Peto vanredno zasedanje , 27.09.2017.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Peto vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/177-17

5. dan rada

27.09.2017

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:10 do 21:25

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Naravno da ne.
Tatjana Macura, povreda Poslovnika. Izvolite.

Tatjana Macura

Poslanička grupa Dosta je bilo
Ukazujem na povredu Poslovnika član 158. stav 1. - pretres u pojedinostima obavlja se o članovima na koje su podneti amandmani i o amandmanima kojima se predlaže unošenje novih odredaba. Prethodni govornik je govorio o svemu, osim o zarezu koji treba da poboljša Predlog zakona o osnovama obrazovanja i vaspitanja.

Dakle, osim toga što je prekršio član 158. stav 1, prekršio je i član 106. stav 1, govorivši mimo teme koja je na dnevnom redu. Današnja tema na dnevnom redu je rasprava o osnovama obrazovanja i vaspitanja, doprinos poslanika je dodati zarez u član 63. ovog zakona, i mi o tom zarezu nismo čuli ni reči. Ja bih vas molila da pažljivije slušate i da opomene narodne poslanike koji se ne drže teme koja je na dnevnom redu.

Takođe, želela bih da se u danu za glasanje izjasnimo o povredi Poslovnika.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala. Svakako.
Na član 63. amandman je podneo poslanik Dušan Pavlović.
Nije tu.
Na član 63. amandman je podnela poslanica Branka Stamenković.
Dobro, njoj je oduzeta reč.
Na amandman kojim se posle člana 63. dodaje novi član 63a, zajedno su podneli poslanici Dragoljub Mićunović, Nataša Vučković, Vesna Marjanović i Aleksandra Jerkov.
Izvolite, reč ima Aleksandra Jerkov.
...
Demokratska stranka

Aleksandra Jerkov

Poslanička grupa Demokratska stranka
Zahvaljujem.

Član 63. govori o udžbenicima. Sada smo mi predložili član 63a kojim se država obavezuje da svim učenicima, bez obzira na njihov materijalni status, obezbedi udžbenike i priručnike i nastavni materijal. Smatramo, ministar kaže da tome nije mesto u ovom zakonu. Mi nemamo problem sa tim ako vi nama ovde obećate da će to biti u Zakonu o udžbenicima, ako smatrate da je tom članu mesto u Zakonu o udžbenicima.

Zaista su ti udžbenici nešto što je roditeljima užasno teško da izdrže. Čuli smo u prethodnih nekoliko dana, mi nismo sve svoje napore posvetili tome, budući da smatramo da u našem obrazovanju ima mnogo, mnogo većih problema od toga. Ovo je problem za roditelje, a ono što radite u obrazovanju je problem i za roditelje i za decu i za generacije koje dolaze.

Mi smatramo da bi Vlada morala da se obaveže i donese odluku da će bez ikakve diskriminacije, bez ikakvog ponižavanja za svu decu udžbenici biti besplatni. Ima još nešto dodatno, vi toliko insistirate na tome da među decom treba poništiti razlike, pa i te vaše čuvene uniforme, treba da ponište neke socijalne razlike među decom. Jako je strašno, ministre, da vas druga deca možda ismevaju, što vi dobijate besplatne udžbenike, što oni ne dobijaju, da se tamo nose neki dokazi o tome koliko ste siromašni. Mi smatramo da pravo na besplatne udžbenike treba da imaju sva deca, ne samo socijalno ugrožena deca, jer to jeste još jedan strašan način da se među njima pravi razlika. Ali, ako nam obećate da će to biti u Zakonu o udžbenicima, onda nemamo problem da se to u taj zakon prebaci.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima LJubiša Stojmirović. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Ljubiša Stojmirović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovane koleginice i kolege, evidentno je da u ovom trenutku mi nismo u mogućnosti da udovoljimo ovom zahtevu koji je iznela koleginica, ali me uopšte iznenađuje i da su dali jedan takav predlog. Imamo jednu pokvarenu ploču koja se stalno vrti sa tom muzikom i čudi me da je i ova poslanička grupa dala taj predlog, s obzirom da je imala priliku, kada je bila na vlasti, da da besplatne udžbenike i sva sredstva svim stanovnicima, odnosno učenicima u Srbiji, a to nije uradila. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Amandman kojim se posle člana 63, dodaje novi član 63a, podneo je poslanik Saša Radulović. Izvolite.

Saša Radulović

Poslanička grupa Dosta je bilo
Hvala.

Priča o besplatnim udžbenicima, država Srbija može da nabavi udžbenike za svu decu. Rusija nabavlja udžbenike za svu decu, pa ako ne slušate nas pogledajte kako to radi Rusija. Ovaj trošak nije veliki, on iznosi 0,23% budžeta Republike Srbije da sva deca dobiju besplatne udžbenike. To je manje od pola subvencije koju dobija „Er Srbija“. U Beogradu, taj iznos je manji od cena jarbola i cena fontane.

Prema tome, reći da novca za ovo nema, zaista ne stoji. Roditelji ovo gledaju i treba da znaju da su prosečna primanja domaćinstva 57 hiljada dinara. To nije dovoljno da se kupe udžbenici, a komplet udžbenika za dete košta između deset i 17 hiljada dinara. Ako imate drugo i treće dete, praktično vidite da je to nemoguća misija. LJudi se zadužuju, imaju kredite da bi kupili udžbenike. Srbija je jedinstvena u svetu po tome.

Ovo treba ukinuti. Ovo je moguće platiti. Očigledno vladajuća većina to ne želi da uradi. Mnogo im je važnije da daje subvencije koje otvaraju jeftina radna mesta, a da naša deca beže iz zemlje. Prema tome, pričati kako novca nema nije istina. Novca ima dovoljno da se ovo plati.

Takođe, amandmanom predviđamo da prevoz treba da bude besplatan za svu decu od kuće do škole i nazad, i u ruralnim sredinama to ne mogu opštine da nose, to bi trebala da bude obaveza budžeta Republike Srbije da vozimo decu u škole, tako da je čitav taj deo rešen za roditelje.

Ako zaista želimo da se borimo protiv pada nataliteta, ako hoćemo da podstaknemo roditeljstvo u Srbiji, najbolji način da to uradimo je da ljudima, porodicama koji žele da imaju decu, stvorimo uslove ekonomske, finansijske uslove da imaju i odgajaju decu. To se najbolje radi time što država preuzme troškove, kao što se radi u uređenom svetu. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 64. amandman je podneo poslanik Marijan Rističević. Izvolite.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Poslanička grupa Pokret socijalista, Narodna seljačka stranka, Ujedinjena seljačka stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, moj amandman je ovoliki, glasi ovako. To što je u okviru amandmana dodata jedna zapeta, to sam naučio od profesora Pavićevića koji predaje na Fakultetu političkih nauka i koji je to radio ovde dve ili tri godine.

Da bi skratio vreme, moram reći bivšem ministru protiv privrede, da se iz prazne čaše koju su oni ispraznili ne može piti voda, niti se iz bušne kofe u tu čašu može nešto presuti, a iz privredne aktivnosti jednoga dana, koju su oni uništili, jednoga dana ćemo steći uslove kada mi to podignemo, da udžbenici i računari stvarno budu besplatni. Hvala.

(Tatjana Macura: Poslovnik.)