Prva sednica Prvog redovnog zasedanja , 12.03.2018.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prva sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/24-18

5. dan rada

12.03.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:05 do 19:40

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem, koleginici Jovanović.
Mislim da kolega Đurišić zna sasvim dobro sam da se brani i nije mu potreban advokat, pošto je i on dugo poslanik, tako da nemojte da potcenjujete njegove sposobnosti.
Da li želite da se Narodna skupština u danu za glasanje izjasni o povredi Poslovnika?
Reč ima narodni poslanik Nemanja Šarović, po Poslovniku. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Nemanja Šarović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Gospodine Arsiću, vi ste…

(Marija Obradović: Kakvo je ovo iživljavanje?)

Ako možete, gospodine Arsiću, kao što vidite mi smo veoma strpljivi, spremni smo da slušamo vaše amandmane, ima ih puno, ali molim da umirite predstavnike vladajuće većine da bih mogao…
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Pređite na povredu Poslovnika, kolega Šaroviću.
...
Srpska radikalna stranka

Nemanja Šarović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Jeste, ali samo da se utiša buka sa ove strane ako je moguće.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Nema buke sa druge strane.
...
Srpska radikalna stranka

Nemanja Šarović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Ne čujete je?
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Ne čujem.
...
Srpska radikalna stranka

Nemanja Šarović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dakle, gospodine Arsiću, vi ste maločas, nakon što se gospođa Jovanović javila po povredi Poslovnika, prvo krenuli na drugi član, a onda se prisetili i pitali – da li želite da se Skupština u danu za glasanje izjasni po povredi Poslovnika? Dobro je što ste to vi uradili, ali je problem što to niste učinili prethodno kada sam se javljao ja i kada su se javljali drugi govornici i vi ste na taj način povredili ovaj Poslovnik. Vi ste dužni svakog narodnog poslanika, nakon što da obrazloženje u ta dva minuta, da mu date mogućnost da, ako nije zadovoljan vašim obrazloženjem, zahteva da se Skupština izjasni. Vi to niste uradili.
Dakle, molim vas da počnete da vodite ovu sednicu u skladu sa Poslovnikom i da se ona vrati u neki normalan tok. Za ovo nema nikakvog razloga. Ako ste već toliko jaki, ako govorite da mi promovišemo fašizam, to će najbolje videti građani Srbije, ali dajte makar taj minimum prava koji imamo u skladu sa Poslovnikom da ostvarimo.
Na kraju, da, ja želim, po svakoj povredi Poslovnika na koju sam ukazao, da se Skupština izjasni u danu za glasanje.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Kolega Šaroviću, opet ste vi prekršili Poslovnika, ali ja sam vas pustio i to je moja greška zato što u članu 103, na koji se vi pozivate, da narodni poslanik ima pravo da ukaže na povredu Poslovnika, i to neposredno po učinjenoj povredi, a vi ste pričali o vašim povredama Poslovnika koje ste prijavljivali pre izlaganja koleginice Jovanović.
Da li želite da se Skupština izjasni u danu za glasanje? Želite. U redu.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Zvonimir Đokić.
Da li neko želi reč?
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Zvonimir Đokić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovani predsedavajući, poštovani gospodine ministre sa saradnicima, dozvolite mi da se na samom početku osvrnem na ono što smo malopre čuli od nekih članova opozicije, da ih zamolim da ne uzurpiraju moje pravo da govorim o ovom zakonu i da podnosim amandmane, upravo ono pravo koje imaju i oni. Vaše pravo da bilo šta kažete o ovom zakonu nije veće od mog prava da isto tako nešto kažem.

Dakle, gospodine ministre, podneo sam amandman da se u članu 1. Predloga zakona o strancima doda stav 2. koji bi trebao da glasi – Zakon o strancima treba da omogući budućim investitorima u Republici Srbiji brže dobijanje potrebnih ličnih dokumenata u cilju ekonomskog razvoja i osnaženja sistema odbrane.

Ovo sam podneo sa ciljem da se ovim zakonom osnaži inače već proklamovana politika Vlade Republike Srbije za sveukupnim ekonomskim razvojem i osnaženjem sistema odbrane. Obrazložiću kratko i zašto.

Oporavkom i razvojem ekonomskih potencijala stvara se dodatna mogućnost unapređenja elemenata ljudske bezbednosti, kao i bezbednosti sistema države. odbrana i bezbednost svake zemlje, pa tako i Srbije uslovljena je njenom ekonomskom moći. Ekonomska sposobnost zemlje predstavlja najbitniji preduslov valjane pripremljenosti sistema bezbednosti. Od ekonomske moći zavise veličina, materijalna opremljenost, troškovi održavanja naoružanja i njene borbene gotovosti na potrebnom nivou.

Ovim zakonom bismo trebali i strancima koji su potencijalni investitori da na neki način omogućimo i ohrabrimo ih da što više ulažu u našu privredu, a u cilju jačanja ekonomske moći, pa ćemo samim tim ojačati sistem odbrane.

Politika prethodne vlasti, predvođena sadašnjim opozicionim strankama, koje, eto, imaju nešto protiv da mi govorimo, smanjila je spremnost potencijalnih investitora da rizikuju i postavili su, kao investitori, strože kriterijume za garancije oko ulaganja sredstava. Srbija se u zadnje vreme znatno više trudi da potencijalnim investitorima dokaže da je stabilno područje, pre svega, politički stabilno, odnosno da politika nikada više ne bude faktor rizika za poslovanje. Ukratko toliko, a nastaviću, jer sam podneo još nekoliko amandmana. Hvala.