O vama se radi.

Pitajte poslanike

ZIO

Poslanik kome je upućeno: Aleksandar Martinović

čeka se odgovor 2 meseca i 1 dan i 15 sati

Vestak sa 5 stanova

Poslanik kome je upućeno: Katarina Rakić

čeka se odgovor 3 meseca i 7 dana i 13 sata

Vestak sa 5 stanova

Poslanik kome je upućeno: Dušan Petrović

čeka se odgovor 3 meseca i 7 dana i 15 sati

Struktura Parlamenta