Deveta posebna sednica , 28.06.2017.

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Deveta posebna sednica

01 Broj 06-2/123-17

28.06.2017

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:35 do 20:00

OBRAĆANJA

...
Nova stranka

Marinika Tepić

Poslanički klub samostalnih poslanika
Zahvaljujem, predsednice.

Reklamiram član 107. Poslovnika Narodne skupštine, koji smatram da ste povredili, odnosno da je narušeno dostojanstvo Narodne skupštine upravo izlaganjem mandatarke Brnabić i da ste bili dužni da reagujete.

Najpre, znamo svi koliko ste osetljivi, kako vi kažete, na šatrovački rečnik i na neprimereno izgovaranje nekih reči, pa sam smatrala da je trebalo odmah da opomenete prethodnu govornicu kada se izjašnjavala o narodnim poslanicima tako da se oni sprdaju ovde u Narodnoj skupštini.

Mi smo takođe navikli možda na njene nekonvencionalne i nespretne izraze, ali sam se nadala da će se to u međuvremenu popraviti, da će naučiti da dolazi u Narodnu skupštinu, da će razumeti kako treba da komunicira sa narodnim poslanicima i da zaista povede računa čak i kada se unervozi ili kada joj ponestane argumenata da raspravlja činjenično sa nama.

Drugi trenutak kada smatram da ste povredili dostojanstvo Narodne skupštine je kada ste dopustili da prethodna govornica iznosi netačne podatke, ili da ih iznosi na taj način da obmanjuje javnost. Tu bih preporučila da se bolje konsultuje sa gospođom Joksimović, koja bi joj sigurno objasnila da nije istorija niti Republike Srbije niti države počela 2012. godine, kada je mandatarka navela da su ubrzano počela da se otvaraju pregovaračka poglavlja, već je to bio jedini način da se otvore, tako što je 2012. godine prvo stečen status kandidata Republike Srbije, a pre toga je trebalo da se završi epoha saradnje sa Haškim sudom. Dakle, taj period je pripao prethodnim vladama, a ove vlade su došle na gotovo. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Molim za strpljenje dve minute.
Dakle, nisam povredila Poslovnik. Glagol „sprdati“ postoji u srpskom jeziku i znači šaliti se. Uzmite samo neki udžbenik, poštovane kolege, malo se zainteresujte u jednoj od pauza. Mogu i da vam navedem neke primere u rečenicama kada se to najčešće koristi, a nikako u uvredljivom kontekstu, inače bih ja reagovala. Nemam ja pardona ni pred kim kada je u pitanju čistota srpskog jezika, verujte mi.
(Marinika Tepić: Da li sve reči iz srpskog rečnika možemo da koristimo?)
Sigurno ćete se zainteresovati za tačnost mojih navoda.
Da li sam povredila Poslovnik? Moje pitanje je da li ćemo glasati o tome na kraju sednice? (Da)
Zahvaljujem.
Povreda Poslovnika, Vladimir Đukanović.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Đukanović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala, predsedavajuća.

Članovi 108. i 109, posebno ovaj deo vezan za kazne. Ja sam malopre možda neprimereno i burno prema vama reagovao, jer zaista ste oćutali malo je reći na primitivizam sa one tamo strane prilikom dobacivanja. Ne želim da ponavljam te reči koje su ovde dobacivane mandatarki zato što to nije primereno Skupštini, ali ste vi bili dužni da zaštite i nju i sve ljude koje gospoda sa one druge strane tako vređaju, da to zaista ne priliči Narodnoj skupštini. Molim vas da ubuduće kažnjavate takve poslanike. Nismo mi ovde došli na hajdučku skupštinu, nego smo došli u parlament Republike Srbije da saslušamo ekspoze i, naravno, da čujemo šta nam to nova Vlada nudi, da imamo neku konstruktivnu raspravu. Ako ćemo da se vređamo, hajte molim vas da onda prekinemo sednicu, jer ovo nema nikakvog smisla.

Molim vas da ubuduće kažnjavate takve poslanike i žao mi je što dotična gospođa, koja se malopre javila za povredu Poslovnika, nije mogla da čuje takav primitivizam njenih kolega. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Poslaniče, nisam povredila Poslovnik. Opomenula sam, u stvari zamolila sam poslanike da tiše govore, znate da je nemoguće da tražim da svi ćute kada govori bilo ko, a i vi ste mi dobacili vrlo glasno – dobro si se setila, pa nisam reagovala. Tako da, molim vas da imamo iste kriterijume. Ne želim ovu sednicu da pretvaram u nešto drugo, nego da ozbiljno razgovaramo o ekspozeu mandatarke.
Reč ima narodni poslanik Marko Đurišić, replika.
...
Socijaldemokratska stranka

Marko Đurišić

Poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije
Nažalost, očigledno je da će i ova Vlada nastaviti da ulepšava lažnim statističkim podacima surovu i tužnu realnost u Srbiji. Opet pričamo o nekom ekonomskom rastu, kada je on najmanji u regionu. Pričamo o nekom smanjenju broja nezaposlenih, kada te brojeve sada zvanično već osporava i Fiskalni savet. Pričamo o navodnim kamatama na kredite, a bez da kažemo kad i kako su ti krediti uzimani i kada su uzimani, jer smo mi ovde u ovoj Skupštini davali garancije za kredite po stopama od 6%, ministre Vujoviću, na kraju 2014. godine, kada je kamata bila 6% za „Srbijagas“.

Ekonomska situacija u svetu se dramatično promenila u poslednjih nekoliko godina i to je glavni razlog trenutnih pozitivnih pokazatelja. Ali, ono što ste vi rekli u ekspozeu – nastavićemo reformu javnih preduzeća, ne, vi treba da ih počnete, jer reforma nije početa za ovih pet godina. Započnite reformu posle pet godina.

I još jedna slika na koji način je ovaj ekspoze samo jedna priča o lepim obećanjima. Mnogo mi se dopala rečenica mandatarke – da vratimo poverenje u obrazovanje. Ja mislim da je to izuzetno važna stvar, ali vas pozivam, da bi se to desilo, morate da uradite jednu jednostavnu stvar. Sve diplome svih vaših članova Vlade odmah na proveru. Svako zvanje svakog od njih na proveru, pa ako prođu provere, možemo da vratimo poverenje u obrazovanje.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima Milorad Mijatović. Izvolite.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Milorad Mijatović

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije
Hvala, gospođo predsednice.

Malo ste me iznenadili, rekli su mi da sam kasnije, ali ipak ću govoriti.

Dame i gospodo narodni poslanici, ja danas slušam puno o prošlosti, malo o sadašnjosti, a još manje o budućnosti. Često se ta prošlost lažira, prikazuje se da je bila bolja. O sadašnjosti se malo govori, a mene ona zanima zbog činjenice da vidimo kako smo živeli, kako živimo i kako ćemo živeti ubuduće. Toga ovde ima malo. Malo se govori o rezultatima, a ja bih se ipak vratio na rezultate, jer rezultati koje imamo, ova Vlada je Vlada kontinuiteta, znaće se šta nas čeka u budućnosti. Ovo naglašavam zbog toga jer mi ne možemo živeti od prošlosti, pogotovo od onih koji nam tu prošlost znatno ulepšavaju. Ulepšavanje prošlosti, obesmišljavanje sadašnjosti, znači ukradena budućnost. E, ja zaista želim da govorim o sadašnjosti i o budućnosti.

Hajdemo nešto malo o lepom, a ovde se malo toga govori o lepom. Od 193 zemlje, samo u 11 zemalja je na čelu Vlade žena. Srbija će biti dvanaesta zemlja od 193 zemlje na čijem čelu će biti žena. Zar to nije lepa stvar? Zar se Srbija ne menja? Zar Srbija nije drugačija? Neće niko da govori o rezultatima, a ja baš hoću da govorim o tim rezultatima. I ovo je jedan rezultat. Zašto ga vi niste napravili? Petnaesta Vlada ove države zaista ima ženu. Ja kažem, i ostajem pri tome, da sam ponosan na ovu činjenicu.

Odmah na samom početku da naglasim da će poslanička grupa Socijaldemokratske partije Srbije sa puno odgovornosti glasati da predsednik Vlade bude Ana Brnabić i za njen kabinet. To naglašavam zbog toga što smatram da je kabinet dobro formiran i da će dati rezultate. Zašto stojim iza toga da ćemo dati podršku Ani Brnabić? Pa zato što je obrazovana, zato što je stručna, zato što je kompetentna i zato što u svom radu ima rezultate. Zaista, ima rezultate, a to je i pokazala. Zato što poštuje i ceni timski rad i zato što će postojati puna koordinacija između Vlade i predsednika Republike, a za Srbiju je to veoma značajno i znate da je svaka kohabitacija bila veoma loša i zato je dobro što će biti ta vrsta pune koordinacije između svih.

Reći ću šta će ovu Vladu karakterisati, naglasiću pet ključnih reči, to je stabilnost, kontinuitet, ekonomske reforme, EU i spoljna politika. Počeću od svake od ovih reči.

Stabilnost. Srbiji je potrebna dugoročna stabilnost na političkom, ekonomskom i spoljnopolitičkom planu. Na političkom planu tu stabilnost imamo, bez obzira na sva dešavanja koja smo imali. Nabrojaću samo neka od njih. To je migrantska kriza, briselski pregovori i Kosovo, saradnja sa susednim zemljama.

Kada govorim o migrantskoj krizi, vi znate da je milion ljudi prošlo kroz ovu zemlju da je to bilo zaista neprimetno u onom smislu da su svi bili i nahranjeni i medicinski zaštićeni i da i sad u ovoj zemlji imamo između šest i sedam hiljada migranata i da Srbija nema zbog toga nikakvih problema. Tu smo pokazali i svoje evropske kvalitete, jer mnoge evropske zemlje nisu pokazale ovaj stepen osetljivosti za migrantsku krizu.

O briselskim sporazumima i Kosovu teško da mogu šta reći, osim činjenice da je Srbija dosledno ispoštovala ono što je dogovoreno. Očekujemo da to uradi i ona druga strana, nažalost, tu nemamo te rezultate, posebno ne oko zajednice srpskih opština.

Dalje, saradnja sa susednim zemljama. Srbija jeste na zapadnom Balkanu, ali često i sami znate kada u drugim zemljama imate izborne aktivnosti, tada odmah u prvi plan dođe Srbija. Problemi, Srbija je problem, tamo, vamo itd. Srbija se u tim situacijama ponašala zaista dosledno, nije prihvatala bilo kakve provokacije i mi ćemo to i dalje činiti. Dakle, mi smo svim našim susednim zemljama stavili do znanja – jesmo za dobrosusedsku saradnju, ali vodimo računa o našim interesima. To je dugoročni interes za Srbiju, a ne da je to nekakva situacija da mi to iz ne znam kojih razloga. To je bitno i važno za Srbiju.

Idemo dalje, Srbiji je potreban kontinuitet. Zašto? Krenuli smo u bitne ekonomske reforme i političke reforme. Mi smo poznati po tome da krenemo u reforme i na prvoj prepreci mi odustanemo. Ne, Srbiji je potreban kontinuitet u ekonomskim reformama, ali je potreban kontinuitet i u političkim reformama, nema uspeha ekonomskih reformi ako istovremeno nema i političkih reformi.

Evo nešto o nekim rezultatima. Ovde je bilo malo govora i često se potcenjuju rezultati u finansijskoj konsolidaciji. Moram da naglasim sledeće. Znalo se gde se Srbija nalazi, ali nijedna politička garnitura nije imala hrabrosti da krene u finansijsku konsolidaciju. Znate, lako je napraviti budžetski deficit od 6,6%, hajte ga vi svedite lako i jednostavno na 1,7% BDP-a. E, to je ova Vlada, prethodna Vlada uspela, uspela je i dalje snižava budžetski deficit.

Mi ćemo ove godine sigurno imati manje od 1% BDP-a, a ja očekujem u 2019. godini da će taj budžetski deficit biti 0,5% BDP-a. To je održivi budžetski deficit koji je bolji nego u mnogim evropskim zemljama. Naravno, to sa sobom nosi i pad naših dugovanja koje imamo u odnosu na BDP. On već sada ide ispod 70%, a budite uvereni da je pre samo tri godine bio iznad 76%. Niko o tom rezultatu ne govori, a to je rezultat koji se tiče građana ove zemlje. Oni su platili najveću cenu. Najveću cenu su platili penzioneri, kojima su penzije smanjene, i najveću cenu su platili zaposleni, ali oni su svesni te činjenice jer su znali – ukoliko nema finansijske konsolidacije, država Srbija ima bankrot. Da smo nastavili onako kako smo išli, ne bismo bili u situaciji da plaćamo milijardu i 300 miliona za kamate, dokle bi to došlo na dve, dve i po milijarde i država Srbija bi bila u bankrotu. E, to je rezultat, to je životni rezultat o kojem se ovde ne želi da priča. Priča se o svim drugim stvarima, a o tome ne. I još nešto, BDP, vi znate da je on padao, da mi imamo pad od 2009. godine pa nadalje, da smo ga uspeli, i pored poplava 2015. godine, da podignemo na 0,8%, 2016. godine na 2,8%, ove godine idemo na 3%. Zašto govorimo o BDP-u?

Znate li vi da 7,2 miliona građana Srbije proizvodi negde u svim ovim godinama između 30 i 34 milijarde evra. E, to je naš BDP, to što smo proizveli možemo i da delimo. Država Slovačka, koja ima 5,4 miliona građana, proizvodi 74 milijarde. E sad, ako govorimo kakva nam je Srbija, 5,4 miliona građana Slovačke ima BDP od 74 milijarde evra. To nam govori gde se nalazimo, koliko treba još dugo i uporno u kontinuitetu raditi, razvijati se, ulagati u investicije, ulagati u radna mesta da bismo išli dalje i otišli dalje.

Mi često govorimo šta i gde treba ulagati. Mandatarka je u svom uvodnom izlaganju rekla da oblasti gde imamo kvalitete jesu poljoprivreda, energetika, IT sektor, saobraćaj, turizam. Odmah ću reći, molim vas, IT sektor, ma koliko je ovde bilo potcenjivanja, ja ću čak ispraviti mandatarku, imam podatak da se od IT sektora dobija 740 miliona evra, a da se od izvoza malina dobije 700 miliona evra. Isto tako i od izvoza kukuruza, otprilike tu je ta ista cifra, prema tome, IT sektor je naša budućnost. Mogu sa ponosom da kažem da je jedan broj mojih studenata napravio vrlo veliki biznis upravo radeći za strance, a to su samo prodaja pameti i preko interneta idu programi.

Da ne bih dalje još govorio o nekim podacima, oni su poznati, hajdemo malo o zaposlenosti. Znate li vi da smo 2008. godine imali dva miliona zaposlenih, dva miliona i nešto, da smo dalje padali i padali, da smo tek 2016. godine došli do cifre od dva miliona i devet hiljada zaposlenih?

Da ne biste mislili da ja sad govorim da se u Srbiji dobro živi, da je Srbija jedna prosperitetna zemlja, odmah da vam kažem, da se u Srbiji i dalje teško živi. Ne može se živeti bolje ukoliko BDP ne povećamo, ukoliko nemamo već rezultate u tom delu.

Upravo Socijaldemokratska partija Srbije će se zalagati da se povećavaju i plate i penzije, ali iz održivih izvora, dakle, ono što je realnost, iz onoga da to može biti dugo i održivo, a ne nekakvim pozajmljivanjem i daljim zaduživanjem.

Još nešto, mi hoćemo jednu socijalno uređenu zemlju. Socijaldemokratska partija Srbije insistira na jednom širem društvenom konsenzusu gde to ide Srbija. Da li ćemo ići ka tome da manjina dobro živi, bogato živi, a da većina živi teško. Naš stav je bio, uvek će biti da moramo imati širi društveni konsenzus. Da oni koji najmanje imaju, moraju da imaju, da imaju jedan dostojanstveni život. To se može ukoliko imamo nova radna mesta, nove investicije i sve ostalo.

Rekao sam malopre, nema uspeha ekonomskih reformi, ukoliko nema političkih reformi. Ovde nije bilo govora o promeni Ustava. Smatram da Ustav koji smo doneli 2006. godine je Ustav 20. veka. On je donet u jednom turbulentnom vremenu i on je odslužio svoje. Srbija treba Ustav 21. Veka. Srbija treba Ustav jedne moderne evropske zemlje, gde ćemo imati vladavinu prava, samostalnost institucija države, aktuelnu podelu vlasti, da građani žive dostojanstveno i da imamo socijalnu državu. Ali, ako otvorimo ta pitanja, moramo imati širi društveni konsenzus. Ne moramo otvarati ta pitanja, ako se ne možemo dogovoriti, ako ćemo ići u podele, ako ćemo ići u razlike, koje su inače kod nas karakteristične.

Sad nešto o Evropskoj uniji. Odmah da vam kažem, mi imamo 10 otvorenih poglavlja. To je veliki rezultat. To je krupan rezultat koji imamo. To su krupni koraci ka Evropskoj uniji. Imamo dva zatvorena poglavlja. To je dobro. Formiranjem ministarstava ja očekujem dalje iskorake, očekujem otvaranje novih poglavlja i budite uvereni da krajem 2018, početkom 2019. godine očekujem otvorena sva poglavlja i veći broj zatvorenih. Krajem 2019. godine mi moramo završiti svoj posao. Kada ćemo ući u EU, to će tada, posle toga, biti politička odluka, ona neće zavisiti od nas.

Naravno, pohvaljujem činjenicu da je u ekspozeu mandatarka naglasila da će ova Vlada nastaviti dalje da vodi uravnoteženu spoljnu politiku. Jeste nama EU strateški cilj, ali mi smo veoma okrenuti i prema Rusiji, prema Kini i vođenju te spoljne politike i stalno moramo voditi računa da je Srbija mala zemlja i da u tim turbulentnim uslovima mora voditi računa o svom sopstvenom interesu, dokle može i dokle joj mogućnosti dozvoljavaju.

Dame i gospodo narodni poslanici, ova Vlada, za koju sam rekao da je Vlada stabilnosti i kontinuiteta, nastavlja put prethodne Vlade, koja je postigla veoma dobre rezultate i ima zadatak da nastavi taj put i da prevodi, da ovo malo kažem, Srbiju iz jednog analognog stanja u jedno digitalno stanje. To je ta nova Srbija o kojoj govorimo ili, što bi rekli političkim rečnikom, hoćemo da Srbiju prevede iz prošlosti, podela, razjedinjenosti, slabe razvijenosti, u jednu modernu evropsku državu.

U potpunosti sam siguran da će ova Vlada odraditi svoj pun mandat. Na kraju mandata ove Vlade želeo bih, i želim, da vidim, i to sam siguran da ću videti, da će biti završen Koridor 10, sa sve ipsilon krakom, obilaznicom oko Beograda, južnim krakom i istočnim krakom; da će biti završen Koridor 11 do Čačka, da će biti započeta pruga Beograd-Budimpešta i biti već pri kraju; započet Fruškogorski koridor i tunel kroz Frušku Goru. Ja bih voleo da bude završen, kao neko ko živi u Novom Sadu, ali ga bar započnite.

Isto tako, ja očekujem da će Srbija biti i boljeg životnog standarda na realnim osnovama i da će biti poželjno za življenje svih građana ove Srbije, ali i naših okolnih zemalja.

Socijaldemokratska stranka Srbije će sa odgovornošću glasati za Vladu koju predlažete i daće podršku svim vašim naporima da sprovedete namere iz ekspozea. Znam, da neće biti lako, ali kada je reformatorima bilo lako. NJihov rad se ceni i poštuje mnogo kasnije, a ne onda kada su u aktuelnoj Vladi.

Želim vam dobre rezultate, puno rada, a i sreće, jer sreća će vam trebati. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima Sanda Rašković Ivić. Izvolite.

Sanda Rašković Ivić

Poslanička grupa Nova Srbija, Pokret za spas Srbije
Gospođo predsednice, dame i gospodo narodni poslanici, kandidati za ministre, gospođo Brnabić, vi ćete verovatno već od sutra sedeti u stolici Nikole Pašića, doduše njemu i drugima Domanović je posvetio onu satiru „Vođa“. Dakle, sve što budete govorili, sve što budete radili ići će apsolutno na vaš obraz ali isto tako i na obraz Srbije.

Pre svega moram da vam zahvalim što je vaš ekspoze trajao samo nešto više od sat vremena za razliku od ekspozea vašeg prethodnika koji je trajao prošle godine, pre deset meseci, šest sati da bi on bio šest meseci formalno premijer. Ja se nadam da ćete vi biti premijer duže, ne zato što se izbora plašim, nego zato što mislim da je Srbija umorna kako od marketinga gde ste vi stručnjak, tako isto i od izbora, pa da vidimo šta možete da uradite.

Odmah da vam kažem, da naša poslanička grupa, NS Pokret za spas Srbije neće glasati za vas i za vaš kabinet. Pre svega, mi smatramo da vas vaš dosadašnji angažman nekvalifikuje za ovo mesto predsednice Vlade. Vi nikada niste učestvovali na izborima i nemate izborni legitimitet. Sav svoj izborni legitimitet vi crpite od gospodina Aleksandra Vučića, a meni se čini da ste vi to pre neki dan čak i sami rekli gostujući na „Pinku“.

Vi takođe govorite o tome da će ovo biti Vlada kontinuiteta i politika kontinuiteta i to ste rekli i u ekspozeu, a naravno govorili ste o tome kako ste eto došli u jednu užasnu situaciju, jako loš ambijent od prethodnih vlada. Ja vam savetujem da se oko tog lošeg ambijenta prokonsultujete sa svojim sadašnjim koalicionim partnerima, gospodom iz SPS koja su u kontinuitetu bila, bezmalo u svim prethodnim vladama.

Što se tiče samog vašeg odabira vašeg kabineta, odnosno odabira ministara, vidimo da su ostali praktično više-manje svi ministri u Vladi, iako mnogi od njih nemaju dobre rezultate, nemaju nikakve rezultate. Vidimo da je napravljena jedna rokada i da su uvedena ministarstva, odnosno ministri bez portfelja. Vrlo je neobično da mi saznajemo, recimo za jednog ministra bez portfelja nakon što smo završili raspravu o Zakonu o ministarstvima. Naravno, ne mora, on po zakonu ne mora da bude pomenut tu, ali bi bilo pristojno i dobro da je bilo pomenuto da će biti i taj ministar.

Pre svega, postavljam jedno retorsko pitanje, a to je šta vas kvalifikuje da budete predsednica Vlade? Pre svega, da krenemo od vašeg školovanja. Videla sam, vi ste završili fakultete u inostranstvu i to je lepo, ja zaista nemam ništa protiv toga. Međutim, recimo, vaš univerzitet Hul je na Šangajskoj listi rangiran negde između, videla sam na internetu, između 600. i 800. mesta, dok je Univerzitet u Beogradu rangiran na 401. mestu. Prema tome, niste završili Ivy League, kao genije iz Jejla, gospodin Krstić, koji je bio glavna uzdanica Aleksandra Vučića, a on je, eto tako, od glavne uzdanice potonuo u crnu rupu, u totalni mrak i niko više ne zna šta se s njim desilo.

Vi ste u Vladu ušli pre nešto manje od godinu dana. Nekoliko meseci pre ulaska u Vladu javnost je saznala za vas, jer je bio neki skandal između firme u kojoj ste vi radili i između kuma gospodina Vučića, tadašnjeg predsednika Vlade. Vi ste tada stali na stranu kuma. Ja ovo nisam saznala od „radio – Mileve“, nego je o tome izveštavao i pisao KRIK, koji je pre neki dan dobio za svoje izveštavanje prestižnu svetsku nagradu.

Što se tiče samih vaših postignuća u okviru ministarstva koje ste vodili, tu takođe nismo ostali naročito impresionirani. Videli smo da ste sada dobili čestitku od Fiskalnog saveta, odnosno rečeno je da Vlada jedan strahovit dug koji su lokalna samouprava, gradovi i opštine napravili i on negde može da parira i državnom dugu, a prednjači Kragujevac, koji je pred bankrotom.

Takođe ste i sami priznali da ste pristali na to da se nelegalno zaposleni jedan određeni broj ljudi koji su, govori se o broju od 5.380, a novinar Cvejić je na sudu dobio informaciju da je to otprilike oko 9.000 ljudi, iako znamo da je zapošljavanje bilo zabranjeno, a to je bilo uglavnom partijsko zapošljavanje.

Naravno, i sami ste rekli da nemamo veliku, ali imamo neefikasnu državnu upravu. To moram da priznam da je korak ka promeni određenih stavova. To ćemo saznati vrlo brzo, jer će ipak biti vaša dirigentska palica, a to će ministarstvo voditi gospodin Ružić iz SPS.

Dakle, sva je prilika, gospođo Brnabić, da ste vi na ovo mesto dovedeni zbog toga što je vašem prethodniku ustvari došlo, hajde da tako kažem, što je on spoznao da je došlo vreme isporuke onih silnih obećanja koje je dao, da su dugovi došli na naplatu. On je, po našem mišljenju, pobegao na predsedničku funkciju i tu je doveo vas.

Vas čekaju bolni i teški rezovi, politički, ekonomski i socijalni.

Svojim ekspozeom, moram da vam kažem, niste me ubedili ni u šta. Vaš ekspoze je lišen vizije i svesti o stanju u zemlji. Niste u tom ekspozeu rekli niti jednu jedinu reč, niti upotrebili reči kao što je sloboda, kao što je demokratija, kao što je vladavina prava, poštovanje institucija, i naravno, ono što je rak rana ovog društva, o slobodi medija, o tabloidizaciji društva koja je zacarila i borbi protiv tabloidizacije društva niste progovorili ni jednu jedinu reč, a pogotovo ne o slobodi medija.

Vi ćete biti suočeni i sa teškim i političkim izazovima i ekonomskim izazovima i socijalnim izazovima.

Što se političkih izazova tiče, pre svega to je pitanje KiM. To ne kažem ja, to kaže svako onaj ko dođe da razgovara u ovoj zemlji, jer svako ceni postavljanje spoljno-političko, a i unutrašnjoj u Srbiji po tome kakav je odnos prema KiM.

Još od 2008. godine, svima nam je jasno i svi smo svedoci, da se bez uvijanja Srbiji stavlja do znanja da bez priznanja Kosova, bez međusobnog uspostavljanja dobrosusedskih odnosa, kao psihijatar vam dobro stojim i kažem da ne možemo da

imamo dobrosusedske odnose sami sa sobom, jer onda nešto sa nama nije u redu. Znači, bez tih tzv. dobrosusedskih odnosa sa Kosovom mi ne možemo dalje da napredujemo u EU, a vama je ovde tema i tako ste i počeli svoje izlaganje, da je EU par ekselans, odnosno glavni cilj, glavni strateški cilj vaše Vlade i vaše politike.

Danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić traži razgovor o Kosovu. Međutim, gazi se evo peta godina od potpisivanja Briselskog sporazuma. Ima sedam meseci kako je dat državni pozivni broj, kako je isporučena imovina Srba na Kosovu, države Srbije, bolje rečeno, albanskoj strani.

Međutim, vi ćete, gospođo Brnabić, biti ta koja će biti poslata da se rukuje i da razgovara sa Haradinajem, a drugi će pokazivati svoje čiste ruke, koliko god vi u svom ekspozeu govorili o tome da ćete se mnogo oslanjati na predsednika gospodina Vučića.

Što se tiče same EU, vi znate da smo mi evroskeptici, da se zalažemo za raspisivanje referenduma, pa da odmah bude jasno u kom pravcu naša država želi da ide. Vi taj referendum i mogućnost da se ispita volja naroda niste pominjali u svom ekspozeu, a niste rekli ni, recimo, kako ćete se postaviti oko određenih poglavlja, recimo, mislim da je Poglavlje 29 ovo o kome se govori o carinama, gde na kraju piše da ćemo mi ipak morati da ukinemo onaj ugovor o slobodnoj trgovini sa Ruskom Federacijom i sa drugim zemljama sa kojima imamo ugovore o slobodnoj trgovini.

Dalje, pitanje koje je par ekselans političko, a ja vas molim da ovo saslušate, jer bih volela da dobijem, gospođo Brnabić, direktan odgovor na ovo pitanje, jer vi kao predsednica Vlade sutra morate imate odgovor na ovo političko pitanje, jeste – kako ćete se postaviti prema statusu zaposlenih Ruskog humanitarnog centra u Nišu? Da li ćete tim ljudima dati diplomatski status onakav kakav ni više ni manje imaju vojnici NATO pakta ili nećete? Ja očekujem da vi već sada, već ovog trenutka imate jasan stav o tome.

Što se tiče ovog ekonomskog dela, tu vas je predsednik Vučić promovisao da ćete vi biti ekonomski premijer, a kao drugi premijer, politički, biće Dačić. Naravno, time je on odmah prekršio Ustav. I tu imamo mnogo pitanja na koja vi u ovom ekspozeu niste odgovorili, a to je pitanje – šta ćete de fakto raditi sa brojnim preduzećima? Šta ćete uraditi sa EPS koji proizvodi 22% manje nego prošle godine i ometa da BDP bude 3%, a nama su ta 3% potrebna da dođemo do tih famoznih, da izađemo, pre svega, iz rupe 90-ih godina, ali i da dođemo na nivo plata, kako je obećao vaš prethodnik, od 440 evra, da ne govorimo o platama od 500 evra koje se već dve godine obećavaju, a nikako da stignu.

U svom ekspozeu niste ništa rekli šta ćete konkretno napraviti da mladim školovanim ljudima date šansu. Mi smo 140. zemlja po sposobnostima da zadrži školovane kadrove, a u inostranstvu se nalazi 300 hiljada visokoobrazovanih Srba i pet hiljada doktora nauka sa doktoratima koji nisu plagijati.

Hoćete li se vi i dalje zaduživati kod MMF i na taj način od Srbije praviti koloniju? Što bi rekao gospodin Nebojša Katić, koji je jedan izvanredan finansijski konsultant, Srbin koji živi u Londonu, dobro došli u kolonijalnu budućnost, ako se ovakva politika sa MMF-om i dalje bude nastavila.

Šta ćete uraditi sa platama i penzijama i kako ćete to popraviti, jer je dato obećanje da će se plate i penzije polako vratiti na onaj nivo od prethodnog otimanja, od pre 2,5 godine?

Ovo zaista jeste Vlada kontinuiteta, jer je Vlada Mirka Marjanovića u kojoj je vaš prethodnik bio ministar, dugovala 20 plata i penzija. Vlada u kojoj je on bio predsednik Vlade je otela ljudima deo plata i penzija i na vama ostaje sada da sve to popravljate.

Što se tiče socijalnog plana, tu vas čekaju jako veliki izazovi. Hoćete li promeniti ovaj neoliberalni Zakon o radu koji radnike pretvara u roblje? Hoćete li pomoći porodicama sa decom? Kako mislite, recimo, to doduše ima posredno veze sa socijalnim, da uključite i srpsku dijasporu? Ima tri miliona Srba koji šalju ljudima i tako pomažu na socijalni način, odnosno pomažu da ljudi prežive kraj sa krajem. Ministarstvo, recimo, za dijasporu niste otvorili. Iako tamo ima tri miliona Srba, dijaspora bi mogla i na drugi konstruktivniji način da pomogne.

Moram da vam kažem da po nalazima 30% ljudi u Srbiji živi gore od socijalnih slučajeva u Sloveniji, a 60% ljudi živi gore od socijalnih slučajeva u Nemačkoj. To znači da gimnazijski profesori, da oficiri, policajci, medicinske sestre, ljudi koji rade u kulturi žive gore nego nemačka socijala.

Vidim, što se tiče vaših kadrova, tu sam ostala malo zatečena i upitala sam se zar je moguće, recimo, da je nakon ovakvog stanja u zdravstvu, kojeg vi do doduše hvalite, ali oko skandala koji je izbio oko Niša gospodin Lončar još uvek ostaje ministar zdravlja, uprkos mafijaškim obračunima po raznima gradovima Srbije, i Savamali gospodin Stefanović ostaje ministar MUP i dalje, gospođa Mihajlović koja je zataškavala afere sa gradnjom puteva i Koridorima i ona ostaje ministarka? Vi ste promenili, rotirali ste dva ministarstva, tako da ćemo mi, ja mislim, imati sada dva ministarstva za socijalna pitanja zato što je gospodin Đorđević, koji će se sada baviti socijalnim pitanjima, mogao da se bavi socijalnim pitanjima svojih oficira i vojnika, a za gospodina Vulina, evo pišu mediji, pa, volela bih da se on izjasni o tome da li je služio vojsku.

Što se tiče ovih ministara bez portfelja, tu bih svakako rekla da je meni žao što ministarstvo za porodicu nije puno ministarstvo, nego imamo samo ministarku bez portfelja. Mi ovde imamo gospodina Krkobabića koji je nevidljivi ministar. Dobili smo novog ministra, ministra za inovacije, kao da već nemamo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a inovacije su zaista plod nauke i tehnološkog razvoja, i to ne bi smelo nikako da bude ministarstvo za „Proku pronalazača“.

Mi, gospođo Brnabić, nećemo glasati za vas i vaš kabinet. Danas je Vidovdan. To je dan velike slave i stradanja srpskog naroda, a mislim da je glas za vašu vladu glas za stradanje Srbije.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Reč ima narodni poslanik Boško Obradović.