Treća sednica Prvog redovnog zasedanja , 12.05.2017.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Treća sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/72-17

2. dan rada

12.05.2017

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:00 do 18:35

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad Treće sednice Prvog redovnog zasedanja u ovoj godini.
Pre nego što počnemo sa radom, molim da utvrdimo broj prisutnih narodnih poslanika u sali.
Hvala vam.
Konstatujem da je, primenom elektronskog sistema, utvrđeno da je u sali prisutno 89 narodnih poslanika i da imamo uslove za rad.
Danas su sprečeni da sednici prisustvuju: prof. dr Žarko Obradović i Gordana Čomić.
Nastavljamo zajednički načelni i jedinstveni pretres o predlozima akata iz tačaka od 1. do 42. dnevnog reda.
Da li još neko od ovlašćenih koji juče nije stigao da govori želi reč?
Reč ima narodni poslanik Vladimir Marinković.
Molim da se svi prijavite koji ste preostali od ovlašćenih, da bih znala da planiram sednicu. Smatraću da neće niko, preći ćemo dalje ako nećete da se prijavite. Jel to u redu?
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije
Zahvaljujem.

Uvažena predsednice, poštovana ministarka sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, SDPS će se fokusirati na predloge zakona i ona rešenja, pogotovo koja se tiču razvoja ekonomije naše zemlje, i moja diskusija će biti fokusirana na dug, dakle, zaduživanje od 200 miliona evra kod Međunarodne banke za obnovu i razvoj. Moja diskusija će biti usmerena na to da kažemo činjenice o tom zaduživanju, o tome je govorio sinoć i moj uvaženi kolega Aleksandar Martinović, i da pokažemo građanima Republike Srbije koliko je važno da se reforme u našoj zemlji implementiraju na najbolji mogući, najkvalitetniji i najbrži način.

Ono što je činjenica je da je naša zemlja konačno prošle godine prestala da se zadužuje, činjenica je da smo u 2016. godini imali dug od 24,8 milijardi evra, on danas iznosi 24,1 milijardu evra i da smo stopu zaduženosti, kada je u pitanju zaduženost naše zemlje u odnosu na bruto domaći proizvod, sa 74% smanjili na 68%. Ne mogu nikako drugačije da ocenim stavove koji se potpuno razlikuju od onoga što smo razgovarali i diskutovali juče na Odboru za finansije, budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava sa pripadnicima i predstavnicima Ministarstva finansija koji su nam prezentovali ovakve jasne činjenice da je naša zemlja prestala da se zadužuje, da smanjuje javni dug, ali i pored toga, što je najvažnije za građane naše zemlje, da ulazi u nove investicije, da kreira jedan sasvim novi kvalitetan i povoljan ambijent za strane investitore, ali i za razvoj domaćih investitora, za nove investicije, privatne inicijative i jačanje domaćeg privatnog preduzetništva.

Zato moram da spomenem i tu činjenicu i da se pohvalimo da je juče Ministarstvo privrede u Vladi Republike Srbije potpisalo sa Evropskom komisijom jedan sporazum o novoj liniji, dakle kreditnoj liniji, od 200 miliona evra, koja će biti namenjena povoljnom kreditiranju sektoru mikro, malih i srednjih preduzeća. Tim sredstvima će biti obuhvaćeno preko 4,5 hiljade preduzeća. Suština je u tome da se u našoj zemlji svake godine otvara mnogo više firmi, malih, srednjih i velikih, nego što se zatvara i takav je trend i 2013, 2014, 2015, 2016, ali i ove 2017. godine.

Zbog istine, zbog činjenica, zbog svega onoga što radi Vlada i parlamentarna većina ovde moram da napomenem da smo mi u 2012. godini imali nezaposlenost od 26,4%, da je naš javni dug bio čak 75% bruto domaćeg proizvoda, da nam je fiskalni deficit pretio da bude preko 8%. Dakle, ekonomija zemlje je bila u kompletnom rasulu. Sada je taj fiskalni deficit ispod 2%, prestajemo da se zadužujemo i, ono što je najbitnije za naše građane, u 2016. godini imamo preko dve milijarde evra stranih investicija i imamo mnogo više otvorenih mikro, malih i srednjih preduzeća domaćih nego što je to bilo u proteklom periodu, dakle, prošle godine. To su jedine činjenice i to je jedina istina, zahvaljujući radu, zahvaljujući viziji Vlade Republike Srbije, na čelu sa premijerom i izabranim predsednikom gospodinom Aleksandrom Vučićem.

Naravno da će Socijaldemokratska partija Srbije podržavati ovakav plan, podržavati ovakve reforme, imajući u vidu da je conditio sine qua non naše politike kao partije socijaldemokratske provinijencije radno mesto, da je suština naše politike da stopa nezaposlenosti u našoj zemlji bude onakva kakva je u modernim i razvijenim zemljama EU, imajući u vidu da je strateški cilj naše zemlje integracija Srbije u EU i to upravo ne da bi postali članovi, nego zbog naših građana, zbog njihovog blagostanja, zbog njihovog boljeg života mi ćemo se truditi, stremiti prvenstveno da napravimo takav privredni ambijent da reformišemo naš javni sektor, našu javnu administraciju koja će biti u najboljoj mogućoj službi privatne inicijative i privatnih investicija, koji će biti zaduženi da zapošljavaju naše građane u našem periodu.

Eto rešenja za mlade ljude. Eto rešenja da se toliki broj mladih ljudi koji je u prethodnom periodu počeo da odlazi iz naše zemlje, koji je u jednom trenutku, čija je nezaposlenost bila preko 40%, a sada je na nekih 25%, eto rešenja da oni ostanu ovde i da časno i na jedan dostojanstven način rade svoj posao, pokreću svoje firme i žive od svog rada, od svog znanja, od svojih veština, uključujući naravno paralelni proces razvoja i investiranja u obrazovanje, investiranja u nauku, investiranja u sve one sektore društvenog života koji su važni, kako bi pomogli ekonomiji, kako bi uopšte pomogli da se naša zemlja na svaki način, ali i politički, bolje razvija, da bude konkurentnija i da postane jedna moderna zemlja u skladu sa onim što mi imamo, u skladu sa našim resursima, prvenstveno ljudskim, materijalnim i naravno prirodnim resursima.

Moram da pomenem da ovaj zajam od Međunarodne banke za obnovu i razvoj, je samo reprogram zajma iz 2011. godine, ali ne samo reprogram, taj zajam je uzet pod kamatnom stopom od 7,5%, kao što su uzimani mnogi zajmovi u to vreme. Možete samo da zamislite koliko je teško jednoj kompaniji na tržištu da se zaduži kod banke na slobodnom tržištu i da vraća 7,5% kamatne stope. Sada je kamatna stopa 2,2% i to sve kolege iz pozicije i opozicije znaju koliko smo uradili da konvertujemo dolarske kredite i koliko smo uradili da napravimo taj tzv. rolover kredita kako bi uradili šta – kako bi smanjili dug naše zemlje i kako bi smanjili zaduženje građana Republike Srbije, kako bi otvorili prostor za nove investicije, kako bi otvorili prostor za infrastrukturne radove, da premrežimo našu zemlju auto-putevima, da otvorimo naše tržište koje se tiče turizma, novih investicija, fabrika, proizvodnih pogona. Tu se vidi jasna vizija Vlade Republike Srbije kada je u pitanju ekonomski razvoj. Tako je i vi to dobro znate.

Što se tiče novca koji će biti usmeren u finansijsku konsolidaciju javnih preduzeća, kao što su Elektroprivreda, Srbijagas, Železnice Srbije i druge, pa, naravno da moramo da investiramo novac u ta preduzeća, jer ako želimo strateška partnerstva, ako želimo da sutra veliki, ali najbolji, najkvalitetniji strani investitori budu strateški partneri tih velikih kompanija, mi moramo restrukturirati te firme. Mi moramo napraviti da te firme funkcionišu tako u skladu sa korporativnim uslovima, u skladu sa tržišnim uslovima i, naravno, u najbolju moguću korist građana da imaju kvalitetno i sigurno i bezbedno snabdevanje kako električnom energijom, tako gasom i svim drugim aspektima koji su nam potrebni kako bi razvijali našu ekonomiju i kako bi naši građani mogli da imaju najbolju moguću uslugu od strane tih preduzeća.

Ono što moram da napomenem, a što je bilo tema i gotovo svake sednice je tema diskusije i populizma u govorima određenih kolega, to je odnos sa međunarodnim organizacijama i institucijama. Kolega Martinović je pominjao da je MMF isteran 2011. godine. Mislim da nije isteran, mislim da su oni pobegli glavom bez obzira, upravo zato što nismo bili kredibilan partner i upravo zato što se nismo pridržavali jasnih dogovora i planova kako naša zemlja treba da izgleda u jednom dugoročnom, dakle, periodu od pet, deset, ili petnaest godina.

Pomenuću samo da za bilo koji posao, za bilo koji zajam, za bilo kakvu investiciju, svaki ozbiljan veliki investitor koji se interesuje da dođe ovde, da uloži novac, da otvori nova radna mesta, prvo što pita je, i prvo što pogleda, kako naša zemlja, kakav je kreditni rejting naše zemlje. Kako mi to stojimo na Dujing biznis listi Svetske banke? Kakav aranžman imamo sa MMF? Da li je to pokazuje kredibilitet naše zemlje. Pa, kada smo ratifikovali sporazum sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima, za zajam od milijardu dolara koji nam je dat pod najpovoljnijim uslovima koji smo mogli da imamo, sa grejs periodom od deset godina, sa dva posto kamatne stope. Podsetiću kolege da u jednom delu, dakle, na kraju tog ugovora je pisalo da bi se odobrio taj kredit, da bi se odobrila ta sredstva zemlja koja će povući taj kredit mora i treba da ima aranžman sa MMF zato što je to sigurnost, zato što je to pokazatelj jednog jasnog i kredibilnog puta jedne zemlje i njene ekonomske politike.

Mi smo danas u situaciji da nam gotovo svake nedelje dolaze partneri iz Evropske banke za obnovu i razvoj, iz Svetske banke, sa novim projektima, sa novim idejama, jer žele da rade sa Vladom Republike Srbije, žele da rade sa našim institucijama zato što su shvatili i videli na terenu da mi želimo reforme da implementiramo u punom kapacitetu, da želimo da napravimo jednu konkurentnu tržišnu privredu u kojoj će kompanije u kojoj posluju da imaju najbolje moguće uslove.

Potpuno podržavam ono što je premijer rekao u svom govoru pre nekoliko dana, a to je da će se sagledati mogućnost smanjenja poreza na zarade zaposlenih kako bi se privreda relaksirala i kako bi otvorili mogućnost za novo zapošljavanje, kako bi smanjili sivu ekonomiju. E, to je rezultat ove jasne fiskalne konsolidacije, dobre makroekonomske politike, dobre makroekonomske i uopšte stabilnosti ekonomske u našoj zemlji.

To nam otvara sada prostor za razvoj. To nam otvara prostor za nove projekte. To nam otvara prostor da novac koji imamo, koji nam ostane i kada ostvarimo suficit, investiramo u kapitalne projekte, investiramo u infrastrukturne projekte i jedan deo tih sredstava usmerimo na razvoj mikro malih i srednjih preduzeća koji čine 98% naše privrede koji zapošljavaju preko 500 hiljada ljudi i to ćemo sigurno uspeti u mnogim sektorima. Posebno ću pomenuti IT sektor koji će siguran sam doživeti jedan pravi bum u narednih nekoliko godina ali za to nam je potrebna podrška Ministarstva prosvete, za to nam je potreban podrška i privrednih komora i samih privrednih subjekata kako bi napravili dobre uslove da imamo što više školovanih, dakle, edukovanih ljudi, ljudi sa veštinama koji mogu da se bave ovim poslom, koji mogu da rade u IT industriji, koji mogu da prave profit u našoj zemlji.

Ono što je suština naše politike da maksimalno rasteretimo, dakle, relaksiramo privredu sa nametima i da u narednom periodu od godinu dana radimo na tome da smanjimo parafiskalne namete kako bi privreda u pravom smislu prodisala i kako bi došli do tog magičnog procenta nezaposlenosti, dakle, ispod deset posto. Podsetiću vas, da je stopa nezaposlenosti u našoj zemlji sada negde prema statističkim podacima negde oko 13,3% ili 13,5%.

Reći ću samo da, kada je u pitanju ovaj zajam, imamo 19,5 godina grejs perioda i imamo malu kamatnu stopu i imamo mogućnost da ovaj novac usmerimo na jedan pravi način, na dodatnu reformu javne uprave, na reformu javne administracije koja je jako važna i da napravimo od te javne administracije takvu administraciju koja će da bude najbolji mogući servis građanima, a pored građana i privrednim subjektima i privatnoj inicijativi u Republici Srbiji. Sve treba da podredimo tome. Treba da podredimo tome da imamo veći izvoz i da svaki dan imamo na desetine novih malih privatnih preduzeća koja će zapošljavati pokretače tog posla, koji će zapošljavati njihove porodice i koji će obezbeđivati dugoročno radna mesta, koji će obezbeđivati konkurentnost našoj zemlji i koji će, naravno obezbeđivati blagostanje.

To je onaj put koji jeste put SDPS kao, slobodno mogu da kažem, a možda i jedine partije koja baštini prave socijaldemokratske vrednosti. Da stvorimo takav kolač, da stvorimo takav privredni rast, jer danas imamo bruto domaći proizvod od 36 milijardi evra i da dođemo do 60 milijardi kako bi mogli da napravimo i da se dogovorimo oko jedne prave redistribucije tog BDP i kako bi mogli na najodgovorniji i na najbolji mogući način da se brinemo o našim sugrađanima koji ne mogu da zarade na tržištu, da ostvarimo i da implementiramo tu socijalnu komponentu naše politike za koju se i sada trudimo da bude održiva i da bude kvalitetna. Da investiramo više novca u zdravstvo, u kulturu, u sport, u sve druge segmente našeg društvenog života, kako nam to i pripada, da postanemo jedna ekonomski snažna zemlja, ekonomskih hab u ovom regionu, ekonomski lider, što u svakom slučaju imamo sve uslove.

Imamo sve lidere, što je najbitnije koji će u svakom slučaju moći da realizuju sve ove planove. Stavili smo malo na stranu istoriju, malo se manje bavimo istorijom, a više se bavimo budućnošću, više se bavimo liderstvom našim građanima, njihovim životima, njihovim radnim mestima. Ono što je u 21. veku jako važno, kvalitetom njihovog života i dostojanstva. Još samo nekoliko reči o izmenama i dopunama Zakona o sudijama.

Sve ove izmene koje su unete u ovaj zakon su potpuno prihvatljive i naravno da ćemo podržati ove izmene zakona, kada je u pitanju produženje mandata sudija i predsednica sudova, kako bi se održao njihov kontinuitet rada i kako bi se održao jedan jasan i dobar i kvalitetan nivo efikasnosti i efektivnosti rada sudova, što jeste jedan od ciljeva i same Vlade i parlamentarne većine da kroz efikasan rad sudova, dobro sudstvo, vladavinu prava napravimo još jedan bolji okvir za ekonomski razvoj i svaki drugi razvoj društvenog života u našoj zemlji. Zato je ovo bitno i naravno da ćemo u danu za glasanje podržati ovakve predloge.

Preostaje nam da nastavimo da radimo, diskutujemo, naravno, sa našim kolegama iz opozicije o reformskim zakonima, da naše reforme budu još jače i brže i da budu još kvalitetnije i da na taj način učinimo život građana Srbije mnogo boljim i kvalitetnijim nego što je to bilo u ranijem periodu. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Bojan Torbica.
...
Pokret socijalista

Bojan Torbica

Poslanička grupa Pokret socijalista, Narodna seljačka stranka, Ujedinjena seljačka stranka
Poštovani predsedavajući, cenjeni ministri i predstavnici Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca. Tokom rasprave koja se juče odvijala u ovom zdanju imali smo priliku da od ovlašćenih predstavnika opozicionih poslaničkih grupa čujemo primedbe kako se u Srbiji ne poštuje parlamentarizam, kao i da čujemo zahteve za poštovanje dostojanstva institucije Skupštine. Sve bi to bilo lepo da ne dolazi iz usta onih koji su pre 17 godina bili deo nacionalnog puča, prilikom kog je ovo zdanje opljačkano i zapaljeno i ne samo ovo zdanje. Sve bi to bilo lepo da ne dolazi iz usta onih koji su više od jedne decenije gazili sve principe demokratije i parlamentarizma u ovom domu, misleći da će vladati zauvek. Ti isti, naknadnom pameću, obogaćeni, besramno su juče spominjali i reformu pravosuđa i vladavinu prava i nezavisno pravosuđe kao da nikada nisu bili deo skupštinske većine koja je pre nešto više od sedam godina sprovela najstrašniju čistku …
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Nastavite kolega. Sačekajte, izvinjavam se, promenite elektronsku jedinicu, pošto je ta neispravna, očigledno. Izvolite.
...
Pokret socijalista

Bojan Torbica

Poslanička grupa Pokret socijalista, Narodna seljačka stranka, Ujedinjena seljačka stranka
Odlukom jedne partije srpsko pravosuđe je ostalo bez više od 1.000 ljudi u čije znanje i iskustvo je ulagano decenijama, više od hiljade čestitih sudija i tužilaca su javno osramoćeni i žigosani kao nestručni, nesposobni, korumpirani i nedostojni vršenja sudske ili tužilačke funkcije, samo iz jednog razloga, jer nisu pristali da budu slepi poslušnici tadašnje vlasti.
Niko od onih koji su juče pričali nije se tada pobunio i niko nije spomenuo ni vladavinu prava ni nezavisno sudstvo, ni dostojanstvo tih ljudi, pošto im je bio bitan samo lični interes. Niko se nije pobunio videvši da blate i ponižavaju čestite ljude.
Nikome od njih nije palo na pamet da kaže bar jednu reč i da pokuša da zaustavi to ludilo i taj besramni linč i progon. Ne samo da je tada izvršena sramna i nezakonita čistka u pravosuđu, već je napravljena mreža sudova koja je bila potpuno nefunkcionalna i koja nije imala nikakve veze sa realnošću. Rezultat svega toga jeste da je danas srpsko pravosuđe preopterećeno predmetima koji su nasleđe upravo njihove gluposti i osionosti da su to isto pravosuđe unazadili za narednih 50 godina, a da su državi Srbiji i njenim građanima pričinili štetu od preko 30 miliona evra.
Toliko će ovu državu koštati njihova bahatost i oholost. Ne znam da li je potrebno da preračunam koliko se vrtića i škola moglo izgraditi za taj novac, koliko je dečijih dodataka, koliko stipendija za đake, studente i mlade naučnike, moglo biti isplaćeno, koliko je dece moglo da se leči i izleči za taj novac.
Kada smo već kod novca, nikako ne mogu da shvatim svoje kolege poslanike i pripadnike bivše vlasti o kakvom zaduživanju države su juče govorili. O kakvom zaduživanju su govorili oni koji su zadužili Srbiju, koji su, ne samo zadužili Srbiju, već su je bez ikakvog stida doveli do ivice dužničkog ropstava? O kakvom zaduživanju su govorili oni koji su tokom svoje vladavine uzimali kredite po sramno nepovoljnim uslovima sa jednim jedinim ciljem, podići zarade i penzije bez realnih osnova, kupiti socijalni mir i obezbediti još jedan mandat na vlasti?
Nije njima bilo bitno ni ko će ni kako će vraćati kredite koje su uzimali. Bila im je bitna samo vlast i naravno, oni na vlasti. Imali smo tako priliku da juče slušamo kako se pojedinci brinu zbog situacija u javnim preduzećima, naročito u EPS, pokušavajući da prikriju da ta preduzeća poslednjih par godina upravo sustižu problemi koji su rezultati katastrofalne politike koja je sprovođena od 2000. do 2012. godine, politike koja je zaposlene u tim preduzećima držala u stanju potčinjenosti i na taj način su sebe obezbeđivali i njihove glasove na izborima.
Eto sreće da je to njihov najveći greh, ali nije. Svi oni su bili deo režima koji je sproveo najsramniju pljačkašku privatizaciju, koja je opustošila Srbiju i uništio njenu privredu. Svi oni su bili deo režima koji je na ulice isterao blizu milion radnika šaljući jasne poruke da u ovoj državi nema posla za one koji nisu njihovi članovi i poslušnici. Opustošili su Srbiju, uništavali su njenu privredu i lično se bogatili.
Upravo zato, kako bismo što pre raskrstili sa jednom takvom nakaradnom politikom, kako bismo doprineli u unapređenju kvaliteta i efikasnosti u radu pravosuđa, poslanička grupa Pokret socijalista, Narodna seljačka stranka, Ujedinjena seljačka stranka će podržati Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudijama, pošto smatramo da je ovakvo zakonsko rešenje dobro potrebno i opravdano.
Kada govorimo o predlozima zakona o potvrđivanju finansijskog Ugovora između Republike Srbije i Evropske Investicione banke i Potvrđivanju sporazuma o zajmu između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, s obzirom da prvi predstavlja projekat unapređenja, objekata pravosudnih organa i odnosi se na 22 podprojekta otpremanja rekonstrukcije izgradnje objekata pravosudnih organa, od kojih će se sredstvima iz ovog ugovora finansirati rekonstrukcija Palate pravde i izgradnja nove zgrade Tužilaštva za organizovani kriminal, a da drugi predstavljaju podršku Vlade u sprovođenju plana dugoročne finansijske konsolidacije i transformacije državnih i javnih preduzeća u oblasti energetike i saobraćaja, kao i da ono što je u ovom trenutku za sve nas izuzetno važno, a to je da su oba zajma uzeta pod povoljnim uslovima i da neće uticati na povećanje javnog duga. Naša poslanička grupa ne vidi nikakvu prepreku da u danu za glasanje podrži ova dva predloga zakona.
Po pitanju predloga o izboru predsednika sudova, o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, o izboru jednog broja javnih tužilaca i tužioca za ratne zločine, člana Visokog saveta sudstva Pokret socijalista, Narodna seljačka stranka, Ujedinjena seljačka stranka, će u danu za glasanje podržati one kandidate koje svojim znanjem i iskustvom i sposobnošću mogu na najbolji način obavljati funkcije na koje su predložene.
I na kraju, posebno mi je zadovoljstvo da kao student profesora Ranka Keče, pohvalim to što su pravni fakulteti u Republici Srbiji složili upravo njega za kandidata Visokog saveta sudstva pošto se radi očigledno o izvršnom pravniku, još bolje profesoru, a nadasve sjajnom čoveku potpuno dostojnom da obavlja funkciju na koju je predložen. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Povreda Poslovnika, narodni poslanik Radoslav Milojičić. Izvolite.
...
Demokratska stranka

Radoslav Milojičić

Poslanička grupa Demokratska stranka
Gospodine Arsiću, reklamiram član 108. da se o redu na sednici stara predsednik Narodne skupštine tj. predsedavajući u ovom slučaju vi. Vi ste već u 10.30 časova izgubili konce ove sednice, juče ste optužili DS i opoziciju da mi govorimo van tema dnevnog reda. Ja ne znam na šta liči govor prethodnog govornika. On treba da bude srećan zato što pred organima reda treba da se nađe njegov predsednik Aleksandar Vulin i niko više. Ovo je povreda Poslovnika, člana 108. da se o redu na sednici stara predsednik Narodne skupštine i predsedavajući. Ovo izlaganje prethodno je bio odgovor na izlaganje šefa poslaničkog kluba Demokratske stranke od juče gospodina Ćirića i na druge pripadnike opozicije. Ovo nije bilo o temi dnevnog reda.

Ne znam da li imamo isto viđenje na današnju sednicu. Molim vas gospodine Arsiću, drago mi je što smo se konačno videli, posle jučerašnjih pet popusta da sam se javio za povredu Poslovnika i da ste mi dali istu, napredujete za razliku od jučerašnjeg dana, ali vas molim ako ćemo da razgovaramo o temi dnevnog reda da razgovaramo, jer znam da ćete posle kada se ja budem javio po listi govornika da kažete – ne držite se teme dnevnog reda. Držaću se, kao i govornici koji su se držali teme dnevnog reda do sada. Samo vas molim da imate iste aršine prema svima, a ministarku pravde molim da prvo privede pravu gospodina Vulina, koji je odavno trebao da se nađe u zatvoru.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Gospodine Milojičiću, pa vi ste upravo u svom izlaganju potvrdili da nije bilo kršenje Poslovnika. Nije kršenje Poslovnika i nije držanje u temi ako narodni poslanik u svom izlaganju odgovori nekom drugom poslaniku, onda su i jedan i drugi kršili Poslovnik. Nisu bili u temi, jel tako?
Što se tiče toga, kad ste spominjali predsednika Pokreta socijalista, ja bih voleo da ga spomenete kada je ovde prisutan, a ne da govorite o njemu kada nije. Osim toga, bili ste na vlasti do 2012. godine, pa ako su postojali osnovi sumnje, zašto to niste uradili tada. Prema tome, nemojte više da zloupotrebljavate pravo na reklamaciju Poslovnika, a da u stvari vodite debatu u Narodnoj skupštini.
Povreda Poslovnika narodni poslanik Marijan Rističević.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Poslanička grupa Pokret socijalista, Narodna seljačka stranka, Ujedinjena seljačka stranka
Zahvaljujem.

Dame i gospodo narodni poslanici, ja sam vas još juče upozorio na nevaspitano ponašanje pojedinih kolega. Evo, upravo to možete videti. Očigledno da se nečega stide, možda si u pravu.

Takođe sam vas upozorio na član 103. to je pravo da se reklamira Poslovnik. Taj član 103. govori o zloupotrebama i kako se one sankcionišu. Član 103. ne dozvoljava da poslanik lupa repliku ministru koji nije tu.

Kolega Torbica, bio je izuzetno vezan za tačke dnevnog reda. Pravo poslanika je nesporno da reklamira povredu Poslovnika, ali tom prilikom to ne sme da koristi kao repliku, a posebno prema poslanicima pa i ministrima koji nisu tu.

Vi ste gospodine predsedavajući to dopustili. Ja cenim vaše pažljivo ponašanje prema opoziciji. Daleko se vrednije ponašate, nego što se oni ponašaju u ovom parlamentu. Molim vas da razmislite, da ubuduće, shodno stavu 8. člana 103. Poslovnika, sankcionišete ponašanje poslanika koji umesto povrede Poslovnika to koristi kao repliku, s tim u vezi molim vas da oduzmete dva minuta od poslaničke grupe, čiji je predstavnik govorio i tom prilikom grubo zloupotrebio to pravo. Vi morate to jednom učiniti, inače ovome neće biti kraja, kao što ćete morati da sankcionišete sve ove koje na ovaj način ometaju slobodu govora. Jednoga dana ćete morati da ih kaznite za ometanje drugih poslanika, jer oni mene ne mogu omesti. Nisu oni vredni toga da ja na njih obratim toliko pažnju.