Osmo vanredno zasedanje , 25.06.2018.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Osmo vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/154-18

3. dan rada

25.06.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:20 do 18:50

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Kolega Rističeviću, da ne bi smo pravili isti problem, da ne bi ste sada vi pravili isti problem kao kolega Milojičić, ja vas molim da zaista obrazložite povredu Poslovnika.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Ja vam govorim gde ste prekršili Poslovnik.

Da li mogu da kažem da ste prekršili Poslovnik kad ste dopustili da o pljački i o dugovima priča čovek koji je Smederevsku Palanku zadužio za četiri milijarde za četiri godine svoje vlasti? Da li o pljački može da priča osoba koja je prodala bazen na 50 godina za dve hiljade evra?

Dakle, sve to ste vi dopustili i smatram da ste prekršili odredbe člana 107, poštujući vašu tolerantnost, poštujući sve što ste učinili za opoziciju, ja mislim da ne možete dopustiti da neko ko je prebijao ljude, priča o batinašima, neko ko je zadužio svoju opštinu za četiri milijarde, priča o dugovima. Dakle, smatram da je prekršen član 107. ali ne tražim da se o tome glasa. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem kolega Rističeviću.
Pravo na repliku, narodni poslanik Vladimir Orlić. Izvolite.
(Aleksandra Jerkov: Po kom osnovu on sad priča?)
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Gospodine Arsiću, u vezi člana 110.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Po Poslovniku je reč?
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Tako je, tako je, po Poslovniku.

Svi smo mi ovde svedoci šta se dešava u ovoj sali, to ne mogu sve da vide građani koji prenos prate zato što se ne čuje baš sve kroz skupštinsko ozvučenje, ali činjenica je da ovaj poslanik Kenojčić, opet je izašao, on zapravo želi da vi primenjujete Poslovnik još rigoroznije. Dakle, on je to sada ovde jasno svima stavio do znanja.

Ja se slažem, vi ste potpuno u pravu što ste opomenu izrekli, ali videli ste, takvo ponašanje čovek prosto traži. On insistira da dobije još jednu opomenu i da u vezi sa članom 110. bude izrečena mera oduzimanja reči.

Nama je ovde potpuno jasno zašto on to radi. On bi sada još malo da izigrava nekakvog mučenika, pretpostavljam da se pridruži Paunoviću kada za neki dan, na Vidovdan, bude najbrutalnije lagao o svojoj zemlji pred Savetom Evrope, da tamo pričaju koliko su progonjeni.

Ali, bez obzira na razloge, bez obzira na motive, jasno je da su duboko nečasni, ja ne očekujem od njega i ljudi iz njegovog okruženja ništa bolje od toga, treba razmisliti da se ponekad čoveku izađe u susret. Na primer, ako želi da rastereti Narodnu skupštinu svog toksičnog prisustva, kako smo imali prilike da vidimo i danas, da mu se pomogne. Ako on želi da ostane bez prava da ono što je ovde pokazao, što pokazuje svaki put, radi do kraja na primer današnjeg dana ili narednih nekoliko dana, pa treba čoveku izaći u susret. Ne treba mi da budemo širokogrudi i puni razumevanja više od onoga što ti ljudi sami pokazuju i očekuju.

Kafa se govori o nasilju, kada se govori o ovom imunitetu koji ste vi pomenuli, vi ste tu potpuno u pravu, ali treba ponekad pustiti čoveka da misao dovrši.

Ja sam uveren da je Kenojčiću dozvoljeno da završi onu rečenicu, on bi o batinašima u sopstvenim redovima počeo da govori, pa bi govorio o onim dverašima i kriminalcima koje je Paunović angažovao pre, koliko beše, 15 ili 20 dana, a za koje je sam kazao, ja sad citiram njegove reči – To su naši aktivisti koje smo mi doveli da tuku ljude koji su došli na sednicu skupštine opštine.

Kada se sve to uzme u obzir, nema razloga da mi o ovome glasamo, a da razmislimo da Kenojčiću pomognemo da njemu bude lakše, da njemu bude bolje, ko zna, možda time i on postane bolji. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Igor Bečić, po Poslovniku.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Gospodine predsedavajući, pozivam se na član 108. Mislim da ste trebali da date još jednu opomenu.

Koristio je priliku govornik zato što na sednici glavnog odbora ili izvršnog odbora DS ne može da se skupi kvorum i da on bude zamenjen kao predsednik izvršnog odbora i onda ovde sada pokušava da članovima SNS deli lekcije. Oni koji su nekada pljačkali i uništavali privredu i ekonomiju Srbije, oni koji su uništavali svoje opštine, kojima danas smeta što predsednik Republike i republička Vlada brinu o građanima Srbije i bore se za svako novo radno mesto i za sećanje na srpske žrtve. Zahvaljujem se.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Bojan Torbica, po Poslovniku.
...
Pokret socijalista

Bojan Torbica

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Poštovani predsedavajući, pozivam se na član 27. pošto se po ko zna koji put u ovoj sali Skupštine spominje i zloupotrebljava ime Danila Bobića, čoveka koji je iz opštine Temerin i tamo živi, čoveka za kog se tvrdi da je prebijen od strane aktivista SNS 2013. godine, a možemo reći koliko je to istina činjenicom da je 2014. godine Danilo Bobić, kao odbornik DS istupio iz DS i ušao u koaliciju sa SNS i ostalim partijama koje su činile većinu u opštini Temerin.

Kako se DS odnosila prema Danilu Bobiću, može nam reći činjenica tako da su ljudi iz DS u Temerinu, marta 2015. godine, falsifikovali potpis Danila Bobića i na konkursu Sekretarijata za rad pokrajinske Vlade Vojvodine podneli konkursnu dokumentaciju ispred Ekološke omladinske alternative za koju je pokrajinski sekretar Miroslav Vacin dodelio 600.000 dinara. Posle dodele sredstava oni su promenili, bez održane skupštine, Danila Bobića su sklonili sa mesta zastupnika te nevladine organizacije, postavili drugog člana, a ta sredstva iskoristili za potrebe svoje partije.

E, to je prava istina o DS, o Danilu Bobiću, i o tome ko je maltretirao, ko je zlostavljao, ko je zloupotrebljavao i ko danas zloupotrebljava Danila Bobića. Hvala vam.