Peta sednica Prvog redovnog zasedanja , 14.05.2018.

1. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Peta sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/96-18

1. dan rada

14.05.2018

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:20 do 18:10

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest, protiv – niko, uzdržan – niko.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Marijan Rističević, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju i anketnog odbora Narodne skupštine Republike Srbije, radi utvrđivanje činjenice okolnosti vezanih za posete Narodnoj skupštini Republike Srbije određenih ekstremističkih organizacija pojedinaca, koji je podneo Narodnoj skupštini 27. marta 2018. godine.
Da li narodni poslanik Marijan Rističević želi reč? (Da.)
Izvolite, kolega Rističeviću.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, mogu da se složim da je bela kuga najefikasnije etničko čišćenje. Mogu da se složim sa činjenicom da agresija kolevkama je najuspešnija agresija i mi koji pripadamo većinskom narodu u Republici Srbiji smo to i te kako osetili na svojoj koži.

Takođe, mi se moramo kloniti ekstremističkih organizacija. Poštujem kada neko ide u porodičnu šetnju, ali kada neko iz Kolubare od porodice rudara uzme 50.000 evra onda ta čast porodične šetnje, onda se ta porodična šetnja kompromituje. Ukoliko neko potroši iz budžeta, kao što sam već naveo 28 i nešto miliona i to nije provereno još uvek, onda taj novac je uzet upravo od tih porodica.

Bugarska ekstremistička organizacija ATAKA, koja je ovde primljena, koja traži delove teritorije Republike Srbije, koji su Boško Obradović i njegova poslanička grupa ovde primili. Dakle, sigurno nije u korist porodice. Sigurno nije u korist opstanka našeg stanovništva. To je veoma opasna ekstremistička grupa i nije jedina koju je ova organizacija koja baštini Ljotićevu ideologiju, kako oni kažu Ljotićevu, od koje treba, kako oni kažu, što bežite, znači, treba bežati od njih, ali imamo Ivana Pernara čiji je deda pitao pošto je srpska krv. U sred parlamenta, čini mi se, 1928. godine, gospodin Martinović će me ispraviti i on je ovde primljen, evo ga ovde kako maršira sa ustašama u Zagrebu. Ovde je sa poslaničkom grupom Dveri. Slažem se sa porodičnim vrednostima, ali mi moramo takođe voditi računa o ekstremističkim organizacijama koje pojedine poslaničke grupe ovde primaju i pod kojim razlozima se sve to dešava.

Dakle, imamo i pozdrav te Ljotićeve grupe, uspehu alternative za Nemačku, to je neonacistička organizacija. Mi koji smo bili antifašisti, koji smo imali dva antifašistička pokreta, bez želje, kad ne mogu da pomirim mrtve pretke, nemam želju ni da svađam potomke. Ali, moramo dobro voditi računa jer ove ekstremističke organizacije vode u podelu u srpskom društvu. Mi ne možemo više da se delim, mi treba da se množimo, da se obožimo, da se umnožimo i složimo. Sloga je pola pobede. Pozdravljam njihovo zalaganje za porodicu, ali tražim da se odreknu dela samih sebe i da se odreknu ovih neonacističkih i drugih ekstremističkih grupa, jer ukoliko se sukobimo sami sa sobom izgubićemo sigurno mi. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 14, protiv – niko, uzdržan – niko.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Sada u skladu sa članom 87. i stavom 1. određujem pauzu i sa radom nastavljamo u 15.00 sati.
(Posle pauze)
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Poštovani narodni poslanici, molim vas da utvrdimo kvorum.
Možemo da nastavimo rad.
Narodni poslanik Zoran Živković predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o dopuni Zakona o Vladi.
Reč ima narodni poslanik Zoran Živković. Izvolite.
...
Nova stranka

Zoran Živković

Poslanička grupa Klub samostalnih poslanika
Hvala lepo.

Nadčovečanskim naporima, nakon sat vremena smo skupili kvorum za nastavak rada, ja čestitam skupštinskoj većini na tom naporu.

Zakon o Vladi, odnosno dopune Zakona o Vladi je jedan od zakona iz grupe zdravstvenih zakona koji se brine zdravljem građana Srbije, pre svega zdravljem ljudi koji bi trebalo da imaju dokaz da su sposobni da obavljaju važne državne poslove.

Kao što znate, za bilo koji ozbiljan posao je neophodno da se ima lekarsko uverenje koje govori da je kandidat za to radno mesto sposoban i fizički i psihički na svaki drugi, treći način da obavlja neki posao.

Ja predlažem da se to isto predloži da članovi, odnosno kandidati za članove Vlade, vezano za ovaj Zakon o Vladi, pre nego što budu izabrani u parlamentu, kada mandatar za Vladu pošalje predlog, da imamo između ostalih karakteristike iz biografije i to da li je taj kandidat sposoban u tom zdravstvenom smislu da obavlja važne funkcije člana Vlade, odnosno ministra za neku od oblasti za koje je nadležna Vlada.

Da budem precizan, taj član, ta izmena koju tražim tačno glasi – da se u Zakonu o Vladi, „Službeni list“ taj i taj iznad člana i član 11. se menjaju i glase – zdravstvena sposobnost, nespojivost i sukob interesa; pa kaže - pre izbora Vlade, svaki predloženi član Vlade mora Narodnoj skupštini da dostavi lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za zasnivanje radnog odnosa u državnim organima.

Član Vlade ne može biti na drugoj javnoj funkciji u državnom organu ili organu AP, opštine grada, grada Beograda, niti vršiti delatnosti koje po zakonu je nespojiva sa dužnošću člana Vlade, niti stvoriti mogućnost sukoba javnog i privatnog interesa. Član Vlade dužan je da se u svemu povinuje propisima kojima se uređuje sukob interesa pri vršenju javnih funkcija.

Ja ne vidim ništa loše u ovom predlogu, naprotiv mislim da on još, usvajanje ove izmene Zakona o Vladi bi dovela do toga da budemo sigurni da u Vladi imamo ljude koji su i zdravstveno sposobni za vršenje svojih funkcija, što očigledno u ovom trenutku nemamo.

Imamo, recimo, aktuelne neke događaje da neki ministri podnose ostavke, ne znamo zašto se to dešava, pa sumnjamo da nije možda nešto zbog čega ne bi mogli da obavljaju tu funkciju, a u saglasju je sa mojim predlogom izmena Zakona o Vladi, tako da vas pozivam da za dobro Srbije glasate za ovaj zakon.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen predlog.
Narodni poslanik Zoran Živković predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmeni Zakona o radu.
Reč ima narodni poslanik Zoran Živković. Izvolite.
...
Nova stranka

Zoran Živković

Poslanička grupa Klub samostalnih poslanika
Ovo je najvažniji zakon iz ove grupe Zakona o zdravlju i tiče se zdravlja građana direktno, ne preko zdravstvene sposobnosti ili nesposobnosti poslanika, članova Vlade ili predsednika države, nego direktno i povod za ovo je sudbina jedne radnice, jedne nazovi uspešne firme iz Niša, neću da ih reklamiram ni negativno, ni pozitivno, koja je dobila otkaz kada je bila na bolovanju preko 30 dana, a bila je na bolovanju zbog raka, zbog toga što je imala kancer.

I to je bio povod da predložim izmenu Zakona o radu gde se u članu 187. stav 1. menja i glasi: „Za vreme trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta, odsustva sa rada radi posebne nege deteta i odsustva sa rada zbog privremene sprečenosti za rad duže od 30 dana, poslodavac ne može zaposlenom da otkaže ugovor o radu“.

Ne vidim ni za koga razumnog, ni za koga ko je prošao prethodni zdravstveni pregled kao kandidat za poslanika ili za neku drugu funkciju da može da bude protiv ovog Predloga zakona.

Znači, ja sam liberal u tom smislu tržišta, ja sam privatnik 100 godina, precizno 30 i nešto. Apsolutno mislim da je to način na koji ekonomija jedne zemlje treba da se razvija, ali isto tako poslodavac, posebno ako je privatnik, ako je u pitanju privatnik, a kapital domaći ili strani, mora da poštuje svoje radnike, a pre svega ljude koji su igrom nesrećnih okolnosti došli u poziciju da neko njihov blizak bude bolestan, kao što je ne dao Bog dete, ili da oni sami budu ugroženi zdravstveno i da moraju da budu na bolovanju duže od 30 dana.

Mnoge su bolesti koje mogu da dovedu do toga da se bolovanje duže od 30 dana. Danas po zakonu, koji ste vi kao većina izglasali pre par godina, poslodavac može da da otkaz ne samo kao u slučaju odbornice Skupštine grada Niša koja je, zato što je rekla da će da glasa protiv poklanjanja aerodroma niškog Vladi Srbije, pa je dobila otkaz, nego se ovde odnosi na ljude koji iz objektivnih zdravstvenih problema ne mogu da idu na posao.

Ja vas pozivam da popravite grešku koju ste napravili pre par godina, glasajući za jedan surov, loš Zakon o radu i da glasate za ovaj moj predlog tako da ljudi koji su sprečeni za rad duže od 30 dana da njih poslodavac ne može da otpusti.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog.
Narodni poslanik Zoran Živković predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o dopuni Zakona o izboru predsednika Republike.
Reč ima narodni poslanik Zoran Živković. Izvolite.
...
Nova stranka

Zoran Živković

Poslanička grupa Klub samostalnih poslanika
I dalje smo u grupi Zakona o zdravlju i tiče se izbora predsednika Republike, gde kaže član 1. u Zakonu o izboru predsednika Republike Srbije, „Službeni glasnik RS“ br.111/2007. godine i 104/2009. godine u članu 11. stav 3. posle tačke 2) dodaje se tačka druga a) koja glasi – lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za zasnivanje radnog odnosa u državnim organima. Član 2. ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku“.

Znači, predlažem da se, na vašu radost, ne za postojećeg predsednika, nego za izbor sledećeg predsednika uvede obavezan lekarski pregled, da budemo sigurni da kandidati za predsednike, ne jedan, nego koliko god da ih bude, imaju bar taj minimum sposobnosti zdravstvene, kao što je neophodno za ljude koji se bave nekim manje važnim poslovima u državnoj upravi, kao što su referenti, kao što su ljudi koji rade u kuhinji, koji rade u distribuciji pošte, koji rade u obradi predmeta i da se time stvore uslovi da se spreči da, ne dao Bog, nam se desi da predsednik države bude neko ko je zdravstveno nesposoban. To, prvo, nije dobro za njega, jer time se on izlaže naporima koji su nesrazmerni njegovom zdravstvenom stanju. Ali, to nije dobro ni za državu, jer u takvim naporima bilo da je zdravstveno stanje, fiziološki ili psihološki ili psihijatrijski problematično, to može da izazove posledice ne samo po njega lično, nego i po građane Srbije.

Govorim, naravno, još jednom, ovaj zakon ne može da ima retroaktivno dejstvo, tako da sa te strane su neki zaštićeni, ali je to jedno ulaganje u budućnost. Ako to uradimo danas, neće nam se desiti da, recimo, imamo predsednika koji, recimo, juče ode da otvori neku onkološku kliniku i kaže – sad će biti sve mnogo bolje, a onda ga prevare, pa danas ta klinika ne radi, nema nikog tamo, ne rade ni ti aparati koji kao leče, koji rešavaju sve, ili su ga prevarili, ili čovek laže, a to nije dobro.

Ovo bi bila preventiva da nam se ne desi da nam neki predsednik obeća fabriku čipova u Pančevu, „Mabudala“ ili „Mubadala“, ne znam koja beše firma od te dve, ne sećam u ovom trenutku, a da posle od toga nema ništa, ili da imamo predsednika koji nam pravi onaj čuveni kanal koji spaja dva rečna sliva, egejski i crnomorski, pa onda reka Morava, pošto je ona najugroženija, ne zna gde da ide, na koju stranu, nizvodno ili uzvodno.

Da bismo sprečili sve te ludosti, glasajte za ovaj zakon.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Zoran Živković predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o dopuni Zakona o izboru narodnih poslanika.