Prva sednica Prvog redovnog zasedanja , 12.03.2018.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prva sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/24-18

5. dan rada

12.03.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:05 do 19:40

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Jelena Žarić Kovačević.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Jelena Žarić Kovačević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Poštovani ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, iako je Zakon o strancima donet 2008. godine i njegove odredbe su primenjivane u potpunosti, upravo prilikom primene ovih odredaba uočeni su određeni nedostaci i javila se potreba za drugačijim, sveobuhvatnijim i konkretnijim regulisanjem određenih pitanja.

Takođe, protekom vremena desile su se i promene koje su uticale na javljanje potrebe za donošenjem novih zakonskih rešenja, kako bi se na pravi način prevazišle novonastale okolnosti i novonastale situacije i kako bi to bilo i deo naših strateških dokumenata.

Upravo iz razloga što su zakoni koji su iz nadležnosti MUP jako važni, ali ipak samo deo velikog zakonodavnog sistema i u tesnoj vezi su i sa ekonomskim razvojem i sa privrednim razvojem i sa problemom zapošljavanja, naravno i sa pravosudnim sistemom, ja sam podnela amandman na član 1. Predloga zakona o strancima. Ovaj amandman nekako obuhvata to sve zajedno.

Dakle, ovim amandmanom predlažem da se omogući budućim stranim investitorima u Republici Srbiji brže dobijanje potrebnih ličnih dokumenata u cilju ekonomskog razvoja i boljeg razvoja pravosudnog sistema.

Cilj podnošenja ovog amandmana je i te kako u skladu sa politikom koju sprovodi Vlada Republike Srbije, a to je politika stabilnosti, politika jačeg razvoja privrednog i pravosudnog sistema, politika razvoja ekonomije i politika zdravog i efikasnog društva. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Milanka Jevtović Vukojičić.
Da li neko želi reč?
Izvolite koleginice.
...
Srpska napredna stranka

Milanka Jevtović Vukojičić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem.

Podnela sam amandman na član 1. Predloga zakona o strancima, a koji se odnosi na olakšano dobijanje ličnih dokumenata stranim investitorima, a u cilju zaštite ranjivih društvenih grupa.

Ono što posebno želim da istaknem, to je da je i ovaj Zakon o strancima donet u skladu sa strateškim opredeljenjem Vlade Republike Srbije, a to je pristupanje zemljama EU, odnosno pristupanje uređenim demokratijama Evrope i članstvo u EU.

Time je nejasno zašto politički predstavnici pojedinih opozicionih partija „žutog preduzeća“ različitog agregatnog stanja traže da se član 1. zakona briše. Nije mi jasno da li su oni i dalje za ulazak Srbije u EU i harmonizaciju našeg zakonodavstva, sa zakonodavstvom EU ili su od tog puta odustali? Izgleda da je tačno ovo drugo.

Ono što želim da pohvalim, a tiče se stranih ulaganja i stranih investicija, a odnosi se na konkretan zakon, to je da je zakon donet u duhu potpune transparentnosti, otvorenosti, saradnje sa drugim državnim organima, saradnje sa civilnim sektorom, saradnje sa Privrednom komorom, saradnje sa advokatskom kancelarijom, ali i saradnje sa Savetom stranih investitora, koji su i te kako bili zainteresovani za donošenje ovog zakona. Strani investitori, posebno oni koji su angažovani na velikim infrastrukturnim projektima i te kako doprinose poboljšanju života svakog našeg građanina.

Moram da istaknem da je Zakon o strancima direktno kompatibilan sa drugim zakonima i to pre svega Zakon o zapošljavanju stranaca, čije smo izmene i dopune doneli u decembru 2017. godine, a koji se upravo odnosi na to da je zapošljavanje stranaca vezano i za angažovanje MUP u smislu odobrenja privremenog boravka. Kada se tiče zaštite ranjivih grupa, moram da istaknem da ovaj zakon na najbolji mogući način štiti upravo najranjivije i najugroženije, a to su deca, maloletnici, žrtve trgovine ljudima, žrtve nasilja u porodici i ostale društveno ranjive grupe građana. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Žarko Bogatinović.
Da li neko želi reč?
Reč ima narodni poslanik Žarko Bogatinović. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Žarko Bogatinović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala.

Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani ministre Stefanoviću sa saradnicima, cilj amandmana koji sam podneo je ekonomski razvoj i povećanje investicija u poljoprivredi Republike Srbije.

Grad Leskovac, odakle dolazim, je među prvim gradovima u Srbiji koji je krenuo u projekat elektrifikacije polja. Ovim projektom trajno je rešen problem navodnjavanja i sa ekonomskog aspekta uštedom energenata se povećala ekonomska efikasnost sistema u procesu poljoprivredne proizvodnje. Elektrifikacija polja određena je na 130 hektara na kojima se poljoprivrednim proizvođačima proizvodnjom bavi 221 poljoprivredni proizvođač, a potencijal u okviru postojeće mreže iznosi 280 hektara.

Sistem navodnjavanja pomoću električne energije pokazuje svoju vrednosnu isplativost već u prvoj godini eksploatacije. Gubici su se sveli na minimum, a ušteda u gorivu je velika, jer efikasnost celog sistema navodnjavanja omogućava racionalno iskorišćenje energenata električne energije. Vrednost radova na elektrifikaciji polja iznosila je 65.609.369 dinara i sa učešćem vlasnika parcela od 10% vrednost je u potpunosti ispunila očekivanja učesnika u projektu, tako da je Grad Leskovac nastavio sa pripremom nove projektne dokumentacije za četiri nova vodokorisnička udruženja.

Projekat je realizovan u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i vodoprivrede i Svetske banke za ekonomski razvoj, na projektnoj lokaciji koju pokrivaju tri udruženja korisnika voda i poljoprivrednih proizvođača – „Južna Morava“ iz Donjeg Krajinca, „Eko - hrana“ iz Zloćudova i „Jablanica“ iz Turakovca. Vodokorisničkim udruženjima Grad je dao direktnu podršku preko Direkcije gradske uprave za urbanizam i Agencije za lokalno-ekonomski razvoj, a preko ovih institucija procedura dobijanja dozvola i saglasnosti je bila ubrzana.

U budžetu Vlade Republike Srbije za 2018. godinu predviđeno je novih 100.000.000 dinara za pet projekata elektrifikacije na teritoriji Grada Leskovca i novih 290 hektara, što je i potvrdio ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Branislav Nedimović prilikom nedavne posete Leskovcu. On je istakao da Grad Leskovac i gradonačelnik Grada Leskovca dr Goran Cvetanović mogu da posluže kao primer celoj Srbiji kako se vodi aktivna poljoprivredna politika i kako treba voditi lokalnu samoupravu koja postaje lider među lokalnim samoupravama, sa najvećim privrednim, socijalnim, sociološkim i kulturološkim rastom.

Informacija koju bih rado podelio sa kolegama poslanicima, u Leskovcu 4. marta 2018. godine su održani izbori za članove saveta svih 139 mesnih zajednica na teritoriji Grada Leskovca. Za listu „Aleksandar Vučić – Zato što volimo Leskovac“ glasalo je 92,93% od ukupno 46.987 izašlih birača. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Koleginice Čomić, prijavili ste se? Izvolite.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Poslanička grupa Demokratska stranka
Zahvaljujem.

Koristim vreme ovlašćene predstavnice poslaničke grupe DS, jer želim da kažem da hoću da glasam za amandmane koje su obrazložile kolege iz SNS, a tiču se olakšavanja položaja strancima i položaja ranjivih grupa, sa nadom da ćete mi dati priliku da glasam za njih i da ih nećete povući pre dana za glasanje. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Da li još neko želi reč po amandmanu? (Ne.)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Milija Miletić.
Da li neko želi reč?
Reč ima narodni poslanik Milija Miletić. Izvolite.
...
Ujedinjena seljačka stranka

Milija Miletić

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Zahvaljujem se.

Uvaženi predsedavajući, poštovani ministre, podneo sam ovaj amandman baš iz razloga što želim da se što više da mogućnost da se brže završi posao strancima vezano za organe državne uprave i policije, gde smo mi u policijskoj stanici u Svrljigu prošle godine, zajedno sa Ministarstvom policije, zajedno sa lokalnom samoupravom obezbedili bolje uslove za rad policajaca, za radnike uopšte u policiji koji rade na izdavanju potvrda i dokumenata vezano za sve strance.

Inače, cilj mog amandmana jeste da se obezbede investicije i strani investitori to mogu da finansiraju, da ulože sredstva u nerazvijena područja kao što je Opština Svrljig, kao što je Opština Gadžin Han, kao što je Opština Bela Palanka i ostale nerazvijene opštine koje imaju šansu za razvoj poljoprivrede. Kroz ovaj amandman imaćemo mogućnost da stranci investitori u narednom periodu mogu lakše da dobiju svoja dokumenta, da mogu da ulažu u tim našim opštinama i kroz to ulaganje da se obezbedi bolji život svih naših građana koji žive u tim našim opštinama.

Konačno, moja želja jeste da ovim amandmanom, a i ostalim amandmanima dam doprinos i Vladi RS koja želi da se svaki deo naše Srbije podjednako razvija. Zato ovakvim amandmanom i ostalim amandmanima želim da se budućim investitorima, strancima olakša posao izdavanja, da mogu lakše i brže da dobiju te svoje potvrde i dokumenta i da mogu da investiraju u svakom delu naše Srbije, sa akcentom na nerazvijena područja, na brdsko-planinska područja, na razvoj poljoprivrede. Konačno, kvalitetni proizvodi sa naših prostora su ono gde možemo svuda da izađemo u bilo kom delu sveta sa tim proizvodima.

U narednom periodu treba zalaganje da se što više govori o tim razvijenim područjima i da se tamo ulaže, jer smo svedoci koliko je urađeno prethodnom periodu na jugoistoku Srbije, koliko je firmi otvoreno na jugoistoku Srbije, u Nišu, Leskovcu, Vladičinom Hanu, Gadžinom Hanu i Žitorađu. Biće i u Svrljigu, siguran sam jer samo na takav način pomoći našim stranim investitorima, zajedno sa Vladom Republike Srbije, zajedno sa lokalnim samoupravama imamo šansu da obezbedimo bolji život svih građana u bilo kom delu Srbije, ali govorim ponovo, za poljoprivredu i razvoj poljoprivrede, jer je to naša šansa.