Sednica Šestog vanrednog zasedanja , 08.06.2018.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Sednica Šestog vanrednog zasedanja

01 Broj 06-2/122-18

5. dan rada

08.06.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:10 do 19:05

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Kolega Kovačeviću, moram da vam odgovorim, pošto se niste izjasnili da li da se Skupština izjašnjava u danu za glasanje.
Što se tiče diskusije kolege Vukadinovića, on je poslanik koji ne podržava Vladu Republike Srbije i ne očekujem ni da hvali to što radi Vlada Republike Srbije, ni što rade poslanici koji podržavaju Vladu Republike Srbije. Istovremeno, ta famozna priča oko tih amandmana itd, kao što je poznato, svaki narodni poslanik ima pravo da podnese amandman, da učestvuje u radu Narodne skupštine i treba o svakoj temi i o svakom zakonu da se vodi debata, zato što je bilo pokušaja da se poslanici koji podržavaju Vladu Republike Srbije i podržavaju politiku predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića nazivaju glasačkom mašinom. Svojim učešćem u radu Narodne skupštine pokazali su da su svesni ljudi, koji znaju šta rade i znaju zbog čega podržavaju predsednika Srbije Aleksandra Vučića.
Da li želite da se Narodna skupština u danu za glasanje izjasni? Ne.
Hvala.
Kolega Vukadinović, izvolite, po amandmanu.

Đorđe Vukadinović

Poslanička grupa Nova Srbija - Pokret za spas Srbije
Kada sam nabrajao i navodio šta bi sve trebalo ili bilo poželjno u opštem interesu da učini rukovodstvo, predsedavajući naše skupštine, onda sam zaboravio još jedan detalj, a to je da smanji intervencije po Poslovniku, a da dopusti više polemike u replikama. Par razmena replika neće upropastiti raspravu. Naravno, ne da se tera u beskonačnost ali neće biti ni ovoga da se onda po Poslovniku, a gledaoci možda ne znaju, na Poslovnik se ne može replicirati i onda praktično ispadne kao nešto bez odgovora.

Dakle, samo da ponovim, neću da govorim o amandmanima iz razloga koji sam naveo, a uostalom, rekao sam više čak i o amandmanu nego što su moje kolege koje su ovde govorile, iz vlasti, iz opozicije, govorile o amandmanima. Da mi ozbiljno podnosimo amandmane vidi se iz toga što ih ne podnosimo beskonačno, ne podnosimo ih previše, uglavnom ih solidno obrazložimo, a ponekada neki bude čak i usvojen, neki bude odbijen, jer se prosto ne uklapa u koncepciju, u politiku Vlade ili predlagača.

Hoću da kažem, svašta se može zameriti meni lično, možda i mojim kolegama, ali svakako ne to da neozbiljno i bez veze ili ono ofrlje podnosimo amandmane, tek reda radi, to je dosta važno. Govorio sam vrlo, rekao bih, blagonaklono i vrlo objektivno, čak i samokritički sa stanovišta opozicije, ali sada moram da kažem, neće se to dobro završiti. Kolege, za početak, prvo, sve manje vas ljudi gleda, sve manje ljudi sedi ovde u sali. Nisu prazni samo ovi redovi, nisu prazni svi, praznjikavi su naravno i redovi vladajuće opozicije. Vas inače ima više, imali ste vreme, pa vas je trenutno više.

Opoziciji zameram što nije u stanju da kaže zašto ne dolazi, nego ispada da ne dolazi eto tako, što ih mrzi da dolaze, što nije tačno. Zadovoljan sam što je sada, poslednjih par sednica, vođenje i atmosfera donekle bolja, ali mora biti još bolja, verujte mi, znam o čemu govorim.

Što se tiče ovih aluzija na Vuka Jeremića, brojke i ostalo, stvarno se ne mogu osvrtati, ali ako mi dozvolite polemiku, dakle dijalog, replike, a ne da me po Poslovniku neko proziva, pa da ja na to ne mogu da odgovorim, u tome ću takođe vrlo rado učestvovati i objasniti. Manipuliše se tu raznim brojkama i frlja se raznim brojkama, nije ni važno. Važno je sledeće, činjenica je da ni taj Poslovnik nije najgori na svetu, sve zavisi od toga kako ga primenjujemo. On nije dobar, nije srećan, vladajuća većina je imala mogućnost da ga promeni, ali isto tako, da mi imamo jednu po jednu tačku dnevnog reda, jedan po jedan zakon, ovih 600 minuta bi bili sasvim dovoljni i sasvim pristojni da se, pod uslovom da niko ne zloupotrebljava ni sa jedne strane, da se rasprave, podnesu amandmani i razgovara o tim amandmanima.

Dakle, hoću da kažem, vreme od 600 minuta za raspravu o amandmanima je solidno, ali ne kada spojimo 20, 30 tačaka i onda još podnesemo stotine amandmana na prve poente i na prve članove dok tih 600 minuta ne istekne, to je poenta. Zato sada dolazimo u situaciju da predsedavajući čita, čita i zaista neko ko se tek uključi u prenos kaže – evo, vidiš, ovi neće da diskutuju. Zapravo, nije da neće da diskutuju i ovi prozvani, nego, prosto, isteklo je vreme koje su imali na raspolaganju.

Ako neko misli da je diskriminisan, može da podnese, pogotovo ako je većina, zahtev za izmenu ovog Poslovnika, pa da predloži bolju. Kažem, on stvarno nije sjajan, ali uvek mnogo zavisi od toga kako ga primenjujemo, i rukovodioci, odnosno predsedavajući Skupštinom, a naravno i mi, narodni poslanici. U svakom slučaju, trudio sam se da ga ne zloupotrebljavam, kao što ga zloupotrebljavaju oni koji mašu stalno Poslovnikom i pričaju o zloupotrebi i dostojanstvu Skupštine. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Po Poslovniku narodni poslanik Marijan Rističević.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, reklamiram član 103, član 107, a možda i član 108.

Dame i gospodo narodni poslanici, ja ne manipulišem brojevima, a ovde je rečeno da se manipuliše. Neko ko želi, a već ima veća prava od poslanika vladajuće većine, neko ko ima 21 minut na pet poslanika ima 4,2 minuta po poslaniku. Neko ima 104 poslanika i ima 120 i nešto minuta, podelite to i dobićete tu cifru. Sada vas ja pitam, ko manipuliše brojevima? Nisam ja analitičar, nisam ja istraživač javnog mnjenja, nisam ja Vuku šeiku Jeremiću, potomku čuvenog Murata Age Pozderca, tu mislim pozitivno, dao 31%, koliko je bilo već na istraživanju, a on dobio 5%. To se zove manipulisanje brojevima, to rade kolege, ja to ne činim.

Jasno i glasno, predsedavajući, treba da kažete da li mi koji ovde sedimo danima imamo veća prava od njih, od pripadnika opozicije, kojih danima nema, da li mi imamo veće plate, da li se oni isplaćuju po učinku o prisustvu itd. Ne, oni imaju veća prava i uporno manipulišu kako su oni oštećeni, kako oni nemaju prava da podnose amandmane, kako imaju manje vremena itd. NJihov problem je što vreme koje imaju ne koriste pravilno, što mnogi od njih nemaju šta pametno narodu da saopšte, jer su upamćeni po zločinu, pljački, kao udružena pljačkaška družina. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Da li želite da se Narodna skupština u danu za glasanje izjasni? Ne.
Po amandmanu narodni poslanik Đorđe Vukadinović.

Đorđe Vukadinović

Poslanička grupa Nova Srbija - Pokret za spas Srbije
Vidite, to je upravo ono o čemu sam govorio. Ja trošim vreme poslaničke grupe, a neke kolege ovde, pojedine doduše, repliciraju faktički tako što se pozivaju na Poslovnik. Zar ne mislite da bi i ja i neke moje kolege mogli da mašemo tim Poslovnikom i da se žalimo na povredu dostojanstva Skupštine i koješta drugo?

Dakle, ovo je poenta. Neću više, da ne bih sam doprineo toj atmosferi koju inače kritikujem, ali prosto skrećem pažnju, dakle u okviru vremena koje imamo kao poslanička grupa govorim i trošim to vreme, a meni se replicira. Pri tom ima vas mnogo, imate mnogo i prostora i vremena, replicira mi se po Poslovniku.

Dakle, prosto je to moj apel, da to smanjimo i to je apel …
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Kolega Vukadinoviću moram da vas prekinem jer vidim kuda ovo vodi.
Prilično sam bio demokratičan prema svim poslanicima, pa i prema poslanicima opozicije i poslanicima bivšeg režima i prema poslanicima koji podržavaju Vladu Ane Brnabić i predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Sada, kada insistirate na tome da neko nešto zloupotrebljava, sada ću da vam pročitam vaš amandman.
U članu 4. stav 1. tačka 1) reči: „jedinica lokalne samouprave“ briše se. Potpuno tehnički ispravan amandman, sve je potpuno ispravno, samo ni jedno slovo u deset minuta koliko ste govorili niste rekli o svom amandmanu. Pričali ste o kolegama poslanicima koji podnose amandmane, koji su pričali o svojim amandmanima. Onda očekujete da neko ne reklamira Poslovnik, a ima puno pravo, apsolutno puno pravo. Niste se držali teme dnevnog reda.
Znači, ako želite da pričate o svom amandmanu, pričajte to vam niko ne brani. Ako želite da pričate o tome šta rade drugi poslanici, to nije u vašem amandmanu, nije ni u duhu parlamentarizma.
Izvolite, kolega Vukadinoviću.

Đorđe Vukadinović

Poslanička grupa Nova Srbija - Pokret za spas Srbije
Hvala predsedavajući.
Znam šta piše u mom amandmanu, pošto nemam mnogo tih amandmana i vi ste to pravilno citirali. Rekao sam, niste me pažljivo slušali, niste ni obavezni, umorni ste, dugo je trajala ova rasprava, dakle, zašto ne želimo da učestvujemo u toj vrsti rasprave …
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Kolega Vukadinoviću, apsolutno nas to ne interesuje. Nije u skladu sa vašim amandmanom. Napišete to u vašim amandmanima, pa onda o tome diskutujte.

Đorđe Vukadinović

Poslanička grupa Nova Srbija - Pokret za spas Srbije
Dakle, amandman je vrlo smislen, verujte da sam više u temi nego kada smo slušali dobar deo ovih replika pod firmom povrede Poslovnika. To je bio smisao moje intervencije.
Ali, dosta je apsurdno, samo sam hteo da skrenem pažnju na tu apsurdnost, da se mi ovde sada pravimo da se držimo teme dnevnog reda, a poslanici vladajuće većine najveći deo svog vremena troše zapravo napadima na opoziciju prisutnu.
Intencija ovog amandmana jeste bila da se, uz svo uvažavanje i potrebu za decentralizacijom, ipak smatrali smo jedinice lokalne samouprave nemaju jednaku kompetenciju. Evo da kažem i to zašto podneli, nisu svi jednako kompetentni na različitim nivoima lokalne samouprave da bi mogli tako važnu obavezu, tako važan posao da obavljaju i zato smo smatrali da je bolje da budu isključeni privremeno iz toga. To je bio smisao amandmana.
Predlagač je odgovorio i objasnio je zašto smatra da to nije u redu. Možete mi uskratiti reč, čak se više neću ni javljati bez obzira na preostalo vreme, ali nemojmo da se … Nemojte da skrivamo činjenicu da ste vi ovim, mislite verovatno veštim manevrom zapravo izbacili mogućnost da se ozbiljno raspravlja po amandmanima, sem na prve članove prvog zakona. Zameram nekim kolegama iz opozicije što su se prihvatili i uhvatili u to kolo.
Kako god, više se neću javljati bez obzira na vreme koje mi je ostalo.