Prva sednica Drugog redovnog zasedanja , 06.10.2017.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prva sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/188-17

4. dan rada

06.10.2017

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:05 do 12:35

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad Prve sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2017. godini.
Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 58 narodnih poslanika.
Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.Konstatujem da je, primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da je u sali prisutan 90 narodnih poslanika i da imamo uslove za rad.
Nastavljamo rad - zajednički načelni pretres o predlozima zakona iz tačaka od 1. do 4. dnevnog reda.
Reč ima narodni poslanik Jovan Palalić.(Boško Obradović: Povreda Poslovnika.)
To mogu samo poslanici koji su u sistemu. Vi nemate kartice, niste prisutni.Reč ima narodni poslanik Jovan Palalić. Izvolite.
(Ivan Kostić: Povreda Poslovnika.)
Znači, onaj ko nije identifikovan ne može da viče.(Ivan Kostić: Imamo pravo na povredu Poslovnika.)
Nemojte vikati.
(Boško Obradović: Povreda Poslovnika.)
Izričem vam opomenu za ovo ponašanje.U skladu sa Poslovnikom, ne možete da priđete predsedavajućem ako vam to nije dozvolio.Reč ima narodni poslanik Jovan Palalić.(Ivan Kostić: Povreda Poslovnika.)
(Boško Obradović: Povreda Poslovnika.)
Bošku Obradoviću izričem opomenu.(Boško Obradović: Za šta izričete opomenu?)
Molim samo za strpljenje za poslaničku grupu Dveri, koja je došla ovde na pravi haos opet.(Ivan Kostić: Nismo došli da pravimo haos.)
Znači, nemoguće je iz dana u dan da ista poslanička grupa pravi haos, ali izgleda da je i to ostvario.
(Ivan Kostić: Nećemo dati da se održi sednica.)
Ako se vama ne radi, ako nemate pametniji način opstrukcije, molim lepo. Niste bili identifikovani. Neću da raspravljam.
(Ivan Kostić: Ovo je katastrofa.)
Član 27. zna se ko vodi sednice.
(Ivan Kostić: Ne date narodnim poslanicima da pričaju.)
Nemojte prilaziti, nemate dozvolu.
...
Srpska napredna stranka

Jovan Palalić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Uvažena predsednice, uvaženi ministri…
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Tišina, ne čujemo Jovana Palalića.
...
Srpska napredna stranka

Jovan Palalić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Uvažena predsednice, uvaženi ministri…
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Salu snimaju svi.
Juče su poslanici vaše poslaničke grupe mobilnim telefonima snimali.
Molim vas, poslaniče, uzdržite se, to ih nervira. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Jovan Palalić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, pred nama su zaista vrlo važni zakoni o kojima raspravlja Narodna skupština. U svom izlaganju ću se prvenstveno koncentrisati na Predlog zakona o Nacionalnoj akademiji za javnu upravu i izmene Zakona o državnim službenicima.Bez obzira na prethodne pokušaje koji su se ticali jasnog i konkretnog upravljanja kadrovima u javnoj upravi, smatram da su predloženi zakoni o kojima danas raspravljamo prvi pravi konkretan, sistematičan i organizovan pristup upravljanju kadrovima u javnoj upravi.

Činjenica je da imamo i da su u prethodnom periodu utvrđene i osnovane Služba za upravljanje kadrovima i Visoki službenički savet. Oni su do ovog perioda dali svoj rezultat i sasvim sigurno Vlada Republike Srbije smatra da je sada potrebno preći na naredni korak koji se tiče jasnog i konkretnog načina upravljanja kadrovima u javnoj upravi.Lično nisam pristalica one izreke Stanjinove, da kadrovi rešavaju sve, ali sasvim sigurno suprotnost od toga, da su kadrovi nebitni u javnoj upravi, je nešto što je možda i obeležilo neko prethodno vreme, ali sada je prilika da se i Vlada Republike Srbije i svi mi zajedno posvetimo ovom važnom pitanju.

U prethodnim raspravama o ovim predlozima zakona moglo se čuti, s jedne strane, kritika stvarnosti u kojoj se nalazimo kada je u pitanju javna uprava, s druge strane i kritika predloženih zakona. Lično, nisam čuo nikakav konkretan predlog kako i na koji način sistematično obezbediti u narednom periodu stručno usavršavanje kadrova u javnoj upravi. Mislim da je ovaj korak zaista reformski i da je ovaj predlog Vlade Republike Srbije odličan korak u pravom smeru.

Sigurno, reforme u javnoj upravi, kada se pogledaju u prethodnom periodu, obuhvataju nekoliko segmenata. Jedan je utvrđivanje zakonodavnog i institucionalnog okvira; drugi je racionalizacija u javnoj upravi; treći je uvođenje e uprave i ovaj četvrti korak koji se odnosi na stalnu i permanentnu obuku. U tom smislu predlozi Zakona o Nacionalnoj akademiji za javnu upravu i utvrđivanje ovakve jedne institucije, nije ništa novo. Ovde se govorilo o tome da mi preuzimamo ili da se ovo nameće Republici Srbije od strane EU i ne bih se sa tim složio, obzirom da ovakve i slične institucije imaju države koje su uspešno reformisale i dalje unapređuju svoju javnu upravu. Upravo je primer postojanja, recimo, u Francuskoj, za koju se smatra da je u istoriji i danas najbolje organizovana državna uprava, postojanje nacionalne škole za administraciju. Srbija treba u tom smislu da preuzima najbolje primere iz evropske i svetske prakse, kako bi državnu upravu, koja je srž države, koja je motor države i državne uprave, učinila najefikasnijom.Da, država u modernom vremenu preuzima sve više novih oblasti i sve više novih obaveza prema građanima i u tom smislu je potrebno da, ono što je i govorio nekada Slobodan Jovanović, formiramo takvu državnu upravu koja će, za razliku od zakonodavnog tela koje dela, biti uprava koja radi, koja brzo donosi odluke i koja energično rešava pitanja i izvodi zadatke.

U tom smislu verujem da će državna uprava i državni službenici, koje ćemo mi u narednom periodu uspeti da u Republici Srbiji stvorimo, biti zaista pravi primer kako da se u interesu građana organizuje države.

Lično mislim da pristup koji se ovde čuo i koji se često isticao da će ovo sasvim sigurno biti još jedan loš primer, da će ovo dalje doprineti politizaciji, partizaciji državne uprave. Ukazujem i zašto ne bismo razmišljali na suprotan način? Zašto ne bismo razmišljali da je ovo baš pravi korak kako bi u narednom periodu formirali državnu upravu i državnog službenika koji će biti i patriota i posvećen državi i njenim zakonima i koji će biti posvećen građanima i njihovim pravima i koji će zaista raditi u interesu države i njenih građana?Ono što je istinski doprinos ovih predloga zakona jeste da se na sistematičan način organizuju i povezuju sve institucije koje se bave kadrovskom politikom u nizu državnih organa, od upravljanja kadrovima koje imamo u državnim organima do rukovodilaca koji su zaduženi da procenjuju stanje, kada je u pitanju državna uprava i državni službenici, do Nacionalne akademije koja će voditi permanentno njenu obuku.

Ovde se govorilo zašto ne pođemo od stvarnosti i ovo učinimo kao poslednji korak? Stvarnost se stalno menja. Mi smo upravo ovim predlozima zakona u prilici da menjamo tu stvarnost, stvarajući efikasnu, modernu i konkretnu državnu upravu.Pozdravljam ove predloge zakona Vlade Republike Srbije. Mislim da su oni u potpunosti u pravcu da stvorimo efikasnu, konkretnu i dobru državnu upravu i sasvim sigurno treba sa optimizmom posmatrati, jer lako je kritikovati, lako je ovde govoriti na populistički način. Treba pozdraviti ono što su dobra rešenja i što će konkretno doprineti da Srbija bude moderna, demokratska, efikasna država, sa jakim i stabilnim institucijama. U svakom slučaju, pozdravljam i pozivam sve narodne poslanike da podrže ove predloge zakona.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Ivan Kostić. Izvolite.
...
Dveri

Ivan Kostić

Poslanička grupa Dveri
Predsedavajuća, povredili ste Poslovnik, član 287. Znači, ovlašćeni predstavnik ima pravo obraćanja utorkom i četvrtkom u trajanju od pet minuta.

Vi ste juče isključili Srđana Noga sa sednice bez ikakvog razloga. Čovek je postavljao pitanje koje mu sleduje po Poslovniku i vi ste napravili veliki problem.

Ne vodite sednicu kako treba. Od Skupštine ste napravili cirkus. Čoveka ste isključili sa sednice, a i sami ste posle rekli, u svome govoru, da ste spremni da povučete sve što je izrečeno. Znači, ovo je smejurija. Napravili ste od Skupštine … (Isključen mikrofon.)
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Ovo je klasična zloupotreba Poslovnika. Član 103. stav 8, dve minute manje za vašu poslaničku grupu, pošto ste se javili da iznosite neistine o jučerašnjem događaju.
Drugo, zloupotreba povrede Poslovnika mora biti učinjena neposredno. Danas je novi dan. A, posebno sam razočarana vašim ponašanjem, jer ste bili na konsultacijama i niste hteli ništa da prihvatite. Hvala vam lepo. Hvala vam lepo. Sedite.
...
Dveri

Ivan Kostić

Poslanička grupa Dveri
Neću da sednem.