Osmo vanredno zasedanje , 27.06.2018.

OBRAĆANJA

...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, kao narodni poslanik podržaću amandman koji je podneo gospodin Torbica i amandman koji je podneo gospodin Atlagić, koji je bio pre 10 navrata zato što su njih dvojica danas bili veoma živi i zato što su zaslužili da se za njihove amandmane glasa. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.

Na član 5. amandman je podnela narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović.

Na član 5. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.

Na član 5. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Savić.

Na član 5. amandman je podneo narodni poslanik Dubravko Bojić.

Na član 5. amandman je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.

Na član 5. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.

Na član 5. amandman je podneo narodni poslanik Tomislav LJubenović.

Na član 5. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Despotović.

Na član 5. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.

Na član 5. amandman je podnela narodni poslanik Marina Ristić.

Na naziv Glave III amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.

Na član 6. amandman je podneo narodni poslanik Miletić Mihajlović.

Na član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.

Na član 7. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.

Na član 8. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.

Na član 9. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.

Na član 10. amandman sa ispravkom je podneo narodni poslanik Milan Lapčević.

Na član 10. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.

Na član 11. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.

Na član 12. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.

Na član 13. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe DS.

Na član 13. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.

Na naziv iznad član i član 14. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.

Na član 14. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Olena Papuga i Nada Lazić.

Na član 15. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.

Na naziv iznad člana i član 16. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.

Na član 16. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe DS.

Na član 17. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.

Na naslov Glave IV amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe DS.

Na naziv glave i član 18. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.

Na naziv Glave IV i član 18. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe DS.

Na član 19. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.

Na član 19. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković, Marinika Tepić, Jovan Jovanović i Sonja Pavlović.

Na član 20. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nataša Vučković, Vesna Marjanović, Maja Videnović i Radoslav Milojičić.

Na član 20. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe DS.

Na član 20. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.

Na član 21. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe DS.

Na član 21. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.

Na član 22. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković, Marinika Tepić, Aleksandra Čabraja i Jovan Jovanović.

Na član 22. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.

Na član 23. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.

Na član 23. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Olena Papuga i Nada Lazić.

Na član 23. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković, Marinika Tepić, Jovan Jovanović i Sonja Pavlović.

Na član 25. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Jasmina Karanac, Branimir Jovanović i dr Predrag Jelenković.

Reč ima Predrag Jelenković.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Predrag Jelenković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije
Zahvaljujem predsedavajući.

Uvaženi ministre sa saradnikom, koleginice i kolege, ovaj Predlog zakona predstavlja skup važećih propisa čiji je cilj efikasnije delovanje državne uprave u postupku zaštite redovnog investicionog održavanja i uređenja.

Između ostalog, Predlogom zakona se jasno razgraničava, kako piše, nadležnost jedinice lokalne samouprave i ministarstva nadležnog za poslove negovanja tradicije oslobodilačkih ratova Srbije u oblasti zaštite ratnih memorijala. U tom smislu predloženim amandmanom u članu 25. od st. 1. do st. 7. se strožije kazne predviđaju za prekršaje odgovornog lica u organu jedinica lokalne samouprave, jer smatramo da će veća kazna biti adekvatnija prekršaju, odnosno da će veća kazna proizvesti veći efekat u preventivi. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.

Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona, u pojedinostima.

Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.

Prelazimo na 2. tačku.

Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici.

Primali ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.

Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.

Na naziv Predloga zakona amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.

Na naslov Predloga zakona amandman su zajedno podneli narodni poslanici Gorica Gajić i Dejan Šulkić.

Na naslov Predloga zakona amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.

Na naslov Predloga zakona amandman je podnela narodni poslanik Nataša Jovanović.

Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.

Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.

Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.

Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Miljan Damjanović.

Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Dubravko Bojić.

Na naslov Predloga zakona amandman je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.

Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.

Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Tomislav LJubenović.

Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Nikola Savić.

Na naslov Predloga zakona amandman je podnela narodni poslanik Vesna Nikolić Vukajlović.

Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Zoran Despotović.

Na naslov Predloga zakona amandman je podnela narodni poslanik Marina Ristić.

Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Momčilo Mandić.

Na naslov Predloga zakona amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Belačić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Božidar Delić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na naslov Predloga zakona amandman je podnela narodni poslanik LJiljana Mihajlović.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Filip Stojanović.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Petar Jojić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na nadnaslov iznad člana 1. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Despotović.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na naslov iznad člana 1. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Savić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na naslov iznad člana 1. amandman je podneo narodni poslanik Petar Jojić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 1. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Vjerica Radeta, zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno Zoran Živković, Marinika Tepić, Aleksandra Čabraja, Jovan Jovanović i Sonja Pavlović.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Tomislav LJubenović.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Božidar Delić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik LJiljana Mihajlović.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Gorica Gajić i Dejan Šulkić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Momčilo Mandić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Dubravko Bojić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Miljan Damjanović.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Nataša Jovanović.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Vesna Nikolić Vukajlović.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Marina Ristić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Belačić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Filip Stojanović.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na naslov iznad člana 2. amandman je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 2. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Vjerica Radeta, zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno Zoran Živković, Marinika Tepić, Aleksandra Čabraja, Jovan Jovanović i Sonja Pavlović.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Nataša Jovanović.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Petar Jojić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik LJiljana Mihajlović.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Gorica Gajić i Dejan Šulkić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Belačić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Miljan Damjanović.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Savić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Dubravko Bojić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Božidar Delić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Despotović.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Filip Stojanović.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Marina Ristić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Momčilo Mandić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Tomislav LJubenović.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Vesna Nikolić Vukajlović.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 3. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Vjerica Radeta, zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno Zoran Živković, Marinika Tepić, Aleksandra Čabraja, Jovan Jovanović i Sonja Pavlović.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Nataša Jovanović.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Dubravko Bojić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Miljan Damjanović.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Božidar Delić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Tomislav LJubenović.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik LJiljana Mihajlović.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Savić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Vesna Nikolić Vukajlović.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Belačić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Petar Jojić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Despotović.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Filip Stojanović.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Momčilo Mandić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Marina Ristić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na naslov iznad člana 4. amandman je podneo narodni poslanik Miljan Damjanović.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na naslov iznad člana 4. amandman je podneo narodni poslanik Dubravko Bojić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na naslov iznad člana 4. amandman je podneo narodni poslanik Petar Jojić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 4. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Vjerica Radeta, zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno Zoran Živković, Marinika Tepić, Aleksandra Čabraja, Jovan Jovanović i Sonja Pavlović.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Nataša Jovanović.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Tomislav LJubenović.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešlj.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Božidar Delić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Filip Stojanović.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Savić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Vesna Nikolić Vukajlović.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Despotović.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Belačić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Momčilo Mandić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Marina Ristić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik LJiljana Mihajlović.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 5. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SDS i zajedno Zoran Živković, Marinika Tepić, Aleksandra Čabraja, Jovan Jovanović i Sonja Pavlović.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe DS.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta i Nataša Jovanović.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Ružica Nikolić i Miljan Damjanović.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Gorica Gajić i Dejan Šulkić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 6. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SDS i zajedno Zoran Živković, Marinika Tepić, Aleksandra Čabraja, Jovan Jovanović i Sonja Pavlović.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 6. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Gorica Gajić i Dejan Šulkić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 6. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milorad Mirčić i Dubravko Bojić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 6. amandman, sa ispravkom, su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe DS.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 7. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SDS i zajedno Zoran Živković, Marinika Tepić, Aleksandra Čabraja, Jovan Jovanović i Sonja Pavlović.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 8. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SDS i zajedno Zoran Živković, Marinika Tepić, Aleksandra Čabraja, Jovan Jovanović i Sonja Pavlović.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 9. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SDS i zajedno Zoran Živković, Marinika Tepić, Aleksandra Čabraja, Jovan Jovanović i Sonja Pavlović.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 9. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Despotović.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 9. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Gorica Gajić i Dejan Šulkić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 10. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SDS i zajedno Zoran Živković, Marinika Tepić, Aleksandra Čabraja, Jovan Jovanović i Sonja Pavlović.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 11. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno Gorica Gajić i Dejan Šulkić, zajedno poslaničke grupe SDS i zajedno Zoran Živković, Marinika Tepić, Aleksandra Čabraja, Jovan Jovanović i Sonja Pavlović.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 12. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Samostalnih poslanika.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 13. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SDS i zajedno poslaničke grupe Samostalni poslanici.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 14. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Samostalni poslanici.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 15. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Slobodni poslanici.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 16. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Samostalni poslanici.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 17. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Samostalni poslanici.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 18. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SDS i zajedno poslaničke grupe Samostalni poslanici.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 19. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Samostalni poslanici.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 20. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Samostalni poslanici.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 21. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SDS i zajedno poslaničke grupe Samostalni poslanici.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 22. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Samostalni poslanici.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 23. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Samostalni poslanici.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 24. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Samostalni poslanici.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 25. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SDS i zajedno poslaničke grupe Samostalni poslanici.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona, u pojedinostima.

Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.

Prelazimo na 3. tačku dnevnog reda.

Primili ste amandmane koje su na predlog zakona podneli narodni poslanici.

Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.

Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.

Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Vjerica Radeta.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Nataša Jovanović.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Ružica Nikolić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.

Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.

Prelazimo na 4. tačku dnevnog reda.

Primili ste amandmane koje su na predlog zakona podneli narodni poslanici.

Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.

Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.

Na član 1. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Vjerica Radeta i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS:

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 2. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Nataša Jovanović i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS:

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Ružica Nikolić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Samostalni poslanici.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 4. amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Sreto Perić, zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS, zajedno narodni poslanici poslaničke grupe DS.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 5. amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Aleksandar Šešelj, zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS, zajedno narodni poslanici poslaničke grupe DS.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 6. amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Nemanja Šarović, zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS, zajedno narodni poslanici poslaničke grupe DS.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 7. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandra Belačić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Samostalni poslanici.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik Dubravko Bojić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 8. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 9. amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Miljan Damjanović, zajedno narodni poslanici poslaničke grupe DS.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 9. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 10. amandman je podneo narodni poslanik Božidar Delić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 10. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Branimir Jovanović, Predrag Jelenković i Jasmina Karanac.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 10. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 11. amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Zoran Despotović, zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 12. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.

Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.

Prelazimo na 5. tačku dnevnog reda.

Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici.

Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.

Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.

Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Vesna Nikolić Vukajlović.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Filip Stojanović.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Miljan Damjanović.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Božidar Delić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Momčilo Mandić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik LJiljana Mihajlović.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Aleksandra Belačić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Petar Jojić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Dubravko Bojić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Marina Ristić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Zoran Despotović.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Nikola Savić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Tomislav LJubenović.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Ružica Nikolić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Vjerica Radeta.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Nataša Jovanović.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Dubravko Bojić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Marina Ristić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Despotović.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Tomislav LJubenović.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Savić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Vjerica Radeta.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Nataša Jovanović.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Ružica Nikolić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandra Belačić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Božidar Delić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Petar Jojić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Miljan Damjanović.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Momčilo Mandić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik LJiljana Mihajlović.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Vesna Nikolić Vukajlović.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Filip Stojanović.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Tatjana Macura, Vladimir Đurić, Aleksandra Stevanović i Nenad Božić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Momčilo Mandić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Vjerica Radeta.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Nataša Jovanović.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Ružica Nikolić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Despotović.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik LJiljana Mihajlović.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Savić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Tomislav LJubenović.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandra Belačić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Vesna Nikolić Vukajlović.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Dubravko Bojić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Marina Ristić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Petar Jojić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 2. amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Delić i Miljan Damjanović.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Filip Stojanović.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Vjerica Radeta.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Marina Ristić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Dubravko Bojić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Despotović.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Tomislav LJubenović.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Savić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Ružica Nikolić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Nataša Jovanović.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Tatjana Macura, Vladimir Đurić, Aleksandar Stevanović i Nenad Božić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe DS.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandra Belačić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Miljan Damjanović.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Petar Jojić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Božidar Delić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Momčilo Mandić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Vesna Nikolić Vukajlović.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik LJiljana Mihajlović.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Filip Stojanović.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Radoslav Jović.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Vjerica Radeta.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Ružica Nikolić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Tatjana Macura, Vladimir Đurić, Aleksandar Stevanović i Nenad Božić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Savić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Tomislav LJubenović.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Despotović.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Marina Ristić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Dubravko Bojić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Petar Jojić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Belačić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Miljan Damjanović.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Demokratska stranka.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Božidar Delić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Vesna Nikolić Vukajlović.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Filip Stojanović.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Momčilo Mandić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik LJiljana Mihajlović.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke SDS.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 6. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Dveri.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 6. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 6. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 6. amandman je podnela narodni poslanik Nataša Jovanović.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 6. amandman je podneo narodni poslanik Ružica Nikolić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 6. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 6. amandman je podneo narodni poslanik Milija Miletić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 6. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 6. amandman je podneo narodni poslanik Miljan Damjanović.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 6. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Tatjana Macura, Vladimir Đurić, Aleksandar Stevanović i Nenad Božić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Dveri.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Tatjana Macura, Vladimir Đurić, Aleksandar Stevanović i Nenad Božić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 8. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Dveri.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 8. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Tatjana Macura, Vladimir Đurić, Aleksandar Stevanović i Nenad Božić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 8. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 9. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 9. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Tatjana Macura, Vladimir Đurić, Aleksandar Stevanović i Nenad Božić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 12. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona, u pojedinostima.

Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.

Prelazimo na 6. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSNOVNIM PRAVIMA BORACA, VOJNIH INVALIDA I PORODICA PALIH BORACA

Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici.

Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.

Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo, saglasno članu 163. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, odbacio je kao nepotpune, amandmane narodnih poslanika: Hadži Milorada Stošića na član 5, Zorana Despotovića i Momčila Mandića na član 103. i Aleksandra Šešelja i Nemanje Šarovića na član 106.

Odbačeni amandmani ne mogu biti predmet rasprave i o njima se ne glasa.

Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.

Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Petar Jojić, Božidar Delić i Nemanja Šarović.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Samostalni poslanici.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Tomislav LJubenović, Sreto Perić i Aleksandar Šešelj.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Momčilo Mandić, Božidar Delić i Miljan Damjanović.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milorad Mirčić, Nikola Savić i Nemanja Šarović.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Samostalni poslanici.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vesna Nikolić Vukajlović i LJiljana Mihajlović.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Despotović i Ružica Nikolić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vesna Nikolić Vukajlović, Zoran Despotović i Dubravko Bojić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Samostalni poslanici.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Dubravko Bojić i Tomislav LJubenović.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Miljan Damjanović i Aleksandar Šešelj.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Samostalni poslanici.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Božidar Delić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona, u pojedinostima.

Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.

Prelazimo na 7. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVIMA BORACA, VOJNIH INVALIDA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA

Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici.

Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.

Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.

Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Petar Jojić, Momčilo Mandić i Sreto Perić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe DS.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 1. amandman je podneo Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva.

Predstavnik predlagača prihvatio je amandman na sednici Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Tomislav LJubenović, Božidar Delić i Miljan Damjanović.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Momčilo Mandić, Sreto Perić i Zoran Despotović.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 5. amandman, sa ispravkom, zajedno su podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 6. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe DS i zajedno poslaničke grupe SDS.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 6. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milorad Mirčić, Božidar Delić i Aleksandar Šešelj.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona, u pojedinostima.

Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.

Prelazimo na 8. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIRNOM REŠAVANJU RADNIH SPOROVA

Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici.

Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.

Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.

Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Momčilo Mandić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Tomislav LJubenović.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Petar Jojić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na naslov Predloga zakona amandman je podnela narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Zoran Despotović.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Dubravko Bojić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na naslov Predloga zakona amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Belačić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Miljan Damjanović.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Božidar Delić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na naslov Predloga zakona amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Filip Stojanović.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Nikola Savić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na naslov Predloga zakona amandman je podnela narodni poslanik Marina Ristić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na naslov Predloga zakona amandman je podnela narodni poslanik Vesna Nikolić Vukajlović.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na naslov Predloga zakona amandman je podnela narodni poslanik LJiljana Mihajlović.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Momčilo Mandić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na naslov Predloga zakona amandman je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Belačić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Nataša Jovanović.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Dubravko Bojić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Petar Jojić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Miljan Damjanović.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Tomislav LJubenović.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 1. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Božidar Delić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Momčilo Mandić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Despotović.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Vesna Nikolić Vukajlović.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik LJiljana Mihajlović.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Filip Stojanović.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Savić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Marina Ristić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Belačić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Miljan Damjanović.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Božidar Delić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 5. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Despotović.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 6. amandman je podnela narodni poslanik Nataša Jovanović.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 7. amandman je podneo narodni poslanik Petar Jojić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik Tomislav LJubenović.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 9. amandman je podneo narodni poslanik Momčilo Mandić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 12. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 13. amandman je podnela narodni poslanik LJiljana Mihajlović.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 13. amandman je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 14. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Sreto Perić i narodni poslanik Vesna Nikolić Vukajlović.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 14. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 15. amandman je podnela narodni poslanik Marina Ristić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 16. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Savić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 17. amandman je podneo narodni poslanik Filip Stojanović.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 18. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe DS.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 19. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Nemanja Šarović i narodni poslanici poslaničke grupe DS.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 21. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 22. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.

Da li neko želi reč? (Ne.)Na član 23. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 25. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Belačić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 27. amandman je podneo narodni poslanik Dubravko Bojić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 27. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe DS.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 30. amandman je podneo narodni poslanik Božidar Delić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 32. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Despotović.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 33. amandman je podnela narodni poslanik Nataša Jovanović.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 34. amandman je podneo narodni poslanik Miljan Damjanović.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.

Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u Danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i celini.

Saglasno članu 87. stavu 5. Poslovnika Narodne skupštine, određujem četvrtak 28. jun 2018. godine, sa početkom u 10,00 časova kao Dan za glasanje o tačkama dnevnog reda sednice Osmog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu.