Otvoreni Parlament | Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvozu i uvozu robe dvostruke namene

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvozu i uvozu robe dvostruke namene

Tip akta: Zakon

Status: Predložen


Usaglašavanje sa Uredbom Saveta(EK) br. 428/2009 od 5.5.2009 i 388/2012 Evropskog parlamenta i Saveta od 19.04.2012. godine

Predlagač: Vlada

Uto
22.11.2016

Predlog zakona

[pdf]  [doc] 

Uto
22.11.2016

Ulazak u proceduru

Sažetak

Zakonom o izvozu i uvozu robe dvostruke namene sistem kontrole izvoza je usklađen sa evropskim zakonodavstvom, dok je sistem kontrole uvoza ostao neusklađen. Odnosno, suprotno evropskom zakonodavstvu u našem zakonodavstvu je postojao sistem kontrole uvoza ove robe, te je naša privreda bila opterećena dodatnim administriranjem.

Roba dvostruke namene podrazumeva svu robu koja se i inače sreće u trgovini, ali se pod određenim uslovima može koristiti i u proizvodnji oružja ili za proizvodnju opasnih hemijskih supstanci i eksplozivnih naprava, hemijskog ili biološkog oružja..

Predlogom zakona ukida se obaveza postojanja dozvole za uvoz ove robe, osim za specifične robe dvostruke namene koja je pobrojana u Konvenciji o zabrani razvoja, skladištenja i upotrebe hemijskog oružja i njegovog uništavanja, tj. za bojne otrove i njihove derivate.

Odredbe ovog zakona se više neće primenjivati na robu koja:
-pripada bezbedonosnim ili odbrambenim snagama RS ili druge države, koja ulazi, prelazi preko ili izlazi sa teritorije Srbije radi ispunjavanja obaveza Srbije iz međunarodnih sporazuma i članstva u međunarodnim organizacijama, učešća u multinacionalnim operacijama, učešća na međunarodnim vežbama i,
-se izvozi ili uvozi u cilju pružanja humanitarne pomoći ili donacije u hitnim slučajevima.

27%
26%
0%

Ključne novine

PROMENA


-Ukida se dozvola za uvoz robe dvostruke namene, osim za robu dvostruke namene utvrđene u Konvenciji o zabrani razvoja, skladištenja i upotrebe hemijskog oružja i njegovog uništavanja.
23%
35%
0%

Poslednji put ažurirano: 12.09.2019, 05:08