Prva sednica Drugog redovnog zasedanja , 09.10.2017.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prva sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/188-17

5. dan rada

09.10.2017

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Marinković

Sednica je trajala od 10:00 do 17:55

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Ja sam to pustio i vi niste…
Nemojte molim vas.
Da li želite da se Narodna skupština izjasni u danu za glasanje? (Da)
Reč ima narodni poslanik Aleksandar Martinović, po amandmanu.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Martinović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Dame i gospodo, narodni poslanici, kao što je dobro rekao moj uvaženi kolega Vladimir Orlić, gospoda koja nam ceo dan dobacuju i drže predavanja o moralu, o poštenju, o tome kako se oni brinu za decu koja su siromašna, oni su to trebali da rade onda kada su vršili vlast u Srbiji. A šta su radili kada su vršili vlast u Srbiji, piše u obrazloženju presude Prvog osnovnog suda u Beogradu.

Uvidom u izveštaj o imovini i prihodima, od 8. avgusta 2012. godine, koji je zaveden pod brojem 4600765/10 sud je utvrdio da je Dragan Šutanovac izvršio redovno prijavljivanje imovine prilikom prestanka javne funkcije, te da iz istog proizilazi da Dragan Šutanovac, pazite sada ovo, saberite cifre i proverite da li se iz ovih cifara može steći imovina koja je navedena u obrazloženju presude Prvog osnovnog suda.

Dakle, da kao narodni poslanik, Dragan Šutanovac ostvario je prihod od 105 hiljada dinara, a koju funkciju obavlja od 28. jula 2012. godine. Pazite ovo, da je kao ministar Vlade Republike Srbije, ostvario prihod od 103 hiljade dinara, a koju funkciju je obavljao od 7. jula 2008. godine, do 27. jula 2012. godine. Te, da je kao član Upravnog odbora Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije ostvarivao prihod od 671.835 dinara. Toliko o tome da ne možete da vršite dve funkcije. Znači, čovek je bio i ministar odbrane i član UO Direktorata civilnog vazduhoplovstva. Danas nam ceo dan drže ljudi predavanja o tome koliko treba da broji članova programski savet.

Dakle, ostvarivao je prihod od 671.835 dinara od 7. jula 2008. godine, do 27. jula 2012. godine.

Kažu dajte nam presude, sudovi treba da rade svoj posao. Kada sud obavi svoj posao, onda ne sme čovek da pročita šta piše u presudi. Presude se gospodo donose u ime naroda. Svaka presuda koju donese bilo koji sud u Republici Srbiji, pogledajte šta piše – u ime naroda. Što narod ne sme da zna šta poseduje Dragan Šutanovac.? Šta je tu sporno? Jel se presuda donosi u ime naroda? Donosi se. Narode sada ćeš da vidiš.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Samo molim vas, vratite se na amandman.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Martinović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Sada ćeš narode da čuješ i da vidiš kako je moguće da kada si ministar i narodni poslanik, a imaš platu tu negde stotinak hiljada dinara, stekneš imovinu koja, sada ću da vam kažem kolika, čitaću samo deo koji se odnosi na Dragana Šutanovca, njegova supruga sa ovim nema nikakve veze, a i tast nema nikakve veze, mada mu je kaže nešto dao, ostavio, poklonio, ali neću njega da spominjem.
Dakle, da Dragan Šutanovac na računu kod Komercijalne banke, na dan 8. jul 2012. godine poseduje 177.168 dinara. Na računu kod Komercijalne banke, na dan 8. jula 2012. godine 5.654 eura. Na računu kod Komercijalne banke, na dan 8. jula 2012. godine, 6.122 američka dolara. Na računu, pazite, ima čovek u istoj banci mnogo računa kao što možete da primetite, na računu kod Komercijalne banke na dan 8. jul 2012. godine, 56.000 eura. Da supruga poseduje na računu kod Hipo Alpe Adrija banke 90.000 eura, da Dragan Šutanovac ima oročeni štedni ulog kod banke Inteze u iznosu od 260.856 eura, a da Marija Šutanovac u gotovini, na računu kod banke Inteza, poseduje 175.000 eura. E, sada, vi koji brinete za kifle, za decu koja ne mogu sebi da kupe užinu, hajde vi sada meni lepo objasnite, kako je moguće da taj isti čovek po presudi suda kaže – dalje je utvrđeno da isti poseduje umetničke slike, neke su verovatno odavde iz Narodne skupštine od 5. oktobra, onda poseduje nakit, satove, oružje, itd.
Sada, dolazimo do onog famoznog, sećate se, pričali su – ma šta ovi naprednjaci tu lažu, petljaju oko stana na Vračaru, oko zgrade, to ništa nije tačno. E, sada da vidite šta kaže sud na tu temu. Evo, ima dosta da se čita, hvala bogu vremena imamo, ne žurimo, narod treba da zna kako se zida u Srbiji. Kaže – sud je utvrdio da su Šutanovac Dragan i Šutanovac supruga ovlastili Petrić Dragana da u njihovo ime i za njihov račun preduzima sve radnje i vodi sve postupke povodom izgradnje novog objekta na kat. Parceli 1846/2, kat. Opština Vračar, odnosno da između ostalog podnesu zahtev za izdavanje odobrenja ili izmene odobrenja za izgradnju preuzme rešenje i odrekne se prava na žalbu na isto, podnese zahtev za izdavanje potvrde o prijavi početka izvođenja radova i preuzme isto, da naruči i izgradi glavni projekat, da izradi objekat po navedenoj dokumentaciji i u okviru toga zaključuje ugovore i anekse ugovora sa izvođačima i podizvođačima radova.
Prati izvršenje i obaveze po njima i vrši plaćanja, podnese zahtev za vršenje tehničkog prijema novoizgrađenog objekta, zahtev za izdavanje upotrebne dozvole, preuzme rešenje i odrekne se prava žalbe na isto, itd, itd, sve to pred Sekretarijatom za urbanizam i građevinske poslove, Službom za katastar nepokretnosti, poreskom upravom, Direkcijom za građevinsko zemljište, javnokomunalnim preduzećima i drugim organima, a sve u cilju izgradnje novog objekta. To je ono što smo mi slagali, obmanjivali javnost, pričali da nije tačno, jadan Dragan Šutanovac, napada ga i mrzi SNS.
Na kat. Parceli 1846/2 kat. Opština Vračar, Ulica Skerlićeva br. 20 Beograd, takođe je utvrđeno da je imenovani ovlašćen da u ime Dragana Šutanovca preuzima obaveze i određuje uslove, uključujući određivanje idealnog dela za kupovinu i iznos kupoprodajne cene, te shodno pozitivnim propisima zaključi i sudski overi ugovor i aneks ugovora u kupoprodaji, u svojstvu kupca. Dakle, u svojstvu kupca i to sve za kupovinu idealnog stana 3, desno od ulaza, posebnog dela objekta, broj 1-2, po strukturi dvosobnog, površine 63m2, u prizemlju porodične i stambene zgrade, dakle, porodične i stambene zgrade, u Ulici Skerlićeva broj 20. Koji objekat se nalazi na kat. Parceli 1846/2 kat. Opština Vračar, a sve upisano u list nepokretnosti 3507 kat. Opština Vračar. Navedeni ugovor potpisan je od strane vlastodavca, Šutanovac Dragana.
Ima jedna pozitivna stvar, gospodine Marinkoviću. Sud kaže, tako je makar bilo na dan izricanja presude, ne znam da li se u međuvremenu nešto promenilo, kaže – uvidom u izveštaj iz kaznene evidencije, za okrivljenog Dragana Šutanovca, sud je utvrdio da isti nije osuđivan. To je jedina dobra i pozitivna stvar iz cele ove presude.
Ono što nije do kraja jasno, to je da, sada ću naći, samo polako.
Jesi li Marijane ti sabrao ove kvadrate, jesi li sabrao ove cifre?
(Marijan Rističević: Jesam cifre, ali kvadrata još fali.)
Fali kvadrata, sada ćemo da ih nađemo. Velika je presuda, ima skoro 30 stranica.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Vratite se na amandman, molim vas.
(Radoslav Milojičić: Marinkoviću, da li imaš gram morala?)
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Martinović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Evo, vraćam se, našao sam.
(Radoslav Milojičić: Devet minuta ne priča o amandmanu. Devet minuta čovek reč nije rekao o amandmanu. Kako vas nije sramota.)
Marijane, našao sam kvadrate. Na stranici 22 presude, evo ih kvadrati. Uvidom u izveštaj o imovini i prihodima od 31. januara 2012. godine, koji je zaveden pod brojem 46-00765/1, sud je utvrdio da je Dragan Šutanovac izvršio …
(Radoslav Milojičić: Devet minuta ne priča o amandmanu. Na šta ovo liči?)
Taman sam našao kvadrate, Marijane beleži. Tada je konstatovano da poseduje na ime kupovine …
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Molim vas da ne dobacujete.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Martinović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
… dvosoban stan površine, Marijane piši, 48 kvadrata u Ulici bulevar Despota Stefana u Beogradu.
(Radoslav Milojičić: Kako te nije sramota.)
Da Dragan Šutanovac poseduje u Beogradu kuću, površine 157,5 m2, i prijavio je inače stan.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Gospodine Milojičiću, izričem vam opomenu.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Martinović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Pazite te gramzivosti, pazite te bahatosti, pored sve ove imovine …, dakle pored sve ove imovine, objašnjavam narodu u čije ime je doneta ova presuda. Zašto imamo probleme koje danas imamo.