Osmo vanredno zasedanje , 27.06.2018.

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Ana Čarapić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Ja zaista ne znam kada je prethodni govornik zadnji put i da li je uopšte bio u Kuršumliji, pa da može da priča kakva je situacija dole.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Koleginice, koji je član povređen?
...
Srpska napredna stranka

Ana Čarapić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Povređeni su članovi 106. i 107, ali prethodni govornik je ukazao na povredu člana 107.
Kada je prethodni govornik Balša Božović bio u Kuršumliji, pa da može da govori kakva je situacija i koliko nam je grad čist i da li zaista kučići raznose kosti sa kosturnice? To zaista nije tačno.
Grad Kuršumlija nikada nije bio čistiji nego za vreme vladajuće koalicije, SNS, a to znaju odlično meštani iz moje opštine.
Što se tiče kulturno-istorijskih spomenika, i te kako ulažemo za održavanje kulturno-istorijskih spomenika. To govori broj turisti koji posećuju opštinu Kuršumlija. Iz godine u godinu sve ih je više i više. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Takođe smatram da nisam povredio navedeni član Poslovnika koji ste reklamirali.
Da li želite da se Narodna skupština u danu za glasanje izjašnjava?
(Ana Čarapić: Ne.)
Po Poslovniku, narodni poslanik Đorđe Komlenski. Izvolite.
...
Pokret socijalista

Đorđe Komlenski

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Ako meni slučajno nešto nije promaklo, ja bih reklamirao povredu člana 104.

Ako se ne varam, vi ste gospodinu Balši dali pravo na repliku ne znam na osnovu čega, jer niti je pomenut po imenu, niti je pomenuta Demokratska stranka. Pomenuto je žuto preduzeće. Ako su se oni prepoznali kao žuto preduzeće, ja samo vas molim da mi utvrdimo da li to postoji neka nova partija, neka nova poslanička grupa ovde koja se zove žuto preduzeće, pa da znamo u stvari o čemu treba da vodimo računa i na koji način.

Mislim da nije bilo osnova nikakvog za repliku i da ste time povredili član 104, jer sutra će oni možda da se nađu i prepoznaju i u slip udruženju. To je ovo što pravi riđobradi, savez lopova i prevaranata. Ja ne vidim da to može da bude osnov za repliku. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Takođe smatram da nisu povređene odredbe Poslovnika koje ste reklamirali.
Da li želite da se Skupština u danu za glasanje izjašnjava?
(Đorđe Komlenski: Ne.)
Po Poslovniku, narodni poslanik Marko Atlagić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Marko Atlagić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovani potpredsedniče, član 106 – govornik može da govori samo o tački dnevnog reda i nema dobacivanja.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Već je bilo, kolega Atlagiću.
...
Srpska napredna stranka

Marko Atlagić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
I član 108.

Dok je govorio prethodi moj govornik, gospodin Balša Božović je dobacivao dizanjem dva prsta i dizanjem ruku.

Žalosno je, gospodine predsedavajući, trebali ste ga opomenuti, da nam on baš drži pridiku i da, citiram ga, sada kaže u ovom visokom domu – uzalud su borci devedesetih godina dali svoje živote.

Gospodine Balša Božović, dali su živote za odbranu svoje otadžbine i Milan Tepić i borci na Košarama. Dali su svoju krv i znaju zašto su dali, znaju i građani Srbije.

Vaša uvažena narodna poslanica, koja ponovo iza vas sedi…

(Balša Božović: Kao i vi iz Hrvatske. Pa, vi ste…)

Evo ga, dobacuje ponovo.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Kolega Božoviću.