Deveta posebna sednica , 29.06.2017.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Deveta posebna sednica

01 Broj 06-2/123-17

2. dan rada

29.06.2017

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Marinković

Sednica je trajala od 10:05 do 20:20

POSLANIČKO PITANJE

...
Ujedinjena seljačka stranka

Milija Miletić

Poslanička grupa Pokret socijalista, Narodna seljačka stranka, Ujedinjena seljačka stranka
Imam još jedno pitanje. Vezano je za razvoj poljoprivrede. Da li će se u narednom periodu obezbediti uslovi da Ministarstvo poljoprivrede i Ministarstvo finansija uđu u postupak promene Zakona o povraćaju utrina i pašnjaka lokalnim samoupravama koje su date na korišćenje mesnim zajednicama? Taj zakon je vrlo bitno da se promeni zato što imamo blizu 400.000 ha zemlje koja sada nije stavljena u funkciju, a u opštini odakle ja dolazim imamo preko 5.000 ha zemljišta na kome ne može ništa ni da se radi zato što je tu sada predviđeno …