AKTA

Zakoni, strategije, rezolucije itd. su akta koje Narodna skupština razmatra i usvaja, a kojima se uređuju različite sfere naših života.

Od
Do

[pdf] 
Datum predloga: 17.10.2019.
Predlagač: Visoki savet sudstva

[pdf] 
Datum predloga: 01.10.2019.
Predlagač: Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije