Druga sednica Drugog redovnog zasedanja , 01.11.2017.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Druga sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/215-17

5. dan rada

01.11.2017

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:10 do 18:05

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad Druge sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2017. godini.
Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuju 93 narodna poslanika.
Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.
Konstatujem da je, primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da je u sali prisutno 87 narodnih poslanika i da imamo uslove za rad.
Obaveštavam vas da su sprečeni da sednici prisustvuju narodni poslanici Vladimir Marinković i Predrag Jelenković.
Nastavljamo pretres u pojedinostima Predloga zakona o dualnom obrazovanju.
Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da sam pozvala da današnjoj sednici prisustvuje ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević, kao i njegovi saradnici.
Na član 3. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno Zoran Krasić, Miljan Damjanović i Vjerica Radeta, zajedno Marinika Tepić, Zoran Živković, Jovan Jovanović, Aleksandra Čabraja i Sonja Pavlavić, zajedno Branka Stamenković, LJupka Mihajlovska, Ana Stevanović, Vladimir Đurić i Jasmina Nikolić i zajedno Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
Reč ima narodna poslanica Vjerica Radeta. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo, kao što čusmo, nastavljamo sa amandmanima na Predlog zakona o dualnom obrazovanju.

Baš ovaj član 3. čije smo brisanje predložili možda najbolje pokazuje stav SRS i naše razloge zbog čega mislimo da ovaj zakon ne treba da se donese i da ne treba da postoji u pravnom prometu Republike Srbije. Zato su naši amandmani koncipirani tako da predlažemo da se svaki član Predloga zakona briše. Volela bih da danas, za razliku od jučerašnjeg dana, ne bude vređanja ni poslanika, ni ovakvih amandmana jer ne postoji drugi način, prema Poslovniku po kojem mi radimo, da jedna poslanička grupa iskaže svoj stav kada želi i kada misli da određeni zakon ne treba da se donese, nego upravo da se predloži brisanje svakog od predloženih članova.

Čak i da nemamo takav stav, ovaj član 3, koji inače govori o principima dualnog obrazovanja, ne bi bio dobar. Ovde postoji nekoliko interesantnih stvari koje zapravo ne mogu predstavljati zakonsku odredbu, koje su više onako malo ćaskanje o nekim uslovima i principima dualnog obrazovanja, a to nikada za zakon nije dobro.

Kako se definiše, recimo, u stavu 1. tačka 4) jedan od principa dualnog obrazovanja je etičnost, poštovanje ličnosti, dostojanstva učenika i ostvarivanje ciljeva obrazovanja. Ovo ne znači ništa. Ovo je lepa želja, lepa preporuka, onaj kod koga eventualno učenik bude zaposlen, odnosno za koga bude radio u okviru dualnog obrazovanja, ovo ne mora da poštuje zato što neće trpeti nikakvu sankciju ukoliko se ponaša neetično.

Kažete – princip je osiguranje kvaliteta, koordinacija i uspostavljanje standarda na svim nivoima i praćenje efikasnosti dualnog obrazovanja. Ovo je takođe samo nekakva više definicija nego nešto što može zakonom da se definiše, pogotovo ne nešto što zakon može da sankcioniše, suviše uopšteno i ne znači apsolutno ništa.

Šta je karijerno vođenje i zapošljivost? Razvoj, kažete, veština upravljanja karijerom i obezbeđivanje većih šansi sa zapošljavanje. O kakvoj karijeri vi govorite, izvinite, u okviru dualnog obrazovanja? Ili, recimo, kažete – celoživotno učenje. Znate, ako neko završi zanat krojački, automehaničarski, frizerski itd, naravno da mora ceo život da se obrazuje, da uči nove tehnike, tehnologije, modele itd. Ako to ne bude radio neće moći da radi u toj svojoj eventualnoj radnji koju bude otvorio.

Pravo izbora. Kažete da ovaj zakon pruža slobodu izbora zanimanja i obrazovnog profila u okviru utvrđenih kriterijuma. Mi mislimo suprotno. Još jedanput ću ponoviti da je stav SRS da je zakon, sada predlog, a valjda i zakon o dualnom obrazovanju zapravo samo jedna šarena laža, nešto što će privući neke mlade ljude, učenike, da se upišu na neki od zanata, da potpuno zapostave eventualno svoju zainteresovanost za neko obrazovanje višeg ili visokog stepena, zato što je ovo prilika gde vidi da će brzo doći do nekog dinara.

Vi nam niste odgovorili, ministre, pošto u zakonu to ne piše, ni koliko je to eventualno novca koji će eventualno dobijati ta deca koja počnu da rade kod nekog poslodavca. Niste nam takođe odgovorili na pitanje da li će se toj deci uplaćivati doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje. Niste nam odgovorili ni na pitanje šta će se desiti ako, ne daj bože, neko od te dece u okviru ovog svog posla i na tom poslu doživi neku nesreću pa, ne daj bože, ostane invalid do kraja života. Ko će i na koji način dalje brinuti o njemu? Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Reč ima Marinika Tepić, predlagač.
...
Nova stranka

Marinika Tepić

Poslanički klub samostalnih poslanika
Zahvaljujem, predsednice.

Želim gospodinu ministru da kažem, kao i kolegama poslanicima vlasti – džaba vam sva propaganda i promocija i svi hvalospevi na račun ovog zakona o dualnom obrazovanju kada svi, gospodine ministre, znaju o čemu se ovde radi i znaju da je ovaj zakon način da legalizujete dečji rad kao najjeftiniju radnu snagu u Republici Srbiji. To dobro znaju i profesori srednjih stručnih škola sa kojima sam razgovarala pripremajući se za ovaj zakon i kojima je muka što ih ovim zakonom činite saučesnicima u tom vašem nedelu, a oni to ne smeju da vam kažu jer se plaše odmazde i osvete i gubitka radnog mesta, što je inače zaštitni znak SNS za sve državne institucije. Stoga je dobro da postoje narodni poslanici opozicije koji će njihov glas da prenesu i ove u Narodnoj skupštini.

Oni takođe dobro primećuju da upravo u članu 3. u poslednjem stavu vi podižete na nivo institucije Privrednu komoru Srbije i zato i kažu da oni već kolokvijalno vas, odnosno Aleksandra Vučića, kao rodonačelnika ove ideje, zovu mama ovog zakona, Privrednu komoru – tata ovog zakona, a oni su zapravo posluga koja treba da služi na dobrobit mami i tati i izuzetno su kivni zbog toga.

Stoga mi iz Kluba samostalnih poslanika tražimo da se ovaj član briše, kao i svi ostali ovog zakona i skrećemo dodatno pažnju da se ne pozivate više ni na Švajcarsku ni na Austriju ni na Nemačku, kao pozitivne primere za dualno obrazovanje, zato što su tamo učenici dobro plaćeni za ovaj rad, plaćeni su im doprinosi i dozvoljeno im je sindikalno udruživanje kada rade po dualnom obrazovanju. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Potrošili ste vreme. Hvala.
Reč ima Aleksandar Marković. Izvolite. Replika.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Marković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajuća.

Uvaženi ministre, dame i gospodo narodni poslanici, predlažem da se ne prihvati ovaj amandman iz onog obrazloženja koje je Vlada Republike Srbije već nama dostavila, o čemu smo pričali juče, ali i iz razloga koje smo malopre čuli u usmenom delu obrazloženja koje ide u prilog ovog amandmana koji je iznela prethodna govornica. Osim potpunih neistina, osim projekcije koju je malopre iznela o nekakvoj osveti, odmazdi i gubitku radnih mesta, to je verovatno projekcija koja je posledica onoga što je njena stranka ili njene stranke dok su vršile vlast sprovodile na delu, a što ona danas projektuje na SNS, što nema veze sa istinom.

Ali to je već manir, manir i prethodne govornice, ali i kolege koji sedi pored nje, koji je juče isto u obrazloženju svog amandmana govorio o svemu što nema nikakve veze ni sa ovim zakonom ni sa dualnim obrazovanjem, ni sa amandmanom, nego smo slušali neke neistine ovde. Pa smo slušali i neke primere potpuno promašene teme o JAT tehnici, o tome kako navodno JAT tehnika propada itd. što, naravno, nije istina.

Dakle, rukovodstvo JAT tehnike je nasledilo ogromne dugove i minuse, ja to moram zbog građana da kažem, iako nema direktno veze sa temom, ali je prethodni govornik vrlo zlonamerno govorio o stanju JAT tehnike. Oni su nam ostavili te dugove, i dugove i gubitke i minuse, kredit od pet miliona evra, koji mi otplaćujemo, koje sadašnje rukovodstvo otplaćuje, dakle, 1.200 zaposlenih, katastrofalno loše održavano stanje infrastrukture, sve to naše rukovodstvo danas ispravlja, svu tu štetu koju ste vi ostavili.

Erbas je zaključio ugovor sa JAT tehnikom, ugovor za tzv. bazno održavanje, ko je u temi zna o čemu govorim. Nemojte vi da pričate…
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Vreme. Hvala.
(Balša Božović: Replika.)
Vama Balša ništa nije rečeno.
Marinika Tepić. Izvolite.
...
Nova stranka

Marinika Tepić

Poslanički klub samostalnih poslanika
Zahvaljujem.

Žao mi je što je prethodni govornik usmerio svoje izlaganje na one koji nisu zapravo cilj ovog zakona, a to je prosvetni kadar. Mi ovde sve vreme pokušavamo da skrenemo pažnju na zloupotrebu dece i na ono što je zamazivanje očiju javnosti time što se promoviše dualno obrazovanje kao otkriće, kao potpuno inovativna i reformatorska ideja u korist ovog društva, a zapravo je ovo put, kao što sam rekla, da se legalizuje dečiji rad kao najjeftinija radna snaga.

Dodaću u prilog tome informaciju, s obzirom da mi je prethodno isteklo vreme, da kada se pozivate gospodine ministre na Švajcarsku, Nemačku, Austriju, kao i kolega prethodni govornik koji je je juče dosta često govorio, onda treba da kažete da učenici koji rade u ovim državama po principu dualnog obrazovanja imaju regulisane doprinose, dakle jesu u poreskom sistemu prepoznati, imaju pravo na sindikalno udruživanje, dakle na dodatnu pomoć za zaštitu njihovih prava na radu, što ne samo da ne postoji u ovom zakonu, nego se sindikalne organizacije brišu iz Zakona o srednjem obrazovanju, gde treba takođe da usledi rasprava, ali sumnjam da ćemo do tog zakona stići.

Strašno je važno i reći dodatno da prilikom pripreme ovog zakona uopšte nisu bili konsultovani reprezentativni sindikati, niti Unija poslodavaca Srbije, a reprezentativni sindikati su skretali pažnju poslednjih dana upravo na to da pristupanje razgovoru sa ministrom ne znači njihova saglasnost i ne znači da su konsultovani zato što zajednička fotografija podrazumeva dogovor i insistirali su na tome da se njihovo prisustvo u kontaktu sa vama ne zloupotrebljava kao tumačenje za saglasnost.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Vreme.
Od predlagača još Nenad Konstantinović.
...
Socijaldemokratska stranka

Nenad Konstantinović

Poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije
Zahvaljujem se.

Dakle, mi smo podneli ovaj amandman zato što smatramo da ovakav koncept i ovakvi principi koji su uspostavljeni u Zakonu o dualnom obrazovanju nisu dobri i neće dovesti do toga da se naša deca lakše zapošljavaju u budućnosti.

Smatramo da to što se samo deklarativno tvrdi i u ovom članu, a to je da dualno obrazovanje se zasniva na obavezi svih da se rukovode najboljim interesom učenika da se to demantuje već samim ovim članom, gde je kao prvi princip uspostavljeno partnerstvo škole i poslodavca. Sve vreme u ovom zakonu je poslodavac na prvom mestu. Uvodi se privredna komora koja štiti interese poslodavaca, jer su poslodavci ti koji su udruženi u Privrednu komoru, a ne štiti interese učenika i ne štiti interese građana ove zemlje.

Dakle, ovakav koncept dualnog obrazovanja zasnovan na ovim principima dovodi isključivo do toga da se pomogne interes krupnog kapitala i da se pomogne interes stranih investitora koji dolaze u Srbiju baš zato što je jeftina radna snaga, otvaraju fabrike da bi dobili jeftinu radnu snagu i sada to nije dovoljno, nego treba da bude još jeftinija. Minimalna cena rada u ovoj zemlji je takva da vi imate mesečnu platu 23, 24 hiljade dinara. Sada ova deca o 15 do 18 godina treba da rade za 30% manje i da se ne uplaćuju doprinosi, ono što kaže koleginica Tepić.

Dakle, interes krupnog kapitala, interes onih koji imaju fabrike u ovoj zemlji je taj da se stvori dualno obrazovanje u Srbiji. To nije interes učenika, to nije interes naših građana i naše države. Mi imamo interes da ovde dolaze firme koje će uposliti one koji imaju znanje, a to znanje može da se stekne ne u dualnom obrazovanju nego samo u srednjoj školi ili na fakultetu. Hvala.