Treća sednica Prvog redovnog zasedanja , 11.05.2017.

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Treća sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/72-17

11.05.2017

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:05 do 19:45

 • ZAKONI

 • Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora „Unapređenje objekata pravosudnih organa B“ između Republike Srbije i Evropske investicione banke
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Prvi programski zajam za razvojne politike u oblasti javnih rashoda i javnih preduzeća) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sudijama
 • Odluka o prestanku funkcije člana Visokog saveta sudstva iz reda profesora pravnog fakulteta
 • Odluka o prestanku funkcije predsednika Privrednog apelacionog suda
 • Odluka o prestanku funkcije javnog tužioca u Apelacionom javnom tužilaštvu u Nišu
 • Odluka o prestanku funkcije javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Čačku
 • Odluka o izboru na funkciju člana Visokog saveta sudstva
 • Odluka o izboru predsednika sudova
 • Odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju
 • Odluka o izboru na funkciju tužioca za ratne zločine
 • Odluka o izboru na funkciju javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Pančevu
 • Odluka o izboru na funkciju javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Požarevcu
 • Odluka o izboru javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Pirotu
 • Odluka o izboru na funkciju javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Nišu
 • Odluka o izboru javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Zaječaru
 • Odluka o izboru na funkciju javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Mladenovcu
 • Odluka o izboru na funkciju javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Vrbasu
 • Odluka o izboru na funkciju javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Staroj Pazovi
 • Odluka o izboru na funkciju javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Velikoj Plani
 • Odluka o izboru na funkciju javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Pazaru
 • Odluka o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Zaječaru
 • Predlog odluke izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Vranju
 • Odluka o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Aleksincu
 • Odluka o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Petrovcu na Mlavi
 • Odluka o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Despotovcu
 • Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Šapcu
 • Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Pirotu
 • Odluka o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Negotinu
 • Odluka o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Kuršumliji
 • Odluka o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Rumi
 • Odluka o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Somboru
 • Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Brusu
 • Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Boru
 • Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Prokuplju
 • Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Loznici
 • Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Pančevu
 • Odluka o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Valjevu
 • Odluka o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Mionici
 • Odluka o izboru zamenika javnog tužioca
 • Predlog autentičnog tumačenja odredbe člana 82. stav 1. tačka 2) Zakona o državnom premeru i katastru („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15-US i 96/15)
 • Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije
 • Odluka o izmenama Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama
 • Odluka o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Prijepolju
 • OBRAĆANJA

  ...
  Nova stranka

  Zoran Živković

  Samostalni poslanici
  Ovo je drugi iz grupe tri zakona o zdravlju, a tiče se izbora predsednika države, predsednika Republike i to je bilo predloženo pred ove izbore, sa očiglednim neophodnim ciljem da se spreči ono što nam se desilo, ali, niste imali volje tada da glasate o tome, pa vas ja pozivam da za ubuduće dođemo do toga da sprečimo da za predsednika države bude izabran čovek koji nema zdravstveno uverenje o zapošljavanju u javnim službama.

  Član 1. ovog zakona kaže - U Zakonu o izboru predsednika Republike, „Službeni glasnik“ taj i taj, u članu 11. stav 3. posle tačke 2) dodaje se tačka 2a. koja glasi - lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za zasnivanje radnog odnosa u državnim organima, predsednik Republike nužno mora da zasnuje odnos u državnim organima ili da ostvaruje neka prava koja su vezana za taj status i zato je neophodno da budemo sigurni da kandidati, ne ovaj što je već izabran, to je već jasno, nego da svi kandidati pre nego što budu izabrani donesu napismeno da su zdravi. Ponavljam – fizički i psihički.

  Ja mislim da je to vrlo moguće i da time sprečimo da nam se dešava to što imamo u najgorem mogućem obliku, ali, to su bila neka druga vremena i sad ne možemo točak istorije da vratimo nazad. Naravno da možemo za budućnost da stvorimo sve moguće uslove da nam takvi ljudi koji, neki sumnjaju, nekih 65 ili 70% Srbije, možda i više, sumnja u zdravlje tih kandidata, pa je čak onom ko je dobio najveći broj glasova, 70% ili 75% građana Srbije misli da on nije baš zdrav, jer, da misli to, glasali bi za njega. Ali, međutim, eto, desilo se to što se desilo.

  Dakle, hajmo za budućnost. Biće uskoro nekih izbora, sigurno. U Srbiji su vanredni izbori redovna situacija. Ima samo još jedna institucija koja se zove – vanredna konferencija za štampu, a to je svaki dan. Ali, vanredni izbori u Srbiji su dosta redovni, svake godine imamo neke vanredne izbore. Prema tome, koliko sutra, prekosutra, iz zdravstvenih, nacionalnih ili ko zna kojih razloga, pre će biti iz ovih prvih, ponovo ćemo imati izbore i za predsednika Srbije i ja vas pozivam da sprečimo bruku koja se desila pre mesec dana. Hvala.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Stavljam na glasanje predlog.
  Zaključujem glasanje: za – 22 poslanika, protiv – niko, uzdržan – niko.
  Konstatujem da nije prihvaćen predlog.
  Imate li još neki predlog? Ja nemam ovde.
  Narodni poslanik Zoran Živković predložio je da se dopuni dnevni red tačkom – Predlog zakona o izmeni Zakona o radu.
  Izvolite.
  ...
  Nova stranka

  Zoran Živković

  Samostalni poslanici
  Predlog zakona o izmeni Zakona o radu se takođe tiče zdravstva, ali ovoga puta ne za nosioce najviših državnih funkcija, nego za one koji njih biraju, a to su građani Srbije.

  Situacija je vrlo jasna. Imamo puno primera gde građani Srbije imaju jako velike probleme u odnosu svojih poslodavaca prema njima, zato što je tu zakon nedorečen, odnosno napravljen je tako da stvara mogućnost jednog potpuno nezdravog odnosa prema ljudima koji su zaposleni, a da ne govorim o nezaposlenima.

  Predlog je da se u Zakonu o radu u članu 187. stav 1. da se on menja i da glasi – Za vreme trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta, odsustva sa rada radi posebne nege deteta i odsustva sa rada zbog privremene sprečenosti za rad duže od 30 dana, poslodavac ne može zaposlenom da otkaže ugovor o radu. Povod za to je bila situacija u onoj firmi „Leonu“ u Nišu, kada je ona žena koja je bila na bolovanju, dobila otkaz, pa je tu javnost, na sreću, odigrala svoju dobru ulogu i ona je vraćena na posao, ali ako nije ta firma, ja se izvinjavam, da ne reklamiram firme ovde, i to je samo povod. Takvih primera ima koliko god hoćete, od onog teranja zaposlenih da nose pelene, da ne bi odsustvovali sa svog radnog mesta, do mnogih drugih primera koji apsolutno nemaju veze sa 21. vekom, sa Evropom, etikom, moralom ili bilo čime što definiše život na početku 21. veka.

  Zato hajde da, a ovo nema veze sa političarima, nemojte da se plašite, ovo se tiče građana, hajde građanima da omogućimo da imaju jedan utisak, opravdani utisak dostojanstva kada počnu negde da rade, da ako im se desi, ne dao Bog, neka bolest, ako su na bolovanju ili u ovim drugim situacijama, da se ne plaše da će neki poslodavac tamo koji je doveden za 10 hiljada evra po radnom mestu, ili doveden kao veliki prijatelj iz neke Tunguzije, ili doveden kao neko ko je, a to je najčešće došao ovde da pere pare, da i te pare koje je dobio od tih istih građana, ne potroši za plate tih ljudi koji zarađuju, nego da otpušta svakoga ko mu se ne sviđa i ko ne pristaje na te odvratne uslove poslovanja.

  Zato vas pozivam, dame i gospodo iz svih političkih stranaka, da podržite ovaj predlog zakona i da stvorimo uslove da zaposleni u Srbiji, makar i za male plate, imaju bar taj minimum dostojanstva, da se ne plaše za svoj posao kada su bolesni.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Stavljam na glasanje predlog.
  Zaključujem glasanje: za – 18 poslanika, protiv – niko, uzdržan – niko.
  Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog.
  Narodni poslanik Zoran Živković predložio je da se dopuni dnevni red tačkom – Predlog zakona o dopuni Zakona o izboru narodnih poslanika.
  Izvolite.
  ...
  Nova stranka

  Zoran Živković

  Samostalni poslanici
  Ovde se u stvari krije problem, glasanje većine u parlamentu, i to negativno, o ovim dobrim predlozima zakona u stvari se temelji na stanju u parlamentu, a to je i ovim predlogom zakona o izmeni zakona, u stvari ja pokušavam da promenim to stanje i tu atmosferu, pa tražim da se promeni član zakona koji definiše mogućnost nekoga da se kandiduje za poslanika i da se tu uvede neophodnost lekarskog pregleda, jer da je to sprovedeno pre izbora ovog sastava parlamenta, ja sam siguran da bi većina poslanika glasala za dobre predloge zakona, da većina poslanika ne bi glasala na zvonce, da bi neka obećanja koja se daju javno sa predsedavajućeg stola, bila ispunjena, da ne bismo slušali stalno – „au“ i slične onomatopeje nekih situacija koje možemo da sretnemo na mnogim mestima.

  Dakle, građani Srbije bi bili sigurni da je ovaj parlament zdrav i da u njemu sede zdravi ljudi i fizički i psihički, koji za to imaju dokaz. Ja ne kažem da je bilo ko od vas, kolege, bolestan, ali se slažemo oko toga da niko od nas nema dokaz, mi neki imamo po nekom drugom osnovu, ali to nije važno.

  Generalno, to mora, objasniću vam posle po kom osnovu. Pita me predsednica po kom osnovu, pa ću da vam objasnim posle ako vas interesuje, jer se dobijaju neke dozvole u ovoj državi, a uslov za to je lekarsko uverenje koje ja tražim da se uvede za kandidate za poslanike. Tako da ja i još neki ovde imamo uverenje da smo psihofizički sposobni. Ali, bilo bi dobro da to ne bude ekskluziva nas nekoliko nego da to imate svi. Ja vas molim, da, to ulazi u pitanje, a pritom mi predsednica, koja dobacuje već drugi put, a ja mogu da vas opomenem sad zbog ovoga što mi radite.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Izričem samo ja opomene. Tu ste u zabludi.
  ...
  Nova stranka

  Zoran Živković

  Samostalni poslanici
  I trošite mi vreme.

  Znači, uslov da se neko kandiduje za poslanika, člana Vlade, predsednika države je da pokaže da je primarno zdrav fizički i psihički, kao što to tražimo od bilo koga ko hoće da se zaposli u bilo kom državnom organu. Većina ovde je u stalnom radnom odnosu u parlamentu, što je razlog više da svi imate taj dokaz o vašem nesumnjivom zdravstvenom stanju. Hvala.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Dobacila sam vam da imam potvrdu, ali ne znam šta ste vi tražili, dozvolu za šta?
  Stavljam na glasanje ovaj predlog.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za -19, protiv – niko, uzdržanih –nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog.
  Poslanik Sanda Rašković Ivić predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog Rezolucije Narodne skupštine Republike Srbije o genocidu Nezavisne Države Hrvatske nad Srbima, Jevrejima i Romima tokom Drugog svetskog rata.
  Reč ima narodni poslanik Sanda Rašković Ivić. Izvolite.

  Sanda Rašković Ivić

  Poslanička grupa Nova Srbija, Pokret za spas Srbije
  Hvala gospođo predsednice.

  Dame i gospodo narodni poslanici, 5. jula 2016. godine poslanička grupa DSS kojom sam ja tada bila predsednik, je dala predlog da se u ovom parlamentu razmatra i usvoji Rezolucija o genocidu NDH nad Srbima, Jevrejima i Romima.

  Ja više danas nisam u DSS, u jednom sam drugom poslaničkom klubu, a ovo napominjem zbog toga što želim odmah da kažem da je ova jako važna i velika tema, tema patnje i genocida nad srpskim narodom, u nezavisnoj državi Hrvatskoj nad Jevrejima i nad Romima, tema koja prevazilazi politikanstvo, koja prevazilazi određene poslaničke klubove i koja prevazilazi pripadnost nekoj partiji ili nekom pokretu.

  Poštovane koleginice i kolege, ovde je bila jedna potresna i sjajna izložba o Jasenovcu. Ta izložba, ja čestitam onima koji su tu izložbu organizovali, uradili, ali ona bi imala mnogo veću vrednost da ovaj parlament usvoji Rezoluciju o genocidu NDH nad Srbima, Jevrejima i Romima.

  Mi smo danas dužnici žrtvama, dužnici smo našim precima, dužnici smo istini i dužnici smo budućim generacijama koje treba da se ozbiljno i naučno bave proučavanjem. Proučavanjem ove nesreće upravo zbog toga da ostane istorijski zapisano, ali ne zbog osvete nego zbog toga da se više nikada takve stvari ne ponove.

  Pogledajte Jermene, koji su usvojili u svom parlamentu Rezoluciju o genocidu nad Jermenima 1915. godine i danas ta Rezolucija ide po raznim svetskim parlamentima i zna se za taj genocid nad Jermenima. Jermeni su narod koji je brojčano manji od Srba i mislimo, mišljenja sam i mišljenja je cela poslanička grupa kojoj pripadam, ali ja sam uverena da tako isto mišljenje ima većina poslanika u ovom parlamentu pa bezmalo svi da je to prilika da se sazna za srpske žrtve.

  Vidite, ako putujete po svetu svi su čuli za „Mauthauzen“ i za „Dahau“ i za „Aušvic“, a nisam baš sasvim sigurna da su svi čuli za „Jasenovac“. Kažem, nikoga ne želim ovim da vređamo, ovo nije osvetnička Rezolucija. Ja pozivam narodne poslanike, jer znam kako će glasanje danas proći, da će izostati glasovi vladajuće koalicije. Molim vas, sastanimo se i učinimo tekst Rezolucije usvojiv.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Hvala.
  Koleginice produžili ste vreme.
  Stavljam na glasanje predlog.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 22, protiv – niko, uzdržanih - nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog.
  Narodni poslanik, Radoslav Milojičić, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansiranju lokalne samouprave.