Prva sednica Drugog redovnog zasedanja , 03.10.2017.

1. dan rada

OBRAĆANJA

Sonja Pavlović

Poslanička grupa Klub samostalnih poslanika
Poštovane kolege, evo ja ću iskoristiti svoje, Poslovnikom dato, pravo da obrazložim ovaj Zakon dok i ta mogućnost ne nestane iz Poslovnika.

Zakon o vodama, koji je donet 2016. godine, koji je usvojio ovaj skupštinski saziv, nije dobar zakon, nije dobara zato što on ne tretira faktičko stanje na terenu, već su neke podele i neke zakonske odredbe urađene na načina kako to uopšte na terenu nije primereno.

Prema proceni EU, rok za ispunjenje obaveza iz oblasti voda je 2041. godina. Za sprovođenje svih neophodnih mera da bi se stanje u vodoprivredi dovelo do zadovoljavajućeg nivoa potrebno je osam milijardi evra. Ovo je porazni pokazatelj našeg nedomaćinskog odnosa prema vodama, i to smo imali prilike da vidimo u poplavama 2014. godine kada nam je direktora „Srbijavoda" odgovorio da nam u to vreme za te poplave može pomoći samo bog.

Predloženim izmenama koje sam dala o ovom Zakonu o vodama, uskladiću faktičko stanje na terenu sa zakonodavnim rešenjem, te će se uneti preko potrebne izmene u ovu oblast.

Predložene su izmene kapaciteta javnih vodovoda, koji takođe odgovaraju strukturi naselja na teritoriji Republike Srbije. Izbegla sam staru praksu koja vlada u ovom zakonu, da lokalna samouprava ne mora ništa da radi povodom snabdevanja domaćinstava vodom van opštinskih urbanih centara, čime su stanovnici ruralnih naselja stavljeni u neprimeren položaj. Naprotiv, neophodno je ojačati javna komunalna preduzeća i uz određene podsticaje i uz punu naplatu vode tako unaprediti stanje u vodoprivredi.

Poštovane kolege, nadam se da ćete se složiti da budemo zemlja potpisnica protokola i ostalih međunarodnih sporazuma o vodama, da nije primereno da nam za eventualne probleme pomaže samo bog, već da je potrebno sprovesti niz mera u oblasti vodoprivrede, za početak u zakonodavstvu, te iz tog razloga smatram da ćete imati puno razumevanje i podržati ovaj zakon, pa makar to bilo i na manuelan način glasanjem. Hvala.

(Marko Đurišić: Poslovnik.)
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 10, protiv – niko, uzdržanih nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Reč ima narodni poslanik Marko Đurišić.
...
Socijaldemokratska stranka

Marko Đurišić

Poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka
Probaću još jednom, iako imam utisak da vi želite od mene da napravite magarca.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Ne može. Ne možete se pozivati na isti član.
...
Socijaldemokratska stranka

Marko Đurišić

Poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka
Ne tražim povredu Poslovnika, poštovana predsednice ja tražim pravo koje stoji u članu 88. stav 10…
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
U redu je. Idemo dalje.
Narodni poslanik Sonja Pavlović, predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine.
Da li želite da se javite? (Ne)
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
(Goran Ćirić: Poslovnik.)
Dozvolite da završim proces glasanja, budite ljubazni.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 10, protiv – niko, uzdržanih nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Reč ima narodni poslanik Goran Ćirić. Izvolite.
...
Demokratska stranka

Goran Ćirić

Poslanička grupa Demokratska stranka
Reklamiram član 27. stav 2. predsednik Narodne skupštine stara se o primeni ovog Poslovnika.

Kolega Marko Đurišić je, kao šef poslaničkog kluba, zahtevao, dakle nije reklamirao Poslovnik, nego zahtevao utvrđivanje kvoruma. Pridružujem se, takođe tom zahtevu, jer nije logično da danas ceo dan radimo pod sumnjom, a to nije dobro ni za vas, ni za ovu Narodnu skupštinu, ni za koga od nas narodnih poslanika, da ostane sumnja da li imamo kvorum ili ne, da li donosimo validne odluke ili ne.

Nije logično reći da ne radi elektronski sistem, koji je, zamislite, pokvaren tako da broji samo do 120 poslanika. Do sada nisam viđao takav kvar elektronskog sistema, da on može da broji samo do 120 ili 118, a da preko 126 nikako ne može da broji. Ubeđen sam da elektronski sistem radi i ja vas pozivam da utvrdimo kvorum ili preko elektronskog sistema, ali pošto tvrdite da taj sistem ne radi, u šta ja sumnjam, onda prozivkom i to je pravo šefova poslaničkih klubova. Pridružujem se ovom zahtevu gospodina Đurišića.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Znači, pozvali ste se na član 27: „Predsednik Narodne skupštine predstavlja Narodnu skupštinu, saziva njene sednice, predsedava njima i vrši druge poslove, u skladu sa zakonom i ovim Poslovnikom. Predsednik Narodne skupštine stara se o primeni ovog Poslovnika“.
Smatram da nisam povredila Poslovnik.
Narodni poslanik Sonja Pavlović na osnovu člana 92. Poslovnika predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o stanovanju i održavanju zgrada.
Izvolite.

Sonja Pavlović

Poslanička grupa Klub samostalnih poslanika
Hvala.

Poštovane kolege poslanici, Zakon o stanovanju i održavanju zgrada, koji je usvojen krajem 2016. godine i kojeg je ovaj skupštinski saziv usvojio je zapravo jedan veoma štetan zakon po građane Srbije.

Brojne su nepravde koje su učinjene građanima donošenjem ovog zakona, te ih valja ispraviti. Iz tog razloga sam ja podnela zakon o izmenama i dopunama ovog zakona.

Nabrojaću samo neke od nepravdi koje sam pokušala da ispravim ovim zakonom, a nalaze se u matičnom zakonu. Znači, to je smanjenje broja priznatih članova domaćinstva, zakupaca stanova na neodređeno vreme; nepravde vezane za održavanje zgrada; nepravde vezane za zaštićene stanare i nepravde vezane za socijalno stanovanje. To je čuveni fantomski član 78, radni naziv ovog člana je „Savamala“ odnosno „Beograd na vodi“.

Kako sam voljna da u ime građana Srbije štitim njihove interese, o svakoj pojedinoj nepravdi ću na svakoj sledećoj sednici posvetiti dužnu pažnju.

Danas ću se posvetiti ispravkama tog čuvenog fantomskog člana 78, kojim je zapravo ozakonjen postupak sprovođenja ličnog interesa kao interesa od javnog značaja. Matrica po kojoj se to dešava je sledeća.

Znači, proglasi se lični interes interesom od javnog značaja. Izabere se najatraktivnija lokacija u gradu, sa najskupljim gradsko-građevinskim zemljištem. Donese se leks specijalis, isprave se urbanistički planovi, isele se stanari iz svojih domova, poruše se objekti, bez obzira da li su bili u procesu ozakonjena ili ne, i to bez donošenja rešenja o rušenju, a vlasnicima porušenih objekata se privremeno reši stambeno pitanje. Ove nepravde sam pokušala da ispravim ovim zakonom, koji predlažem.

Poštovane kolege poslanici, ovde nas ima iz raznih krajeva Srbije. Apelujem na vas da razmislite o sledećem – „Beograd na vodi“ je pilot projekat prema kome će se odvijati svi ostali nezakoniti projekti po Srbiji. Razmislite i podržite ovaj predlog zakona, jer, gospodo, danas u Beogradu, sutra u vašem gradu isto. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – devet, protiv – niko, uzdržan – niko.
Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog.
Narodni poslanik Sonja Pavlović predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama Zakona o proceniteljima nepokretnosti.
Da li želite reč? (Ne)
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – osam, protiv – niko, uzdržan – niko.
Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog.
Poslanica Maja Videnović predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama Zakona o budžetskom sistemu.
Izvolite.