Četvrto vanredno zasedanje , 28.08.2017.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrto vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/152-17

3. dan rada

28.08.2017

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:05 do 00:00

OBRAĆANJA

Vladimir Đurić

Poslanička grupa Dosta je bilo
Hvala.

Na primeru ovog poslednjeg člana Zakona i rokova koji su u njemu propisani, vidi se koliko temeljno se, zapravo, naša izvršna vlast Ministarstva uprave upuštaju u posao koji rade i vidi se kako i vladajuća većina sprovodi evropske integracije.

Dakle, tri dana pred istek roka, raspravljamo o usvajanju zakona u kojem je predloženo da stupi na snagu po proteku roka, a onda narodni poslanik iz vladajuće većine predlaže amandman kojim se ispravlja ta greška kako bi zakon stupio na snagu u roku. Dakle, to sve govori o načinu na koji se sprovode evropske integracije. Znači, tu leži problem tranzicije u Srbiji i zato će ona trajati doveka i zato neki misle da mi u EU nikada nećemo ući, ali ne zbog EU, ja bih ipak rekao zbog nas samih. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Reč ima narodni poslanik Vladimir Orlić.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Samo još par sekundi i ne treba više.

Pozivam da se ne prihvati. Naravno, ko nije čuo bilo je to pre svega 10 ili 15 sekundi.

Bez brige dragi ljudi, sve je kako treba, rešeno je pitanje kada će stupiti na snagu, time što je podnet amandman blagovremeno i regulisan je rok kako valja, a onaj koji je izgleda zaboravio da je sam ovde pročitao kog datume je predlog stigao u Skupštinu, neka premota snimak, neka pronađe sebe, verujem da će se prepoznati, pa možda mu bude jasnije šta je rekao onda, a šta maločas. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 4. amandman je podneo Marijan Rističević.
Vlada i Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Poslanička grupa Pokret socijalista, Narodna seljačka stranka, Ujedinjena seljačka stranka
Radi pune istine, dame i gospodo narodni poslanici, amandman je podnet 16. avgusta.

Gledajući lidere političkih partija kako su se razgolitili po belosvetskim morima, shvatio sam da ne bi trebali da razmatramo zakon dok se oni ne skupe sa tih belosvetskih mora i ne dođu u ovu Narodnu skupštinu. Iz toga sam zamolio Ministarstvo poljoprivrede da mi to ipak razmatramo pri kraju avgusta i s tim u vezi sam na vreme podneo amandman, dajući šansu tim razgolićenim liderima da učestvuju u ovoj raspravi, da ne kažu da smo zakon usvojili bez njihovog prisustva.

Moram da kažem da sam iznenađen, s obzirom da su svi opozicioni predstavnici na odmoru, a ministar je tu, glasali za ovaj zakon u načelu, pa ni u pojedinostima nisu imali nekih velikih zamerki, vidim da je rasprava bila nešto burnija.

Jedno moram pozdraviti. Pozdravljam glavnu stranku bivšeg režima zato što je rekla da nema više laži, nema više prevare, shvatio sam da odustaju od svog programa i statuta. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Stošić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 4. amandman su zajedno podneli Sanda Rašković Ivić i Đorđe Vukadinović.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima narodni poslanik Đorđe Vukadinović.

Đorđe Vukadinović

Poslanička grupa Nova Srbija, Pokret za spas Srbije
Upravo, ona ista intencija, koju sam već rekao i nadam se da neće niko pokušati da to zloupotrebi i pogrešno protumači. Principijelno smo protiv izmene, bilo kakve. Ako se već vrši kao što hoćete, onda dajemo konstruktivne predloge, da vidim šta tu može konstruktivnije uprkos nekim pokušajima da budemo skrenuti sa tog kursa dobronamernosti i konstruktivnosti.

Nadam se da će gospodin ministar to shvatiti.

Gospodin Krasić sada je spontano predložio, zapravo nešto što stoji u našem amandmanu, iako nije znao šta stoji u tom amandmanu. Kada već hoćete na neki način na mala vrata onemogućite, ili maksimalno otežavate prodaju, a to je suština ovoga, nema tu nikakve sumnje, da dozvolite, ali da otežate onda zašto se ne usvoji, gospodine ministre, i kolege iz većine na naš predlog amandmana, koji kaže – ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od objavljivanja, a primenjuje se po isteku 10 godina od dana sticanja punopravnog članstva Republike Srbije u EU. Dakle, 10 godina od punopravnog članstva.

Znate, to deluje daleko ovo što vi propisujete, ali bilo je daleko i kada je usvojen SSP, bio je daleko 1. septembar 2017. godine, ali ono što bude daleko dođe blizu, znači ovako smo ga mi prolongirali ne za 10 godina kao što to radi ovaj ministrov predlog ili predlog Vlade, nego kažemo 10 godina od ulaska u punopravno članstvo. Ako tog ulaska bude, onda ćemo da prolongiramo, ako ga ne bude, kao što ja verujem, a i većina vas veruje da od toga neće biti ništa, onda Bože moj, mislim da je oligantno, ne sprečava, politički je korektno, a istovremeno je iligantno vrlo u duhu onoga što rade vlade Mađarske i Slovačke i Poljske i drugih članica EU koji su unutra, pa sada naknadno produžavaju te termine i pokušavaju da odlože ili maksimalno da izbegnu, pa čak i da izbegnu prodaju poljoprivrednog zemljišta. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Vladimir Orlić.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala lepo.

Još ovo, pa da polako privodimo kraju.

Pozivam da se ne prihvati. Moram da priznam primetio sam jednu zanimljivu stvar, ali postoji jedna negativna stvar i zbog te druge ja svakako ne mogu ovo da prihvatim. Zanimljivo jeste da ovako kako je napisano ovo izražava, koliko vidim puno uverenje predlagača, da će Republika Srbija postati član EU. Nema nikakvih potencijala, nego kaže kada se dogodi.

E sada, ako to znači da su određeni svoje političke poglede korigovali, to je možda čak i za pohvalu. Postali su nešto realniji nego što se predstavljaju.

Možda u tom duhu i treba tumačiti one njihove druge amandmane kojima su predlagali da se olakša kupovina zemlje u privatnom vlasništvu stranim državljanima. Da li je tako ili nije, ostavljam javnosti da sudi.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.