Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 30.11.2018.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/301-18

4. dan rada

30.11.2018

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:15 do 18:55

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Branko Ružić

Zahvaljujem, predsedavajući.
Gospodine Jovanoviću, s obzirom da se ovo pitanje postavljalo u prethodna tri dana, mislim da je zbog građana važno da oni znaju da nije zabranjeno zapošljavanje u državnim službama. Ono što je takođe važno to je da upravo te mere od 2013. godine u jednom delu smanjenja broja zaposlenih, racionalizacije broja zaposlenih u javnom sektoru predstavljaju mere koje su najviše doprinele smanjenju rashoda, a samim tim i uspehu fiskalne konsolidacije.
Dakle, mi imamo paralelna dva procesa gde praktično sada sprovodimo proces optimizacije uz tu racionalizaciju i time obezbeđujemo fiskalnu stabilnost. Mi smo se odlučili da produžimo primenu ovog zakona do kraja 2019. godine, kako bi u ovom srednjoročnom periodu ostvarili upravo ciljeve fiskalne politike koji su usmereni na održavanje ili održanje fiskalne stabilnosti i to je ono što je bila intencija i razlog za produžetak ove odluke. Međutim, usled pozitivnih efekata ovih mera koje smo primenjivali kao Vlada Republike Srbije u prethodnih pet godina, omogućeno je mnogo manje restriktivno odlučivanje o potrebi novog zapošljavanja i to je fakat, to je činjenica.
Mi ćemo naredne godine razmatrati efikasnije načine da ovaj problem rešimo, ali ono što će biti model koji je svakako najpovoljniji, to je da se spram budžeta jasno definiše kadrovski plan i da to bude praktično dobitna kombinacija za rešenje ovog problema, ali je važno da građani znaju da nema reči o tome da nema zapošljavanja. Svakako, kontrolisano zapošljavanje koje se sada sprovodi jeste način da se fiskalna konsolidovanost sačuva, očuva, a da se pri tom svi ovi zahtevi, legitimni zahtevi, naravno, koji postoje i od strane jedinica lokalnih samouprava uvaže na adekvatan način i o tome se svakako odlučuje na vladinoj komisiji. U tom smislu zaista mislim da smo napravili krupne korake napred.
Jedan podatak je veoma značajan, moramo imati u vidu da javna uprava i javni sektor predstavlja sve ono što nisu javna preduzeća. Upravo u tom segmentu društva radi 468.000 ljudi, a od decembra 2013. godine kada su mere otpočele do oktobra 2018. godine, dakle ove godine, broj koji je smanjen je 47.471. To je dovoljno da zaključimo da smo, naravno, paralelno sa tim imali i onu mogućnost da kontrolisano zapošljavamo, da racionalizujemo, da sinhronizujemo i da napravimo preraspodelu unutar samog sistema, da tamo gde postoje potrebno praktično ne sprovodimo linearnu racionalizaciju, neko će reći otpuštanja, nego da vodimo računa o tome šta su značajni sektori i šta nam je u fokusu, poput zdravstva, medicinskih sestara, doktora, inspektora itd. Hvala vam.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, gospodine Ružiću.
Reč ima Sonja Vlahović. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Sonja Vlahović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, poštovani predsedavajući.

Uvaženi ministri, kolege i koleginice, poštovani građani i građanke Srbije, naša Srbija se nalazi na dobrom, zdravom putu daljeg ekonomskog, privrednog rasta i razvoja. Uspeh znači raditi najbolje što možemo sa onim što imamo. Naša Vlada i naš predsednik Aleksandar Vučić su dokazali da je rad osnovni ključ svakog uspeha. Izgradili su uspeh od nasleđenog neuspeha.

Nakon uspešne sprovedene fiskalne konsolidacije od 2015. do 2017. godine izbegnute krize javnog duga i obezbeđivanje makro-ekonomske stabilnosti, nakon teških ekonomskih mera i reformi od 2014. godine došli smo do dobrih rezultata. Ponosno ću istaći te dobre rezultate.

Smanjena je nezaposlenost na 11,9%, a 2012. godine iznosila 25,2%. Nezaposlenost mladih ljudi je smanjena 50%, sa 51% na 27,5%. Javni sektor je pri tom smanjio broj nezaposlenih a privatni sektor je povećao broj zaposlenih. Treću godinu za redom imamo suficit u budžetu, završava se budžet sa suficitom, javni dug se konstantno smanjuje i na kraju 2017. godine iznosi 26,6% BDP, pre par godina je iznosio 70% BDP. Inflacija nam je 2,3% i privredni rast prvih devet meseci 2017. godine 2,3%.

Predlog budžeta za 2019. godinu je uravnotežen, racionalan i karakteriše ga socijalni aspekt. Povećanje životnog standarda građana povećuju se plate i penzije od 7% do 12%, s tim što ćemo zdravstvenim radnicima dati najviše povećanje policiji, vojsci, nastavnicima.

Razvojni aspekt, velika ulaganja infrastruktura u izdvajanju kapitalne investicije preko 30% budžeta za 2019. godinu biće predviđeno za kapitalne investicije. Znači, 30% više nego 2017. godine, 220 milijardi dinara je predviđeno za kapitalne investicije od tih 220 milijardi planira se završetak obilaznice oko Beograda, veliki broj novih mostova, tunela, zdravstvenih ustanova, škola, vrtića, bolnica. Znači, razvoj privrede i dalji rast naše ekonomije, smanjenje opterećenja na zarade 63% na 62%.

U danu za glasanje ću podržati ovakav predlog budžeta, naravno i set svih reformskih zakona, kao i sve predloge na dnevnom redu. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala koleginice Vlahović.

Reč ima Marija Jevđić. Nije prisutna.

Reč ima Marija Janjušević. Nije prisutna.

Reč ima Nataša St. Jovanović. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Nataša (Stanoja) Jovanović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka

Zahvaljujem uvaženi predsedavajući.

Poštovani ministre sa saradnicima, kolege narodni poslanici, naša obaveza i dužnost prema građanima Srbije je da nastavimo uzlaznim putem, jer ko hoće i zna pokazalo se i da može. Svakako voditi Vladu Republike Srbije je velika odgovornost, ali velika prilika i čast. Utvrđene su smernice za reformu upravljanja javnim finansijama kroz primenu programskog budžetiranja i utvrđeni prioriteti rashoda troškova i kao što vidite to je urodilo plodom jer dosledno se držimo puta oporavka i revitalizacije finansija i cele zemlje.

Osnovni ciljevi budžeta su održavanje makroekonomske stabilnosti i primene mere finansijske konsolidacije. Zatim, smanjenje učešća javnog duga u BDP, podizanje profitabilnosti javnih preduzeća, unapređenje poreskog sistema, smanjenje sive ekonomije i bolja naplata poreza, povećane investicije na nivou države iznose 20 milijardi dinara. Došli smo na nivo da brže otplaćujemo obaveze od predviđenih, dinamike otplate i da koristimo kredite po kamatnim stopama kao i mnogo razvijenije zemlje u regionu.

U 2019. godini je predviđeno da 20 miliona evra da bude uloženo u projekte kulture što me posebno raduje. Mnogo se radilo na modernoj, digitalizovanoj administraciji, jer se na taj način država bori protiv korupcije i na taj način se uštedelo 225 miliona dinara. Posebna pažnja se poklanja znanju inovacijama i to je ključno za ekonomski rast. Povećava se broj mesta na tehničkim fakultetima 20%, jer mi mislimo o budućnosti i potrebni su nam stručni i obrazovani kadrovi.

Veoma sam ponosna na ovu Vladu, na trud i rad i marljivost jer su radili mnoge stvari na koje se čekalo više od 40 godina, zato što Vlada gospodina Vučića, a isto je nastavila gospođa Brnabić kao predsednica Vlade, postavila je temelje države na zdravim osnovama i pored užasne kampanje neistina i stalnih pritisaka kojima je naša zemlja izložena.

Naš predsednik je rekao – želim ujedinjenu Srbiju, jer kada smo ujedinjeni možemo sve da postignemo. Često je i naša premijerka apelovala na jedinstvo, da u ova teška vremena treba da se složimo oko bitnih stvari za državu i da je sramota raditi protiv nje. A svedoci smo monstrouznih i lažnih izjava pojedinih opozicionih kolega i to nisu strani državljani već upravo građani Srbije.

Ova Vlada u ovoj godini nastavila je prethodno započeto, a to je konstantni rast BDP u prethodne tri godine i sprečila bankrotstvo, uredila je javne finansije, drastično povećala nivo investicija i najviše je napravila kilometra puteva do sada.

Ovaj budžet je razvojni, ali je i realan i uravnotežen i usmeren na poboljšanje kvaliteta života građana i ulaganje u kapitalne projekte i dalji rast privrede. Ova Vlada je pokazala celom svetu koja su četiri koraka koja treba slediti do uspeha. Planirati misleći na cilj. Pripremaj i iskoristi dobre šanse. Pod tri, nastaviti u pozitivno duhu i pored svih teškoća. I, četiri, raditi istrajno.

Kinezi vredni, pametni ljudi imaju jednu izreku koju bih uputila našim opozicionim kolegama, pričom nećete skuvati pirinač. Sada da dam priliku i drugim mojim kolegama da kažu nešto, a sa ovim završavam, uz želju da sledeće godine se nađemo na istom ovom mestu sa još boljim rezultatom iako sa ovim i sa razlogom ponosimo. Hvala vam.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Reč ima gospodin Borisav Kovačević. Izvolite.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Borisav Kovačević

Poslanička grupa Partija ujedinjenih penzionera Srbije
Hvala, gospodine potpredsedniče.

Uvaženi ministri, sa saradnicima, poštovane koleginice i kolege poslanici, u ovako obimnom setu zakona, bez obzira što je toliko obiman dominira, naravno, ovaj Zakon o budžetu. Ne bih o njemu, o samom budžetu, oceni konkretno govorio, mislim da je dosta kolega govorilo, posebno apostrofiram ono što je moj prezimenjak Goran govorio i mislim da je to ono što je suština ovog zakona i budžeta. Samo bih rekao da kada proučite taj Predlog budžeta vidite mnogo inovacija pozitivnih u pristupu pravljenja budžeta za narednu godinu koja se mora apsolutno pozdraviti i mislim da taj trend treba zadržati i tako praviti buduće budžete. Budžet kakav je bio i pre pet, šest godina, i sedam i sada potpuno su različiti pristupi.

No, kao takav poslanička grupa PUPS-a će ga naravno, kao i ostale zakone iz ovog seta podržati. Ali, bih hteo samo jednu stvar da kažem u vezi budžeta. Mi smo imali situaciju da je ova Vlada prepoznala i našla za potrebno da u ovom mandatu posebnu pažnju posveti regionalnom razvoju i preduzetništvu i taj sektor svog delovanja poverila kabinetu ministra bez portfelja, gospodinu Krkobabiću. Hajde, on je sad tu, ali nije važno ko je. Na tome se dosta radilo.

Zašto ovo podvlačim? Podvlačim zato što u okviru regionalnog razvoja je pristupljeno prošle i ove godine mnogim stvarima koje su umerene na revitalizaciju sela i unapređenje i razvoj ruralne sredine ove države. Mislim da je to nešto što strateški moramo imati u vidu. To se ne može uraditi za godinu, dve dana, itd. Ali, mislim da je jako značajno i za ukupni doprinos razvoju zemlje, da ne govorim o razvoju poljoprivrede i privrede u celini.

Za uklanjanje mnogih sadašnjih nedostataka i mana u razvoju društva, a to je, pre svega, da povećamo u velikoj meri zaposlenost, da rasteretimo gradove mnogih pritisaka koji idu iz te ruralne sredine, odnosno iz sela, da razvijemo zemlju u celini podjednako, da maksimalno iskoristimo sve resurse u poljoprivredi, itd.

Zato ja mislim, intimno sam čak i očekivao, obzirom da je dosta na tom planu urađeno za ove dve godine, što je pokazalo da je pravilno opredeljenje Vlade na taj sektor i njegov razvoj, mislio sam da će se ostvariti ono što je u ekspozeu prilikom izbora Vlade rečeno, a podsećam rečeno je da se nije menjao Zakon o ministarstvima, što ne znači, doslovce citiram, rečeno je – što ne znači da nećemo ići na neko od novih ministarstava. To može biti i prilikom usvajanja godišnjih budžeta, itd.

Intimno sam očekivao da će ovi poslovi prerasti i ovim budžetom da će se možda Vlada opredeliti da u 2019. godini se formira novo ministarstvo za regionalni razvoj i revitalizaciju sela, zadrugarstvo i sve ovo što je rađeno u ove dve godine.

Predložio bih na kraju, obzirom da me vreme gazi, predložio bih Vladi, bez obzira što to nije ušlo u budžet i obuhvaćeno budžetom, čak je smanjeno na nekih 25 miliona, sredstva su smanjena, da mogu se iznaći sredstva. Evo za šta.

Da li je to putem rebalansa ili na neki drugi način, sredstva kojima bismo u ovoj godini pripremili uslove i organizovali i kadrovski i strukturno i na svaki drugi način, uslove da krajem 2018. godine kada usvajamo budžet, ako ne pre, se računa i formira to novo ministarstvo koje bi bilo pripremljeno da u 2020. godini, znači sledećoj, napravi ono što se od njega očekuje. Znači da bude gotovo i sa planom i sa svim tim, da maksimalno bude u punom kapacitetu. Hvala lepo.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala kolega Kovačeviću.
Reč ima Veroljub Matić.
Izvolite, gospodine Matiću.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Matić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Što se tiče budžeta, ja sam uvek voleo da budem konkretan i lociraću se samo na tri stvari koje su po meni dosta bitne, a to je završetak akumulacije, odnosno brane i akumulacije „Stubo Rovni“ koja ima prvenstveno dvonamensku ulogu. To su sprečavanje poplava, navodnjavanje i vodosnabdevanje zdravom, ispravnom pijaćom vodom.

Obzirom da zdrava, ispravna pijaća voda je uvek problem i na njoj treba uvek raditi i biti spreman, mislim da, s obzirom na količine vode koje ova akumulacija ima, mislim da treba proširiti i druge opštine kao što su LJig, Osečina i Koceljeva. Koliko ja znam Koceljeva se sprema da bude neko ko će se zakačiti za zdravu pijaću vodu koja će dolaziti iz brane Stubo Rovni , a ove godine se ta velika investicija završava.

Druga stvar koju želim da kažem je protivgradna zaštita. U ovoj Srbiji, nama je poljoprivreda jako ugrožena od elementarnih nepogoda, a prvenstveno od grada i ovde je jedan kolega pre mene već govorio o tome, ali ono što ova Vlada preduzima i nadležno ministarstva je automatska odbrana od grada, tako da će se na dva prostora u ovoj Srbiji graditi automatska odbrana od grada.

To je zapadni deo Srbije i deo Vojvodine. To će biti kontinuitet, tako da će cela Srbija u nekom narednom periodu biti pokrivena efikasnijom, automatskom odbranom od grada .

Ono što želim još da kažem, s obzirom da su mi se kolege, pošto sam ja te struke, obratile jednim dopisom, želeo bih da kažem, i to se uglavnom odnosi na ministra Ružića, a to je RGZO.

Oni imaju višedecenijske probleme, s obzirom da funkcionišu u okviru državne uprave i tu je skup, u okviru državne uprave, najviše tehničkih lica ima. Od inženjera, tehničara u kombinaciji sa pravnicima rade jako bitan posao i oni kao takvi su jedna spona, jedno vezivno tkivo, jedan lepak u nivou funkcionisanja državne uprave u celini, kao i lokalne samouprave.

Jako su to stručni ljudi, usko specijalizovani i oni su imali određene zahteve, i sad imaju. Ako je moguće ispraviti u toku ove sednice, da, ako se smatra da je njihov zahtev opravdan. Suština njihovog predloga je da se u okviru člana 32. Zakona o državnim službenicima uvrste i radna mesta na stručnim poslovima koji su zastupljeni u RGZO.

Poslovi koji su vezani za održavanje katastra nepokretnosti, kao i oni koji se odnose na upravljanje geoprostornim podacima zahtevaju posebna znanja, veštine, kao i visok stepen odgovornosti i pouzdanosti.

U tom smislu je i Zakon o državnom premeru rešio, definisao jedno zvanje katastarskog službenika, tako da su ti prethodni zakoni rešili određena pitanja. Ovi problemi u RGZ-u traju, kažem, deceniju i mislim da je vreme da se to reši na jedan način da se praktično i ta struka, specifikum te struke, ono što je potrebno ovoj državi, praktično zaslužuju jednu punu pažnju i praktično verifikaciju nekog postojećeg stanja,

Ovo je moja, ne zahtev, nego jedna sugestija da se vidi da li je moguće to sad ili u nekom narednom periodu. Zahvaljujem.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Reč ima ministar Branko Ružić. Izvolite, ministre Ružić.