Treća sednica Drugog redovnog zasedanja , 02.11.2018.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Treća sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/259-18

3. dan rada

02.11.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:05 do 19:50

OBRAĆANJA

...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Zar nisam dobila repliku?
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Niste.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Niste primetili da sam replicirala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Ne, ne dobro znam po komo osnovu sam vam dao, vi ste još i reklamirali i član 27…
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dobro, evo sada reklamiram član 32 u nastavku, samo 10 sekundi, da se ne bih ponovo javljala, znate, inače mogu i ponovo, kako god hoćete.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Završite.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Evo završavam. Da pitam ministra Stefanovića, on 2011. godine nije bio ministar, ali da vidi u svojim službama da ga nisu nešto prevarili, da mu nisu nešto sakrili, da mu nađu podatke o akciji MUP pod nadimkom „Geto“. Tada je policija u Novom Pazaru…(Isključen mikrofon.)
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem, koleginice Radeta, dva minuta.

(Vjerica Radeta: Nema smisla.)

Mnogo što šta nema smisla. Ali, da odgovorim na reklamiranje člana 27. i 30. koji ste već rekli…?

Ja sam diskusiju kolege Bačevca doživeo kao narodnog poslanika, koji jeste iz Socijaldemokratske partije i pripadnik je manjinskog naroda Bošnjaka. Potpuno legitimno. Nema nikakve…

Ne znam da li je njegova stranka ikad izašla na izbore kao manjinska stranka, kao pripadnici manjinskog naroda. Znam da su bili na izborima u Kosjeriću i da su izašli kao samostalno, kao stranka koja pripada većinskom narodu i osvojili mandate. Da li želite da se Skupština izjasni u danu za glasanje po ovom pitanju.

Reč ima koleginica Maja Videnović. Izvolite.
...
Demokratska stranka

Maja Videnović

Poslanička grupa Demokratska stranka
Gospodine potpredsedniče, gospođo ministarka, dr gospodine ministre, kada Vlada Republike Srbije po hitnom postupku dostavi u roku od tri dana, više od 20, odnosno 25 predloga izmena i dopuna zakona, a samo građanima vrlo kratko da kažem, da bi danas trebalo da govorimo o tome u kom je stepenu korupcije danas Srbija živi, o tome kakvo je stanje u pravosuđu i na koji način biramo sudije i zamenike tužioca, o besplatnoj pravnoj pomoći.

Vreme koje nas obavezuje da govorimo o suštini, a zbog toga što građani su pretrpani aferama i svime onim što dolazi iz Vlade, nisu ispratili ono što je suština i vreme koje mi predstoji me obavezuje da govorim o najopasnijoj stvari kojoj danas Vlada Republike Srbije u parlamentu pokušava, samo pokušava.

Nadam se da će biti dovoljno razuma da ovako nešto opasno, jer samo da vas podsetim sve zajedno, vlast je smenjiva i ja verujem da vi niste u ovom trenutku u mogućnosti da tako nešto percipirate i shvatite, ali svaka vlast je smenjiva. Ukoliko ovakav udar na državu i vladavinu prava uradite, posledice, nisam sigurna da možete da percipirate kako će biti.

Dakle, građanima, vrlo jasno, radi se o izmenama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i činjenici da Ustav Republike Srbije kaže da se obrada podataka o ličnosti može isključivo samo precizirati vrlo detaljno precizirati zakonom. Vlada Republike Srbije, gospođo ministarka u potpuno neverovatnom obrazloženju, ministarka sada ću vas citirati, zato što verujte mi niko od nas nije u mogućnosti ovako nešto interpretira i ponovi. Dakle, Vlada bira da posebno osetljive podatke, a to su podaci o ličnosti koji moraju, ako neka oblast mora da bude taksativno navedena, ako neka oblast ne sme da ima prostor za zloupotrebu to je ova oblast, a gospođa ministarka dolazi i kaže – ostavlja mogućnost da donosite i druge zakone kojima će biti ograničena prava, ali prava će biti ograničena samo ovim zakonom. Nisam siguran da li ste vi svesni šta ste vi zapravo rekli.

A o čemu se ovde, dame i gospodi, kolege, građani, građanke radi? Radi se o tome gde pravno ograničenje koje se policiji, koje se obaveštajnim agencijama, koje se bezbednosnim agencijama, kojima se više hiljada subjekata, koji na bilo koji način imaju podatke o svakom od nas, podatke o svakom građaninu i građanki, se omogućava da oni ta prava koriste kako im padne na pamet, da im se omogućava da ograničavaju prava građana bez obzira, odnosno izbacuje se iz ovog zakona reč – zakon.

Šta to znači i zašto je izbačeno? S obzirom da ste pokušali da ponudite neko obrazloženje koje je kontradiktorno, besmisleno koje nije zasnovano na zakonu, ja vas pitam da nam onda odgovorite i sledeće. Ako izbacujete reč – zakonom, to znači da može po diskrecionoj odluci, na bilo koji način, ko tačno može da utvrdi na koji način će se ograničiti prava građana? U kojim slučajevima? Čime su propisana ta ograničenja? To su informacije koje ne nama nego građanima Srbije niste dali.

Znate, kada Vlada Srbije, kada odluči da iz zakona izbacuje reč - zakon, to vrlo jasno govori o potpunoj jasnoj nameri, a to je da se ovaj zakon donosi u interesu BIA, a ne u interesu građana. Mi smo pre tri nedelje imali neverovatan slučaj i ministre Stefanoviću ja se sada vama obraćam. Vi ste rekli zašto kolege poslanici nisu bili na Odboru za kontrolu službi bezbednosti, to je potpuno legitimno pitanje, ali se apsolutno ne radi o tome. Gospodin načelnik u BIA je u svojstvu autoriteta institucije koju predstavlja, pred premijerkom, on nije tako nešto rekao poslanicima na zatvorenoj sednici, on je građanima rekao da su pojedini predstavnici opozicionih stranaka, pojedini predstavnici medija, pojedini predstavnici nevladinih organizacija i sindikata najozbiljnije opasnost po bezbednost Republike Srbije.

Nakon naših ponovnih pitanja da vi građanima Srbije i nama koji njih predstavljamo, odgovorite na osnovu kojih podataka je tako nešto informisano i šta to zapravo znači? Vi, umesto odgovora, dolazite ovde sa izmenama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, gde se izbacuje reč – zakon. Ovo je zakon gde će prava građana biti apsolutno ugrožena i zloupotrebljena.

Mi smo danas svedoci činjenice da medicinski podaci, podaci o pacijentima i podaci koji posebno treba da budu zaštićeni, završavaju na naslovnim stranama, u tabloidima zato što je neko pokušao da se i na taj način obračunava sa nekakvom građankom koja se bunila zbog bilo čega. Ne radi se o tome. Mi danas imamo situaciju da neko sa institucijom autoriteti institucije optužuje, odnosno govori da je neko najveća opasnost po bezbednost. Šta građani Srbije mogu da očekuju kada se usvoji ovo, kada ovo stupi na snagu? NJima ste dužni odgovore. Ja, na sve zajedno apelujem, kolege poslanike…

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Privodite kraju.