Treća sednica Prvog redovnog zasedanja , 12.04.2018.

2. dan rada

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, gospodine Šešelj.
Reč ima ministar Zoran Đorđević. Izvolite.

Zoran Đorđević

Poštovani poslanici, ja bih prvo hteo da skrenem pažnju na jednu stvar, jeste, vi ste mlad poslanik i verovatno niste upućeni, ali tačka dnevnog reda 19. - Predlog odluke o organizaciji i radu Službe Narodne skupštine je predlagač, i mislim da je ovlašćeni predlagač, gospodin Martinović i nema veze sa ministrom Vujovićem niti je to njegova bila obaveza da bilo šta komentariše taj član.
Takođe, vidim da vas zbunjuje šta znače javne politike, ali verovatno ćete u vašoj karijeri političkoj koja je pred vama sigurno biti upoznati sa tim i zajedno sa sprovođenje ovog zakona učestovati kada vam budem sada objasnio šta će sve da donese ovaj zakon, koje su to prednosti ovog zakona i koja je to razlika između nekih prošlih vremena i sadašnjih i šta će ovaj zakon u stvari pružiti ne samo Narodnoj skupštini, već i građanima Srbije.
Javne politike su pravac delovanja Vlade u cilju postizanja ekonomskih i društvenih ciljeva za koje Vlada veruje da su u najboljem interesu društva. Zakon treba to da omogući, četiri stuba, da bude efikasan, transparentan, koordinisan i realistički, realističan kako vi kažete, nije vam jasna ova četvrta stavka, ali krenućemo redom.
Efikasan, jer podrazumeva akcioni plan, podrazumeva da ne radimo ad hok, već da planski planiramo šta hoćemo da uradimo kao Vlada, da to takođe i bude obaveza i autonomne pokrajine, da to bude obaveza i lokalne samouprave, da to bude predstavljeno Narodnoj skupštini i da može Narodna skupština i građani Srbije da vide šta je to Vlada planirala i da možete da kontrolišete, a kad dođe i kraj godine i da kritikujete Vladu za sve ono što je uradila ili što nije uradila. Transparentan da bude na najbolji mogući način predočeno građanima Narodne skupštine na koji se način troši budžetski novac za razliku od nekih ranijih vremena kada to nije rađeno tako.
Koordinisan, što znači i da mora da bude povezani po horizontali i po vertikali, tj. da bude ono što je program Vlade, ono što je program države, ono što zastupamo svi mi ovde, a to je interes našeg društva da bude zajednički cilj i lokalne samouprave i autonomnih pokrajina, ali Vlade Republike Srbije.
Realističan, znači da ne bude spisak lepih želja, niti politički manifest, već da bude nešto što sasvim je realno i što će da svojom realizacijom da doprinese boljem našem društvu, izgradnji boljeg našeg društva i boljem materijalnom položaju naših građana.
To jeste ideja ovog zakona, jeste ideja da se sve to stavi u jedan zakonski osnov koji će biti moranje svima da urade upravo po zakonu i nikako drugačije i da je obaveza svih da to predoče svako na svom nivou, a na kraju Vlada Narodne skupštine.
Kada dođe vreme i kada po ovom zakonu Vlada Republike Srbije bude vama predočila prvo plan, a posle i realizaciju toga, verujem da ćete vi učestvovati svakako u tome i da ćete dati svoj doprinos da i plan i posle realizacije bude na najkvalitetniji način sprovedena.
Kada je u pitanju vaše drugo pitanje, a to je PDV za bebe i vaša nedoumica oko toga šta se želi ovim zakonom. Zakon je vrlo jasno precizirao i u prethodnom zakonu koji je na snazi do 30. juna, odnosno 1. jula stupa na snagu izmena i dopuna, da se refundacija vrši dostavkom PDV računa. To smo primetili da je veliko opterećenje mogućnost zloupotrebe. Želja Vlade jeste bila da se na jedan potpuno drugačiji način to realizuje upravo da bi zaštitili ljude, mlade roditelje, da znaju šta im pripada i da to dobiju jednokratno, čim se dete rodi.
Naravno, morali smo da pokrijemo i sve one koji će dobiti dete, hipotetički gledano 30. juna, jer za njih važi stari zakon i ove izmene i dopune zakona jesu upravo da oni ne moraju da brinu da će za njih važiti taj zakon dokle god imaju obavezu, dokle god država ima obavezu prema tim roditeljima.
Kada su u pitanju garancije i kada kažete o kreditima koji se povlače, mislim da Vlada Republike Srbije u prethodnom periodu učinila mnogo kada je u pitanju poboljšanje imidža i kada je u pitanju kreditni rejting Srbije. Bili smo svedoci, ne tako davno, da je naš kreditni rejting povećan, da mi krupnim koracima grabimo ka kreditnom rejtingu koji će biti potpuno investiciono zanimljiv za sve investitore i da ćemo u tom trenutku imati sigurno još bolje uslove nego što su sada.
Hoću da vas podsetim i na vremena 2000. kada su povlačena sredstva i po 10% kamata. Danas pričamo ovde o kreditu koji se povlači 0,85% fiksne kamate. Mislim, da ukoliko se imalo neko razume u ekonomiju može da shvati koliko je ovo povoljan kredit i koliko država Srbija sada ima taj rejting mnogo bolji nego što je bio u prošlim vremenima.
Kada je u pitanju vaš komentar zašto „Srbijagas“ i zašto „Elektroprivreda Srbije“ povlači kredit. Pa, po Zakonu o javnim preduzećima mi imamo obavezu da budemo garancija njima. Ne vraća država, upravo ste vi bili u pravu, sada za razliku od prošlih vremena vraćaju upravo javna preduzeća. To je suštinska razlika što i jedni i drugi sada mogu da servisiraju svoje obaveze. To jeste razlika između ovog što se dešava sada i onoga što se dešava ranije i to je ono što smo obećali građanima Srbije, a to je da „Srbijagas“ neće biti više gubitaš. „Srbijagas“ na današnji dan je preduzeće koje posluje pozitivno, kao i EPS. Mi možemo sebi da damo pravo za to da ulažemo u državu Srbiju.
Mislim da je ministar Stefanović u svom izlaganju upravo to rekao. Mi moramo da razmišljamo o budućnosti, ne da čekamo budućnost, nego da idemo u korak sa budućnošću, jer ona je potpuno izvesno u kom pravcu ide država Srbija. Srbija ide ka tome da bude jedna moderna država, da bude bogata država, da bude u interesu najbolje uređena i u interesu svojih građana, a da bi ona bila takva mi moramo već sada da ulažemo u to što će nas čekati tada. Sve ovo što radimo sada i ove mere i ovi krediti i sve ovo, uređeni su sa dužnom pažnjom, što bi rekli revizori, na najbolji mogući način i da bude u interesu građana i da nemamo nikakav problem da kad neko odgovara u ovoj Skupštini za pet ili deset godina se vraća na sve ovo i kaže da je problematično. Ovo što je urađeno sada, pokazaće vreme, urađeno je najbolje mogući način. Hvala vam.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala ministre, Đorđeviću.
Reč ima narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
...
Srpska radikalna stranka

Aleksandar Šešelj

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Gospodine Đorđeviću, jesam ja mladi poslanik, vi ste stari ministar, ali mislim da se mi nismo razumeli, ja o 19. tački nisam ni raspravljao, nego samo mi smeta što je u jedinstvenom pretresu, tj. u jedinstvenoj raspravi.

Što se tiče ovog zakona, ništa nam neće pomoći da mi budemo moderna država. Da bi naša državan uprava bolje funkcionisala, nama treba efikasna birokratija i poštovanje zakona, a ne javne politike i to mogu sa sigurnošću da vam kažem da je ozbiljan nonses i ništa ne znači i ništa nam neće pomoći.

Što se tiče zaduživanja, vi ste u pravu, zaduživali smo se mnogo ranije, sa mnogo nepovoljnijim kamatnim stopama, ali ne može nam biti uteha za nepovoljni kredit ili za nastavak zaduživanja to što su sada manje nepovoljne neke kamatne stope nego što su ranije bile. Svi se mi slažemo da je Srbija prošla kroz pljačku od 5. oktobra, ali ne može zaista da nam to bude nikakav argument. Voleo bih da su sva naša preduzeća profitabilna samo mislim da ovo zaista nije način da se to ostvari.

(Milorad Mirčić: Poslovnik.)
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Milorad Mirčić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Reklamiram član 104. Poslovnika o radu Narodne skupštine, stav 1, koji kaže da se u ovom domu moramo obraćati jedni drugima sa puno uvažavanja. Ministar kroz malo ironičan način i stil kaže da je kolega mlad. Gospodine ministre, nije njegova mladost nedostatak, niti je vaša starost prednost.

(Predsednik: Bez replike, to se meni obraćajte.)

Ovde se meri koliko je ko sposoban da obavlja funkciju da li ministar kao član Vlade ili poslanik kao poslanik, a godine i staž koliko ko obavlja svoju funkciju uopšte nisu merodavne.

Drugo, radi javnosti morate govoriti istinu, vi krijete istinu. Ovde vam u ugovoru o kreditu za Elektroprivredu Srbije stoji provizija za posredovanje 0,75%, to je 600.000 evra, 80 miliona je ukupni kredit.

(Predsednik: Ušli ste u repliku, uvaženi poslaniče.)

Ja samo ukazujem na činjenice koje su krivo prezentovane javnosti, a pri tome …

(Predsednik: To nema u Poslovniku.)

… najjači argument je to da se sa omalovažavanjem obraća prema poslaniku tako što se oslovljava da je mlad poslanik i da nema iskustva i da su nade, to je futurističko, valjda, sagledavanje pojedinca člana Vlade da su njegove nade da će mladi poslanik učestvovati u donošenju nekog zakona ili sprovođenju zakona koji tek stupa na snagu 2021. godine.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.

Ne sumnjam da mladost ima svoje prednosti i da će kolega imati dobru političku karijeru i učestvovati u budućem kreiranju politike Srbije.

Nije ministar mislio ništa pežorativno, kao što mogu da dam sebi za slobodu da ocenim da i poslanik kad je rekao stari ministar nije mislio ništa pežorativno. Mlado, staro, sve ima svoje prednosti, mislim da ne treba mnogo buke da podižemo oko toga.

Ako mislite da je predsedavajući povredio Poslovnik, nije nikog opomenuo na mlad i star, slažem se da glasamo o tome.

Da li želite da glasamo, poslaniče Mirčiću?

Ne želite. Hvala vam puno.

Opet po Poslovniku? Izvolite.

Koji je član sada?
...
Srpska radikalna stranka

Nataša (Spasoja) Jovanović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Gospođo Gojković, meni je žao što niste bili tu jer biste vi, vaš prethodnik, a vi sada predsedavate je povredio član 27. jer ste mu dali ovlašćenje da vas dosledno zameni.

Član 107. jer se dostojanstvo Skupštine odnosi na sve učesnike na sednici, pa samim tim i na ministra Đorđevića. Vi da ste bili na tom mestu gospodina Marinkovića, koji je povredio ove navedene članove, verujem da biste vi svakako reagovali, jer je ministar želeći, a to je učinio u suprotnosti sa članom 107, jer to nikako nije dostojanstvo Skupštine Srbije, da objasni kolegi Aleksandru Šešlju, kako je ipak primeren u zakonu izraz – javna politika, onda je trebalo da objasni i odakle taj izraz.

Pošto ste vi učena, što bi naš narod rekao, žena i u politici toliko dugo, i sada ste rekli pravci politike, ispravno ste se izrazili od predlagača, odnosno Vlade, onda je trebalo i gospodin Đorđević da kaže da od izvesnog Harolda Lasvela, američkog politikologa, koji je živeo u prvoj polovini prošlog veka, potiče taj izraz „javne politike“ i da nikakve veze nema sa zakonodavnim sistemom Republike Srbije, od kada je sveta i veka i od kada je ova Skupština na ovom mestu i od kada je srpski parlamentarizam uopšte.

Prema tome, ja molim da svako ko bude ubuduće predsedavao, opomene i ministra Đorđevića koji koristi te strane izraze i hvali se njima i izvesnim Amerikancem koga sam pomenula, a isto tako kroz prevođenje na pogrešan način engleskih reči, pa otuda i ova reč „realistično“ na šta je ukazao ispravno poslanik Šešelj, za razliku od svih ministara u Vladi, a ja verujem da ćete vi gospođo Gojković da se složite sa mnom…
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Ovo zaista nije imalo dodirnih tačaka sa članom 27.

...
Srpska radikalna stranka

Nataša (Spasoja) Jovanović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Molim vas član 107. i to sam navela. Dakle čl. 27. i 107, jer svi učesnici na sednici su dužni da poštuju dostojanstvo Narodne skupštine, ovo nije američki kongres.