Sedmo vanredno zasedanje , 19.06.2018.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Sedmo vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/141-18

5. dan rada

19.06.2018

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:20 do 00:00

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Sonja Vlahović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsedavajući.

U prethodne četiri godine vlast u Beogradu je puno uradila i uspeh se vidi na svakom koraku. Više investicija u Beogradu znači napredovanje čitave države, jer se 40% BDP ostvaruje upravo u prestonici koja je motor i pokretač privrede.

Moj amandman je vezan za privredni rast lokalnih samouprava.

Govoriću ne samo šta smo uradili, šta je gradska vlast uradila, nego šta će se raditi i šta smo započeli. Počeli su radovi na postavljanju šinske mreže na Mostu preko Ade Ciganlije, završetkom te tramvajske infrastrukture moći ćemo da povežemo Banovo Brdo sa Novim Beogradom i to Mostom preko Ade.

Ove godine se planira izmeštanje korita Topčiderske reke i proširenje Bulevara patrijarha Pavla, kako bismo Rakovicu i Vidikovac povezali sa Mostom.

Gradiće se i tunel ispod Topčidera, koji treba da poveže novobeogradsku stranu sa Autokomandom.

Važna je izgradnja novog Savskog mosta.

Planirana je izgradnja tunela ispod centra grada koji će da poveže savsku i dunavsku terasu. Da bi se povezala leva strana Dunava sa Palilulom, sa desnom obalom, neophodno je izgraditi novi most na Adi Huji.

U saobraćajnu infrastrukturu spada izmeštanje Železničke stanice. U Beogradu se sveobuhvatno radi na poboljšanju saobraćajne infrastrukture, što je jedan od najvećih pokretača i prioriteta.

Turizam je najbrža rastuća privredna grana u Beogradu. Samo u 2017. godini u Srbiju je došlo preko tri miliona turista, a u Beograd oko milion, a u prvom kvartalu 2018. godine 19% više. Beograd će postati centar usluga kada je turizam u pitanju. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem koleginice.
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Katarina Rakić.
Da li neko želi reč?
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Jovica Jevtić.
Da li neko želi reč?
Reč ima narodni poslanik Jovica Jevtić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Jovica Jevtić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovani predsedavajući, uvaženi predstavnici Vlade Republike Srbije, poštovani narodni poslanici, na član 3. predloženog zakonskog rešenja kojim se vrše izmene u članu 3. važećeg Zakona o lokalnoj samoupravi predlažem amandman u smislu dodavanja novog stava koji dodatno definiše odnos između stepena proaktivnosti jedinica lokalne samouprave i ravnomernog razvoja Republike Srbije.

Član 13. važećeg Zakona o lokalnoj samoupravi definiše da jedinice lokalne samouprave mogu da sarađuju i udružuju se radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva, planova i programa razvoja, kao i drugih potreba od zajedničkog interesa i radi njihovog ostvarivanja mogu udruživati sredstva i obrazovati zajedničke organe, preduzeća, ustanove i druge organizacije i službe, u skladu sa Zakonom i Statutom. Takođe, definiše da jedinice lokalne samouprave mogu sarađivati sa jedinicama lokalne samouprave drugih država u okviru spoljne politike Republike Srbije, uz poštovanje teritorijalnog jedinstva i pravnog poretka Republike Srbije, u skladu sa Ustavom i zakonom.

Odluku o uspostavljanju saradnje, odnosno o zaključenju sporazuma o saradnji sa jedinicom lokalne samouprave druge države donosi Skupština jedinice lokalne samouprave uz saglasnost Vlade.

Navedeni član važećeg zakona takođe definiše da jedinice lokalne samouprave mogu osnivati svoja udruženja u skladu sa Ustavom i zakonom i da organi jedinica lokalne samouprave mogu sarađivati sa nevladinim organizacijama.

Predloženim izmenama člana 13. važećeg zakona vrši se terminološko usklađivanje sa odredbama Zakona o udruženjima. Takođe, novim stavom u predloženim izmenama uređuje se i pitanje mogućnosti jedinica lokalne samouprave u okviru kojih preko svojih organa prati proces evropskih integracija Republike Srbije i razvija administrativne kapacitete, u skladu sa zakonom i utvrđenom politikom Republike Srbije.

Smatram da se dodavanje novog stava, koga predloženi amandman i definiše, dodatno definiše uzročno-posledična veza između stepena proaktivnosti jedinica lokalne samouprave i ravnomernog razvoja Republike Srbije.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem kolega Jevtiću.
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Žarko Bogatinović.
Da li neko želi reč?
Reč ima narodni poslanik Žarko Bogatinović. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Žarko Bogatinović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsedavajući.

Dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi ministre sa saradnicima, imperativ svake lokalne samouprave jeste smanjenje broja nezaposlenih lica.

Lokalna samouprava Grada Leskovca i gradonačelnik Goran Cvetanović je svakako učinio puno u rešavanju tog pitanja. Prema podacima iz 2012. godine broj nezaposlenih lica u Leskovcu iznosio je 22.812 lica, dok je danas smanjen za više od 5.000 i iznosi 17.225. Pored povećanja zaposlenih radnika u fabrikama, smanjenju ovog broja doprineo je i lokalni akcioni plan za zapošljavanje koji je u periodu od 2013. do kraja 2017. godine svojim programom i merama obuhvatio 961 lice. Do sada je grad za njegovu realizaciju izdvojio oko 131 milion dinara, dok visina izdvajanja za 2018. godinu iznosi 18 miliona dinara.

Inostrane kompanije zapošljavaju preko 3.500 Leskovčana i sve više se interesuju za naš grad. Tome je doprinela kupovina imovine „Jug Ekspresa“ i „Sintetike“, za koje je grad izdvojio 40, odnosno 30 miliona dinara. Vlada Republike Srbije je za adaptaciju zgrade „Sintetike“ izdvojila 185 miliona dinara. Vrlo brzo tamo će se useliti turska kompanija „DŽinsi“, koja će zaposliti još 300 radnika. Što se tiče „Jug Ekspresa“, dobar deo imovine ovog preduzeća koristi „Jura“, a trenutno smo u pregovorima da na ovom preostalom delu otvori svoju četvrtu fabriku.

Pored „DŽinsija“ i „Jure“ u Leskovcu uspešno posluju „VNB Kniting“, „Terastil“, „Autostop“, „Falke“, a do kraja godine se očekuje i pokretanje pogona „Aptiv Pakarda“, u zelenoj zoni, koju smo upravo mi, nakon dužeg niza godina pokrenuli i gde očekujemo dolazak još mnogih investitora. Britanski investitor će do kraja ove godine zaposliti oko 300 radnika, a ukupan broj radnih mesta koja će otvoriti u naredne dve godine je za 3.000 Leskovčana. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem kolega Bogatinoviću.
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Krsto Janjušević.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Goran Kovačević.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik prof. dr Milan Knežević.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Reč ima narodni poslanik Milan Knežević. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Milan Knežević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre sa saradnicima, koleginice i kolege narodni poslanici, podneo sam amandman na član 3. koji čini celinu moja četiri amandmana koje sam podneo na ovaj zakon.

Kolege su već u prethodnom delu diskusije ukratko rekli i detaljno na šta se odnosi član 3, tako da građani koji su se uključili u prenos u popodnevnim satima, odnosno posle posla, znaju sadržaj tog amandmana, a ja bih iskoristio da u okviru svog amandmana pomenem jednu trenutno aktivnu i aktuelnu aktivnost koju sprovodi lokalna samouprava Grada Kragujevca koja bi trebalo između mnogih, ali nemam dovoljno vremena da još mnoge stvari pomenem, samo bih se osvrnuo trenutno na aktuelnu aktivnost koja je vezana za zapošljavanje, gde nezaposlene osobe i osobe sa invaliditetom dobijaju priliku za posao na javnim radovima na osnovu konkursa gradske uprave za 2018. godinu.

Konkurs je raspisan pre četiri dana, znači u toku zasedanja ove Skupštine, 15. juna. Istovremeno je raspisan i konkurs za subvencije poslodavcima koji pripadaju privatnom sektoru i imaju registrovanu privrednu delatnost na teritoriji grada Kragujevca. N ovaj način sa jedne strane, pored svih drugih sistemskih truda o zapošljavanju, grad Kragujevac sa jedne strane podstiče zapošljavanje, a sa druge strane daje podsticaj za preduzetnike i poslodavce. Iznos koji je grad izdvojio za ove namene je osam miliona dinara a NZS 6,5 dinara.

Cilj ovog konkursa je očuvanje i unapređenje rada i poslovnosti nezaposlenih lica.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik dr Aleksandar Martinović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Dalibor Radičević
Da li neko želi reč? (Da.)
...
Srpska napredna stranka

Dalibor Radičević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem.

Podneo sam amandman na član 3. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi sa ciljem da se dodatno definiše zakon. Saradnja lokalne samouprave sa ministarstvom je dobra, ali ću naglasiti ministru da je sada Aleksincu neophodna pomoć.

Naime, u noći između 14. i 15. juna 11 sela na teritorije opštine je poplavljeno. Uništeni su putevi, oštećeni mostovi, poplavljene su kuće i pomoćne zgrade. Ekipe preduzeća iz Aleksinca su na terenu. Pokušava se na svaki način da se život u ovih 11 sela normalizuje, ali kapaciteti lokalne samouprave su ograničeni i šteta je naneta prevazilazi mogućnosti aleksinačke lokalne samouprave. Zato je neophodna pomoć države da otklone posledice nevremena.

Ne možemo kriviti nikoga za štetu koja je naneta. Reka Turija ili bolje reči potok i mali bujični potok koji preko leta presuši, ali količina padavina koja je bila je tolika da ništa nije moglo sprečiti poplavu. Potrebno je naglasiti da se u nevolji pokazuje ko je kakav čovek. Godine 2014. iako je i sam Aleksinac bio poplavljen, uputili smo pomoć opštini Paraćin. Dobrovoljno vatrogasno društvo iz Aleksinca sa jakim pumpama, sa hranom i vodom o trošku opštine Aleksinac je nedelju dana pružalo pomoć građanima Paraćina. Danas kada je nama potrebna pomoć nema čak ni telefonskog poziva od strane Paunovića, predsednika opštine Paraćin, a kamo li da se pomogne u raščišćavanju terena i sanacije od posledica poplava. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Jovan Palalić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Radoslav Cokić.
Da li neko želi reč? (Da.)