Prva sednica Drugog redovnog zasedanja , 09.10.2017.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prva sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/188-17

5. dan rada

09.10.2017

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Marinković

Sednica je trajala od 10:00 do 17:55

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Samo izvolite. Ide vam vreme. Hvala.
...
Demokratska stranka

Radoslav Milojičić

Poslanička grupa Demokratska stranka
Imam i vreme poslaničke grupe, tako da, kada nemate nijedan argument, kada ne znate kako da se suočite sa činjenicama, kada se pomene neko ko je nedodirljiv u SNS, vi poslanicima DS oduzmete reč.
Jasno sam govorio o amandmanu i izneo sam primer da vladajuća garnitura, sa SNS na čelu, za opremanje prostorija troši 186.000.000 dinara i ne vidim šta je u tome sporno, sem što vama, opet, gospoda iz SNS, dvojac bez kormilara, Orlić i Martinović dobacuju. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Povreda Poslovnika, dr Aleksandar Martinović. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Martinović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem se gospodine Marinkoviću.

Ukazujem na povredu člana 27. Ja vas molim, gospodine Marinkoviću, da ovu sednicu vodite u skladu sa Poslovnikom, da se starate o primeni Poslovnika i da ne dozvolite da, kad god neko sa suprotne strane dobije reč po amandmanu priča šta mu padne na pamet.

Mi smo to danas, evo ja sam, kao predsednik poslaničke grupe, danas evo u 14.30 se prvi put javio za reč, naslušao se svega i svačega, što blage veze nema sa dnevnim redom. U njihovo vreme, kada su oni vladali, to ne da nije moglo, nego smo dobijali opomene posle tri sekunde nakon što nam se uključi ova crvena boja da nam je uključen mikrofon. Naravno, ne tražim da vi to radite, ali dajte, molim vas, da prestanemo da govorimo o nečemu što nema nikakve veze sa dnevnim redom.

U suprotnom, ja ću vam čitati ceo dan danas i nećete moći da me sprečite presudu koja je doneta povodom Dragana Šutanovca, od strane Prvog osnovnog suda u Beogradu i tražiću da mi relevantni državni organi, iz obrazloženja ove presude, navedu kako je moguće da neko ko je ministar odbrane stekne ovoliku imovinu koja je navedena u obrazloženju presude Prvog osnovnog suda u Beogradu? Ti isti koji nam drže predavanja o moralu, o poštenju, o tome da ne treba vršiti dve funkcije istovremeno itd.

Dakle, ili ćete vi ovu sednicu da uvedete u dnevni red, jer tema ove sednice nije SNS ili ćemo čitati presudu od početka do kraja, a oni su je sakrili, nisu hteli da je objave, objavili su samo dispozitiv, obrazloženje su sakrili od građana Srbije, da se ne bi videlo kolika je imovina Dragana Šutanovca, koji je navodno preko svojih poslanika toliko zabrinut za gladnu decu, za decu koja nemaju za kifle itd.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Po Poslovniku, Radoslav Milojičić. Izvolite.
...
Demokratska stranka

Radoslav Milojičić

Poslanička grupa Demokratska stranka
Gospodine Milićeviću, građani Srbije jasno vide šta se ovde dešava i nadam se da ćete biti objektivni, da ćete i meni dozvoliti da govorim o povredi Poslovnika. Inače, reklamiram član 108. da se o redu na sednici stara predsednik Narodne skupštine ili njegov zamenik, tj. vi i da ćete mi dozvoliti da govorim o povredi Poslovnika, kao što ste to dozvolili mom prethodniku, tj. šefu poslaničke grupe SNS, koji je govorio o svemu, iznosio najveće neistine, tako da vas molim da budete parlamentarni i da mi dozvolite.

Ja ne želim da vam pretim, kao što vam je pretio gospodin Martinović, da nećete moći da ga ućutkate. Ne znam ko je gospodin Martinović, pa da tako govori sa predsedavajućim, ovde postoji jasan zakonski pokazatelj po čemu i po kojim osnovama se radi, a to je po Poslovniku, tako da vas molim da reagujete na to što je izgovorio prethodnik. Ja onda želim da tražim da vidimo ko je kupio stan, kako je gospodin Vulin kup kupio stan?

(Isključen mikrofon.)
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Kolega Milojičiću…
(Radoslav Milojičić: Zašto ste mi isključili mikrofon?)
Zato što… Prvo nemojte da dobacujete.
(Radoslav Milojičić: Kako je govorio prethodni govornik?)
Prethodni govornik je i te kako govorio po Poslovniku i ukazao meni na povredu Poslovnika.
Samo ću vas podsetiti da vi kada je u pitanju amandman da apsolutno niste govorili o amandmanu. Tako da ću morati da vam oduzmem od vremena poslaničke grupe, ukoliko budete zloupotrebljavali.
Znači, nastavićemo sednicu u skladu sa Poslovnikom i molim vas sve da govorimo o ovoj temi. Molim vas da ne vređamo jedni druge i da nastavimo normalno da radimo i da ne dobacujemo. Eto, za početak, ako je to moguće.
Evo daćemo priliku Branki Stamenković da ukaže na povredu Poslovnika. Izvolite.

Branka Stamenković

Poslanička grupa Dosta je bilo
Hvala.

Povreda Poslovnika član 103. st. 7. i 8. zloupotreba javljanja po Poslovniku. Poslanik Martinović se javio po Poslovniku i do jedan minut i 21 sekunde stvarno je pričao o povredi Poslovnika. Međutim, onda je krenuo u nešto što veze nema sa povredom Poslovnika i pošto ga vi niste tu zaustavili, a trebalo je da ga zaustavite, stvarno ne znam zašto ga niste zaustavili, jer ste nakon toga zaustavili poslanika opozicije koji je pokušao da uradi isto?

Vraćamo se na ono što sam rekla malopre kad sam se javljala po povredi Poslovnika. Ako očekujete od opozicije, ovo se ne odnosi samo na vas, nego na sve predsedavajuće, koji, pošto se povremeno smenjujete, ako očekujete od poslanika opozicije da ne zloupotrebljavaju povredu Poslovnika, morate pre svega to da zaustavite kod poslanika vladajuće većine.

Molim vas da shodno članu 103. oduzmete poslaničkoj grupi SNS dva minuta zbog zloupotrebe javljanja po Poslovniku, koju je načinio poslanik Martinović. Ponavljam, do jednog minuta i 21 sekunde pričao je o povredi Poslovnika, nakon toga zloupotrebio je tu povredu. Vi ste povredili Poslovnik što ga niste zaustavili u tome. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala koleginice Stamenković.
Samo ću vas podsetiti, naravno, dužan sam da vam dam i obrazloženje, da niste reagovali kada su u sklopu diskusije o amandmanu pominjani bivši predsednik Tomislav Nikolić, Bratislav Gašić, neki novac, potpuno nije bilo veze sa amandmanom…

Branka Stamenković

Poslanička grupa Dosta je bilo
Ali, vi treba da reagujete.