Prva sednica Drugog redovnog zasedanja , 03.10.2017.

1. dan rada

OBRAĆANJA

...
Dveri

Boško Obradović

Poslanička grupa Dveri
Hvala predsedavajuća.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Podpredsedniče, sedite. Nismo ovde u kafiću nego u parlamentu. Sedite pored mene. Hvala.
Sram vas bilo potpredsedniče.

Ili izvedite poslanika na kafu, a mi da radimo.

Izvolite, prijavite se opet.

Hvala.
...
Dveri

Boško Obradović

Poslanička grupa Dveri
Hvala predsedavajuća.
Poslanička grupa srpskog pokreta Dveri, izašla je sa Predlogom rezolucije Narodne skupštine Republike Srbije o AP Kosovo i Metohija čime želimo da stavimo vladajuću većinu pred mogućnost da podrži ovu rezoluciju i stane u odbranu Kosova i Metohije.
Jedini unutrašnji dijalog o Kosovu i Metohiji koji je prihvatljiva za nas iz Dveri, jeste dijalog o tome kako ćemo odbraniti Kosovo i Metohiju u sastavu Srbije. Nikakav dijalog o tome da menjamo Ustav, da izbacujemo Kosovo i Metohiju iz preambule ili da predajemo, izdajemo Kosovo i Metohiju za nas nije prihvatljiv. Sve što je trebalo da bude rečeno o Kosovu i Metohiji, zapisno je u Ustavu. Mi želimo ovom rezolucijom da pozovemo sve vas iz vladajuće većine da stanete iza odbrane Kosova i Metohije u sastavu Srbije.
Mene sada zanima, pred očima čitave srpske javnosti, kako ćete da odbijete da se rezolucija o odbrani Kosova i Metohije u sastavu Srbije nađe na dnevnom redu skupštinskog zasedanja? Sam predsednik, Aleksandar Vučić, rekao je da će se u Skupštini raspravljati o Kosovu i Metohiji. Evo vam prilike da ovo stavite na dnevni red. Ako ovo ne stavite na dnevni red znači da je vaš priča o unutrašnjem dijalogu najobičnija laž i da tema Kosova i Metohije neće doći u Narodnu skupštinu Republike Srbije.
U ovoj rezoluciji u nizu tačaka mi govorimo zapravo o suštinskom pitanju – da je Kosovo i Metohija okupirana teritorija Republike Srbije, da niko ne sme da potpiše nikakvo priznanje o nezavisnosti Kosova, da treba prekinuti ove pogubne pregovore u Briselu i vratiti temu Kosova i Metohije u Savet bezbednosti UN. Što je najvažnije, prvi od 1999. godine se pozivamo na rezoluciju 1244 i povratak do 1000 pripadnika našeg civilnog i vojnog osoblja ma teritoriju Kosova i Metohije.
Tražimo, dakle, da Narodna skupština Republike Srbije stane iza toga da su Kosovo i Metohija neotuđivi deo države Srbije i da vratimo Ministarstvo za Kosovo i Metohiju koje će pomagati povratku raseljenih Srba sa Kosova i Metohije.
Sada ste, gospodo iz vlasti, iz SNS, iz SPS, na veoma jednostavnom testu. Da li vas zanima odbrana Kosova i Metohije? Ako vas zanima podržite rezoluciju o odbrani Kosova i Metohije u sastavu Srbije. Ako odbijete da ovo stavite na dnevni red današnjeg zasedanja, jasno je da ste vi lažni branioci Kosova i Metohije i da ste vi Haradinajevi prijatelji i saučesnici u nezavisnosti Kosova. Ovo je šansa da se vratite na patriotski put. Uostalom, vaši birači su za odbranu Kosova i Metohije i nisu za saradnju sa Haradinajem kao vi. Molim vas da glasate za ovo.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Stavljamo na glasanje da vidimo da li je vaše obrazloženje dovoljno.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - 8, protiv - niko, uzdržanih -nema.
Nije prihvaćen vaš predlog.
Poslanica Aleksandra Jerkov predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog zakona o finansiranju Autonomne Pokrajine Vojvodine.
Reč ima narodni poslanik Aleksandra Jerkov. Izvolite.
...
Demokratska stranka

Aleksandra Jerkov

Poslanička grupa Demokratska stranka
Zahvaljujem predsednice.

Godine 2006. je usvoje Ustav Republike Srbije, koji je propisao da se ima usvojiti zakon kojim će se regulisati finansiranje Autonomne Pokrajine Vojvodine. Jedanaest godina kasnije pet radnih grupa kasnije, četiri, pet ili šest Vlada kasnije, sedam ministara finansija, tri različite pokrajinske Vlade kasnije, taj zakon nije usvojen, a rezultat toga je da Vojvodina ni jedne budžetske godine ne zna koliko će imati sredstava. Ne sredstava koja će pripasti Vladi Autonomne Pokrajine Vojvodine, nego sredstava koja će pripasti građanima Vojvodine, a koja Vojvodina koristi za različite vrste pomoći, podsticaja, subvencija, nepovratnih sredstava i drugih mogućnosti koje građani AP Vojvodine imaju.

Nejasno je zbog čega niko u Srbiji ne želi da se ovaj zakon usvoji. To nije nešto što Vojvodina želi da otme od Srbije i zbog toga te vaše teze koje često iznosi Aleksandra Vučić, da se Vojvodini daje 7% su u najmanju ruku sramotne. Građani Vojvodine ne žele da im bilo ko išta da. Želimo samo da prestanete da otimate. To je jedina suština kada je u pitanju finansiranje Autonomne Pokrajine Vojvodina.

Zbog toga što taj zakon nije usvojen, mi već 11 godina svake godine imamo borbu prilikom usvajanja budžeta Republike Srbije, svađu oko toga da li tih famoznih 7% iznosi 7% prihoda, 7% rashoda . Prva Vlada SNS je ovu dilemu razrešila na jedan poprilično sramotan način, rekavši da nije u pitanju ni 7% prihoda ni 7% rashoda nego 7% poreskih prihoda, što je znatno manje od onoga što piše u Ustavu Republike Srbije, ali u jednoj stvari su svi ministri finansija koji su protivustavno ukidali Vojvodini sredstva u pravu, a to je da nigde u Ustavu ne piše da Srbija treba da obezbedi tih 7%, nego jednostavno da budžet Vojvodine iznosi 7% budžeta Republike Srbije. Mali problem sa tom logikom je u tome što Vojvodina zahvaljujući tome što zakon nije usvojen nema načina da nadomesti do tih 7%, tako da, ponavljam, ne želimo da nam niko bilo šta daje iz republičkog budžeta, samo da se građanima Vojvodine ne uzima ono što su sami zaradili.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Stavljam na glasanje predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - 17, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem nije prihvaćen predlog.
Narodna poslanica Aleksandra Jerkov predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o udžbenicima.
Reč ima narodni poslanik Aleksandra Jerkov. Izvolite.
...
Demokratska stranka

Aleksandra Jerkov

Poslanička grupa Demokratska stranka
Zahvaljujem.

Budući da sam Zakon o izmenama i dopunama zakona o visom obrazovanju i Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja morala da povučem, budući da su se zakoni na koje sam ja želela da intervenišem u međuvremenu izmenili, svakako ću pripremiti nove. Ovo je jedini zakon iz oblasti obrazovanja koji predlažem na ovoj sednici.

Problem je u tome što zakoni koje smo usvojili kada smo razgovarali o zakonima o osnovima sistema obrazovanja i vaspitanja i Zakon o visokom obrazovanju, nisu rešili ni jedan jedini problem koji postoji u našem obrazovanju, nisu rešili ni problem sa udžbenicima, ni problem sa kvalitetom obrazovanja, ni problem sa finansiranjem obrazovanja, ni problem sa lažnim diplomama, ni problem sa uslovima u kojima deca idu u školu, ni problem oko toga kako nam deca uče, šta uče, kakav se nivo znanja od njih očekuje, kakvi to ljudi izlaze iz naših škola nakon završenog školovanja, umesto toga, mi smo dobili zakone o kontroli obrazovanja.

Ministar je najavio da ćemo imati novi zakon o udžbenicima, ali ako bude izgledao kao ovi zakoni koje smo usvojili prošle nedelje u ovoj Skupštini, plašim se da će u zakonu u udžbenicima, verovatno pisati da ministar lično piše sam sve udžbenike koje se nalaze na tržištu u Srbiji, a osnova zakona o udžbenicima treba da bude vrlo jednostavna.

Naši udžbenici treba da budu moderni, treba da budu tačni, treba da budu savremeni u skladu sa onome šta se dešava u modernom svetu kada je u pitanju obrazovanje, treba da budu oslobođeni, kako je to Verbić rekao - udžbeničke mafije i treba da budu dostupni svoj deci što sa našim udžbenicima trenutno nije slučajno.

Poražavajuće su reklame koje su se pojavljivale u oči početka nove školske godine za kredite u bankama, povoljne kredite koje roditelje treba da dignu da bi, zamislite molim vas luksuza, mogle da kupe deci i udžbenike i da bi mogli da ih upišu na neku nastavnu aktivnost, mislim da je karate ili engleski u pitanju. To su stvari koje ponižavaju naše građane.

Udžbenici su nam, dakle, preskupi, preteški, zastareli, prevaziđeni, veoma često netačni i roditelji to ne mogu da priušte. Deca to ne mogu da prate i sasvim sigurno ništa ne mogu da nauče iz njih.

Videćemo kakvi će zakoni koje Šarčević bude ovde predložio biti, ali i ako su i malo slični zakonima koje smo usvojili prošle nedelje, koje je isto Šarčević predložio, mislim da nam se ne piše ništa dobro.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - 17, protiv – niko, uzdržan – niko.
Konstatujem da nije prihvaćen predlog.
Narodna poslanica Aleksandra Jerkov predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmeni Krivičnog zakonika.
Reč ima narodna poslanica Aleksandra Jerkov. Izvolite.
...
Demokratska stranka

Aleksandra Jerkov

Poslanička grupa Demokratska stranka
Zahvaljujem.

Poštovane koleginice i kolege, ušli smo u četvrtu godinu kako je Srbija trebalo da usvoji zakon o nestalim bebama i u četvrtu godinu kako Srbija tu obavezu izbegava. Sramota je da Savet Evrope treba da nas opominje za nešto što mi treba da uradimo sami od sebe zbog istine, zbog pravde, zbog ljudskog dostojanstva i zbog poštovanja prava ljudi kojima su se desile najgore stvari koje nekome u životu mogu da se dese.

Ja ne znam kojim rečima više, sada već 60 i neki put, mogu da vas molim da u izmene Krivičnog zakonika ubacimo samo jednu jedinu izmenu, a to je da krivično delo krađe beba ne zastareva? Ako ne mogu da vas zamolim ja, onda vas molim da se sretnete sa tim roditeljima. Oni pišu svim poslaničkim grupama. Mislim da su šefovi svih vaših poslaničkih klubova makar jednom dobili pismo od Udruženja roditelja koji vas mole da se sretnete sa njima, da ih pogledate u oči, pa njima recite zbog čega nećete da se ovaj zakon usvoji.

Ne morate to objašnjavati meni, ne morate to objašnjavati DS. Roditeljima čija su deca ukradena recite zbog čega četiri godine ne želite da se ovaj zakon usvoji. Ko se s njima nije sreo nema predstavu kroz šta ti ljudi prolaze, ne može da zamisli te birokratske barijere, ta poniženja, te začkoljice, te prevare kojima se ti ljudi i dan danas izlažu. Ne može da zamisli šta to znači kada roditelju za zdravo dete za dva dana neko kaže da je dete umrlo, a onda to dete za godinu dana dobije opomenu zato što nije vakcinisano ili za šest godina dobijete poziv da ga upišete u školu, pa onda sami treba da idete da prijavite da vam je dete umrlo, a da pri tome nikada niste videli ni dokumentaciju, ni telo deteta, niti ste imali priliku da ga sahranite.

Molim vas, nemojte da se sramotimo. Nemojte da Savet Evrope mora da nas opominje što ne usvajamo ovaj zakon. Nemojte da to radimo zbog Savet Evrope. Dajte da uradimo to zbog ljudi kojim su deca ukradena, koji ne mogu da dođu do istine i dajte da to uradimo zbog dostojanstva tih ljudi, zbog istine i zbog pravde, a ne da izbegavamo da to uradimo čak i kada nas neko tera, što je naša tragedija.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - 17, protiv – niko, uzdržan – niko.
Konstatujem da predlog nije prihvaćen.
Narodna poslanica Aleksandra Jerkov predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama Zakona o poljoprivrednom zemljištu.
Reč ima narodna poslanica Aleksandra Jerkov.