Osmo vanredno zasedanje , 27.06.2018.

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Reč ima narodni poslanik Aleksandra Jerkov. Izvolite.
...
Demokratska stranka

Aleksandra Jerkov

Poslanička grupa Demokratska stranka
Zahvaljujem, predsednice.

Čini mi se da nam koleginica ne objašnjava na pravi način zašto bi Narodna skupština u danu za glasanje trebalo da usvoji njen amandman, koji glasi – obrazovanjem saveta obezbeđuje se sveukupni razvoj Republike Srbije, s posebnim osvrtom na razvoj zdravstvenog sistema.

Dakle, koleginica smatra da ratni memorijali treba da obezbede funkcionisanje zdravstvenog sistema i to je njeno pravo. Međutim, ona nama ovde ne obrazlaže zbog čega mi to treba da uradimo.

Nama su ovde sad malopre prebacivali da ne znamo da poštujemo ono što je najsvetije u našoj zemlji, da ne znamo da poštujemo ljude koji su dali živote za ovu zemlju. Ponoviću, svaki put kada to ustvrdite, setite se da ste podneli amandman da ratni memorijali treba da obezbede funkcionisanje zdravstvenog sistema, pa onda pomislite na koji način vi poštujete žrtve ljudi koji su dali živote za ovu zemlju.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Dragana Barišić, replika.
...
Srpska napredna stranka

Dragana Barišić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem.

Kada se govori o zdravstvenom sistemu i o zdravlju naših građana, prethodna govornica, zaista, mislim da ne sme o tome ni reč da spomene, jer je njeno žuto preduzeće uništilo državu Srbiju, ostavilo građane bez posla, stavilo katance na sve fabrike, tako da su pune ordinacije, pogotovo psihijatrijske, jer su ljudi u depresiji zbog toga što su ih upravo oni ostavili bez posla.

Tako da, mislim da je krajnje bezobrazno sa njene strane da govori o tome da li trebamo predlagati amandmane koji se tiču i odnose bilo na zdravlje građana Srbije ili na zdravstveni sistem. Uništili su sve, od zdravstvenog sistema, privrede, fabrika,sve, sve što je moglo da se uništi.

Prema tome, bilo bi bolje da češće sedi u ovoj sali i da radi nešto u korist građana, a ne da dođe s vremena na vreme i kaže koju reč. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Aleksandra Jerkov, replika.
...
Demokratska stranka

Aleksandra Jerkov

Poslanička grupa Demokratska stranka
Mislim da me koleginica ne razume, pa ću ponoviti polako.

Mi razgovaramo o Zakonu o ratnim memorijalima. Na dnevnom redu je rasprava u pojedinostima, prilikom koje narodni poslanici treba da se jave i da obrazlože u čemu se sastoji njihov amandman, zbog čega će on doprineti tome da zakon bude kvalitetniji i da ubede narodne poslanike da u danu za glasanje, ukoliko to Vlada već nije učinila, a ministarka i sada može to da učini, usvoje njihov amandman.

Koleginica je podnela amandman kojim sugeriše da se Zakonom o ratnim memorijalima može unaprediti funkcionisanje zdravstvenog sistema. Umesto toga, ona drži lekcije ovde o patriotizmu, o stanju u zdravstvu, govori nam iz potpuno nepoznatog razloga da je Gašić inicirao otvaranje spomenika, koji nije ratni memorijal. Čak ne mogu ni tu nikakvu vezu da nađem.

Smatram da SNS ne želi da se razgovara o drugim amandmanima, da im uopšte nije cilj da unaprede ovaj zakon. Mislim da je to građanima jasno. Mislim da ne žele da se razgovara o amandmanima koje smo podneli na zakone koji se nalaze na dnevnom redu iza ovog zakona, koji dodatno pogoršavaju položaj onima kojima je pomoć potrebna, koji dodatno smanjuju izdavanja koja se daju za trudnice, koji dodatno smanjuju izdavanja koja se daju za porodice sa decom, koji dodatno otežavaju položaj svih onih građana koje SNS i svakog dana sve više i više ponižava i koji svakoga dana žive sve teže i teže. To je očigledno.

A, svaka reč koju izgovorite o zdravstvenim centrima, o situaciji u kojoj pričamo o ratnim memorijalima, neka ide vama na čast.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević. Izvolite.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, ja pažljivo čekam da ispravim magistarski lapsus, ako je to uopšte lapsus. Rečeno je, pre dva javljanja, „za ovaj život dali su zemlju“, doslovce je tako rekla. Ne znam da li su sve kolege čule, ali ja sam čuo. Mislim da je proradila podsvest, zato što su oni za svoj lep život opljačkali „Agrobanku“, „Razvojnu banku“, tamo neki gospodin Elezović je sa unutrašnje strane šaltera pljačkao banku i mislim da je proradila savest i da je, u suštini, rekla istinu. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Milanka Jevtović Vukojičić.
...
Srpska napredna stranka

Milanka Jevtović Vukojičić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem poštovana predsednice.

O porodiljama i trudnicama govori predstavnik ostataka žutog preduzeća koji su samo u gradu Beogradu za vreme vršenja vlasti Dragana Đilasa ostali upravo dužni porodiljama i trudnicama 390.000.000. Taj dug, dolaskom na vlast i preuzimanjem vlasti, SNS je vratila porodiljama i trudnicama, i ne samo to, za one najranjivije i najugroženije koji dolaze iz socijalno-materijalno ugroženih porodica povećane su naknade upravo po osnovu rođenja deteta i to na 35.000 za porodilje koje dolaze iz takvih porodica.

Naravno, predstavnici žutog preduzeća apsolutno nisu ni pročitali zakon. Jeste zakon o vojnim memorijalima, ali je ovde u pitanju i obnova i sanacija i izgradnja ratnih vojnih memorijala i njihovo očuvanje. Da bi uopšte država na odgovoran način mogla da pristupi i obnovi i sanaciji i izgradnji budžet Republike Srbije treba da bude sve puniji. Budžet Republike Srbije postaje puniji i putem zapošljavanja u oblasti zdravstvene zaštite, putem zapošljavanja lekara, što ova vlast na odgovoran način i čini, jer su u prethodnih mesec dana upravo u zdravstveni sistem ušli najbolji studenti Medicinskog fakulteta. Zahvaljujem.