Deseto vanredno zasedanje , 28.09.2018.

6. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Deseto vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/202-18

6. dan rada

28.09.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:10 do 20:55

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Nenad Mitrović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Gospodine predsedavajući i gospodo ministri sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, ukidanjem Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzije visina penzija se vraća na nivo bez umanjenja, što je rezultat pozitivnih ekonomskih kretanja. Time se omogućuje da penzioneri koji su podneli najveći teret procesa fiskalne konsolidacije osete korist od unapređenja stanja u ekonomiji.

Amandman na član 2. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o PIO ima za cilj da dodatno definiše ovaj član predloga zakona. U članu 2. Predloga zakona u izmenama i dopunama Zakona o PIO otklanjaju se problemi koji nastaju neblagovremeno odjavom osiguranika koji su to svojstvo stekli uključivanjem u obavezno socijalno osiguranje u skladu sa članom 15. zakona i izbegava se utvrđivanje duga po tom osnovu. Naime, neplaćenih doprinosa za PIO, što znači da lice gubi svojstvo osiguranika danom za koji se lice u zahtevu opredelilo ili ako doprinos ne plati u roku od šest meseci od dana dospelosti.

Hoću da napomenem da se predložena odredba zakona odnosi na zatečene korisnika, po navedenom osnovu i na osiguranike kojima je utvrđeno pravo na produženo osiguranje. Za sve osiguranike Fond će po službenoj dužnosti doneti rešenje o prestanku svojstva osiguranika u roku od godine dana, od dana stupanja na snagu ovog zakona tj. imaće obaveze da izmeni rešenje u naznačenom roku.

Pozivam kolega poslanike da u danu za glasanje podrže Predlog izmena i dopuna zakona. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 2. amandman je podnela narodna poslanica Stanija Kompirović.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Stanija Kompirović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsedavajući.

Uvaženi ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, kada je u pitanju penzijski sistem Republike Srbije, danas se nalazi u daleko boljem položaju i stanju, nego recimo pre pet godina.

Naime, prema zvaničnim podacima u 2014. godini na ime dotacija za pokriće rashoda RF PIO. Iz budžeta je transferisano 222,4 miliona dinara, što je oko 37,2% ukupnog prihoda i 5,7% BDP.

Povećanje izvornih prihoda Fonda iz doprinosa PIO potiču pre svega iz činjenice da je povećan broj zaposlenih lica, da se bezuslovno sprovodi borba protiv sive ekonomije, što svakako ima za posledicu bolje stanje, kako u budžetu RF PIO, tako i u budžetu Republike Srbije.

Ne treba zaboraviti činjenicu da je prilikom početka fiskalne konsolidacije javnih finansija predviđeno da se penzije neće povećavati sve dok učešće penzija u BDP ne padne ispod 11% što je približno vrednosti onog parametra iz 2004. godine.

Bila su predviđanja da do povećanja penzija neće doći do 2020. godine, međutim, dobri rezultati koje je donela fiskalna konsolidacija je dovela do toga da su se penzije povećavale, doduše onoliko koliko je privredni razvoj dozvoljavao, ali u decembru 2017. godine, penzije su povećane 5%.

Dobri rezultati koji su posledica rada Ministarstva finansija, Ministarstva rada i ostalih organa, ali i RF PIO najbolje se ogledaju u činjenici da je 2004. godine iz budžeta republičkog fonda isplaćeno oko 13% manje penzija nego sada, tako da je pravi izazov, iako je došlo do povećanja obaveze za isplatu davanja iz penzijskog sistema stabilan penzijski sistem kakav je sada, a koji je u potpunosti oporavljen i stabilizovan u prethodnih pet godina će biti i dalje.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Srbislav Filipović.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Srbislav Filipović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala predsedavajući.

Dame i gospodo narodni poslanici naše vladajuće SNS i koalicije i jedan mali broj opozicionara koji je danas tu, oni koji su najviše imali primedbi na set zakona koji je na dnevnom redu danas, nisu tu da sa nama diskutuju, nisu tu da bilo šta konkretno kažu, nismo čuli nikakvu konkretnu primedbu na zakone koje smo podneli, naročito jer je nemoguće dati konkretnu primedbu na realno povećanje penzija, na bolji život koji sledi našim penzionerima, na bolji život kome se nadaju i koji će dočekati za neki mesec i zaposleni u javnom sektoru. Dakle, svi oni koji su bili strpljivi, koji su imali veru u politiku Vlade Republike Srbije i predsednika Aleksandra Vučića i SNS.

Danas za izvesnošću i sa sigurnošću mogu da kažem da će imati prvo povećanje penzija, ako usvojimo, a uveren sam da hoćemo i već u novembru mesecu na svojim računima će imati više novca nego što su imali ranije, više mogućnosti da obraduju svoje unuke i svoju decu, više mogućnosti da žive bolje i kvalitetnije nego što je to bio slučaj u prošlosti, ali da to sve ne bude na staklenim nogama, već na čvrstim nogama, jer danas imamo jake temelje, jaku državu, ozbiljnu državu koja ne povećava plate i penzije tako što se zadužuje po skupim i zelenaškim kamatama po 7, 8 i 9% pa to neko drugi posle vraća.

Ovo je država koja je ozbiljna, koja je odgovorna prema svojim najstarijim sugrađanima i prema svojoj budućnosti i zato sam uveren da i građani sve to dobro vide, dobro osećaju i znaće da kada dođe vreme, sve to adekvatno i ocene. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik prof. dr Marko Atlagić.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Marko Atlagić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Uvaženi potpredsedniče, ovaj zakon i podneseni amandman pridoneće modernizaciji Republike Srbije, a samim tim vaspitanju i obrazovanju, a posebno patriotskom vaspitanju.

Da je Zoran Živković, zvani poljoprivrednik u pokušaju, posedovao patriotsko vaspitanje, ne bi na Međunarodnoj konferenciji u Beču, oktobra gospodnje 2003. godine, kada je bio predsednik Vlade, poručio, citiram: „Meni je potpuno nebitno čije je Kosovo i Metohija“, završen citat.

NJegov stav je i danas isti. Kada naš predsednik Srbije Aleksandar Vučić pravi hrabar i odlučan korak u iznalaženju trajnog, održivog i kompromisnog rešenja za južnu srpsku pokrajinu, i njegov pajtos Nenad Čanak, zvani Nešo vicoje, imao je manjak patriotskog vaspitanja, jer je 5. marta 2017. godine izjavio, citiram: „Spreman sam da priznam nezavisnost Kosova“, završen citat. I, Saša Janković, zvani Sale prangija, svrstao se u taj tabor izjavivši, citiram: „Moja platforma je priznanje nezavisnosti Kosova“, završen citat. Zato nije čudno što je njegov saborac, akademik Dušan Teodorović, rekao, citiram: „Nikada tokom svoje dugogodišnje karijere u zemlji i inostranstvu nije mi se desilo da tako pogrešim u proceni radnih sposobnosti, moralnog kodeksa, kao kod Saše Jankovića“, završen citat.

Zato gospodine, potpredsedniče Milićeviću, ovaj amandman je izuzetno važan da se u budućnosti ne bi pojavljivali likovi koji poseduju manjak patriotskog vaspitanja. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, profesore Atlagiću.

Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik prof. dr LJubiša Stojmirović.

Da li neko želi reč? (Da)

Reč ima narodni poslanik prof. dr LJubiša Stojmirović. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Ljubiša Stojmirović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala.

Koleginice i kolege, kada govorimo o ukidanju Zakona o privremenom smanjenju penzija, nisam iznenađen stavovima opozicije, jer njima je i zadatak da kritikuju sve zakonske predloge pozicije. Ali, ono što mene raduje, to je činjenica da u razgovoru sa građanima, pogotovo sa najstarijim građanima, penzionerima, nisam naišao ni na jednog koji je razočaran sa ovim Predlogom zakona, nisam naišao na građane koji imaju nešto protiv tog zakona.

E, sad, nije lako omogućiti stabilnu isplatu penzija ukoliko nemamo jaku finansijsku strukturu u zemlji. Kako ćemo to da obezbedimo? Pa, normalno, kao i u svim drugim zemljama, naplatom poreza. Zato pozdravljam i ovu izmenu u Zakonu o PIO, gde se kaže, da oni koji ne plaćaju redovno doprinose, da im se prekida staž, ako u roku od godinu dana ne namire to.

Pozdravljam taj predlog, ali i predlažem da se povede više računa o velikim dužnicima, nego o ovim malim privrednicima, jer oni najčešće i plaćaju te svoje doprinose. Nekada je postajala jedna služba, Služba društvenog knjigovodstva, koja nije dozvoljavala da neko ne uplati te doprinose, nego je to bilo prvenstveno. Prvo su se plaćali doprinosi za PIO i zdravstveno osiguranje, a kasnije se isplaćivale plate, itd. Zato predlažem i Vladi da iznađe takvu neku mogućnost gde bi se lakše određivao način plaćanja tih doprinosa. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik LJiljana Malušić.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima narodni poslanik LJiljana Malušić. Izvolite.