Prva sednica Drugog redovnog zasedanja , 09.10.2017.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prva sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/188-17

5. dan rada

09.10.2017

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Marinković

Sednica je trajala od 10:00 do 17:55

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, koleginice Tepić.
Na član 10. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici: zajedno Branka Stamenković i Tatjana Macura i zajedno Radoslav Milojičić, Dejan Nikolić i Veroljub Stevanović.
Reč ima Branka Stamenković. Izvolite.

Branka Stamenković

Poslanička grupa Dosta je bilo
Hvala.

Ovim amandmanom u još jednom članu tražila sam da se potpuno izbaci bilo kakvo pominjanje kouča i koučinga, već sam obrazložila zašto, ne bih se ponavljala. Ono što bih ponovila jesu pitanja za predlagača zakona, tj. za ministra.

Da vas podsetim, pitala sam, a nisam dobila odgovor – zašto smo, pod broj jedan, smatrali da je u redu da jednu alternativnu metodu popularne psihologije stavimo kao deo Nacionalne akademije koja se plaća iz budžeta Republike Srbije? Znači, zašto je to imalo prioritet u odnosu na neke zvanično priznate tehnike i stručnjake koji se mnogo duže obučavaju na zvaničnim univerzitetima, a čiji posao ima isti cilj kao što je to i posao kouča, ili kočijaša?

Drugo pitanje je – ako smo već iz nekog razloga to uradili, pretpostavljam da postoji neki razlog inače to ne bi bilo predloženo, zašto smo onda izdvojili jednu jedinu alternativnu metodu popularne psihologije u odnosu na more drugih mogućih alternativnih pristupa koji mogu da pomognu u tom slučaju?

Stvarno bih molila predlagača da da pojašnjenje u odnosu na ove dve stvari, zato što ako ostanemo bez objašnjenja ostaje i sumnja za koju, stvarno bih volela da je neosnovana, ali priznajem da je imam sve dok ne dobijem neko objašnjenje i neki razloga. Znači, ovako kako je to urađeno, ne može se izbeći sumnja, da se ovim možda nekome privilegovano namešta neki posao unapred. Hvala unapred na pojašnjenju.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, koleginice Stamenković.
Reč ima narodni poslanik Dejan Nikolić.
Izvolite, kolega Nikolić.
...
Demokratska stranka

Dejan Nikolić

Poslanička grupa Demokratska stranka
Poštovani predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, gospodine Marinkoviću, kao i u životu i u Skupštini, anarhija nikad nije dala dobre rezultate i to nikada nije dobar posao.

Mi imamo pune registratore neispunjenih obećanja, da to više u fascikle ne može da stane, i zamislite sada da mi počnemo da čitamo laži ove Vlade, rokove koje su dali, probili, o boljem životu. Da, to bi postala anarhija. To je ono što ste dopustili prethodnom, odnosno pre nekoliko govornika.

Ono što hoću da kažem o amandmanu, da amandman jeste jezičkog karaktera i srpski jezik, kao i drugi jezici su podložni promenama i postoje neki anglicizmi, koji su se već odomaćili u srpskom jeziku na način da su čak postali deo javnih dokumenata, državnih dokumenata. Međutim, reč koučer, koučin, kouč nije ta reč. Mi imamo solidnu srpsku reč za to a to je reč trener i mi ovim amandmanom predlažemo da se prosto koučeri zamene trenerima, da se koučin zameni treninzima i da je to adekvatnije i svrsishodnije za ovaj zakon. Hvala najlepše.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, gospodine Nikoliću.
Na član 11. amandmane i istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno Zoran Krasić, Momčilo Mandić i Sreto Perić i zajedno Boško Obradović, Srđan Nogo, Marija Janjušević, dr Dragan Vesović, mr Ivan Kostić, Zoran Radojičić i prof. dr Miladin Ševarlić.
Da li neko želi reč?
Reč ima narodni poslanik Sreto Perić. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Sreto Perić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, krenuli smo – predmet, pojam, status, saradnja, delokrug, ko su organi po ovom zakonu i onda na kraju došli do para.

Član 11. govori o sredstvima koja je potrebno obezbediti da bi se finansirala Nacionalna akademija. Tu postoji jedna vrlo ozbiljna navlakuša za vas od strane EU. Da li se neko seća kada je Marko Blagojević bio direktor ili već nešto slično u CESID-u i učio građane Srbije da je dva plus dva jednako četiri, a sada je isti taj Marko Blagojević, direktor Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima. Tako će otprilike i sad biti nešto sredstava dodeljeno Republici Srbiji, odnosno državi Srbiji da može da finansira aktivna lica u Nacionalnoj agenciji za javnu upravu, a onda će posle građani Srbije, kako uvaženi kolega Zoran Krasić reče, u početku će te troškove zaposlenih u kancelariji, odnosno u agenciji, da snose građani EU, a kasnije će građani Srbije koji neće biti u EU, svakako da snose, jer to je obaveza budžeta Republike Srbije, budžeta autonomne pokrajine i naravno budžeta jedinica lokalne samouprave kao i organa i organizacija koji budu hteli i želeli usluge od te agencije.

Znate vi šta lokalne samouprave ne mogu da isfinansiraju i onda imamo ogromnu razliku između građana koji žive u jednom delu Srbije i u drugom, a vi zahtevate od građana Srbije da finansiraju i zaposlene u agenciji za reformu javne uprave.

Mi imamo potpuno drugačiji koncept kada je u pitanju javna uprava. Dakle, slažemo se da ne funkcioniše dobro, što ne znače da ne postoje zaposleni u javnoj upravi koji odlično, vrhunski, profesionalno i vrlo odgovorno obavljaju svoj posao. Ali ima veliki broj i onih koji to ne rade na takav način.

Naš koncept se sastoji u tome da moramo da krenemo od stroge kontrole u obrazovnom sistemu. Nema kupljenih diploma, nego samo oni koji svojim radom, znanjem, marljivim učenjem, budu se kvalifikovali da mogu da se zaposle na taj način. Zapošljavanje putem, isključivo putem javnog konkursa i onda će se izbeći to nameštanje, izbeći ta partokratija, koju vi branite da nema, ovi kažu da ima, a verovatno ima.

Šta treba dalje kontrolisati? Kontrolisati i zaposlene u sistemu državne uprave. Ako mogu policajci, ovo nemojte shvatiti pogrešno, policajci kada pada kiša, kada je mrak, da kontrolišu da li se vozi brzo ili se vozi u skladu sa ograničenjem, pa onda valjda ima dovoljno inspektora, odnosno država Srbija može da obezbedi nadležne ljude koji će da kontrolišu zaposlene u državnoj upravi i da one koji ne odgovaraju mestu na kojem se nalaze, ni stručno ni moralno, ni na bilo koji drugi način ne rade više tamo gde bi trebalo da rade. Doživotno učenje svakako, to se podrazumeva. Danas se i na poslovima sa vrlo niskim stepenom, koji zahtevaju vrlo nizak stepen intelektualnih sposobnosti, čovek mora stalno da usavršava, da radi na tome, pogotovo u javnoj upravi. To je neminovno, obavezno.

Adekvatne plate zaposlenima u državnoj upravi, bez toga nema rešenja ovog problema. Nedavno, čini mi se da je u okolini Požarevca, kada su dva mlada čoveka razgovarala, ovaj kaže onom drugom – e, pa i ti si dobio posao u lokalnoj samoupravi, a ovaj njemu kaže – jesam dobio posao, ali sam morao da donesem sto i stolicu. Gospodine Ružiću, nije to bilo u vašem mandatu, to je bilo nešto ranije. Ovaj slučaj o kojem ja pričam, verovatno će sada tih i takvih slučajeva i mimo vašeg znanja, i ako imate volju da to sprečite, dešavaće se, to je sigurno i znamo da je tako.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, kolega Periću.
Reč ima narodni poslanik Dragan Vesović. Izvolite.
...
Dveri

Dragan Vesović

Poslanička grupa Dveri
Hvala, gospodine predsedavajući.

Dakle, još jedan amandman koji je srpski pokret Dveri podneo, koji je istovetan svim amandmanima na sve članove a glasi – briše se. Dakle, jedini način da ovaj zakon, koji je po nama, poguban, potpuno nestane, jeste da se svaki član obriše. Ali, ako je za neke prethodne članove imalo nedoumica, evo jednog člana koji govori o sredstvima za rad i gde ja mislim da je srpski pokret Dveri, apsolutno na zvaničnoj proklamovanoj politici vladajuće koalicije.

Dakle, vi non stop pričate o štednji. Mi smo predložili da ovaj amandman, koji govori o planiranim sredstvima iz budžeta sa strogo određenih ekonomskih klasifikacija, jednostavno obrišemo, ukinemo da bi ta sredstva uštedeli i uputili ih na potrebnija mesta.

Dakle, vi ste ovde tačno predvideli i pet miliona i sedamsto i šest miliona i šesto i 1,1 milion i četiri miliona i tri i po miliona, sa svake ekonomske klasifikacije, ali mi nije jasno ako smo sve to pričali u milionima zašto na jednom mestu navodimo da pored navedenog za uspostavljanje prostornih i drugih tehničkih kapaciteta za rad Nacionalne akademije u 2018. godini, potrebno je obezbediti dodatna sredstva u iznosu od milion i 500 hiljada eura.

Zašto svuda nisu sredstva i u eurima i dinarima kao što su na ovom mestu? Zašto su samo ovde u eurima? Da li je to još jedno mesto gde se trebamo dodvoriti EU ili će ta sredstva neko da nam da. Svuda su sredstva isključivo u dinarima, a ovde su i u eurima i u dinarima. Evo, baš bih voleo da mi to objasni ministar, možda je to nešto što ja ne znam, jer posle toga kaže, ili sam ja pomislio, možda su tu u eurima, lakše je jedan i po milion nego 186 miliona dinara ali na drugom mestu 31 milion nije u eruima.

Dakle, a zašto svaki član – briše se, pa objasnio sam. Znate, ne vredi beliti zid načinjen od blata, praviti rezbariju od drveta koje je trulo niti ovakav zakon da zaživi u sistemu. Hvala vam.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala kolega Vesoviću.
Na član 11. amandman je podneo narodni poslanik Dušan Pavlović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 11. amandmane u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici, prof. dr Marko Atlagić i Marijan Rističević.
Reč ima prof. dr Marko Atlagić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Marko Atlagić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Uvaženi potpredsedniče Narodne skupštine, obzirom da su proteklih dana određeni narodni poslanici jedne minorne političke grupice u ovom visokom Domu Narodne skupštine, predsednici Narodne skupštine, Maji Gojković, iščupali mikrofon, ja odustajem od obrazloženja i ustupam vreme za njihovu edukaciju kako se više ne bi, u ovom visokom Domu, dešavali slični skandali. Hvala.