Prva sednica Drugog redovnog zasedanja , 09.10.2017.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prva sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/188-17

5. dan rada

09.10.2017

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Marinković

Sednica je trajala od 10:00 do 17:55

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Molim vas, završite to po amandmanu. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Martinović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Sada na sve to, na sve te kuće, Marijane, stanove porodične, stambene, itd, gospodin Dragan Šutanovac je tražio od države stan za službene potrebe i dobio ga na adresi Jevrema Grujića br. 14, površine, pazite, 180 m2, kao i službeno vozilo.
(Radoslav Milojičić: Na šta ovo liči, gospodine Marinkoviću?)
Jel znate vi, jel znaš ti Srbo, pošto sam tebe zadužio u okviru poslaničke grupe, koliko kifli može da se kupi za ovolike stanove, satove, umetničke slike, njive, kuće, itd? Mnogo.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Povreda Poslovnika, Goran Ćirić.
...
Demokratska stranka

Goran Ćirić

Poslanička grupa Demokratska stranka
Povredili ste Poslovnik član 106, 107, članovi koji kažu da govornik može da govori samo o tački dnevnog reda o kojoj se vodi pretres i da ne može da koristi uvredljive izraze, kao ni iznošenje činjenica i ocena koje se odnose na privatni život drugih lica. Deset ili 11 minuta isključivo o tome, o privatnom životu drugih lica i ni reči o temi, o amandmanu.

Vi ste ga tolerisali i jasno je i vama, i svima nama u Skupštini da ste prekršili Poslovnik. Mislim da biste mogli da napravite taj iskorak u istoriji parlamentarizma i da priznate da ste prekršili taj Poslovnik, znate i vi sami.

Zahvaljujem, kolegi poslaniku da je pročitao oslobađajuću presudu za Dragana Šutanovca. Pet godina torture, na njega lično, na njegovu porodicu, koja se i danas spominje kroz čitanje ove presude, laži, klevetanje i svega onoga što je čitava porodica mogla da preživi, je nešto što naravno nije niti etički, niti treba da bude manir ove Skupštine svakog od nas pojedinačno, ni sa ove strane, ni sa vaše strane. To je nešto što mi slušamo, evo već pet ili šest godina od 2012. godine na ovamo.

Deset puta smo danas čuli i pominjanje Dragana Đilasa, tajkuna, koji je bio meta svih vas, a i tabloida i medija u vreme dok je bio predsednik Demokratske stranke. Onog trenutka kada više nije predsednik Demokratske stranke i kada se neće kandidovati, onda više nije meta i postao je vrlo poštovan član ovog društva. Sada to radite i Draganu Šutanovcu, očigledno. Ja vas pozivam na to da priznate i da vratite integritet i dignitet ovom Domu, time što ćete priznati da ste prekršili Poslovnik, očigledno je za sve nas.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, gospodine Ćiriću.
Hvala na sugestiji i na ukazivanju na povredu Poslovnika.
Ovakva rasprava je bukvalno od jutros, i gospodin Milićević i ja smo pokušavali na sve načine da je vratimo u neki normalan tok i u raspravu o temi, tako da ću sad to u svakom slučaju morati da uradim.
(Radoslav Milojičić: Po amandmanu!)
Da li želite da se Narodna skupština izjasni?
(Goran Ćirić: Da.)
Želite.
Idemo dalje, neću dozvoliti više ovakve rasprave i svađe.
(Radoslav Milojičić: Po amandmanu!)
(Nenad Božić: Po Poslovniku!)
Na član 9. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Goran Ćirić, Balša Božović, Aleksandra Jerkov, Maja Videnović, Tomislav Žigmanov, Goran Ješić, Maja Videnović, Tomislav Žigmanov, Goran Ješić, Vesna Marjanović i Nataša Vučković.
(Nenad Božić: Po Poslovniku!!!)
Kolega Božiću, izričem vam opomenu.
(Nenad Božić: Zašto mi niste dali reč po Poslovniku?)
Ko se javlja na član 9?
(Nenad Božić: Deset minuta slušamo gluposti ovde, a meni ne date reč po Poslovniku!)
Kolega Božiću, druga opomena.
(Nenad Božić: Zašto mi niste dali reč? Sram te bilo!)
Kolega Božiću, treća opomena.
(Nenad Božić: Sram te bilo!)
Ko se javlja po amandmanu?
(Nenad Božić: Javljam se po Poslovniku! Sram te bilo! Sram te bilo!)
Kolega Božiću, oduzimam vam reč na sednici.
(Nenad Božić: Sram te bilo!)
Ja vas molim da se malo smirite, da ne budete nervozni, kako ne bi kazna bila drastičnija. Jako ste ljubazni i jako ste kulturni. Hvala na tome.
Ko se javlja po ovom amandmanu?
Dakle, po članu 27. predsedavajući rukovodi sednicom. Ko se javlja po amandmanu broj devet?
Aleksandra Jerkov?
Izvolite, koleginice Jerkov, idemo dalje.
...
Demokratska stranka

Aleksandra Jerkov

Poslanička grupa Demokratska stranka
Jedno deset puta ste izbrisali listu govornika iz nepoznatih razloga, verovatno da kolegama koje imaju prednost ne biste dali reč.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Na amandmanu smo, izvolite.
...
Demokratska stranka

Aleksandra Jerkov

Poslanička grupa Demokratska stranka
Znam da smo na amandmanu, očigledno jedina.

Samo da pitam, jel prošao deo sednice kad se čitaju presude, ili mi možemo tako poneku presudu da čitamo, zato što mi imamo, recimo, ne znam da li znate, koleginica Gojković, naša predsednica, postoji pravosnažna presuda protiv nje Vrhovnog kasacionog suda iz 2013. godine, koja konstatuje da je bez vidljivog interesa preuzela obavezu da u celosti izmesti međunarodni saobraćaj …(Isključen mikrofon)
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Koleginice Jerkov, ja sam rekao da neću dozvoliti apsolutno više ovakve rasprave. Znači, ako želite nastavite, ljubazno vas molim, ako možemo džentlmenski da se dogovorimo, a ako ne možemo, idemo dalje na amandmane. Uopšte neću obraćati pažnju. Izvolite, prijavite se ponovo.
...
Demokratska stranka

Aleksandra Jerkov

Poslanička grupa Demokratska stranka
Izvinjavam se što se smejem, slatko sam se nasmejala. Verovatno nećete više apsolutno, dok se ne javi Martinović, pa ćete onda opet.
Dakle, radi se o članu 9, gde se stavom 3. propisuje sastav Programskog saveta i tu ima jedna nejasna odredba kojoj je ova Vlada veoma sklona, a to smo videli kada smo imali Zakon o obrazovanju, gde se kaže da se imenuju stručnjaci iz relevantne tematske oblasti i predstavnici, odnosno zaposleni u Nacionalnoj akademiji sa značajnim privatnim iskustvom, pretežno iz reda javne uprave. Dakle, čak ne i sa iskustvom iz oblasti javne uprave, tako da, recimo, spremačica koja je zaposlena u Nacionalnoj akademiji, prema ovome ovako kako ovde stoji, može sutra da bude izabrana u Programski savet Nacionalne akademije.
Ne znam zbog čega vi ne želite da prihvatite da postavimo minimum minimuma uslova u vidu školske spreme, radnog iskustva, bilo čega što osobe da bi bile imenovane u Programski savet moraju da ispune. Govorite da je ovo zakon kojim će se omogućiti da oni koji su najbolji napreduju, da se uspostavi nekakva meritorkatija u državnoj upravi, pa da se prema zaslugama napreduje, a istovremeno ostavljate ovde prostor da oni koji vode Akademiju biraju kako god im padne na pamet ko će biti u Programskom savetu, da za to dobijaju naknade i da još odlučuju o drugima.
Mi predlažemo, neuspešno, zato što nam je to bio pokušaj kad smo imali Zakon o visokom obrazovanju, Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, da se uvede minimum nekih kriterijuma školske spreme, oblasti u kojima moraju imati iskustva, godine iskustva, šta god, ali vama očigledno ne odgovara da bilo kakvi kriterijumi postoje zato što je namera očigledna da jedini kriterijum bude to da li je neko pripadnik stranke na vlasti i da li ima odgovarajuću stranačku knjižicu.
Ovaj član podriva ono što vi kažete da je suština ovog zakona. Ako tvrdite da je suprotno, prihvatite amandman da se uvede makar neki uslov u vidu stručne spreme za te ljude, jer ovo ovako kako stoji znači isključivo da će se birati stranački kadrovi, a ne oni koji su stručni, koji su najbolji i koji znaju da rade svoj posao.