Prva sednica Drugog redovnog zasedanja , 09.10.2018.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prva sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/217-18

5. dan rada

09.10.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:10 do 18:30

OBRAĆANJA

...
Srpska radikalna stranka

Aleksandra Belačić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Htela bih samo ukratko da vam postavim pitanje koje se odnosi na prvi deo ovoga što ste govorili i obzirom, dakle, da radite na tome da se nadoknade svi gubici koji su stvoreni u prethodnim godinama, zanima me da li će neko biti odgovoran za stvaranje tih gubitaka i da li ćete vi kao predstavnik Ministarstva i vaši saradnici podneti krivične prijave za lica koja su izazvala te gubitke u iznosu od pet milijardi evra? Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Boško Obradović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Marija Janjušević.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Dragan Vesović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Kolega Vesoviću, izvolite.
...
Dveri

Dragan Vesović

Poslanička grupa Dveri
Hvala vam, predsedavajući.

O štetnosti ovakvog člana zakona govorio je i kolega Nogo i nekoliko kolega iz SRS i ja sam sa mojim amandmanom samo pokušao da popravim nešto što se popraviti može, jer sam potpuno svestan da će ovo ovako da bude izglasano. Pomešali ste ministre ovde Zeleni fond, IPARD fond, nejasno mi je zašto. Nekad se novac mimo konkursa mogao davati samo u hitnim slučajevima, a sada odjednom ubacujemo i da se sufinansiranje može davati u slučajevima sufinansiranja projekata koji se finansiraju iz pretpristupne pomoći EU. Već vidim mogućnosti finansijera iz EU koji i kroz mnoge kredite i kroz mnoge zakone gledaju da sredstva koja inače ulože, pod znacima navoda bespovratno u zemlju Srbiju na ovaj ili onaj način povuku sebi nazad i onda sam samo toga radi dodao ove rečenice da ukoliko se time otklanja neposredna opasnost po zdravlje građana. Dakle, oni će uraditi to što su namerili, jer mi često držimo zatvorene oči pred željom koja po meni ponekad i nije racionalna, da stupimo u tu tvorevinu koja se raspada, a koja se zove EU.

Pa, ako je to tako, a tako će biti, jer će tako želeti vladajuća većina, dajte da spasimo što se spasiti može i da se deo tih sredstava koja će se dati bez konkursa onima koji dolaze iz uglavnom, a ubeđen sam i biće samo iz zemalja EU, daju ukoliko otklone neposrednu opasnost po zdravlje građana, jer ono nam je najpreče i jedino što nam je ostalo. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Koleginice Pavlović, tražili ste reč? Po amandmanu? Izvolite.

Sonja Pavlović

Poslanička grupa Klub samostalnih poslanika
Hvala vam.

Ko o čemu, ja o sredstvima i sistemskom rešenju. Gospodine Trivan, okvirna procena je da je 300 miliona godišnje potrebno uložiti u oblast životne sredine iz nacionalnih izvora kako bi se moglo očekivati da nam EU da drugu polovinu bilo kroz različite oblike sufinansiranja ili kroz projekte EU. Kada budemo dosegli ovaj nivo finansiranja možemo očekivati podršku EU. Međutim, mislim da do tada ponovo uspostavljen Zeleni fond sa svega, mislim da je negde, vi me ispravite ako grešim, 25 miliona dinara godišnje ne može ni približno da funkcioniše kao nekadašnji Fond za zaštitu životne sredine. Samim tim što je zamišljen kao jedna budžetska linija i tako nije operativan. Tako da se očekuje neka nova uredba koja bi ovo pitanje rešila.

Zato smatramo da ove izmene su nedovoljne, jer Zeleni fond treba da se upodobi da bude funkcionalan i operativan. On na ovaj način nije funkcionalan i operativan i kao što rekoh ni približno ne funkcioniše kao nekadašnji Fond za zaštitu životne sredine. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima ministar Trivan. Izvolite.

Goran Trivan

Dozvolite mi da, ne znam da li ste malo čas bili tu, ne kažem to kao opasku, nacionalni park koji će biti proveren, revidiran i tako dalje, ozbiljno ćemo ući u to i to je jako važno pitanje i samo toliko da ne bismo trošili vreme.
A što se fonda tiče, mi smo za ovu 2018. godinu predvideli 2,9 milijardi dinara. To je daleko odo onoga što ja mislim da treba da bude. Vi ste potpuno u pravu da od nas, oni koji čekaju da finansiraju životnu sredinu, očekuju i da mi sami uložimo sredstva u sve to, što ću reći. Prvo, sredstva za životnu sredinu će morati da rastu bez obzira na sve i bez obzira šta ko misli o tome.
Drugo, da će Fond po mom mišljenju morati da dobije drugo obličje u odnosu na ovo što sada ima. Ovo je za mene bila prva, prelazna godina da vidim, prve novce ozbiljne smo prebacili u fond odmah kada smo dobili budžet za to, uspostavili smo procedure, zadovoljni smo procedurama, ali lično mislim da on zaista treba da dobije drugu formu. Ne želim javno još da govorim o tome, ali će on svakako morati da funkcioniše mnogo drugačije, efektnije i sa mnogo više para. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Ivan Kostić, Miladin Ševarlić i Zoran Radojičić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Živković.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Đorđe Milićević.
Vlada i Odbor za zaštitu životne sredine prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Izvolite, kolega Milićeviću.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije
Zahvaljujem uvaženi predsedavajući.

Poštovani ministre, dame i gospodo narodni poslanici, mnogo toga se čulo tokom današnje rasprave. Mi nismo želeli da zloupotrebljavamo Poslovnik, nismo želeli da repliciramo, sačekali smo trenutak kada budemo obrazlagali amandmane koje smo podneli u cilju kako bi poboljšali i kako bi dali svoj doprinos da zakonski predlog o kojem danas govorimo bude što kvalitetniji.

Pre nego što se osvrnem na amandman, obratiću se najpre vama gospodine ministre, a tiče se prepodnevnog dela rasprave i nekoliko sugestija i predloga koji su se mogli čuti, pa jedan dobronameran predlog, bez obzira što dolazimo iz iste političke opcije, ali javno jedan dobronameran predlog za vas.

Znate, legitimno je pravo svake poslaničke grupe, ne mislim pritom na poslaničke grupe koje su maločas učestvovale u raspravi, u popodnevnom delu rasprave, legitimno je pravo svake poslaničke grupe da pokuša da na neki način, u ovako važnoj i značajnoj raspravi, uvuče i dnevno političke teme kako bi bili medijski prisutni, kako bi politički profitirali, kako bi na taj način došli do političkih poena.

Ponavljam, ne mislim pri tome na neka suštinska pitanja koja su postavljali, recimo kolege iz SRS, pitanja koja dolaze iz različitih lokalnih samouprava, lokalnih sredina, tiču se konkretno zaštite životne sredine i ne sporim, naravno da ta pitanja zaslužuju odgovore. Ako niste u mogućnosti danas da to učinite, učinite to u narednom vremenskom periodu i to jeste apel svih nas naravno iz vladajuće koalicije.

Mislim na prepodnevni deo rasprave, jedan dobronameran savet za vas. NJihovo je legitimno pravo da pokušaju da ovaj nivo rasprave svedu na dnevno političke teme, a vama predlažemo da ne gubite vreme, da radite posao za koji ste preuzeli odgovornost, jer radeći tako vi ćete zapravo raditi u najboljem interesu građana Srbije.

Znate, legitimno je pravo da neko kaže i da bude opsednut, bude frustriran SPS, ipak tu smo 28 godina, pa im nije jasno izgleda kako postojimo 28 godina na političkoj sceni Srbije, a sve vreme relevantan politički činilac na političkoj sceni Srbije. Nije im jasno da je SPS simbol i kontinuiteta i trajnosti i sigurnosti i stabilnosti, pa onda mnogo puta da sada smo čuli od tih dušebrižnika kako SPS gubi politički identitet, a mi im dobronamerno kažemo – mi smo dobro, hvala na pitanju, vodite računa o vašem političkom identitetu, ne o našem.

Danas kažu - druga po snazi politička opcija. Neka bude da je tako, neka bude da su i prvi, ali ne kažu tako istraživanja. Ni jedno istraživanje ne kaže tako, a ne kažu tako ni građani na svim onim izborima koji su u prethodnom vremenskom periodu održani, mislim i na izbore u Skupštini grada Beograda i mislim na izbore koji su održani širom lokalnih samoupravama, opštinama i gradovima na teritoriji Republike Srbije.

Mi smo ubeđeni da je SPS druga po snazi politička opcija na političkoj sceni Srbije. Za nas je važno da smo stabilizovali naše biračko telo, ali ono što je najvažnije jeste da u svim tim istraživanjima, u svim tim izbornim procesima koji su održani vladajuća koalicija ima ogromnu podršku i poverenje građana i da se rezultati koje postiže vladajuća koalicija prepoznaju i vrednuju na pravi način. To što se okupljaju da bi politički preživeli, to je njihovo legitimno političko pravo.

Kada je reč konkretno o vašem ministarstvu, mi smo, ako se sećate, tokom rasprave o Predlogu zakona o ministarstvima, naveli i bili potpuno jasni i precizni koliko je važno i značajno da imamo posebno ministarstvo koje će se baviti ovom izuzetno važnom i značajnom temom. I tada smo prihvatili i priznali da takvo ministarstvo je postojalo 90-ih godina u Vladi 90-ih, ne znam precizno koje bi to, bolje znate od mene, rekli smo - da, postojalo je i 2007. godine u periodu Vlade Vojislava Koštunice, ali ne od 2000. godine do 2006. godine i ne od 2008. godine, nažalost, do 2012. godine

Ne sporimo rezultate. Neki rezultati su postignuti i kada je ova oblast bila deo Ministarstva za energetiku i kada je ova oblast bila deo Ministarstva za poljoprivredu, ali da bi radili više na unapređenju zaštite životne sredine, da bi pojačali i ojačali potencijale, a potencijali su i kapaciteti veliki, važno je da imamo posebno ministarstvo koje će se baviti ovom veoma važnom i značajnom temom.

Ovo je složena, veoma kompleksna, zahtevna tema. Zahteva visoke standarde, a ujedno tema koja se tiče svih nas. Mislim da je samim formiranjem Ministarstva za zaštitu životne sredine, Vlada Republike Srbije jasno stavila do znanja da želi da se na jedan odgovoran i ozbiljan način bavi ovim veoma važnim i značajnim, ponavljam po ko zna koji put, pitanjem, da želi da poveća efikasnost zaštite životne sredine, da želi kada je reč o harmonizaciji zakonodavstva da poveća kapacitete u smislu harmonizacije zakonodavstva sa zakonodavstvom EU, jer jedna trećina, ispravite me ako grešim, zakonodavstva je upravo vezana za zaštitu životne sredine. Veoma je važno da na pravi način koristi fondove EU, neki podaci govore, to su podaci u trenutku kada smo usvajali Zakon o ministarstvima, neki podaci govore da bi Srbija na pravi način unapredila i zaštitila životnu sredinu bilo potrebno uložiti negde oko 10 milijardi dolara. To je veliki iznos i zato je važno da imamo ministarstvo koje će se na pravi način baviti ovim pitanjem.

Pojedine opozicione političke partije, govoreći o ovim izmenama i dopunama, verovatno nemajući argumente, a kad nemate argumente onda se dosetite brže bolje ostavke ministra, e sada da ne bi govorili samo u negativnom kontekstu, na nama je da kroz ovu raspravu ukažemo i na neke pozitivne stvari.

Dozvolite, ja ću samo u nekoliko, devet tačno tačaka reći ono pozitivno što je učinilo Ministarstvo u prethodnom vremenskom periodu po mišljenju poslaničke grupe SPS. Transparentan rad Ministarstva, otkrivanje nezakonitih deponija opasnog otpada, veći međunarodni ugled kada je reč o Poglavlju 27, bolje upravljanje otpadom, smanjenje upotrebe plastičnih kesa, formiranje nacionalnog tela o kojem je toliko danas bilo reči za utvrđivanje posledica NATO bombardovanja na čijem ste čelu vi kao ministar i mi kao i ostale kolege očekujemo još rezultata u narednom vremenskom periodu, stvaranje uslova za bolje korišćenje sredstava pretpristupnih fondova, završetak starih i novih projekata preko 92 hiljade evra, opremanje Nacionalne laboratorije za kontrolu vode, zemljišta i vazduha, povećanje naplata ekoloških taksi. O tome je danas bilo reči.

Mi se u potpunosti slažemo kada kolege kažu da ne sme biti kada govorimo o ekološkim taksama, da ne sme biti zloupotreba na lokalnom nivou i nenamenskog trošenja sredstava na lokalnom nivou.

Dakle, stanje životne sredine je značajan faktor ukupnog zdravlja stanovništva i zato je pitanje njene zaštite jedno od rekao bih prioritetnih društvenih pitanja za rešavanje.

Šta je to što nas kao poslanički klub opredeljuje, da kažemo, za kada je reč o ovim izmenama i dopunama? Pre svega, za ovaj zakon bitno je maksimalno korišćenje sredstava iz pretpristupnih fondova EU, kao i javnih sredstava budžeta Republike Srbije namenjenih za ovu oblast. Time će svakako doprineti, tome će doprineti ove izmene i dopune i činimo jedan korak napred u realizaciji ovog cilja. Zatim, otklanjanje sa neusaglašenostima koje trenutno postoje, što će takođe biti učinjeno izmenama i dopunama ovog zakonskog predloga, pravni osnov za izradu podzakonskih akata.

Danas je bilo reči o Zakonu o klimatskim promenama. Zajedno sa ovim izmenama, mislim da će se doneti jedan pun konsenzus društva da su zdravlje ljudi i zdravlje prirode neodvojivi i naravno, ovo je veliki korak ka zdravoj životnoj sredini, zdravoj sredini što je cilj svih nas koji sedimo u ovoj sali.

Što se tiče konkretno amandmana koji sam predložio, najpre zahvalnost na podršci. U nekoliko rečenica ću ga obrazložiti. Podneo sam dva amandmana. Ovaj prvi amandman je zapravo pravni osnov za osnov i preduslov za drugi amandman koji sam podneo na član 2. i na član 3. koji su neposredno povezani. Amandmanom sam predložio novu tačku 5a kojom se potpuno precizira, dakle - Zakonom o zaštiti životne sredine u članu 90b st. 1 propisano je da se sredstva Zelenog fonda Republike Srbije dodeljuju korisnicima sredstava u svrhu finansiranja zaštite i unapređivanja životne sredine, a na osnovu javnog konkursa koji objavljuje Ministarstvo.

Izmenama ovog zakona predviđa se da se sredstva mogu dodeljivati i bez sprovođenja javnog konkursa i to u slučaju finansiranja interventnih mera u vanrednim okolnostima zagađivanja zaštite životne sredine, rekultivaciji i sanaciji zagađenog prostora i kada je u pitanju priprema i sufinansiranje projekata koji se finansiraju iz predpristupne pomoći EU, kao i za nepredviđene troškove vezane za realizaciju tih projekata.

Amandmanom sam predložio još jednu dopunu, a to je da se na ovaj način, dakle, bez javnog konkursa, i o tome je bilo reči tokom današnje rasprave, da se i bez javnog konkursa mogu opredeljivati sredstva za finansiranje interventnih nabavki bioloških, biotehničkih, hemijskih sredstava potrebnih radi suzbijanja i iskorenjivanja štetnih organizama, njihovih zajednica i staništa, nosioca virusa, kao i biljnih vrsta koje predstavljaju opasnost po zdravlje ljudi i životnu sredinu.

Smatram da je ovo neophodno, jer se zbog dugih postupaka raspisivanja javnih nabavki može naneti i velika šteta ljudima u životnoj sredini. Dakle, to je tačka 5a, koja glasi: “Za finansiranje interventnih nabavki bioloških, biotehničkih, hemijskih sredstava, potrebnih radi suzbijanja i iskorenjivanja štetnih organizama, njihovih zajednica i staništa, nosioca virusa, kao i biljnih vrsta koje predstavljaju opasnost po zdravlje ljudi i životnu sredinu“.

Još jednom, imate podršku poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije. Zahvaljujem na podršci amandmanu.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Tomić.
Da li neko želi reč?
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Marković.
Da li neko želi reč?
Kolega Markoviću, izvolite.