Prva sednica Drugog redovnog zasedanja , 09.10.2018.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prva sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/217-18

5. dan rada

09.10.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:10 do 18:30

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima ministar, gospodin Trivan. Izvolite.

Goran Trivan

Dozvolite mi da vam se zahvalim, zaovu suštinsku stvar koja se tiče onoga šta je redosled prioriteta i da sa te tačke gledišta nije bitno šta je bilo pre ovoga, bitno je da moramo znati kakvo nam je stanje. Mi smo više od godinu dana potrošili vremena sa lokalnim samoupravama da bismo uopšte saznali kakvo je stanje, jer u opštinama nedostaje kapaciteta, čak i informacija o tome dokle se stiglo za određenim projektima. To ne govorim kao kritiku, to govorim samo kao konstataciju, a kamo li da pričamo o onome kako se sakuplja novac i kako se troši novac na životnu sredinu.
Sa DRI ćemo i te kako imati dobru saradnju tim povodom, jer to novca što ima, ima da se troši kako treba. Ali, za početak, evo sada, posle godinu i nešto dana, moje kolege koje vode ova dva ključna sektora u ovom smislu u kome pričamo su naprvile katastar i sada znamo tačno gde nam je koja opština sa kojim projektom, jer životna sredina se čita kao projekat. Nemojte da meditiramo na sve teme, osim što mi jako prija ovo što govorite, jer osećam apsolutno razumevanje i podršku za to da se pozabavimo svojom životnom sredinom, ali za mene koji operativno vodim ovaj posao, skrećem pažnju i javno govorim, projekat je ključna karika u onome što radimo. Bez izrađene projektno-tehničke dokumentacije nema napredovanja. Nema napredovanja bez novca koji ćemo uložiti u to.
Većina vas je ovde i danas rekla da nemamo dovoljno para za životnu sredinu, i molim vas da nas podržite kada budemo radili budžet, jer je potreban novac ne, ministarstvu, novac je potreban lokalnim samoupravama da bi imali novac da izrade projektno-tehničku dokumentaciju, i mi znamo gde je koliko potrebno. Nećemo tražiti onoliko para koliko ne možemo da potrošimo, ali je ono što ste rekli zapravo, početak i kraj. Znamo katastar, moramo da krenemo od toga. U nekim situacijama krećemo ispod nule. Ali, stalno govorim o tome ne osvrćući se nazad, ne očajavati, idemo dalje.
Naša zajednička misija je da idemo dalje i ja vam tvrdim, za nekoliko godina Srbiju nećemo prepoznati što se toga tiče. Nije važno koliko će to napora tražiti, nije važno koliko će to truda tražiti, ako ništa drugo, novca nemamo možda dovoljno, ali toliko da ga imamo da možemo da uložimo u izradu projektno-tehničke dokumentacije imamo. To će biti moj sudar sa finansijama da se shvati da je to novac koji pre svega potreban. Pretrpećemo se za ostale stvari, to je sasvim u redu, ali ako hoćemo da Srbija napreduje, neko od vas je rekao – ne napravimo greške koje su napravile naše komšije, pa ovo je jedini put, drugog nema. Osećam taj vetar koji vi emitujete sa ove strane da mi to treba i mora da uradimo, i verujte da ovaj tim koji je ovde i oni koji nisu ovde, upravo ovo rade, oni su fantastični i najvažnije mi je da znam tačno gde je Srbija i znam šta ću da radim i šta ćemo da tražimo. Hvala vam puno.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Krsto Janjušević.
Da li neko želi reč?
Izvolite kolega.
...
Srpska napredna stranka

Krsto Janjušević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala, predsedavajući.

Poštovani ministre sa saradnicima, poštovane kolege unapređenje ekoloških resursa je svakako u funkciji sveobuhvatnog razvoja Republike Srbije. Zamislite koliko mora biti prljav onaj koji pljačka i krade od ekologije i čistoće.

Vi ste ovde imali priliku da slušate predavanje onih koji zastupaju one koji su vladali, koji su upravljali i koji su imali priliku da sve urade ono što su danas spočitavali nama da nismo. Imali ste ovde Đilasove potparole koji su vam lepo objasnili šta treba uraditi, a da se podsetimo kako je Gradska čistoća funkcionisala pod njihovom upravom sa sve generalnim direktorom, zamenikom generalnog direktora, 12 savetnika generalnih direktora, osam direktora sektora, 20 pomoćnika direktora sektora i oko 40 rukovodilaca službi, onako hrabro napred u dug od 1,5 milijardu, koliko su napravila javna preduzeća u Beogradu.

Onda, potpisuju najkatastrofalniji ugovor o isporuci i ugradnji 1800 kontejnera, mimo svih pravila, mimo zakona. Petorica su završila u zatvoru. Ti kontejneri su predstavljali opasnost za građane Beograda, ti kontejneri su morali u najvećem broju da se menjaju. Mnogo para građana je dato za popravku tih kontejnera.

Rekli su – Beograđani, sagradićemo vam metro, železnicu ispod zemlje. Nisu bili u stanju da je instaliraju ni tehnički, ni po zakonu kontejnere ispod zemlje, a nama van Beograda su rekli – javite nam se na sajt „očistimo Srbiju“, platili su ga 25.000 evra, a nikad nije proradio. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Nenad Mitrović.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Nenad Mitrović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovani gospodine Arsiću, gospodine ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, podneo sam amandman na član 1. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine.

Ovim Predlogom zakona o zaštiti životne sredine između ostalog se kaže da sredstva Zelenog fonda Republike Srbije se koriste i za sanaciju odlagališta otpada, smanjenje nastajanja otpada, ponovnu upotrebu, tretman, odnosno ponovno iskorišćavanje i odlaganje otpada.

Ono o čemu hoću da govorim jeste deponija koja se nalazi na teritoriji opštine Bujanovac, koja svakodnevno gori i sa nje se podiže gust dim koji svakodnevno kako u samom gradu Bujanovcu, tako i u obližnjim selima, oko grada Bujanovca zagađuje vazduh, a da lokalna samouprava i JKP ne preduzimaju ništa.

Građani su se samoorganizovali, prikupili potpise i tražili od lokalne samouprave da se reši ovaj problem. Lokalna samouprava naravno da nije imala sluha za ovakav zahtev koji su građani postavili pred lokalnom samoupravom i JKP koje je nadležno da prikuplja otpad i odlaže na deponiju, pa su potpise sa prijavom podneli i nadležnom tužilaštvu da se pronađe lice koje pali gradsku deponiju

Ja vas gospodine ministre molim da iz svoje nadležnosti preduzmete neophodne mere kako bi se ova pojava sprečila i time bi omogućili neometan život građanima koji žive na teritoriji opštine Bujanovac. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Milan Knežević.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Milan Knežević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre, koleginice i kolege narodni poslanici, uvaženi građani Srbije, pa evo, krenuli smo sa raspravom o amandmanima i ja sam na taj prvi član zakona podneo amandman.

U ovoj dosadašnjoj raspravi smo već pomenuli da je zaštita okoline, životne sredine jedan kompleksan problem, da on ide u Poglavlje 27, da je to veoma kompleksno poglavlje. Rečeno je da otprilike trećina pravnih i zakonskih regulativa su vezane za ovo poglavlje.

Želim samo da se osvrnem na to da kažem ministru da ovoliki broj amandmana koje su podneli poslanici SNS nije ukazivanje nepoverenja prema njemu i nije ukazivanje na neslaganje i da on nije žrtva vladajuće većine.

Ovo komentarišem izjave jednog poslanika, jer građani koji su gledali prenos, videli su da u diskusijama ovih amandmana, poslanika SNS, prvo su se čuli problemi direktno, koje su oni izneli na lokalu, vezani za zaštitu životne sredine, a drugo čulo se mnogo lepih stvari, da na lokalu od 2012. pogotovu 2014. godine, koliko su lokalne samouprave predvođene, naravno SNS i njihovim koalicionim partnerima, učinili pomaka u zaštiti životne sredine.

Naravno, ti pomaci u lokalu, na pojedinim mestima, ne na svim, sigurno se uklapaju u ambijent politike Vlade i predsednika Vučića, koji je između ostalog, i u svom govoru, posebnu pažnju posvetio ekologiji. Naravno, treba nam tu dosta sredstava i mnogo toga treba učiniti, ali svi ovi pozitivni primeri koji su ilustrovane kolege iz lokala, govore o tome, u stvari, da je SNS na vreme prepoznala značaj zaštite životne okoline i da na prvom mestu zaštita životne sredine je bitna zbog nas, zbog sugrađana i zbog naše države.

Naravno, mi moramo da sledimo regulativu zbog ulaska u EU i to ništa nije sporno, ali briga Poglavlja 27, a to je zaštita životne sredine tiče se nas. Sad mi treba da budemo praktični što ste nam vi ponudili i što je, već sam rekao u izlaganju pre dva dana, da se iskoriste ti pristupni fondovi EU, za kofinansiranje i sigurno da sredstva značajna, u visini od 160 miliona evra, a sami ste rekli da će to poglavlje koštati našu državu čitavih 17 milijardi evra u narednih deset godina.

Tako da, nema opet opozicionih poslanika iz one desetopartijske, pošto sam rekao, treba da ih bude 62, jer predstavljaju deset partija opozicionih, nema ih ovde, koji koriste i ovo, a koordinator tog saveza, te bratije, koji je ovde pre neki dan izneo da životna okolina i ekologija uopšte nije značajna, ali je veoma zdušno koristio raspravu u načelu o zaštiti životne sredine i o ovim drugim ekološkim zakonima za iznošenje mnogo ružnih i prljavih stvari. Naravno, nismo mu ostali ni mi dužni, kolega Martinović, Orlić i Marković su iznosili sve argumente, ali kažem vam da je njihova, i u jednoj rečenici, sada se sećam, su rekli, baš iz te poslaničke grupe Dveri, da ekologija i zaštita životne sredine, ali to nije rekao njihov koordinator, to je rekao drugi stomatolog kolega, su zakoni koji ne treba da se prepliću i ne tiču se politike nego se tiču našeg okruženja svih nas, treba da budu apolitični, a gle ironije, posle koordinator odjedanput koristi i puca iz svih političkih oružja, nevezano za ekologiju.

Samo hoću da još jedanput kažem da njihovo licemerno istupanje je ono što trebaju što više da istupaju po meni, jer naši građani su veoma pametni, veoma bistri i jasno uočavaju šta je rađeno, šta se ne radi i ko govori istinu, a ko govori neistinu i ceni sve pozitivne napore koje SNS sa koalicionim partnerom i na čelu sa predsednikom Vučićem, čini za unapređivanje i ovog segmenta države i društva, a to je zaštita životne sredine. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Snežana Petrović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Radmilo Kostić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Dalibor Radičević.
Da li neko želi reč?
Kolega Radičeviću, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Dalibor Radičević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsedavajući.

Poštovani ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, podneo sam amandman na član 1. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine, gde se u članu 90b dodaje novi stav, a cilj je da ukažem na važnost zaštite životne sredine, kao i na unapređenje održivog ekološkog razvoja.

Održivi ekološki razvoj podrazumeva razvoj društva koji raspoloživim resursima zadovoljava ljudske potrebe, ne ugrožavajući prirodne sisteme i životnu sredinu, a na ovaj način se obezbeđuje dugoročno postojanje ljudskog društva, kao i njegovog okruženja onakvog kakvim ga mi poznajemo.

Da bi sačuvali životnu sredinu neophodno je da promenimo loše navike i da se više brinemo o našem okruženju. Ovo nije samo posao Ministarstva za zaštitu životne sredine, ovo je obaveza svih nas. Da se o zaštiti životne sredine brine i na ostalim nivoima vlasti u Srbiji, može da se da vidi i na primeru lokalne samouprave odakle ja dolazim. Aleksinac postaje bolje mesto za život zbog toga što su uočeni problemi na očuvanju životne sredine i počeli su i da se rešavaju.

Opštinu Aleksinac čine 72 sela i sam Aleksinac. Do pre šest godina, organizovano se sakupljalo i odnosilo smeće samo u gradu i u dva prigradska naselja. Danas se smeće organizovano iznosi u preko 60% naseljenih mesta. Kupovinom i postavljanjem kontejnera, kao i odgovarajuće mehanizacije za iznošenje smeća, došlo je do postepenog smanjenja divljih deponija.

Sa ponosom mogu da kažem da u mom selu više ne postoji dolina kesa, koja je dobila naziv po kesama koje nisi mogao da izbegneš, a da te udare u lice ili da se ne zalepe na vetrobransko staklo automobila. Samo društveno odgovornim ponašanjem uz obezbeđenje minimalnih uslova za odlaganje smeća možemo zaštiti životnu sredinu i učini naše okruženje lepšim i boljim mestom za život. Hvala.