Prva sednica Drugog redovnog zasedanja , 09.10.2017.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prva sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/188-17

5. dan rada

09.10.2017

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Marinković

Sednica je trajala od 10:00 do 17:55

OBRAĆANJA

...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Mi smo u načelnoj raspravi izneli svoj stav o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima i tvrdili smo da ovaj zakon ne može da se popravi izmenama, pogotovo što ste vi ovde ove izmene zapravo samo radili da biste ovaj prethodni zakon o ovoj akademiji upodobili i među državne službenike, odnosno u Zakon o državnim službenicima.

Vi nama dugujete već više godina jedan nov zakon o državnim službenicima, i to zakon sa platnim razredima, da se konačno uvede red u te službe gde su zaposleni državni službenici, počev od republičkih organa, pa do organa lokalne samouprave. Ovde smo slušali danas ceo dan, naravno, uglavnom potpuno ispravne teze o tome kako su se državni službenici gomilali u državnim organima, u lokalnim samoupravama, bez ikakvih kriterijuma. Nama srpskim radikalima nikada nije bio problem to što je neko član neke političke stranke, pa kao takav može da dobije posao. Mi ne mislimo da je biti član neke stranke nešto ni ružno ni kužno. Naprotiv, mislimo da svaka politička partija želi u svojim redovima da ima što više članova, i to različitih profesionalnih profila, pa naravno da takvi ljudi i mogu biti u prilici da dobiju posao u državnoj upravi i u lokalnoj samoupravi, ali ne samo zato što su članovi političke partije koja je na vlasti.

To je taj problem koji su danas svi nekako na nekakav licemeran način iznosili, kao da ovi koji su kritikovali veliki broj državnih službenika, kao da oni nikada nikoga nisu zaposlili i kao da nikada nikoga neće. Jednostavno, treba biti iskren i otvoren. Suština je da treba da se vodi računa da posao rade ljudi koji znaju da ga rade, kada su u pitanju državni organi da su to ljudi profesionalci sa položenim državnim ispitom, sa prethodno završenim fakultetom ili odgovarajućom srednjom školom. Problem jeste zapošljavanje sa u najmanju ruku čudno dobijenim diplomama. Sve više je, pogotovo po lokalnim samoupravama, ljudi koji se bez ikakvog problema hvale da su oni sada diplomirano nešto, ne znaju tačno šta, ali na osnovu tog nečeg diplomiranog oni su na nekim važnim poslovima, važnim funkcijama u lokalnim samoupravama.

Dakle, to je ono što treba da se malo istumba, da se vidi zaista ko treba da ostane na poslu, ko ispunjava uslove da bi ostao na poslu, a s druge strane, ja mislim čak i u vašem ministarstvu, ministre, a u nekim drugim svakako, sigurno da ima i potrebe za zapošljavanjem određenog broja ljudi, pogotovo kada su u pitanju inspekcije. Ne možete ni vi raditi vaš posao ako nemate dovoljan broj upravnih inspektora, a tačno se zna koje uslove upravni inspektori treba da ispunjavaju. Onda je problem što vi imate ograničavajući faktor u tom zakonu koji to zabranjuje - zapošljavanja, a s druge strane ste zatekli još one što su ih zapošljavali žuti kad ste bili zajedno s njima, pa onda ovi što ih zapošljavaju naprednjaci kad ste opet zajedno s njima, pa onda za one ljude koji bi zaista trebalo da rade, da doprinesu i da kompletno Ministarstvo bolje radi, za njih nema mesta.

Zato mi mislimo da Zakon o državnim službenicima treba da se donese ispočetka, da se u tom zakonu predvide sve mogućnosti koje nas je iskustvo naučilo da smo se sretali sa njima, a da smo u pravu govori i činjenica da ste vi nama, ministre, danas predložili, odnosno pre neki dan predložili devetu izmenu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima. Da ovaj zakon imalo valja, ne bi bilo potrebno da ga već deveti put menjamo.

Zato povucite ovaj zakon i prihvatite naše amandmane, ili bez toga povucite ovaj zakon, uradite jedan dobar predlog zakona o državnim službenicima, dostavite ga narodnim poslanicima, da kao ozbiljni ljudi koji znaju ovu materiju razgovaramo o ovome i da donesemo zakon koji će biti dobar i vama kada ste na vlasti, a da vam bude dobar i kada budete u opoziciji. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Reč ima Marinika Tepić. Izvolite.
...
Nova stranka

Marinika Tepić

Poslanički klub samostalnih poslanika
Zahvaljujem.

I moja malenkost i kolege iz Kluba samostalnih poslanika smatramo da ovaj član treba da se briše, odnosno da mu je pogrešno dato mesto, odnosno da je ova odredba potpuno nepotrebna u ovim izmenama zakona.

Naime, ovo pitanje već jeste regulisano Zakonom o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, potpuno jednako od A do Š i nema nikakve potrebe da se ova odredba umeće sada u Zakon o državnim službenicima pokušajem, naravno, kroz ovaj predlog za izmenu i dopunu ovog zakona. Smatramo, stoga, da ona treba da se briše, bez obzira što je ministar u svom uvodnom izlaganju, a sigurna sam da se baš na ovo odnosilo, sam rekao da ono što on predlaže kao predstavnik Vlade jesu rešenja da bi zakonsko štivo bilo upodobljenije. Tačno se sećam te reči – upodobljenije.

Htela sam naprosto da kažem ministru kao jednom obrazovanom i pismenom čoveku, diplomirani politikolog, koliko znam, da su propisi ili upodobljeni ili nisu. Ne mogu da budu više upodobljeni ili manje upodobljeni, pa da budu upodobljeniji ili neupodobljeniji. Isto kao i zakoni kada se usvajaju, ili su u skladu sa Ustavom ili nisu u skladu sa Ustavom, ili su u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu ili nisu. Ne mogu da budu manje ili više. Zato bih vas molila da još jednom uzmete u obzir, na šta imate pravo, da razmotrite ovaj amandman, da izbacite, odnosno obrišete ovu odredbu zakona koja je potpuno nepotrebna.

Dodatno sam dužna da kažem da ovaj Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima obiluje tim, što bi rekli, prelivanjem nepotrebnih stvari. Potpuno je neverovatno da u pređašnjoj raspravi koja se odnosila na osnivanje Nacionalne akademije za javnu upravu, koja se uspostavlja ovim zakonom, vi nemate niz odredaba koje bi trebalo da budu sadržane u tom zakonu, a sada ih trpate u ovaj Zakon o državnim službenicima koji pokušavate da menjate. Napravili ste takvu kompilaciju odredaba da se zaista teško ko može snaći.

Dakle, vi u ovaj Zakon o državnim službenicima koji hoćete da menjate unosite sve ono štose tiče Nacionalne akademije za javnu upravu, a to niste uneli u Zakon o Nacionalnoj akademiji, i to je prva i osnovna nedoumica sa kojom smo mi ostali, zbog čega izražavamo sumnju, naravno, u ispravne i korektne namere kada je reč o izmenama ovog zakona.

Dakle, pomešali ste lončiće ili ste napravili jedan miks odredaba koje su pogrešile naprosto adresu, umesto da ih stavite u matični zakon, ako tako mogu da nazovem Zakon o Nacionalnoj akademiji, vi ste sve to survali u ovaj Zakon o državnim službenicima i time naravno da stvarate dodatnu zabunu i kod onog ko čita zakone, kao naprosto građanin, ili čovek od struke, a naročito kada je reč o ljudima koji treba da budu oni koji će primenjivati ovaj zakon.

Stoga kažem, još jednom apelujem na vas da uzmete u obzir ovaj amandman i da sa dužnom pažnjom pratite ono što narodni poslanici predlažu, da ne biste opet došli u situaciju da pokažete da ne znate ili da niste dovoljno vični pisanju zakona. Još jednom dolazimo do te teze da ministri, bez obzira što su funkcioneri, nisu državni službenici, da bi ministri svojim pozitivnim primerom trebalo da se pojave pred građanima, da prvi prođu obuke, kako o pisanju zakona, tako i naravno izmena zakona, a tako i o poznavanju radnog zakonodavstva, Ustava i svega onoga što sačinjava materiju državnog stručnog ispita.

Ujedno evo apelujem na vas, s obzirom da ste član Vlade i da je program o državnom stručnom ispitu uređen uredbom, da samoinicijativno na nekoj od narednih sednica Vlade sami sebe predložite, zajedno sa svim kolegama ministrima, da budete i vi obavezni polaznici, odnosno polagači državnog stručnog ispita, kako se ovakve stvari ne bi dešavale, a ne mi onda da budemo optuživani da ne znamo kako se upravlja zakonskim štivom i materijom koja dolazi pred nas, umesto da te kritike idu na adresu podnosioca predloga zakona, što u ovom slučaju kao potpisnik jeste Ana Brnabić, koja takođe nema dovoljno znanja da bi upravljala Vladom ove zemlje, a naravno i svi oni koji je na tom zadatku prate, uključujući i vas. Naravno, ovo je najdobronamernija kritika.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Reč ima Maja Gojković. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Volim da diskutujem po amandmanima, kada obrazloženja idu u tom pravcu da neko dezavuiše premijera sa obrazloženjem da nema dovoljno kapaciteta ili nema dovoljno stručnosti da vodi Vladu. Mislim da bi tu trebali da reaguju i ministar i svi ostali da objasne uvaženoj poslanici koja za sebe kaže i: „moja malenkost“, ne znam zašto sebe omalovažava, svi su poslanici ovde isti, da Vladu Republike Srbije vodi gospođa Ana Brnabić, koja je dobila poverenje ovde velikog broja poslanika koji čine vladajuću većinu. Mislim da je na glasanju bilo 167 glasova i to je ono što preporučuje premijerku da vodi Vladu. NJen je zadatak da predlaže u ime Vlade Republike Srbije ovde predloge zakona, kao što su zakoni o kojima ovih dana raspravljamo i u načelu i u amandmanu i da, naravno, sprovodi politiku koja predstavlja vladajuću većinu u parlamentu Republike Srbije, jer je parlament nešto iz čega izvire Vlada Republike Srbije, i ne samo Republike Srbije, nego vlade izviru iz snage vladajuće većine u parlamentu.

Ana Brnabić svakako ima uz poverenje i stručnost da dobro vodi ovu vladu, i ona, uskoro će biti i obeleženo sto dana Vlade, svakako to dobro i radi, jer ima glasove i građana Srbije iza sebe. Nadam se iskreno da će izbora biti, pa će biti u ovoj državi, pa ćemo videti onda kako građani Srbije, koji su jedini vlasni za to, kako oni ocenjuju kvalitete i stručnost Ane Brnabić kao premijera, a mi poslanici koji smo je izabrali ovde glasanjem kada se birala i premijerka i sastav Vlade koji je ona nama predložila smo zadovoljni prvih sto dana rada Vlade njenim učinkom. Hvala lepo.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Reč ima ministar Branko Ružić. Izvolite, ministre.
...
Socijalistička partija Srbije

Branko Ružić

Zahvaljujem se.
Dakle, samo radi pojašnjenja, imajući u vidu da član 91. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave reguliše preuzimanje državnih službenika u organe autonomne pokrajine, lokalne samouprave, gradske opštine, službe ili organizacije koje osniva nadležni organ autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave i gradske opštine prema posebnom propisu. Za preuzimanje službenika zaposlenih na neodređeno vreme u navedenim organima u državni organ može se jedino regulisati Zakonom o državnim službenicima kao zakonom kojim se uređivanje popunjavanje radnih mesta u državnim organima.
Ono što je važno to je da prosto znamo da smo imali jedan, rekao bih, neravnopravan položaj i situaciju u kojoj smo mogli da preuzimamo u jedinice lokalne samouprave ili u autonomnim pokrajinama zaposlene iz državnih organa, a nismo mogli da idemo u kontra pravcu. To je bilo moguće dok je postojao Zakon o zaposlenima u državnim organima. Nakon donošenja Zakona o državnim službenicima to više nije bilo moguće.
Što se tiče onoga što je i uvažena narodna poslanica Maja Gojković rekla, samo mogu da kažem da se apsolutno priključujem ovoj diskusiji, ali nemam pravo kao ministar da dajem političke ocene. Zahvaljujem.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, ministre.
Po kom osnovu se javljate, koleginice Tepić?
...
Nova stranka

Marinika Tepić

Poslanički klub samostalnih poslanika
Pomenuta sam od koleginice Gojković… (Isključen mikrofon.)
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Nemate pravo na repliku. Gospođa Gojković se apsolutno nije izrazila negativno ni o vama, ni o poslaničkoj grupi kojoj pripadate, niti je pogrešno razumela i protumačila vaše tumačenje, tako da nemam osnov da vam dam, uz svu želju, pravo na repliku.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
Izvolite, kolega Rističeviću.