Druga sednica Drugog redovnog zasedanja , 08.11.2017.

8. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Druga sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/215-17

8. dan rada

08.11.2017

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:05 do 00:00

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad Druge sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2017. godini.
Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuju 105 narodnih poslanika.
Podsećam vas da je članom 88. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine predviđeno da kvorum u danu za glasanje postoji ako je na sednici Narodne skupštine prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.
Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.
Konstatujem da je, primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da je u sali prisutan 131 narodni poslanik, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine, u skladu sa članom 88. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine.
Prelazimo na odlučivanje o predlozima akata iz tačaka od 1. do 12. dnevnog reda.
Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o dualnom obrazovanju, u načelu.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 135, protiv – četiri, uzdržanih – nema, od ukupno 139 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.
Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
Na naziv Glave I, naziv iznad člana 1. i član 1. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih nema, od ukupno 141 narodnog poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 1. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno Zoran Krasić, Nikola Savić i Vjerica Radeta, pet narodnih poslanika poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika, pet narodnih poslanika poslaničke grupe Dosta je bilo i pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih nema, od ukupno 141 narodnog poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri jednim amandmanom predložili su izmene u čl. 1, 7, 8, 13, 21, 22, 23, 25. i 26.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naziv iznad člana 2. i član 2. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih nema, od ukupno 141 narodnog poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 2. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno Vjerica Radeta, Nataša Jovanović i Zoran Krasić, pet narodnih poslanika poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika, pet narodnih poslanika poslaničke grupe Dosta je bilo i pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih nema, od ukupno 141 narodnog poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 2. amandman je podnelo sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naziv iznad člana 3. i član 3. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih nema, od ukupno 141 narodnog poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 3. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno Zoran Krasić, Miljan Damjanović i Vjerica Radeta, pet narodnih poslanika poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika, pet narodnih poslanika poslaničke grupe Dosta je bilo i pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest, protiv – niko, uzdržanih nema, od ukupno 141 narodnog poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Olena Papuga i Nada Lazić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih nema, od ukupno 141 narodnog poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naziv iznad člana 4. i član 4. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih nema, od ukupno 141 narodnog poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 4. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno Zoran Krasić, Aleksandra Belačić i Vjerica Radeta, pet narodnih poslanika poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika, pet narodnih poslanika poslaničke grupe Dosta je bilo i pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih nema, od ukupno 143 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Olena Papuga i Nada Lazić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naziv Glave II, naziv iznad člana 5. i član 5. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih nema, od ukupno 144 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno Zoran Krasić, Nemanja Šarović i Vjerica Radeta, pet narodnih poslanika poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika, pet narodnih poslanika poslaničke grupe Dosta je bilo i pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih nema, od ukupno 144 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naziv iznad člana 6. i član 6. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema od ukupno prisutnih 144 narodnih poslanika.
Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 6. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno Zoran Krasić, LJiljana Mihajlović i Vjerica Radeta, pet narodnih poslanika poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika, pet narodnih poslanika poslaničke grupe Dosta je bilo i pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, NS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – dvoje, protiv – niko, uzdržanih – nema od ukupno prisutnih 144 narodnih poslanika.
Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 6. amandman je podnelo sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – dvoje, protiv – niko, uzdržanih – nema od ukupno prisutnih 144 narodnih poslanika.
Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 6. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Sanda Rašković Ivić, dr Dijana Vukomanović i Đorđe Vukadinović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Niko se nije izjasnio.
Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naziv iznad člana 7. i član 7. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema od ukupno prisutnih 144 narodnih poslanika.
Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 7. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno Zoran Krasić, Momčilo Mandić, i Vjerica Radeta, pet narodnih poslanika poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika, pet narodnih poslanika poslaničke grupe Dosta je bilo i pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, NS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema od ukupno prisutnih 144 narodnih poslanika.
Na naziv iznad člana 8. i član 8. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – dvoje, protiv – niko, uzdržanih – nema.Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 8. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno Vjerica Radeta, Dubravko Bojić i Zoran Krasić, pet narodnih poslanika poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika, pet narodnih poslanika poslaničke grupe Dosta je bilo i pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, NS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema.Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naziv iznad člana 9. i član 9. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – troje, protiv – niko, uzdržanih – nema, od ukupno prisutnih 145 narodnih poslanika.
Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 9. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno Vjerica Radeta, Zoran Krasić i Vesna Nikolić Vukajlović, pet narodnih poslanika poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika, pet narodnih poslanika poslaničke grupe Dosta je bilo i pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, NS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – troje, protiv – niko, uzdržanih – nema od ukupno prisutnih 145 narodnih poslanika.
Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naziv iznad člana 10. i član 10. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – četvoro, protiv – niko, uzdržanih – nema, od ukupno prisutnih 145 narodnih poslanika.
Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 9. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno Zoran Krasić, Ružica Nikolić i Vjerica Radeta, pet narodnih poslanika poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika, pet narodnih poslanika poslaničke grupe Dosta je bilo i pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, NS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – troje, protiv – niko, uzdržanih – nema od ukupno prisutnih 145 narodnih poslanika.
Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naziv iznad člana 11. i član 11. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – troje, protiv – niko, uzdržanih – nema, od ukupno prisutnih 145 narodnih poslanika.
Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 11. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno Zoran Krasić, Miroslava Stanković-Đuričić i Vjerica Radeta, pet narodnih poslanika poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika, pet narodnih poslanika poslaničke grupe Dosta je bilo i pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, NS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – četvoro, protiv – niko, uzdržanih – nema od ukupno prisutnih 146 narodnih poslanika.
Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 11. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Sanda Rašković Ivić, dr Dijana Vukomanović i Đorđe Vukadinović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – petoro, protiv – niko, uzdržanih – nema od ukupno prisutnih 147 narodnih poslanika.
Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 11. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Olena Papuga i Nada Lazić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema od ukupno prisutnih 147 narodnih poslanika.
Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naziv iznad člana 12. i član 12. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – troje, protiv – niko, uzdržanih – nema od ukupno prisutnih 147 narodnih poslanika.
Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 12. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno Vjerica Radeta, Milorad Mirčić i Zoran Krasić, pet narodnih poslanika poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika, pet narodnih poslanika poslaničke grupe Dosta je bilo i pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, NS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – dvoje, protiv – niko, uzdržanih – nema od ukupno prisutnih 148 narodnih poslanika.
Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 12. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Sanda Rašković Ivić, dr Dijana Vukomanović i Đorđe Vukadinović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – petoro, protiv – niko, uzdržanih – nema od ukupno prisutnih 148 narodnih poslanika.
Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naziv glave III i član 13. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema od ukupno prisutnih 149 narodnih poslanika.
Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 13. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno Zoran Krasić, Božidar Delić i Vjerica Radeta, pet narodnih poslanika poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika, pet narodnih poslanika poslaničke grupe Dosta je bilo i pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, NS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema od ukupno prisutnih 148 narodnih poslanika.
Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naziv 1. dela glave III, naziv iznad člana 14. i član 14. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – troje, protiv – niko, uzdržanih – nema od ukupno prisutnih 148 narodnih poslanika.
Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 14. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno Vjerica Radeta, Petar Jojić i Zoran Krasić, pet narodnih poslanika poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika, pet narodnih poslanika poslaničke grupe Dosta je bilo i pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, NS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema od ukupno prisutnih 148 narodnih poslanika.
Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naziv iznad člana 15. i član 15. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema od ukupno prisutnih 148 narodnih poslanika.
Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 15. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno Vjerica Radeta, Nikola Savić i Zoran Krasić, pet narodnih poslanika poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika, pet narodnih poslanika poslaničke grupe Dosta je bilo i pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, NS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema od ukupno prisutnih 147 narodnih poslanika.
Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naziv iznad člana 16. i član 16. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 16. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno Vjerica Radeta, Tomislav LJubenović i Zoran Krasić, pet narodnih poslanika poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika, pet narodnih poslanika poslaničke grupe Dosta je bilo i pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema, od ukupno prisutnih 147 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 16. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Sanda Rašković Ivić, dr Dijana Vukomanović i Đorđe Vukadinović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema, od ukupno prisutnih 147 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naziv iznad člana 17. i član 17. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema, od ukupno prisutnih 147 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 17. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno Zoran Krasić, Marina Ristić i Vjerica Radeta, pet narodnih poslanika poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika, pet narodnih poslanika poslaničke grupe Dosta je bilo i pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema, od ukupno prisutnih 147 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naziv iznad člana 18. i član 18. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema, od ukupno prisutnih 147 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 18. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno Vjerica Radeta, Zoran Krasić i Aleksandar Šešelj, pet narodnih poslanika poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika, pet narodnih poslanika poslaničke grupe Dosta je bilo i pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema, od ukupno prisutnih 147 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 18. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Sanda Rašković Ivić, dr Dijana Vukomanović i Đorđe Vukadinović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema, od ukupno prisutnih 147 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naziv iznad člana 19. i član 19. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema, od ukupno prisutnih 147 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 19. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno Vjerica Radeta, Sreto Perić i Zoran Krasić, pet narodnih poslanika poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika, pet narodnih poslanika poslaničke grupe Dosta je bilo i pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema, od ukupno prisutnih 147 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naziv iznad člana 20. i član 20. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – sedam, protiv – niko, uzdržanih – nema, od ukupno prisutnih 148 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 20. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno Vjerica Radeta, Filip Stojanović i Zoran Krasić, pet narodnih poslanika poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika, pet narodnih poslanika poslaničke grupe Dosta je bilo i pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema, od ukupno prisutnih 148 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 20. amandman je podnelo sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – jedan, od ukupno prisutnih 148 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naziv 2. dela glave III, naziv iznad člana 21. i član 21. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – osam, protiv – niko, uzdržanih – nema, od ukupno prisutnih 148 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 21. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno Zoran Krasić, Nikola Savić i Vjerica Radeta, pet narodnih poslanika poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika, pet narodnih poslanika poslaničke grupe Dosta je bilo i pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – sedam, protiv – niko, uzdržanih – nema, od ukupno prisutnih 148 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naziv iznad člana 22. i član 22. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – sedam, protiv – niko, uzdržanih – nema, od ukupno prisutnih 148 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 22. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno Vjerica Radeta, Nataša Jovanović i Zoran Krasić, pet narodnih poslanika poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika, pet narodnih poslanika poslaničke grupe Dosta je bilo i pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema, od ukupno prisutnih 147 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 23. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno Vjerica Radeta, Miljan Damjanović i Zoran Krasić, pet narodnih poslanika poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika, pet narodnih poslanika poslaničke grupe Dosta je bilo, pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka i 15 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema, od ukupno prisutnih 147 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naziv iznad člana 24. i član 24. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – troje, protiv – niko, uzdržanih – nema, od ukupno prisutnih 147 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 24. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno Zoran Krasić, Aleksandra Belačić i Vjerica Radeta, pet narodnih poslanika poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika, pet narodnih poslanika poslaničke grupe Dosta je bilo i pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – devet, protiv – niko, uzdržanih – nema, od ukupno prisutnih 149 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naziv iznad člana 25. i član 25. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – devet, protiv – niko, uzdržanih – nema, od ukupno prisutnih 149 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 25. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno Zoran Krasić, Nemanja Šarović i Vjerica Radeta, pet narodnih poslanika poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika, pet narodnih poslanika poslaničke grupe Dosta je bilo i pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – osam, protiv – niko, uzdržanih – nema, od ukupno prisutnih 149 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 25. amandman je podnelo sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – jedan, uzdržanih – nema, od ukupno 149.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naziv iznad člana 26. i član 26. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za – devet, protiv – niko, uzdržanih – nema, od ukupno 149.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 26. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno Zoran Krasić, LJiljana Mihajlović i Vjerica Radeta, pet narodnih poslanika poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika, pet narodnih poslanika poslaničke grupe DJB i pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, Narodna stranka.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema, od ukupno 148.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naziv glave IV, naziv iznad člana 27. i član 27. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema, od ukupno 148.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 27. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno Vjerica Radeta, Zoran Krasić i Momčilo Mandić, pet narodnih poslanika poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika, pet narodnih poslanika poslaničke grupe DJB i pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, Narodna stranka.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za – sedam, protiv – niko, uzdržanih – nema.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naziv iznad člana 28. i član 28. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za – sedam, protiv – niko, uzdržanih – nema.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 28. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Dubravko Bojić, pet narodnih poslanika poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika, pet narodnih poslanika poslaničke grupe DJB i pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, Narodna stranka.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za – devet, protiv – niko, uzdržanih – nema.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naziv glave V, naziv iznad člana 29. i član 29. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za – osam, protiv – niko, uzdržanih – nema. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 29. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno Vjerica Radeta, Vesna Nikolić Vukajlović i Zoran Krasić, pet narodnih poslanika poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika, pet narodnih poslanika poslaničke grupe DJB i pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, Narodna stranka.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za – sedam, protiv – niko, uzdržanih – nema.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naziv iznad člana 30. i član 30. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 30. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno Zoran Krasić, Ružica Nikolić i Vjerica Radeta, pet narodnih poslanika poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika, pet narodnih poslanika poslaničke grupe DJB i pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, Narodna stranka.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za – osam, protiv – niko, uzdržanih – nema.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 30. amandman je podnelo sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 30. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Sanda Rašković Ivić, dr Dijana Vukomanović i Đorđe Vukadinović.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za – četiri, protiv – jedan, uzdržanih – nema, od ukupno 148.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naziv glave VI, naziv iznad člana 31. i član 31. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za – devet, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 31. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno Miroslava Stanković Đuričić, Vjerica Radeta i Zoran Krasić, pet narodnih poslanika poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika, pet narodnih poslanika poslaničke grupe DJB i pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, Narodna stranka.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za – osam, protiv – niko, uzdržanih – nema.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naziv iznad člana 32. i član 32. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za – osam, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 32. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno Zoran Krasić, Nikola Savić i Vjerica Radeta, pet narodnih poslanika poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika, pet narodnih poslanika poslaničke grupe DJB i pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, Narodna stranka.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za – osam, protiv – niko, uzdržanih – nema.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 32. amandman je podnelo sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naziv glave VII, naziv iznad člana 33. i član 33. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za – devet, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 33. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno Vjerica Radeta, Petar Jojić i Zoran Krasić, pet narodnih poslanika poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika, pet narodnih poslanika poslaničke grupe DJB i pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, Narodna stranka.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naziv iznad člana 34. i član 34. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za – devet, protiv – niko, uzdržanih – nema.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 34. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Aleksandar Šešelj, pet narodnih poslanika poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika, pet narodnih poslanika poslaničke grupe DJB i pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, Narodna stranka.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 34. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Olena Papuga i Nada Lazić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naziv glave VIII i član 35. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – osam, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 35. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno Vjerica Radeta, Sreto Perić i Zoran Krasić, pet narodnih poslanika poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika, pet narodnih poslanika poslaničke grupe Dosta je bilo i pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naziv glave IX i član 36. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – devet, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 36. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno Vjerica Radeta, Nikola Savić i Zoran Krasić, pet narodnih poslanika poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika, pet narodnih poslanika poslaničke grupe Dosta je bilo i pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 37. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Dubravko Bojić, pet narodnih poslanika poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika, pet narodnih poslanika poslaničke grupe Dosta je bilo, pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka i 15 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – devet, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naziv glave X i član 38. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 38. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Nataša Jovanović, pet narodnih poslanika poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika, pet narodnih poslanika poslaničke grupe Dosta je bilo i pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 39. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno Vjerica Radeta, Nikola Savić i Zoran Krasić, pet narodnih poslanika poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika, pet narodnih poslanika poslaničke grupe Dosta je bilo, pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka i 15 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 10, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 40. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno Vjerica Radeta, Zoran Krasić i Dubravko Bojić, pet narodnih poslanika poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika, pet narodnih poslanika poslaničke grupe Dosta je bilo, pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka i 15 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – osam, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 41. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno Vjerica Radeta, Ružica Nikolić i Zoran Krasić, pet narodnih poslanika poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika, pet narodnih poslanika poslaničke grupe Dosta je bilo, pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka i 15 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – devet, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o dualnom obrazovanju, u celini.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 131, protiv – 10, uzdržanih – nema, nije glasalo – osam, od ukupno prisutnih 149 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o dualnom obrazovanju.
Prelazimo na 2. tačku dnevnog reda – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju
Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, u načelu.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 134, protiv – dva, uzdržanih – nema, nije glasalo – 13, od ukupno prisutnih 149 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.
Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milan Lapčević, Gorica Gajić i Dejan Šulkić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Olena Papuga i Nada Lazić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 1. amandman je podnelo šest narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – sedam, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Aleksandra Belačić i Zoran Krasić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Sreto Perić i Zoran Krasić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 2. amandman je podnelo šest narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – sedam, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 3. amandman je podnelo šest narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Miljan Damjanović i Zoran Krasić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 4. amandman je podnelo šest narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. amandmane u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno Vjerica Radeta, Nataša Jovanović i Zoran Krasić i pet narodnih poslanika poslaničke grupe Dosta je bilo.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. amandman je podnelo šest narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 6. amandmane u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno Vjerica Radeta, Nemanja Šarović i Zoran Krasić i pet narodnih poslanika poslaničke grupe Dosta je bilo i šest narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 7. amandmane u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno Tomislav LJubenović, Vjerica Radeta i Zoran Krasić i šest narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 8. amandmane u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno Božidar Delić, Vjerica Radeta i Zoran Krasić i pet narodnih poslanika poslaničke grupe Dosta je bilo i šest narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 9. amandman je podnelo šest narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 9. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Olena Papuga i Nada Lazić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 10. amandman je podnelo šest narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 11. amandmane u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno Vesna Nikolić Vukajlović, Vjerica Radeta i Zoran Krasić i šest narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 12. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Dosta je bilo.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 13. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Dosta je bilo.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 13. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 14. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Dosta je bilo.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 15. amandmane u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno Ružica Nikolić, Vjerica Radeta i Zoran Krasić i šest narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 16. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Dosta je bilo.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 16. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 17. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Ružica Nikolić i Zoran Krasić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za –niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 17. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 18. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Dosta je bilo.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 19. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Gorica Gajić, Milan Lapčević i Dejan Šulkić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 20. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Dosta je bilo.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 20. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 21. amandman je podnelo šest narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 22. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 23. amandmane u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno Aleksandar Šešelj i Zoran Krasić, šest narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka i pet narodnih poslanika poslaničke grupe Dosta je bilo.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 23. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milan Lapčević, Gorica Gajić i Dejan Šulkić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 24. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 24. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milan Lapčević, Gorica Gajić i Dejan Šulkić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 25. amandmane u istovetnom tekstu, podnelo je pet narodnih poslanika poslaničke grupe Dosta je bilo i šest narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 26. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Dosta je bilo.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 26. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržan – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 26. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Jedinstvena Srbija.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 27. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Dosta je bilo.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržan – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 27. amandman, sa ispravkama, su zajedno podneli narodni poslanici LJiljana Mihailović, Vjerica Radeta i Milorad Mirčić.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržan – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 27. amandman, sa ispravkama, su zajedno podneli narodni poslanici Sreto Perić i Miroslava Stanković-Đuričić.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam za – jedan, protiv – niko, uzdržan – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 28. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Dosta je bilo.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržan – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 28. amandman, sa ispravkama, su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Marina Ristić i Nemanja Šarović.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržan – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 28. amandman je podnelo šest narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – troje, protiv – niko, uzdržan – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 28. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Nataša Jovanović i Milorad Mirčić.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržan – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 29. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Dosta je bilo.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržan – nema.
Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, u celini.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 137, protiv – četiri, uzdržan – nema.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog o izmenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju.
Prelazimo na odlučivanje po 3. tački dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSNOVNOM OBRAZOVANJU I VASPITANJU.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, u načelu.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 138, protiv – tri, uzdržan – jedan.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu.
Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
Na član 1. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Dosta je bilo.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržan – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Na član 2. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno Gorica Gajić, Milan Lapčević i Dejan Šulkić, sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i pet narodnih poslanika poslaničke grupe Dosta je bilo.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržan – nema, nisu glasala 143 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 3. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Dosta je bilo.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržan – nema, nije glasalo 145 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Nikola Savić i Zoran Krasić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržan – nema, nije glasalo 146 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 3. amandman je podnelo sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržan – nema, nisu glasala 146 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 3. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržan – nema, nisu glasala 145 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Gorica Gajić, Milan Lapčević i Dejan Šulkić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržan – nema, nisu glasala 146 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 4. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Dosta je bilo.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržan – nema, nisu glasali 145 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Dosta je bilo.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržan – nema, nisu glasala 146 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 6. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Dosta je bilo.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržan – nema, nisu glasala 145 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 6. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milan Lapčević, Gorica Gajić i Dejan Šulkić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dvoje, protiv – niko, uzdržan – nema, nije glasalo 143 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 6. amandman je podnelo šest narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržan – nema, nije glasalo 143 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 6. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Olena Papuga i Nada Lazić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 144 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman
Na član 6. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 142 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 7. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe „Dosta je bilo“.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 144 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 8. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe „Dosta je bilo“.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 145 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 9. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe „Dosta je bilo“.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 145 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 10. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe „Dosta je bilo“.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 145 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 10. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Dubravko Bojić i Vjerica Radeta.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 145 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman
Na član 11. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe „Dosta je bilo“.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 145 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 11. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe „Klub samostalnih poslanika“.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 144 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 11. amandman je podnelo šest narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 143 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 11. amandman je podnelo sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 143 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 11. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Nikola Savić i Vjerica Radeta.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 144 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 12. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe „Klub samostalnih poslanika“.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 144 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 12. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe „Dosta je bilo“.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 143 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 12. amandman, sa ispravkom, podnelo je sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 143 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 12. amandman je podnelo šest narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 142 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 13. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe „Dosta je bilo“.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 141 narodni poslanik.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 13. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Ružica Nikolić i Vjerica Radeta.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 142 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 13. amandman je podnelo šest narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 143 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 14. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe „Dosta je bilo“.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 142 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 14. amandman je podnelo šest narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 140 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 15. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe „Dosta je bilo“.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 141 narodni poslanik.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 16. amandman je podnelo šest narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 141 narodni poslanik.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 16. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 142 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 16. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe „Dosta je bilo“.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 141 narodni poslanik.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 16. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Ružica Nikolić i Zoran Krasić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 144 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 17. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe „Dosta je bilo“.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 142 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 17. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe „Klub samostalnih poslanika“.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 141 narodni poslanik.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 17. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 138 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 18. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe „Dosta je bilo“.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 141 narodni poslanik.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 19. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe „Dosta je bilo“.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 142 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 19. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe „Klub samostalnih poslanika“.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 142 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 19. amandman je podneo narodni poslanik Dušan Milisavljević.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 141 narodni poslanik.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 19. amandman je podnelo sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 143 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 20. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe „Dosta je bilo“.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 141 narodni poslanik.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 20. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Nataša Jovanović i Vjerica Radeta.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 141 narodni poslanik.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 21. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe „Dosta je bilo“.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 140 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 21. amandman je podnelo sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 140 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 21. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, Narodna stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 138 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 21. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Aleksandar Šešelj i Zoran Krasić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 140 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 21. amandman je podnelo šest narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 140 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 22. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe „Dosta je bilo“.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 139 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 22. amandman je podnelo sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 140 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 22. amandmane u istovetnom tekstu podnelo je šest narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka i zajedno narodni poslanici dr Sanda Rašković Ivić, dr Dijana Vukomanović i Đorđe Vukadinović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 139 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 22. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, Narodna stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 139 narodnih poslanika.
Na član 23. amandman je podnelo šest narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 139 narodnih poslanika.
Na član 23. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe „Dosta je bilo“.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 140 narodnih poslanika.
Na član 24. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe „Dosta je bilo“.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 140 narodnih poslanika.
Na član 25. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe „Dosta je bilo“.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 140 narodnih poslanika.
Na član 26. amandman je podnelo šest narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 139 narodnih poslanika.
Na član 26. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe „Dosta je bilo“.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 139 narodnih poslanika.
Na član 26. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Miljan Damjanović i Vjerica Radeta.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 140 narodnih poslanika.
Na član 26. amandman je podnelo sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 141 narodni poslanik.
Na član 27. amandman je podnelo šest narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 140 narodnih poslanika.
Na član 27. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe „Dosta je bilo“.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 140 narodnih poslanika.
Na član 27. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Gorica Gajić, Milan Lapčević i Dejan Šulkić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 140 narodnih poslanika.
Na član 27. amandman je podnelo sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 140 narodnih poslanika.
Na član 27. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Ružica Nikolić i Zoran Krasić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 140 narodnih poslanika.
Na član 28. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe „Dosta je bilo“.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 140 narodnih poslanika.
Na član 28. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Zoran Krasić i Aleksandra Belačić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 140 narodnih poslanika.
Na član 28. amandman je podnelo sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 140 narodnih poslanika.
Na član 29. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe „Dosta je bilo“.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 140 narodnih poslanika.
Na član 29. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, LJiljana Mihajlović i Vjerica Radeta.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 140 narodnih poslanika.
Na član 30. amandman je podnelo šest narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 140 narodnih poslanika.
Na član 30. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe „Dosta je bilo“.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 140 narodnih poslanika.
Na član 30. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Tomislav LJubenović i Vjerica Radeta.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 140 narodnih poslanika.
Na član 31. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici: zajedno Zoran Krasić, Sreto Perić i Vjerica Radeta i pet narodnih poslanika poslaničke grupe „Dosta je bilo“.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 140 narodnih poslanika.
Na član 31. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe „Klub samostalnih poslanika“.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 140 narodnih poslanika.
Na član 31. amandman je podneo narodni poslanik Dušan Milisavljević.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 139 narodnih poslanika.
Na član 31. amandman je podnelo šest narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 140 narodnih poslanika.
Na član 31. amandman je podnelo sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 140 narodnih poslanika.
Na član 32. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe „Dosta je bilo“.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 140 narodnih poslanika.
Na član 32. amandman je podnelo šest narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 140 narodnih poslanika.
Na član 33. amandmane u istovetnom tekstu podnelo je sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i pet narodnih poslanika poslaničke grupe „Dosta je bilo“.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 138 narodnih poslanika.
Na član 34. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe „Dosta je bilo“.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 140 narodnih poslanika.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 35. amandmane, u istovetnom tekstu, podnelo je sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i pet narodnih poslanika poslaničke grupe Dosta je bilo.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 140 narodnih poslanika.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.

Na član 36. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Dosta je bilo.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 140 narodnih poslanika.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.

Na član 36. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milan Lapčević, Gorica Gajić i Dejan Šulkić.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 137 narodnih poslanika.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.

Na član 36. amandman je podnelo šest narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 139 narodnih poslanika.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.

Na član 37. amandman je podnelo šest narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 138 narodnih poslanika.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.

Na član 37. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Dosta je bilo.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 138 narodnih poslanika.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.

Na član 38. amandman je podnelo šest narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 138 narodnih poslanika.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.

Na član 38. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Dosta je bilo.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 138 narodnih poslanika.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.

Na član 39. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 139 narodnih poslanika.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.

Na član 39. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Dosta je bilo.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 139 narodnih poslanika.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.

Na član 39. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Nikola Savić i Zoran Krasić.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 139 narodnih poslanika.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.

Na član 40. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Dosta je bilo.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 139 narodnih poslanika.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.

Na član 41. amandman je podnelo šest narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 139 narodnih poslanika.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.

Na član 41. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Dosta je bilo.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 139 narodnih poslanika.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.

Na član 42. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Dosta je bilo.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 139 narodnih poslanika.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.

Na član 42. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Dubravko Bojić i Zoran Krasić.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 139 narodnih poslanika.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.

Na član 42. amandman je podnelo sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 139 narodnih poslanika.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.

Na član 42. amandman je podnelo šest narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 139 narodnih poslanika.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.

Na član 43. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Dosta je bilo.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 139 narodnih poslanika.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.

Na član 43. amandman je podnelo sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 139 narodnih poslanika.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.

Na član 44. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Dosta je bilo.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 139 narodnih poslanika.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.

Na član 45. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Dosta je bilo.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 139 narodnih poslanika.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.

Na član 45. amandman je podnelo sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 139 narodnih poslanika.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.

Na član 45. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 139 narodnih poslanika.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.

Na član 45. amandman je podnelo šest narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 139 narodnih poslanika.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.

Na član 46. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Dosta je bilo.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 139 narodnih poslanika.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.

Na član 46. amandman je podnelo šest narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 139 narodnih poslanika.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.

Na član 46. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Sanda Rašković Ivić, dr Dijana Vukomanović i Đorđe Vukadinović.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 138 narodnih poslanika.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.

Na član 46. amandman je podnelo sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 138 narodnih poslanika.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.

Na član 46. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 139 narodnih poslanika.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.

Na član 47. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Dosta je bilo.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 139 narodnih poslanika.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.

Na član 48. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Dosta je bilo.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 139 narodnih poslanika.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.

Na član 49. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Dosta je bilo.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 139 narodnih poslanika.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.

Na član 49. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Olena Papuga i Nada Lazić.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 138 narodnih poslanika.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.

Na član 49. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Sreto Perić i Vjerica Radeta.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 139 narodnih poslanika.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.

Na član 50. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Dosta je bilo.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 139 narodnih poslanika.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.

Na član 51. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Dosta je bilo.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 139 narodnih poslanika.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.

Na član 52. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Dosta je bilo.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 139 narodnih poslanika.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.

Na član 52. amandman je podnelo sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 138 narodnih poslanika.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Na član 53. amandman je podnelo šest narodnih poslanika poslaničke grupe DS.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 139 narodnih poslanika.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Na član 53. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Dosta je bilo.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 139 narodnih poslanika.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Na član 54. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, NS.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 139 narodnih poslanika.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Na član 54. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Dosta je bilo.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 141 narodni poslanik.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Na član 54. amandman je podnelo šest narodnih poslanika poslaničke grupe DS.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 141 narodni poslanik.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Na član 54. amandman je podnelo sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 141 narodni poslanik.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Na član 55. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Dosta je bilo.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 141 narodni poslanik.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Na član 56. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Dosta je bilo.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 141 narodni poslanik.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Na član 57. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Dosta je bilo.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 141 narodni poslanik.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Na član 57. amandman je podnelo šest narodnih poslanika poslaničke grupe DS.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 141 narodni poslanik.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Na član 58. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Dosta je bilo.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 141 narodni poslanik.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Na član 58. amandman je podnelo šest narodnih poslanika poslaničke grupe Dosta je bilo.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 141 narodni poslanik.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Na član 58. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, NS.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 140 narodnih poslanika.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Na član 58. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Nataša Jovanović i Vjerica Radeta.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 141 narodni poslanik.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Na član 59. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Dosta je bilo.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 141 narodni poslanik.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Na član 60. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Dosta je bilo.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 141 narodni poslanik.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Na član 60. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno dr Sanda Rašković Ivić, dr Dijana Vukomanović i Đorđe Vukadinović i pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, NS.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 140 narodnih poslanika.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Na član 60. amandman je podnelo šest narodnih poslanika poslaničke grupe DS.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 141 narodni poslanik.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Na član 61. amandmane u istovetnom tekstu podnelo je sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i pet narodnih poslanika poslaničke grupe Dosta je bilo.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 141 narodni poslanik.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Na član 61. amandman je podnelo šest narodnih poslanika poslaničke grupe DS.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 141 narodni poslanik.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Na član 62. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Dosta je bilo.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 141 narodni poslanik.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Na član 63. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Dosta je bilo.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 141 narodni poslanik.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Na član 63. amandman je podnelo šest narodnih poslanika poslaničke grupe DS.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 141 narodni poslanik.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Na član 64. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 141 narodni poslanik.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Na član 65. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Dosta je bilo.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 141 narodni poslanik.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Na član 65. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Zoran Krasić i Miljan Damjanović.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 141 narodni poslanik.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Na član 66. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Dosta je bilo.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 141 narodni poslanik.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Na član 66. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 141 narodni poslanik.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Na član 66. amandman je podnelo šest narodnih poslanika poslaničke grupe DS.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 141 narodni poslanik.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Na član 66. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Zoran Krasić i Miljan Damjanović.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 141 narodni poslanik.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Na član 67. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Dosta je bilo.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 141 narodni poslanik.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.

Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, u celini.

Zaključujem glasanje: za – 133, protiv – jedan, uzdržan – jedan, nije glasalo šest narodnih poslanika.

Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju.

Prelazimo na odlučivanje o PREDLOGU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SREDNJEM OBRAZOVANJU I VASPITANJU

Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.

Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, u načelu.

Zaključujem glasanje: za – 132, protiv – jedan, uzdržanih nema, nije glasalo osam narodnih poslanika.

Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu.

Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.

Na član 1. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Dosta je bilo.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 141 narodni poslanik.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 1. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, NS.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Na član 1. amandman je podnelo sedam narodnih poslanika poslaničke grupe DS.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Na član 2. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Dosta je bilo.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Na član 2. amandman, sa ispravkom, podnelo je pet narodnih poslanika poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Nikola Savić i Zoran Krasić.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Na član 3. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Dosta je bilo.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Dubravko Bojić i Vjerica Radeta.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Nataša Jovanović i Zoran Krasić.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Na član 4. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Dosta je bilo.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Na član 4. amandman, sa ispravkom, podnelo je pet narodnih poslanika poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Na član 4. amandman je podnelo sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Na član 5. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Dosta je bilo.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Na član 5. amandman je podnelo sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Sanda Rašković Ivić, dr Dijana Vukomanović i Đorđe Vukadinović.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Na član 6. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno Zoran Krasić, Miljan Damjanović i Vjerica Radeta, pet narodnih poslanika poslaničke grupe Dosta je bilo i sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Na član 7. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Dosta je bilo.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Na član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Aleksandra Belačić i Vjerica Radeta.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Na član 7. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Na član 7. amandman je podnelo sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Na član 7. amandman je podnelo sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Na član 8. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Dosta je bilo.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Na član 8. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Na član 8. amandman je podnelo sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Na član 8. amandman je podnelo sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Na član 9. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Dosta je bilo.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Na član 9. amandman je podneo narodni poslanik Dušan Milisavljević.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Na član 9. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Na član 10. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Dosta je bilo.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Na član 10. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Dubravko Bojić i Vjerica Radeta.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Na član 10. amandman je podnelo sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Na član 10. amandman je podnelo sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Na član 11. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Na član 11. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Dosta je bilo.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Na član 11. amandman je podnelo sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Na član 12. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Dosta je bilo.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Na član 12. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Na član 12. amandman je podnelo sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Na član 13. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Na član 13. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Dosta je bilo.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da amandman nije prihvaćen.

Na član 13. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Nikola Savić i Zoran Krasić.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da amandman nije prihvaćen.

Na član 13. amandman je podnelo sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da amandman nije prihvaćen.

Na član 14. amandmane, u istovetnom tekstu, podnelo je sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i pet narodnih poslanika poslaničke grupe Dosta je bilo.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da amandman nije prihvaćen.

Na član 14. amandman je podneo narodni poslanik Dušan Milisavljević.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da amandman nije prihvaćen.

Na član 14. amandman je podnelo sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da amandman nije prihvaćen.

Na član 14. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Gorica Gajić, Milan Lapčević i Dejan Šulkić.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da amandman nije prihvaćen.

Na član 15. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Dosta je bilo.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da amandman nije prihvaćen.

Na član 15. amandman je podnelo sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da amandman nije prihvaćen.

Na član 15. amandman je podnelo sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da amandman nije prihvaćen.

Na član 15. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Ružica Nikolić i Vjerica Radeta.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da amandman nije prihvaćen.

Na član 16. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Dosta je bilo.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da amandman nije prihvaćen.

Na član 16. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milan Lapčević, Gorica Gajić i Dejan Šulkić.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da amandman nije prihvaćen.

Na član 16. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da amandman nije prihvaćen.

Na član 17. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Dosta je bilo.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da amandman nije prihvaćen.

Na član 17. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta i Nikola Savić.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da amandman nije prihvaćen.

Na član 17. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić i Sreto Perić.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da amandman nije prihvaćen.

Na član 17. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Gorica Gajić, Milan Lapčević i Dejan Šulkić.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da amandman nije prihvaćen.

Na član 18. amandman je podnelo sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da amandman nije prihvaćen.

Na član 18. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Dosta je bilo.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da amandman nije prihvaćen.

Na član 18. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Aleksandar Šešelj i Zoran Krasić.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da amandman nije prihvaćen.

Na član 19. amandman je podnelo sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da amandman nije prihvaćen.

Na član 19. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Dosta je bilo.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da amandman nije prihvaćen.

Na član 20. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Dosta je bilo.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da amandman nije prihvaćen.

Na član 20. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da amandman nije prihvaćen.

Na član 20. amandman je podnelo sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da amandman nije prihvaćen.

Na član 20. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da amandman nije prihvaćen.

Na član 21. amandmane, u istovetnom tekstu, podnelo je pet narodnih poslanika poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika i sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da amandman nije prihvaćen.

Na član 21. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Dosta je bilo.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da amandman nije prihvaćen.

Na član 22. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Dosta je bilo.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da amandman nije prihvaćen.

Na član 22. amandman je podnelo sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da amandman nije prihvaćen.

Na član 23. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Dosta je bilo.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da amandman nije prihvaćen.

Na član 23. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Sanda Rašković Ivić, dr Dijana Vukomanović i Đorđe Vukadinović.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da amandman nije prihvaćen.

Na član 23. amandman, sa ispravkom, podnelo je sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da amandman nije prihvaćen.

Na član 23. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da amandman nije prihvaćen.

Na član 24. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Dosta je bilo.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da amandman nije prihvaćen.

Na član 24. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, Narodna stranka.

Stavljam na glasanje amandman

Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da amandman nije prihvaćen.

Na član 24. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno Sanda Rašković Ivić, Dijana Vukomanović i Đorđe Vukadinović i sedam narodnih poslanika poslaničke grupe DS.

Stavljam na glasanje amandman

Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da amandman nije prihvaćen.

Na član 24. amandman je podnelo sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri.

Stavljam na glasanje amandman

Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da amandman nije prihvaćen.

Na član 25. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe DJB.

Stavljam na glasanje amandman

Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da amandman nije prihvaćen.

Na član 26. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe DJB.

Stavljam na glasanje amandman

Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da amandman nije prihvaćen.

Na član 26. amandman je podnelo sedam narodnih poslanika poslaničke grupe DS.

Stavljam na glasanje amandman

Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da amandman nije prihvaćen.

Na član 27. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe DJB.

Stavljam na glasanje amandman

Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da amandman nije prihvaćen.

Na član 28. amandmane, u istovetnom tekstu, podnelo je sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i pet narodnih poslanika poslaničke grupe DJB.

Stavljam na glasanje amandman

Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da amandman nije prihvaćen.

Na član 29. amandman je podnelo sedam narodnih poslanika poslaničke grupe DS.

Stavljam na glasanje amandman

Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da amandman nije prihvaćen.

Na član 29. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Petar Jojić i Vjerica Radeta.

Stavljam na glasanje amandman

Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da amandman nije prihvaćen.

Na član 29. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe DJB.

Stavljam na glasanje amandman

Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da amandman nije prihvaćen.

Na član 29. amandman je podnela narodi poslanik Gorica Gajić.

Stavljam na glasanje amandman

Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da amandman nije prihvaćen.

Na član 30. amandmane, u istovetnom tekstu, podnelo je sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i pet narodnih poslanika poslaničke grupe DJB.

Stavljam na glasanje amandman

Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da amandman nije prihvaćen.

Na član 31. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milan Lapčević i Dejan Šulkić.

Stavljam na glasanje amandman

Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da amandman nije prihvaćen.

Na član 31. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe DJB.

Stavljam na glasanje amandman

Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da amandman nije prihvaćen.

Na član 31. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Aleksandar Šešelj i Vjerica Radeta.

Stavljam na glasanje amandman

Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da amandman nije prihvaćen.

Na član 32. amandman je podnelo sedam narodnih poslanika poslaničke grupe DS.

Stavljam na glasanje amandman

Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da amandman nije prihvaćen.

Na član 32. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe DJB.

Stavljam na glasanje amandman

Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da amandman nije prihvaćen.

Na član 33. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe DJB.

Stavljam na glasanje amandman

Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da amandman nije prihvaćen.

Na član 34. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe DJB.

Stavljam na glasanje amandman

Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da amandman nije prihvaćen.

Na član 34. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Aleksandra Belačić i Zoran Krasić.

Stavljam na glasanje amandman

Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da amandman nije prihvaćen.

Na član 34. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.

Stavljam na glasanje amandman

Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da amandman nije prihvaćen.

Na član 34. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Gorica Gajić, Milan Lapčević i Dejan Šulkić.

Stavljam na glasanje amandman

Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da amandman nije prihvaćen.

Na član 34. amandman je podnelo sedam narodnih poslanika poslaničke grupe DS.

Stavljam na glasanje amandman

Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da amandman nije prihvaćen.

Na član 35. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe DJB.

Stavljam na glasanje amandman

Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da amandman nije prihvaćen.

Na član 36. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe DJB.

Stavljam na glasanje amandman

Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da amandman nije prihvaćen.

Na član 36. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.

Stavljam na glasanje amandman

Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da amandman nije prihvaćen.

Na član 36. amandman je podnelo sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri.

Stavljam na glasanje amandman

Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da amandman nije prihvaćen.

Na član 36. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Dubravko Bojić i Zoran Krasić.

Stavljam na glasanje amandman

Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da amandman nije prihvaćen.

Na član 37. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe DJB.

Stavljam na glasanje amandman

Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da amandman nije prihvaćen.

Na član 38. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe DJB.

Stavljam na glasanje amandman

Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da amandman nije prihvaćen.

Na član 38. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Nikola Savić i Zoran Krasić.

Stavljam na glasanje amandman

Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da amandman nije prihvaćen.

Na član 38. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.

Stavljam na glasanje amandman

Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da amandman nije prihvaćen.

Na član 39. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe DJB.

Stavljam na glasanje amandman

Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da amandman nije prihvaćen.

Na član 40. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe DJB.

Stavljam na glasanje amandman

Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da amandman nije prihvaćen.

Na član 41. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe DJB.

Stavljam na glasanje amandman

Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da amandman nije prihvaćen.

Na član 42. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe DJB.

Stavljam na glasanje amandman

Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da amandman nije prihvaćen.

Na član 42. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Nataša Jovanović i Zoran Krasić.

Stavljam na glasanje amandman

Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da amandman nije prihvaćen.

Na član 43. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe DJB.

Stavljam na glasanje amandman

Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da amandman nije prihvaćen.

Na član 44. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Dosta je bilo.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Na član 45. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Dosta je bilo.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Na član 45. amandman je podnelo sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Na član 46. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Dosta je bilo.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Na član 46. amandman je podnelo sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Na član 47. amandmane u istovetnom tekstu, podnelo je pet narodnih poslanika poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika i sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Na član 47. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Dosta je bilo.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Na član 48. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Dosta je bilo.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Na član 48. amandman je podnelo sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Na član 49. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Dosta je bilo.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Na član 49. amandman je podnelo sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Na član 50. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Dosta je bilo.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Na član 50. amandman je podnelo sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Na član 50. amandman je podnelo sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Na član 51. amandmane u istovetnom tekstu, podnelo je sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i pet narodnih poslanika poslaničke grupe Dosta je bilo.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Na član 51. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Miljan Damjanović i Vjerica Radeta.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Na član 52. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Dosta je bilo.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Na član 53. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Dosta je bilo.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Na član 54. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Dosta je bilo.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Na član 55. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Dosta je bilo.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Na član 55. amandman je podnelo sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Na član 56. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Dosta je bilo.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.

Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 135, protiv – jedan, uzdržanih – nema, od ukupno prisutnih 139 narodnih poslanika.

Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju.

Pošto sada treba da odlučujemo o predlozima zakona o potvrđivanju međunarodnih ugovora (tačke 5, 6. i 7. dnevnog reda), podsećam vas da na osnovu člana 105. stav 3. tačka 6. Ustava Republike Srbije, Narodna skupština odlučuje o zakonima kojima se uređuju zaključivanje i potvrđivanje međunarodnih ugovora, većinom glasova svih narodnih poslanika.

Imajući to u vidu prelazimo na odlučivanje.

Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat inkluzivnog predškolskog obrazovanja i vaspitanja) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, u celini.

Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 139, protiv – jedan, uzdržanih – nema.

Konstatujem da je Narodna skupština većinom svih narodnih poslanika usvojila Predlog zakona.

Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije o nuklearnoj sigurnosti, u celini.

Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 135, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da je Narodna skupština većinom svih narodnih poslanika usvojila Predlog zakona.

Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Zajedničke konvencije o sigurnosti upravljanja istrošenim gorivom i o sigurnosti upravljanja radioaktivnim otpadom, u celini.

Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 136, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da je Narodna skupština većinom svih narodnih poslanika usvojila Predlog zakona.

Pošto sada prelazimo na odlučivanje o predlozima odluka o izborima i razrešenjima, podsećam vas da na osnovu člana 105. stav 2. tačka 15. Ustava Republike Srbije, Narodna skupština svoje izborne nadležnosti vrši većinom glasova svih narodnih poslanika.

Imajući to u vidu prelazimo na odlučivanje.

Stavljam na glasanje Predlog odluke o izmenama Odluke o utvrđivanju sastava Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje, koji je podnela predsednik Narodne skupštine Maja Gojković, u celini.

Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 136, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da je Narodna skupština većinom svih narodnih poslanika usvojila Predlog odluke.

Stavljam na glasanje Predlog odluke o izmenama Odluke o utvrđivanju sastava Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje, koji je podnela predsednik Narodne skupštine Maja Gojković, u celini.

Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 136, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika, usvojila Predlog odluke.

Stavljam na glasanje Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela poslanička grupa Srpska napredna stranka, u celini.

Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 134, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika, usvojila Predlog odluke.

Stavljam na glasanje Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela poslanička grupa Socijalistička partija Srbije, u celini.

Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 137, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika, usvojila Predlog odluke.

Stavljam na glasanje Predlog odluke o dopuni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela poslanička grupa Dosta je bilo, u celini.

Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 135, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika, usvojila Predlog odluke.

Povodom ukazivanja narodnih poslanika na povrede Poslovnika Narodne skupštine, podsećam vas na odredbu člana 103. stav 6. Poslovnika, prema kojoj ako i posle objašnjenja predsednika Narodne skupštine, odnosno predsedavajućeg, narodni poslanik smatra da je povreda učinjena, može zahtevati, bez prava na obrazlaganje da se Narodna skupština, bez pretresa, o tome izjasni u danu za glasanje.

Saglasno navedenim odredbama Poslovnika, prelazimo na odlučivanje.

Narodni poslanik Nemanja Šarović, na sednici 24. oktobra 2017. godine, u 16 časova i 40 minuta, ukazao je na povrede članova 27, 93, 104. i 107. Poslovnika Narodne skupštine.

Molim da Narodna skupština odluči da li su povređeni navedeni članovi Poslovnika.

Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova odlučila da nisu povređeni navedeni članovi Poslovnika.

Narodni poslanik Marinika Tepić, na sednici 24. oktobra 2017. godine, u 17 časova i 6 minuta, ukazala je na povredu člana 92. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine.

Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.

Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova odlučila da nisu povređeni navedeni članovi Poslovnika.

Narodni poslanik Nemanja Šarović, na sednici 24. oktobra 2017. godine, u 17 časova i 20 minuta, ukazao je na povredu članova 27. i 32. Poslovnika Narodne skupštine.

Molim da Narodna skupština odluči da li su povređeni navedeni članovi Poslovnika.

Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova odlučila da nisu povređeni navedeni članovi Poslovnika.

Narodni poslanik Radoslav Milojičić, na sednici 24. oktobra 2017. godine, u 17 časova i 36 minuta, ukazao je na povredu člana 27. Poslovnika Narodne skupštine.

Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.

Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova odlučila da nisu povređeni navedeni članovi Poslovnika.

Narodni poslanik Nemanja Šarović, na sednici 24. oktobra 2017. godine, u 16 časova i 23 minuta, ukazao je na povredu člana 103. Poslovnika Narodne skupštine.

Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.

Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova odlučila da nisu povređeni navedeni članovi Poslovnika.

Narodni poslanik Nemanja Šarović, na sednici 24. oktobra 2017. godine, u 18 časova i 32 minuta, ukazao je na povredu člana 27. Poslovnika Narodne skupštine.

Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.

Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova odlučila da nisu povređeni navedeni članovi Poslovnika.

Narodni poslanik Radoslav Milojičić, na sednici 24. oktobra 2017. godine, u 18 časova i 34 minuta, ukazao je na povredu člana 88. Poslovnika Narodne skupštine.

Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.

Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova odlučila da nisu povređeni navedeni članovi Poslovnika.

Narodni poslanik Maja Gojković, na sednici 24. oktobra 2017. godine, u 18 časova i 38 minuta, ukazala je na povredu člana 88. Poslovnika Narodne skupštine.

Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.

Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova odlučila da nisu povređeni navedeni članovi Poslovnika.

Narodni poslanik prof. dr Jahja Fehratović, na sednici 25. oktobra 2017. godine, u 11 časova i 40 minuta, ukazao je na povredu člana 109. Poslovnika Narodne skupštine.

Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.

Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova odlučila da nisu povređeni navedeni članovi Poslovnika.

Narodni poslanik Balša Božović, na sednici 25. oktobra 2017. godine, u 11 časova i 45 minuta, ukazao je na povredu člana 103. Poslovnika Narodne skupštine.

Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.

Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova odlučila da nisu povređeni navedeni članovi Poslovnika.

Narodni poslanik Marinika Tepić, na sednici 25. oktobra 2017. godine, u 15 časova i 20 minuta, ukazala je na povredu člana 27. Poslovnika Narodne skupštine.

Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.

Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova odlučila da nisu povređeni navedeni članovi Poslovnika.

Narodni poslanik Nemanja Šarović, na sednici 25. oktobra 2017. godine, u 17 časova i 32 minuta, ukazao je na povredu člana 27. Poslovnika Narodne skupštine.

Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.

Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova odlučila da nisu povređeni navedeni članovi Poslovnika.

Narodni poslanik Balša Božović, na sednici 25. oktobra 2017. godine, u 18 časova i 15 minuta, ukazao je na povrede članova 107, 108. i 109. Poslovnika Narodne skupštine.

Molim da Narodna skupština odluči da li su povređeni navedeni članovi Poslovnika.

Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova odlučila da nisu povređeni navedeni članovi Poslovnika.

Narodni poslanik Radoslav Milojičić, na sednici 26. oktobra 2017. godine, u 13 časova i 5 minuta, ukazao je na povredu članova 106. i 108. Poslovnika Narodne skupštine.

Molim da Narodna skupština odluči da li su povređeni navedeni članovi Poslovnika.

Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova odlučila da nisu povređeni navedeni članovi Poslovnika.

Narodni poslanik mr Aleksandra Jerkov, na sednici 26. oktobra 2017. godine, u 14,00 časova, ukazala je na povredu člana 107. Poslovnika Narodne skupštine.

Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.

Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova odlučila da nisu povređeni navedeni članovi Poslovnika.

Narodni poslanik Balša Božović, na sednici 26. oktobra 2017. godine, u 14 časova i 20 minuta, ukazao je na povredu člana 107. Poslovnika Narodne skupštine.

Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.

Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova odlučila da nisu povređeni navedeni članovi Poslovnika.

Narodni poslanik Maja Videnović, na sednici 26. oktobra 2017. godine, u 14 časova i 30 minuta, ukazala je na povredu člana 27. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine.

Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.

Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih - nema.

Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.

Narodni poslanik Balša Božović, na sednici 31. oktobra 2017. godine, u 12 časova i jedan minut, ukazao je na povredu članova 157. i 158. Poslovnika Narodne skupštine.

Molim da Narodna skupština odluči da li su povređeni navedeni članovi Poslovnika.

Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – jedan, uzdržanih - nema.

Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nisu povređeni navedeni članovi Poslovnika.

Narodni poslanik Marinika Tepić, na sednici 31. oktobra 2017. godine, u 12 časova i sedam minuta, ukazala je na povredu člana 108. Poslovnika Narodne skupštine.

Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.

Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – jedan, uzdržanih - nema.

Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.

Narodni poslanik Sonja Pavlović, na sednici 31. oktobra 2017. godine, u 13 časova i 14 minuta, ukazala je na povredu člana 107. Poslovnika Narodne skupštine.

Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.

Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih - nema.

Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.

Narodni poslanik Marinika Tepić, na sednici 31. oktobra 2017. godine, u 13 časova i 52 minuta, ukazala je na povredu člana 107. Poslovnika Narodne skupštine.

Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.

Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih - nema.

Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.

Narodni poslanik Marinika Tepić, na sednici 31. oktobra 2017. godine, u 15 časova i pet minuta, ukazala je na povredu člana 101. Poslovnika Narodne skupštine.

Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.

Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih - nema.

Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.

Narodni poslanik Marijan Rističević, na sednici 31. oktobra 2017. godine, u 15 časova i 12 minuta, ukazao je na povredu člana 104. Poslovnika Narodne skupštine.

Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.

Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih - nema.

Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.

Narodni poslanik Branka Stamenković, na sednici 31. oktobra 2017. godine, u 15 časova i 29 minuta, ukazala je na povredu člana 103. stav 7. Poslovnika Narodne skupštine.

Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.

Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih - nema.

Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.

Narodni poslanik Branka Stamenković, na sednici 1. novembra 2017. godine, u 11 časova i 13 minuta, ukazala je na povredu člana 103. stav 8. Poslovnika Narodne skupštine.

Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.

Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih - nema.

Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.

Narodni poslanik Branka Stamenković, na sednici 1. novembra 2017. godine, u 12 časova i 34 minuta, ukazala je na povredu člana 109. Poslovnika Narodne skupštine.

Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.

Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih - nema.

Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.

Narodni poslanik dr Dragan Vesović, na sednici 1. novembra 2017. godine, u 12 časova i 37 minuta, ukazao je na povredu člana 106. Poslovnika Narodne skupštine.

Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.

Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih - nema.

Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.

Narodni poslanik Marinika Tepić, na sednici 1. novembra 2017. godine, u 13 časova i 25 minuta, ukazala je na povredu člana 103. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine.

Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.

Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih - nema.

Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.

Narodni poslanik Nemanja Šarović, na sednici 1. novembra 2017. godine, u 13 časova i 45 minuta, ukazao je na povrede članova 27, 103. i 107. Poslovnika Narodne skupštine.

Molim da Narodna skupština odluči da li su povređeni navedeni članovi Poslovnika.

Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih - nema.

Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nisu povređeni navedeni članovi Poslovnika.

Narodni poslanik Nemanja Šarović, na sednici 1. novembra 2017. godine, u 13 časova i 54 minuta, ukazao je na povrede članova 103. i 107. Poslovnika Narodne skupštine.

Molim da Narodna skupština odluči da li su povređeni navedeni članovi Poslovnika.

Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih - nema.

Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nisu povređeni navedeni članovi Poslovnika.

Narodni poslanik Zoran Živković, na sednici 2. novembra 2017. godine, u 12 časova i 22 minuta, ukazao je na povredu člana 27. Poslovnika Narodne skupštine.

Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.

Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih - nema.

Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.

Narodni poslanik Sonja Pavlović, na sednici 2. novembra 2017. godine, u 13 časova i 31 minut, ukazala je na povredu člana 108. Poslovnika Narodne skupštine.

Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.

Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih - nema.

Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.

Narodni poslanik Vjerica Radeta, na sednici 2. novembra 2017. godine, u 16 časova i 43 minuta, ukazala je na povredu člana 27. Poslovnika Narodne skupštine.

Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.

Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih - nema.

Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.

Narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović, na sednici 2. novembra 2017. godine, u 16 časova i 45 minuta, ukazala je na povredu člana 107. Poslovnika Narodne skupštine.

Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.

Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih - nema.

Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.

Narodni poslanik Tatjana Macura, na sednici 3. novembra 2017. godine, u 12 časova i 55 minuta, ukazala je na povredu člana 106. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine.

Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.

Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih - nema.

Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.

Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda ove sednice i odlučivanje o njima, saglasno članu 102. Poslovnika Narodne skupštine, zaključujem Drugu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2017. godini.