Prva sednica Drugog redovnog zasedanja , 09.10.2017.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prva sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/188-17

5. dan rada

09.10.2017

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Marinković

Sednica je trajala od 10:00 do 17:55

OBRAĆANJA

...
Nova stranka

Marinika Tepić

Poslanički klub samostalnih poslanika
Zahvaljujem predsedavajući.

Smatram da ste povredili član 107. odnosno dostojanstvo Narodne skupštine time što ste dozvolili da se maliciozno, narušavajući moje dostojanstvo kao narodne poslanice govori, odnosno prethodna govornica predstavlja mene u nekom amaterskom ili neradnom smislu.

Ako nekom treba spočitavati da ne radi svoj posao, da ne učestvuje konstruktivno u raspravi, bilo da se politički to nekome dopada ili ne, to svakako nisam ja. Šta više? Mislim da su i kolege iz pozicione većine toga svesni i to naprosto treba priznati bez obzira, kažem, na naše političke strelice, opravdano naravno, jer smo na različitim suprotnim polovima i da to uopšte nije upitno. Apsolutno opravdano sam govorila na ovaj način i dozvolite da objasnim samo zbog čega, ne ulazeći u repliku. Dakle, zato što je član o kome ja govorim i na koji imam amandman se zove – pojam javne uprave i pojam stručnog usavršavanja.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Koleginice Tepić, neću vam dozvoliti da replicirate kroz ukazanu povredu Poslovnika.
...
Nova stranka

Marinika Tepić

Poslanički klub samostalnih poslanika
Ne ulazim u repliku. Ne, ulazim, ja sam samo pročitala o čemu pričamo.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Ne, upravo ste to pokušali. Molim vas da samo ukažete i da se obraćate meni kao predsedavajućem i da ukažete u čemu sam povredio Poslovnik.
...
Nova stranka

Marinika Tepić

Poslanički klub samostalnih poslanika
Evo, upravo vam to govorim, zato što treba da pratite tok sednice i da znate da pričamo o pojmu javne uprave i o pojmu stručnog usavršavanja i da kada ja govorim o tome koje je moje viđenje javne uprave i kakav je pojam trebalo da ponese ili ne, ne može mi se spočitavati, a vi niste na to reagovali, da ne pišem amandmane, da ne učestvujem u raspravi, da mi je cilj da miniram i opstruišem rad ove Skupštine.
Tako da vas samo molim da uzmete u zaštitu ako već uzimate pozicione poslanike, jednako i opozicione poslanike, jer to što vi sedite malo višlje, ne znači da sedite na tronu.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem koleginice Tepić. Mnogo puta do sada sam rekao da ne postoje dvostruki standardi i dvostruki aršini u vođenju sednica Narodne skupštine Republike Srbije. Ono o čemu je govorila malopređašnja, ono što je u malopređašnjem govoru i što je istakla koleginica Gojković je bio jedan uopšten stav i poslaničke grupe SNS. Moram reći da delim mišljenje ono o čemu je koleginica Gojković govorila, a govorila je o zadacima i ciljevima koje treba da ispoštuje i koji bi trebalo da budu zadaci i ciljevi narodnih poslanika. Nije se obraćala vama konkretno, obraćala se meni kao predsedavajućem i ni na jedan način se nije uvredljivo izrazila i konkretno govorila o vama.
Tako da ne mislim da sam učinio ni na jedan način povredu Poslovnika, naročito ne člana na koji ste vi ukazali. Vas pitam, da li želite da se Narodna skupština u danu za glasanje izjasni o ukazanoj povredi Poslovnika?
(Marinika Tepić: Ne.)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Dušan Pavlović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandmane u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno, Zoran Krasić, LJiljana Mihajlović i Ružica Nikolić i zajedno, Boško Obradović, Srđan Nogo, Marija Janjušević, dr Dragan Vesović, mr Ivan Kostić, Zoran Radojičić i prof. dr Miladin Ševarlić.
Reč ima narodna poslanica Ružica Nikolić. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Ružica Nikolić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Ovim amandmanom predložili smo da se član 3. Predloga zakona o Nacionalnoj akademiji za javnu upravu briše i smatramo da i sam zakon ne treba da se donese.

Brisanje člana 3. tražimo jer ste vi kao predlagač uvideli niz problema. U okviru osnivanja izbora organizacione forme javljaju se sledeći problemi. To je nepostojanje jedinstvene evidencije organa i drugih subjekata po bilo kom kriterijumu. Imajući u vidu nepostojanje evidencije organa, ne postoji ni jedinstvena evidencija zaposlenih u javnoj upravi.

Zatim, poslovi i zadaci nisu standarizovani što otežava sagledavanje i poređenje sličnih povezanih poslova, što je uslov za kvalitetan odgovor na pitanje potrebe osnivanja i izbora organizacione forme, utvrđivanje delokruga organa i organizacija javne uprave. Zatim, ne postoji jasna i konzistentna tipologija organizacionih oblika, odnosno subjekata kojima je propisima povereno vršenje upravnih javnih ovlašćenja. Zatim, ne postoje jasni kriterijumi o tome koji od tipova organizacionih formi javne uprave treba koristiti i u kojim slučajevima da bi se izabrala najefikasnija forma u konkretnom slučaju. Osnovani su organi i organizacije sa neodgovarajućim nazivima koji ne održavaju njihove realne organizacione forme. Ne postoje očigledne razlike u nadzornom mehanizmu kome su podložni organi iste vrste. Postoje pravne praznine u pogledu regulatornih tela kao i čitav niz problema koje ste i sami naveli.

Ako sve ovo tvrdite, a citirala sam vas, kako onda mislite da ovim predlogom zakona možete da rešite ove probleme koje i sami identifikujete.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem koleginice Nikolić.
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Dušan Pavlović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 3. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici prof. dr Marko Atlagić i Marijan Rističević.
Reč ima narodni poslanik Marko Atlagić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Marko Atlagić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovani potpredsedniče, imajući u obzir događanja prethodnih dana, u ovom visokom domu izazvana od strane nekih narodnih poslanika, minornih opozicionih grupa, štedeći vreme u želji za racionalizacijom našeg rada, odustajem od daljnjeg obrazlaganja amandmana.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem kolega Atlagiću.
Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević. Izvolite.