Peto vanredno zasedanje , 27.09.2017.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Peto vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/177-17

5. dan rada

27.09.2017

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:10 do 21:25

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Na član 61. amandman je podneo poslanik Dušan Milisavljević.
Na član 61. amandman je podnela Branka Stamenković.
Amandman kojim se posle člana 61. dodaje novi član 61a podneo je poslanik Saša Radulović.
Na član 62. amandman je podneo poslanik Marijan Rističević.
Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Poslanička grupa Pokret socijalista, Narodna seljačka stranka, Ujedinjena seljačka stranka
Zahvaljujem.
Moj politički protivnik se drži stalno za rukice, ja nemam političkog protivnika, odustajem.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 62. amandman su zajedno podneli poslanici Marinika Tepić, Aleksandra Čabraja, Zoran Živković, Sonja Pavlović i Jovan Jovanović.
Reč ima narodni poslanik Zoran Živković.
...
Nova stranka

Zoran Živković

Poslanički klub samostalnih poslanika
Molim ministra za malo pažnje, pošto je mislim previdom odbijen ovaj amandman. U originalnom tekstu piše u drugom stavu člana 62. – godišnji plan rada ustanove donosi se u sklad sa školskim kalendarom, razvojnim planom i predškolskim, školskim i vaspitnim programom do 15. septembra. Znači, donosi se kada već počne školska godina. To znači da nešto već počinje, traje, a tek onda donosimo pravila, odnosno plan, odnosno ciljeve tog obrazovanja.

U našem amandmanu se ovo – do 15. septembra, menja rečima – najkasnije 30. dana od dana početka školske godine. Znači, dajemo još jedan duži rok, ali da taj rok bude takav da on donese pravi plan rada pošto je iskustvo na kojoj smo upozoreni iz puno obrazovnih ustanova u Srbiji to da se retko kada do 15. donese plan rada.

Logično bi bilo da se to donese pre početka, pre prvog septembra, ali da uzmemo da tada škole ne rade, mada ne znam zašto ne bi prosvetni radnici radili, od 1. avgusta, oni koji su zaduženi za donošenja plana. Ako poštujemo tu tradiciju, koja već postoji, bar da damo neki razuman rok koji bi bio adekvatan.

Drugo, koja je kazna ako neko ne napravi to za ovih 15 dana? Nema nikakve kazne. Znači, to je jedna forma koja postoji potpuno besmisleno, ako se ne da razuman rok. Najgore je obrazloženje Vlade zašto se odbija amandman, kaže – ne prihvata se jer nije u skladu sa potrebama ustanove i njenog dinamičnog rada. Kojim potrebama? U kojim ustanovama i kojom dinamikom? Da li postoji dinamika rada koja je utvrđena nekim zakonskim kalendarom? Nije.

Prema tome, molim vas da najdobronamernije usvojimo ovaj naš amandman i da time damo mogućnost.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima ministar.

Mladen Šarčević

Četiri decenije znam školsku praksu i ovo je ovako od kada ja znam i mislim da bi kolege ovo potpuno drugačije shvatile da se išta menja. Svi drugi znaju da se profesori vraćaju oko 15. avgusta, da se još u junu pravi nacrt program rada škole, da u program rada škole ulazi raspored časova, da u program rada ulaze i radne liste, da postoje silni tehnološki viškovi i da sve to mora nekako da se uklopi.
Škola počinje sa gotovim, 99% direktora to potpiše još 30, 31. avgusta ili ranije. Kazna je svakako velika, jer ne donošenja programa rada škole je takva velika kazna i obaveza direktora koji može biti razrešen. Spada u teške povrede dužnosti.
(Zoran Živković: Da li se desilo to?)
U ovih godinu dana ne znam, a ranije nisam istraživao. Mislim da je to pitanje časti, da ni jedan direktor jedne lokalne samouprave sebi ovo ne bi dozvoli nikad. U obuci za direktore koje se rade i koje moraju da se podignu na njihove kompetencije, jako je bitno poznavanje i organizacija časopisa, izrada godišnjeg programa rada i niz drugih stvari. Rok, 15. septembar je prosto neki rok da škola ne mora da gine da završi, da formalno – pravno umnoži i pošalje, ništa drugo. Sve drugo se radi uvek na vreme. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 62. amandman je podnela Branka Stamenković.
Amandman kojim se posle člana 62. dodaje novi član 62a podneo je poslanik Saša Radulović.
Izvolite.

Saša Radulović

Poslanička grupa Dosta je bilo
Hvala.

Amandman je o besplatnim udžbenicima o kojima govorimo već dva dana. U odbrani protiv besplatnih udžbenika, SNS je potrošio svo svoje vreme. Imamo ova dva minuta po amandmanu da govorimo o tome.

Besplatni udžbenici treba da budu pravo svakog deteta, da besplatne udžbenike imaju sva deca naše dijaspore koja su otišla u zemlje severne Amerike, u zemlje EU, ali i u Rusiju. Pa, ako Vlada i vladajuća većina već ne voli da udžbenike dobijaju u severnoj Americi i EU, mogli bi da se povedu za Rusijom i za Putinom, da ga poslušaju i da prihvate njegov sistem koji je uveo tamo gde, deca kada se pojave u školi, kada ih roditelji dovedu dobiju komplet udžbenika, on se nasleđuje od generacije do generacije. Ako se uništi udžbenik, onda roditelji moraju da ga plate. Onda se postavlja pitanje – da li ti besplatni udžbenici za 560 hiljada đaka u osnovnim školama i za 260 hiljada đaka u srednjim školama može da se plati? Odgovor je – da. To je samo 0,23% budžeta Republike Srbije, nešto više od 20 miliona evra godišnje, što je pola subvencije od preko 40 miliona evra, koju dobija „Er Srbija“ svake godine. Neke godine su dobijali i 70 miliona evra.

To je otprilike desetina novca koji se daje stranim investitorima za otvaranje ovih radnih mesta za jeftinu radnu snagu. U međuvremenu naša deca, zajedno sa roditeljima beže iz zemlje.

Ovo je jedna jako važna mera kojom bi najbolje pomogli roditeljstvo i pomogli natalitet, jer ovde predviđamo da je i predškolsko obrazovanje plaćeno za svu decu, bez participacije roditelja. Isto tako, svi udžbenici u osnovnoj i srednjoj školi.

Znači, ovo može da se plati. Neistina je da novca u budžetu nema, troši se na stvari koje nisu potrebne građanima. U Beogradu cena udžbenika je manja od cene jarbola i fontana. Znači, dosta priče, dosta zamajavanja, vreme je za akciju, dajte besplatne udžbenike za svu decu u Srbiji.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 63. amandman je podneo poslanik Marijan Rističević. Izvolite.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Poslanička grupa Pokret socijalista, Narodna seljačka stranka, Ujedinjena seljačka stranka
Zahvaljujem.

Ovo kao iz one reklame uđeš-izađeš, ili piši amandman i tamburu kupi, u nešto se udarati mora, meni na to liči prethodni nastup.

Moj amandman, svi moji amandmani sa zapetama, su metodološki ispravni, evo kolega Krasić to sigurno zna, čim mi dobacuje, i ukoliko bi se usvojili, ništa bitno, sem gramatički, ne bi promenili zakon. Znači, zakon bi bio sprovodljiv.

Ako bi usvojili amandmane prethodnog kolege taj zakon ne bi ličio ni na šta, odnosno ličio bi na tu poslaničku grupu.

Kad smo već kod besplatnih udžbenika, da taj udruženi zločinački poduhvat sastavljen od stečajnih upravnika i stranke bivšeg režima nije grabljivom predatorskom privatizacijom rasprodao imovine za 6,7 milijardi i pri tome otpustio i ilustrirao 400 hiljada radnika, oni bi kroz doprinose i kroz potrošnju, kroz PDV državi uneli 432 miliona evra i u fondove, u doprinose, ostvarili bi još milijardu i 200 hiljada evra, i to kada bi penzioneri potrošili dobili bi još dodatna sredstva i ti udžbenici bi mogli da budu besplatni.

Da su prodali malo manje od 21 miliona grama zlata, koje vredi 700 miliona evra, udruženi zločinački poduhvat bi nam omogućio danas da stvarno možemo računare da delimo besplatno učenicima, itd. Em, su ljude unakazili, em, sad oni kao kukaju na besplatnim udžbenicima koje su oni popili i pojeli. Hvala.

(Saša Radulović: Replika.)

(Tatjana Macura: Povreda Poslovnika.)