Prva sednica Prvog redovnog zasedanja , 12.03.2018.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prva sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/24-18

5. dan rada

12.03.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:05 do 19:40

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Dragana Barišić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsedavajući.

Poštovani ministri sa saradnicima, kolege narodni poslanici, građani Srbije, na član 2. ovog zakona podnela sam amandman sa predlogom da se uredi to na koga se odnosi primena ovog zakona, jer smatram da je jako bitno da se uvrste i strana lica koja su odgovorna za ekonomski razvoj naše države, jer će se na taj način kada se osnaži ekonomski razvoj države, osnažiti i zdravstveni sistem, a s obzirom da sam lekar, mislim da je jako bitno da urušen zdravstveni sistem do 2012. godine, koji smo na svu sreću uspeli da zaustavimo i da podignemo na jedan bolji nivo, da nastavimo da radimo i da bude što bolje, jer je jako bitno zdravlje naših građana.

Ono što bih ovom prilikom želela da dodam je to da zaista ova Vlada dosta toga radi, ne samo na ekonomiji, na privredi, na zakonima iz oblasti bezbednosti i ostalim zakonima, već i kada je u pitanju zdravstvo dosta toga se uradilo i svi smo svedoci da se nedavno desilo i to da je jedan klinički centar koji godinama nije uspeo da se završi, da se opremi, uređen je i stavljen u upotrebu, a to je KC u Nišu.

Upravo svi ovi poslanici iz žutog preduzeća, koji evo i sada u desetom satu rasprave o amandmanima imaju preča posla, a ne da rade ono za šta su plaćeni i za šta su ih građani delegirali,a možda je njihovo odsustvo i rezultat toga da su napokon došli svesti da su na poslednjim izborima dobili jasnu poruku građana da ih ne žele i da su ih oterali na političko smetlište.

Ono što ova Vlada radi i što mi, kao poslanici SNS radimo, je to da odgovornom politikom i rezultatima nastavljamo da radimo još brže i još jače, bolje i u interesu građana, jer je briga o građanima ono što je naš zadatak i zbog čega smo ovde. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Bojanić.
Reč ima Zoran Bojanić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Zoran Bojanić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, uvaženi predsedavajući.

Gospodine potpredsedniče Vlade, koleginice i kolege, šta reći, upravo na komentare kolega preko puta, kakve veze imaju ovi zakoni sa ekonomskim temama? Imaju. Upravo moj amandman ima pokušaj da i ovaj zakon podrži napore Vlade Republike Srbije u ekonomskom i održivom razvoju Republike Srbije. Upravo na taj način sam hteo da dam svoj lični doprinos i pečat.

Između ostalog, ponovo ću se pozvati na Agendu 2030 UN, gde u jednom odeljku lepo piše – smanjenje nejednakosti, održivi gradovi i zajednice.

Upravo to radi ova Vlada i predsednik države. Posebno mi je zadovoljstvo da kažem da dve investicije koje su došle u Kraljevo i koje ćemo realizovati do kraja ove godine, došle su zahvaljujući čoveku koji je to obećanje dao pre par godina i to obećanje i poštuje. Taj čovek je Aleksandar Vučić. Da li se to nekome sviđa ili ne sviđa, to daje svoje rezultate, a to se vidi i na prethodnim, a nadam se i na svim budućim izborima.

Bilo je tu i komentara zašto ne ulažemo u domaću proizvodnju, u domaće privrednike. Ulažemo, ali znate šta, zadnjih deset godina stvarala se ovde priča i situacija da ne vredi ulagati u proizvodnju, nego u neke trange-frange poslove i svi su se tako i ponašali. Eto, ja ću dati i svetli primer. U gradu Kraljevu postoji jedno divno preduzeće, zove se „Radijator“, koje se bavi proizvodnjom, koje stvara, koje se kandidovalo čak ove godine, vlasnik privatnog preduzeća bio je kandidat za jedno međunarodno priznanje. Oni rade, ali to je mukotrpan i težak posao, gde ne možete za dva dana ostvariti profit. Morate da ulažete, morate da stvarate i profit će doći kad tad.

Drago mi je da, koliko znam ja, a potpredsednik Vlade zna bolje od mene, da ima indicije i da će sigurno u nekom tekućem periodu i Inudstrija Magnohrom naći svog strateškog partnera, odnosno investitora. Da li će to biti domaći ili strani, meni nije važno, važno je da dođe. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Da li još neko želi reč po ovom amandmanu? (Ne.)
Sa ovim bismo završili sa današnjim radom.
Nastavljamo sutra u 10,00 časova.