Peto vanredno zasedanje , 27.09.2017.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Peto vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/177-17

5. dan rada

27.09.2017

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:10 do 21:25

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Po Poslovniku, Tatjana Macura. Izvolite.

Tatjana Macura

Poslanička grupa Dosta je bilo
Hvala predsedavajući.

Želim da ukažem na povredu člana 158. stav 1. – pretres u pojedinostima obavlja se o članovima na koje su podneti amandmani i o amandmanima kojima se predlaže unošenje novih odredaba.

U prethodnom izlaganju narodnog poslanika Marijana Rističevića, koji je podneo oko 400 amandmana, dodavši u svaki samo zarez u istovetni član koji je preuzeo iz Predloga zakona o osnovama obrazovanja i vaspitanja nismo čuli ni reč. Između ostalog, govorio je o svemu osim o dodatom zarezu, pa bih vas zamolila, pošto ste sad preuzeli mesto predsedavajućeg, da obratite pažnju o tome da li narodni poslanik Marijan Rističević uopšte u obrazlaganju svojih amandmana govori o dodatom zarezu ili se ipak, po starom dobrom običaju, ne drži teme.

Takođe, ja bih vas molila da se u danu za glasanje izjasnimo o povredi Poslovnika. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala na sugestiji. Naravno, povešću računa o tome.
Reč ima Maja Gojković, povreda Poslovnika. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala predsedavajući.

Pozivam se na povredu člana 148, a u vezi sa članom 162. i naravno odnosi se na poslednji amandman poslanika koji smo imali priliku da malopre slušamo.

Molim da pogledate šta znači član 48, mislim da je u pitanju stav 6. koji govori o članu 158. stav 5. i 6. ovog Poslovnika, a takođe i član 162. Niste smeli, predsedavajući, da dozvolite da poslanik koji je pokušao da obrazloži svoj amandman, a nije imalo nikakvog smisla niti veze sa članom zakona koji je hteo da ispravi, niste smeli da dozvolite uopšte da se na taj način obrati ovom cenjenom domu. Da vas samo podsetim da je on u ovom trenutku govorio o potrebi besplatne podele udžbenika za osnovno i srednje obrazovanje, ali mi smo zbog podnošenja ovakvog amandmana i svih nekoliko stotina amandmana, citiram poslanicu Tanju Macuru, koja se šire vama obratila o povredi Poslovnika i obratila se povodom podnošenja nekoliko stotina amandmana Marijana Rističević, pa dajem sebi za slobodu da to isto uradim, potrošili izuzetno veliki iznos novca. Na godišnjem nivou 80 miliona dinara trošimo samo na televizijske prenose, pa može lako da se izračuna koliko je to juče i prekjuče i danas koštalo, na besmisao ovih amandmana.

Moram da kažem da smo samo u jučerašnjem danu potrošili 580.000 dinara, to je pola miliona dinara na naknadu za upotrebe sopstvenih vozila, da nemamo još podatke koliko je bilo utrošeno za struju, vodu. Očekujem do kraja dana da dobijemo koliko će iznositi iznos sredstava za prekovremeni rad zaposlenih u ovom parlamentu, koji su morali ovde da sede zbog tih amandmana, koji kada bi se usvojili, a poslanici ne treba samo da odbijaju, napravili bi haos od predloga zakona. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Amandman kojim se posle člana 64. dodaje novi član 64a podneo je narodni poslanik Saša Radulović. Izvolite.

Saša Radulović

Poslanička grupa Dosta je bilo
Hvala.

Amandman govori o besplatnim udžbenicima, govori o besplatnom prevozu za svu decu, govori o predškolskom obrazovanju koje je takođe pravo deteta i čiji troškovi trebaju da budu pokriveni iz budžeta.

Bilo kakvi besmisleni napadi na nas zaista nas neće sprečiti da govorimo o onome što je važno za sve roditelje. Roditelji ovo gledaju, razumeju da je država u stanju da plati ovo sve, da je trošak udžbenika 0,23% budžeta, da je to manje od pola subvencije koju dobija „Er Srbija“, da je to manje, recimo, u Beogradu od cene jarbola i cene fontane, tako da bilo kakve rasprave koje sada slušamo, gde praktično od ovog vremena o kome se govori, koje se jede u TV prenosima, najviše uzima SNS, to se jako lako vidi.

Prema tome, glavna tema su udžbenici. Oni mogu da budu besplatni, kao što su u Rusiji, na primer. Prema tome, taj sistem koji je tamo trebao bi biti primenjen ovde. Ovaj zakon jeste za to. Ovo su osnove obrazovanja. Udžbenike je moguće nabaviti za svu decu. Trošak nije toliko veliki i to je nešto preko 20 miliona evra za svu decu u svim osnovnim i srednjim školama.

Sve ovo građani što gledaju je pokušaj skretanja sa teme. Mi to nećemo dozvoliti. Ja ću govoriti i dalje o amandmanu, a amandman govori o tome da konačno obrazovanje u Srbiji postane besplatno, kao što je besplatno, zaista besplatno, uključujući i udžbenike, za svu našu deca koja su sa roditeljima pobegla u dijasporu zbog jako lošeg života u Srbiji, pobegla u Severnu Ameriku, u zemlje EU, ali i u Rusiju, zamislite i Bocvanu.

Najbolji način da se borimo protiv pada nataliteta, najbolji način da pomažemo roditeljstvo je da stvorimo ekonomske uslove da roditelji, da porodice koje žele da imaju dece mogu da imaju decu. To se radi na ovakav način. Dosta nam je ovog cirkusa. Pet godina pričate o pljački, niko nije procesuiran. Sa reči na delo, gospodo. Besplatni udžbenici za đake. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Reč ima narodna poslanica Maja Gojković. Povreda Poslovnika.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala lepo.

U pitanju je ovog puta član 47. i radi se o Odboru za prava deteta. Ubeđena sam da je Odbor za prava deteta, i da je to moja velika greška, trebalo da zaseda povodom predloga ova dva zakona i da razmatramo amandmane Saše Radulovića zbog humanih razloga, da bi doneli odluku i zaključak da zaštitimo decu od poslanika Saše Radulovića i njegovog trošenja prava na beskorisne amandmane kojima ne može da se popravi Predlog zakona.

Evo, po ovoj računici, nekoliko miliona dinara, ako izračunamo i 80 miliona dinara za ove televizijske prenose u kojima slušamo samo Sašu Radulovića u kojima predlaže amandmane koji ne mogu da se sprovedu, koji nisu u skladu sa zakonom, koji nisu onda ni u skladu sa Ustavom, niti Poslovnikom, niti članom 48, a vezano za član 162, mogli smo da im kupimo deo tih udžbenika i da im podelimo, pa makar u opštini beogradskoj u kojoj živi sam poslanik koji troši novac građana Srbije i novac dece. Tako da molim odbore da rade svoj posao u skladu sa Poslovnikom i da zaštite decu od poslanika Saše Radulovića. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Da li želite da se Narodna skupština izjasni? Da. Hvala.
Reč ima Tatjana Macura, po Poslovniku.

Tatjana Macura

Poslanička grupa Dosta je bilo
Želim da ukažem na povredu člana 106. stav 1. – govornik može da govori samo o tački dnevnog reda o kojoj se vodi pretres. Prethodna govornica, dakle gospođa Maja Gojković, ne znam da li ste primetili, javila se po osnovu povrede Poslovnika, međutim, o povredi Poslovnika nije rekla nijednu jedinu reč. Ja bih vas molila, predsedavajući, da pažljivije slušate izlaganja predstavnika vladajuće koalicije kako biste primetili da kada se jave za reč u stvari ne govore o onome zbog čega su se javili za reč.

Takođe, želim da ukažem i na povredu člana Poslovnika 103. stav 1. – narodni poslanik ima pravo da usmeno ukaže na povredu u postupanju predsednika Narodne skupštine, ako smatra da nije u skladu sa odredbama ovog Poslovnika, učinjenoj na sednici Narodne skupštine koja je u toku, i to neposredno po učinjenoj povredi.

Znači, još jednom, Maja Gojković se javila po osnovu povrede Poslovnika, ali o povredi Poslovnika, nažalost, nije rekla nijednu jedinu reč. Govorila je pritom o neistinitim i neproverenim informacijama, o tome koliko košta rad Narodne skupštine, iako svaki dan kada zasedamo košta toliko i prosto na jedan, da kažem, prizeman način obmanjuje javnost o tome ko ima veći doprinos u tome da zakoni budu bolji u cilju boljitka života svih građana. Dakle, ono što radi Narodna skupština, a to je da donosi zakone, mi upravo radimo ono što je u opisu našeg posla, a to je – predlažemo amandmane kojima bismo zakone učinili boljim.

Takođe želim da se u danu za glasanje glasa o povredi Poslovnika. Hvala.