi doprinela ničemu apsolutno.
  Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje i odlučivanje o svim tačkama dnevnog reda ove sednice, saglasno članu 102. Poslovnika, zaključujem Prvu sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2017. godini. Molim vas da ostanete u sali, samo da mi donesu sinopsis za početak nove sednice i da nastavimo.
  Samo par minuta pauze, ali preporučujem da ostanete tu.