Prva sednica Prvog redovnog zasedanja , 12.03.2018.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prva sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/24-18

5. dan rada

12.03.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:05 do 19:40

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Kolega Kostiću, želite povredu Poslovnika?
...
Dveri

Ivan Kostić

Poslanička grupa Dveri
Predsedavajući, povređen je član 109. Poslovnika i smatram da treba da izreknete opomene narodnim poslanicima koji su za vreme izlaganja gospodina Boška Obradovića dobacivali i govorili mu najpogrdnije izraze da laže, da laže, non stop.

Posle vaše pobede na izborima, smatramo da imamo pravo da i dalje nastavimo svoju borbu i da nas ne prekidate dok pričamo.

Zašto sada to mi ne smemo vama da kažemo? Jednostavno, ovakav način diskusije nije primeren parlamentu i treba da se držite one narodne poslovice: „u dobru se ne uzvisi, u zlu se ne ponizi“.

Vi ste osvojili veoma puno na procentima. Uskoro vas čekaju zadaci po pitanju Kosova, pa će narod napokon videti da li je ova vaša politika održiva.

Hvala vam.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Kolega Kostiću, nisam primetio da je bilo ko dobacivao, jer sam pre svega, bio skoncentrisan i fokusiran na izlaganje gospodina Obradovića u kojem sam shvatio da je više puta spomenuo gospodina ministra, pa gospodin ministar svakako ima osnov za repliku i za dodatna dva minuta.
Reč ima ministar dr Nebojša Stefanović.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Nažalost, ovde se radi o dubokom nerazumevanju, kako savremeno poslovanje funkcioniše. To ću dati kroz vrlo konkretne primere.
Na primer „Železara“. Ona ima 5.000 radnika i niko nije smetao godinama bilo kom domaćem privredniku da dođe i investira, da uzme „Železaru“, da pokrene tu proizvodnju i da mu damo sve moguće subvencije, jer naprosto, to niko nije želeo, prosto se nije javio ni jedan. Iako je godinama za evro prodavan, za jedan evro, nije mu čak trebao ni naročit novac za to, da preuzme obavezu i da brine o 5.000 radnika, ali nažalost, toga nije bilo i onda se pojavio strani investitor, koji da nije kupio „Železaru“, danas bi se realizovali oni scenariji koji su nam mnogi „stručnjaci“ nudili da se tamo gaje pečurke.
Mi danas imamo „Železaru“ u kojoj je povećana plata, jedna od prvih mera investitora je bila da poveća platu radnika.
Drugi primer „MeiTa“ u Obrenovcu, gde je prosečna plata 55.000 dinara, gde se radi novi pogon „MeiTe“ i da nema te „MeiTe“, ja ne znam ko bi zaposlio one ljude iz Obrenovca, pošto valjda neko treba da ode kod tih ljudi i da im objasni da je to sve fatamorgana i da je mnogo bolje da ukinemo proizvodnju turbo punjača za BMW i „Mercedese“, jer valjda bi neka naša fabrika to mnogo bilje proizvodila, kao što je i do sada proizvodila, pa bi turbo punjači za BMW i „Mercedes“ mogli da se prave u Bugarskoj i Makedoniji, a kod nas ne bi bilo ništa, apsolutno ništa.
Mnogo važna stvar, postoji nešto što se zove tržište. Vi za robu koju proizvedete u vašoj zemlji, morate negde i da prodate. Ako imate veliko unutrašnje tržište, kao što je to Nemačka, Poljska, Francuska, vi možete drugačije da poslujete. Kada ste mala zemlja, vi zavisite od toga gde plasirate robu u inostranstvu i pod kakvim konkurentskim uslovima.
Kod nas postoji Zakon o ulaganjima i tako se zove i taj Zakon u potpunosti izjednačava domaćeg i stranog proizvođača ali to su ozbiljni argumenti, ne priče koje služe za zabavu narodu. Domaći investitor ima jednaka prava na subvenciju, olakšice, omogućava im se da komunalije plate u ratama, omogućavaju im se poreske olakšice, omogućava im se novac.
Dakle, na najozbiljniji način je izjednačeno i omogućeno da svi oni koji hoće da investiraju u ovoj zemlji, imaju jednake šanse. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Kolega Martinoviću, po Poslovniku?
Povreda Poslovnika, najpre Vjerica Radeta.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Gospodine predsedavajući. Možda će biti neuobičajena moja intervencija po Poslovniku, ali mi je drago da ste vi danas fleksibilni i da dozvoljavate ministru da govori duže od dva minuta i imate našu podršku što se toga tiče, ali uz uslov da primenjujete član 116. i da i svaki narodni poslanik kada govori o povredi Poslovnika ili kada ima repliku, da može da govori dok ne zaokruži celinu i ne kaže ono što je želeo da kaže.

Molim vas da se u buduće ponašate u skladu sa članom 116. ali da ne bude na štetu narodnih poslanika, a u korist ministra, nego da bude onako kako je ovaj član predvideo. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem koleginice Radeta. Ne znam da li ste primetili, u malopređašnjem izlaganju, i kolegi Šaroviću sam dozvolio da prekorači više od dva minuta.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Pa ja sam te pohvalila.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Ne mislim da sam time povredio Poslovnik. Ja sam samo dozvolio i ministru i poslanicima da završe misao.
Da li želite da se Narodna skupština u danu za glasanje izjasni o ukazanoj povredi Poslovnika? (Ne)
Zahvaljujem.
Kolega Šaroviću, želite povredu Poslovnika? Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Nemanja Šarović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Gospodine Milićeviću, ja cenim to što ste vi jedan od ljudi koji možda i ponajbolje razume parlamentarnu demokratiju i ja zaista mislim da vi možda i najkorektnije predsedavate sednicama, ali, ne može se isti aršin primenjivati za poslanike i za ministre. Poslanici su predstavnici građana koji su ovde u svojoj kući i u svom domu, a ministri su u gostima, da se tako izrazim. I zato ne može ministar biti taj koji će ohrabrivati narodne poslanike da se uključe u diskusiju, već samo mogu narodni poslanici da ohrabruju ministra. To je suština.

Druga stvar – član 158. stav 7. kaže: „Predlagač zakona, odnosno ovlašćeni predstavnik predlagača zakona, ima pravo da o svakom amandmanu govori do dva minuta“. Gospodin Stefanović je govorio dva puta po dva i po minuta.

Ja bih vas zamolio, gospodine Milićeviću, da tog gospodina pored sebe malo utišate, pre svega što smeta meni, a druga stvar, verujem da vi dovoljno dobro poznajete Poslovnik da nema potrebe da vam on govori šta ćete odgovoriti, pogotovo ne na ovaj način.

Ovo je posebna odredba koja ograničava pravo ministra. Ministri su više nego dovoljno privilegovani time što u načelnoj raspravi kao predlagači mogu govoriti neograničeno. Mi kao poslanici imamo veoma ograničeno vreme. Ministri mogu govoriti koliko im je volja, i pet i 10 i 20 i 100 puta duže od nas. Malo jednakosti je predviđeno kada su amandmani u pitanju – dva minuta poslanik, do dva minuta ministar. To je više nego dovoljno, ponavljam, pogotovo što i sama Vlada kaže da predloženi amandman nema veze sa materijom koju reguliše zakon. Nemojte baš toliko da ih privilegujete.