Prva sednica Prvog redovnog zasedanja , 12.03.2018.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prva sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/24-18

5. dan rada

12.03.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:05 do 19:40

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodna poslanica Gordana Čomić, po amandmanu.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Poslanička grupa Demokratska stranka
Zahvaljujem, koristim vreme ovlašćene predstavnice poslaničke grupe.

I ovaj amandman je dobar amandman i hoću da glasam za taj amandman sa nadom da ga nećete povući pre dana za glasanje. Ne bi valjalo. Olakšati strancima koji žele da investiraju je odlična ideja i kao i slični amandmani koje kolege podnose ima moju podršku, samo sa nadom da ćete mi omogućiti da tu podršku vidimo u danu za glasanje, jer prosto ne mogu da verujem da ćete ih povući tako dobre pre dana za glasanje. Nadam se da nećete. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Goran Kovačević, po amandmanu.
...
Srpska napredna stranka

Goran Kovačević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Dame i gospodo, na početku ću da se zahvalim poslanicima DS zato što hoće da glasaju za amandmane SNS. Kada poslanici DS predlažu svoje amandmane, njih obično u sali nema i to je naravno njihovo legitimno pravo. Znači, oni ne glasaju za svoje amandmane kada ih predlažu, jer ih nema u sali. Veliko je zadovoljstvo i spoznaja vaša da shvatite da amandmane koje ulaže SNS jesu amandmani za koje treba glasati. Svakako je to pomak.

Predložen amandman na član 1. Zakona o strancima, u kojem naravno, pretpostavljam da se slažete, tražim efikasnije i brže dobijanje osnovnih putnih isprava koje će omogućiti Srbiji da makroekonomski bolje funkcioniše. Kada pogledate Srbiju koja makroekonomski funkcioniše do 2013. godine i pre toga, onda shvatite da Srbija ima potpuno različite makroekonomske parametre i to jeste razlika. Ta razlika je posledica delovanja SNS u ovom parlamentu, ali pre svega vođenja Aleksandra Vučića koji ima viziju da Srbija izgleda drugačije.

Ti rezultati su rad, posvećenost, znanje koje SNS ulaže sa svojim prijateljima u funkcionisanju Srbije i to je potpuno drugačije od onoga što smo imali u prethodnom vremenskom periodu. Naravno da za to, ne samo za amandmane, već i za odluke i zakone DS treba da pruži podršku SNS. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodna poslanica Gordana Čomić, po amandmanu.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Poslanička grupa Demokratska stranka
Koristim vreme ovlašćene predstavnice poslaničke grupe DS.

Rado bih glasala za bilo koji dobar amandman, no me je strah da ćete ih povući pre dana za glasanje. Zato izražavam svoju podršku, jer tome služi Skupština. Ne bi bio ni prvi ni poslednji amandman SNS, SRS. Na primer, gospodin Vojislav Šešelj je imao izvanredan amandman o kvotama, još davne 2002. godine. Ja sam glasala za taj amandman. Gledam šta se piše, a ne ko piše.

Vaše je pravo da smatrate da imam ili nemam prava i šta treba da radim kada su u pitanju amandmani, dobar amandman poboljšava zakon, zašto ne bih rekla dajte da u danu za glasanje glasamo za taj amandman svi zajedno, no me brine da li će biti svi ti amandmani povučeni pre dana za glasanje. Onda malo imamo problem da gorljivo ovde zastupamo dobre amandmane. Ne bih imala ništa protiv da vi niste prihvatili, a onda pre dana za glasanje za te amandmane, ne da nismo prisutni u sali, ne da glasamo za ili protiv, nego ih povučemo iz procedure zato da niko o njima ne bi glasao. Vaše je pravo apsolutno i ja ću braniti to vaše pravo i kao strategiju obrazlaganja zakona i kao podnošenja amandmana, kao što je moje pravo da podržim vaše amandmane. Omogućite mi da za njih i glasam. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 1. amandman je podnela narodna poslanica Dubravka Filipovski.
Reč ima narodna poslanica Dubravka Filipovski.
...
Srpska napredna stranka

Dubravka Filipovski

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Predlog člana 1. u Zakonu o strancima je sledeći. Ovim zakonom se uređuju uslovi za ulazak, kretanje, boravak i vraćanje stranaca, kao i nadležnost i poslovi organa državne uprave Republike Srbije u vezi sa ulaskom, kretanjem, boravkom stranaca na teritoriji RS i njihovim vraćanjem iz Republike Srbije.

Smatram da u članu 1. ovog amandmana treba dodati i član 2. koji glasi – Zakon o strancima treba da omogućim budućim investitorima u RS brže dobijanje potrebnih ličnih dokumenata, u cilju ekonomskog razvoja i borbe protiv kriminala i korupcije. Zašto sam smatrala da u članu 1. ovog zakona treba dodati i član 2. koji sam predložila?

Strane investicije igraju veliku ulogu u ekonomskom razvoju Republike Srbije, samo SAD na osnovu svojih investicija u RS zapošljavaju 17.000 radnika, Austrija ima 450 kompanija i zapošljava 13.000 zaposlenih, Nemačka ima trgovinsku razmenu od 4,4 milijarde evra i nemačke kompanije zapošljavaju 37.000 radnika u Srbiji.

Vlada je odbila ovaj moj predlog amandmana sa obrazloženjem da moj amandman nije predmet uređenja ovog zakona, a verujem da će većine kolega moj amandman u danu za glasanje podržati.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodna poslanica Vjerica Radeta, po Poslovniku, tako sam razumeo.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dobro ste razumeli kolega Arsiću. Trebalo bi da pratite šta narodni poslanici govore, obrazlažu svoje amandmane.

Mi smo malopre čuli nekoliko puta koleginicu Filipovski da je ona predložila da se članu 1. doda član 2. To nije pravno moguće i trebalo bi da joj skrenete pažnju da vodi računa kako obrazlaže amandman ukoliko želi da taj amandman predstavi i narodnim poslanicima i javnosti kao nešto što je prihvatljivo.

Ovo samo govori koliko se zapravo to radi reda radi samo da bi se potrošilo neko vreme i onda može da se kaže da se članu 1. dodaje član 2. dakle, poslanik ne zna ni da članovi imaju stavove, a ne da se članu dodaje novi član. Ako narodni poslanik to ne zna, vi kao neko ko trenutno predsedava ste bili u obavezi da skrenete pažnju narodnom poslaniku da ne zna da obrazloži amandman koji joj je neko napisao, a ona potpisala očigledno. Hvala.