Peta sednica Prvog redovnog zasedanja , 29.05.2017.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Peta sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/96-17

2. dan rada

29.05.2017

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 11:05 do 11:25

 • ZAKONI

 • Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Ujedinjenih nacija o pružanju doprinosa u resursima multidimenzionalnoj integrisanoj misiji Ujedinjenih nacija za stabilizaciju u Centralnoafričkoj Republici (MINUSCA)
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Saveta ministara Republike Albanije, Saveta ministra Bosne i Hercegovine, Vlade Republike Makedonije, Vlade Crne Gore, Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Slovenije o osnivanju Balkanskih vojnomedicinski
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o osnivanju Regionalne kancelarije za saradnju mladih, sa Statutom Regionalne kancelarije za saradnju mladih
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma iz Pariza
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o statusu i funkcijama Međunarodne komisije za nestala lica
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Specijalne administrativne regije Hong Kong Narodne Republike Kine o vazdušnom saobraćaju
 • Zakon o potvrđivanju sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Slovačke Republike o saradnji u oblasti odbrane
 • Zakon o potvrđivanju sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Tajland o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša
 • Zakon o potvrđivanju sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Gvatemale o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Iraka o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kirgiske Republike o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indonezije o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o bavljenju plaćenom delatnošću članova porodice članova zvaničnih predstavništva dve države
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Nemačke o obavljanju plaćene delatnosti članova porodice članova diplomatskog ili konzularnog predstavništva
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Belorusije o saradnji u oblastima turizma
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Republike Portugal o zapošljavanju članova porodice diplomatskog i konzularnog osoblja
 • Zakon o potvrđivanju sporazuma o izmenama sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o međunarodnom drumskom saobraćaju, zaključenog razmenom nota
 • Zakon o potvrđivanju sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Belorusije o vojno-tehničkoj saradnji
 • Zakon o potvrđivanju sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Hrvatske o prenosu nadležnosti za pružanje usluga u vazdušnom saobraćaju
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Češke Republike o zaštiti ratnih grobova i vojnih memorijala
 • Odluka o Nacionalnom programu javne železničke infrastrukture za period od 2017. do 2021. godine
 • OBRAĆANJA

  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad Pete sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2017. godini.
  Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 108 narodnih poslanika.
  Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim vas da ubacite svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.Konstatujem da je, primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da je u sali prisutno 137 narodnih poslanika i da imamo uslove za rad.
  Obaveštavam vas da su sednici sprečeni da prisustvuju poslanici: Borisav Kovačević, Gordana Čomić i Meho Omerović.
  Prelazimo na odlučivanje.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Ujedinjenih nacija o pružanju doprinosa u resursima multidimenzionalnoj integrisanoj misiji Ujedinjenih nacija za stabilizaciju u Centralnoafričkoj Republici (MINUSCA), u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 141, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da je Skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Saveta ministara Republike Albanije, Saveta ministara Bosne i Hercegovine, Vlade Republike Makedonije, Vlade Crne Gore, Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Slovenije o osnivanju balkanskih vojnomedicinskih snaga, u celini.Zaključujem glasanje: za – 136, protiv – 18, uzdržanih – nema, nije glasalo osam poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Belorusije o vojno-tehničkoj saradnji, u celini.Zaključujem glasanje: za – 160, protiv – niko, uzdržan – jedan, nije glasao jedan poslanik.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Slovačke Republike o saradnji u oblasti odbrane, u celini.Zaključujem glasanje: za – 139, protiv – niko, uzdržanih – troje, nije glasalo 20 poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Češke Republike o zaštiti ratnih grobova i vojnih memorijala, u celini.Zaključujem glasanje: za – 143, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 19 poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog odluke o Nacionalnom programu javne železničke infrastrukture za period od 2017. do 2021. godine, u celini.Zaključujem glasanje: za – 140, protiv – niko, uzdržanih – četiri, nije glasalo 19 poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog odluke o Nacionalnom programu javne železničke infrastrukture za period od 2017. do 2021. godine.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o izmenama Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o međunarodnom drumskom saobraćaju, zaključenog razmenom nota, u celini.Zaključujem glasanje: za – 163, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Specijalne administrativne regije Hong Kong Narodne Republike Kine o vazdušnom saobraćaju, u celini.Zaključujem glasanje: za – 163, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Hrvatske o prenosu nadležnosti za pružanje usluga u vazdušnom saobraćaju, u celini.Zaključujem glasanje: za – 141, protiv – 21, uzdržan – jedan.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o statusu i funkcijama Međunarodne komisije za nestala lica, u celini.Zaključujem glasanje: za – 141, protiv – niko, uzdržanih – dva, nije glasalo 20 poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o osnivanju Regionalne kancelarije za saradnju mladih, sa Statutom Regionalne kancelarije za saradnju mladih, u celini.Zaključujem glasanje: za – 138, protiv – 21, uzdržanih – nema, nije glasalo četiri poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Nemačke o obavljanju plaćene delatnosti članova porodice članova diplomatskog ili konzularnog predstavništva, u celini.Zaključujem glasanje: za – 141, protiv – niko, uzdržana – dva, nije glasalo 20 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova svih narodnih poslanika, usvojila Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o bavljenju plaćenom delatnošću članova porodice članova zvaničnih predstavništava dve države, u celini.Zaključujem glasanje: za – 141, protiv – niko, uzdržana – dva, nije glasalo 20 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova svih narodnih poslanika, usvojila Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Republike Portugal o zapošljavanju članova porodice diplomatskog i konzularnog osoblja, u celini.Zaključujem glasanje: za – 141, protiv – niko, uzdržana – tri, nije glasalo 19 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova svih narodnih poslanika, usvojila Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indonezije o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša, u celini.Zaključujem glasanje: za – 163, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova svih narodnih poslanika, usvojila Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Iraka o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša, u celini.Zaključujem glasanje: za – 162, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao jedan narodni poslanik.
  Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova svih narodnih poslanika, usvojila Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kirgiske Republike o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša, u celini.Zaključujem glasanje: za – 162, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao jedan narodni poslanik.
  Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova svih narodnih poslanika, usvojila Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Tajland o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša, u celini.Zaključujem glasanje: za – 163, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova svih narodnih poslanika, usvojila Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Gvatemale o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša, u celini.Zaključujem glasanje: za – 163, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova svih narodnih poslanika, usvojila Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma iz Pariza, u celini.Zaključujem glasanje: za – 141, protiv – dva, uzdržan – jedan, nije glasalo 19 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova svih narodnih poslanika, usvojila Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Belorusije o saradnji u oblasti turizma, u celini.Zaključujem glasanje: za – 160, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala tri narodna poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova svih narodnih poslanika, usvojila Predlog zakona.
  Prelazimo na povrede Poslovnika.Narodni poslanik Nemanja Šarović, na sednici 26. maja 2017. godine, u 15 časova i 45 minuta, ukazao je na povredu člana 86. Poslovnika.
  Molim da odlučite o ovoj povredi Poslovnika.Zaključujem glasanje: za – 19, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 144 narodna poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen navedeni član.Narodni poslanik Goran Ćirić, na sednici 26. maja 2017. godine, u 15 časova i 50 minuta, ukazao je na povredu člana 154. Poslovnika.
  Molim da odlučite o ovoj povredi Poslovnika.Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen navedeni član.Narodni poslanik Nemanja Šarović, na sednici 26. maja 2017. godine, u 15 časova i 55 minuta, ukazao je na povredu članova 27. i 88. Poslovnika.
  Molim da odlučite o ovoj povredi Poslovnika.Zaključujem glasanje: za – 19, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 142 narodna poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nisu povređeni navedeni članovi.Narodni poslanik Zoran Živković, na sednici 26. maja 2017. godine, u 15 časova i 57 minuta, ukazao je na povredu članova 104. i 107. Poslovnika.
  Molim da odlučite o ovoj povredi Poslovnika.Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nisu povređeni navedeni članovi.(Marijan Rističević: Šest je protiv.)
  Posle moje konstatacije, ali dobro.Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – šest, uzdržanih – nema.
  Narodni poslanik Nemanja Šarović, na sednici 26. maja 2017. godine, u 16 časova i 20 minuta, ukazao je na povredu članova 27. i 153. Poslovnika.
  Molim da odlučite o ovoj povredi Poslovnika.Zaključujem glasanje: za – 19, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 142 narodna poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nisu povređeni navedeni članovi.Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje i odlučivanje o svim tačkama dnevnog reda ove sednice, saglasno članu 102. Poslovnika, zaključujem Petu sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2017. godini.
  S obzirom na to da smo ovim završili Prvo redovno zasedanje Narodne skupštine u 2017. godini, molim da sada saslušamo državnu himnu Republike Srbije.(Intoniranje himne.)
  Ovim smo završili zasedanje. Hvala vam.