AKTA

Zakoni, strategije, rezolucije itd. su akta koje Narodna skupština razmatra i usvaja, a kojima se uređuju različite sfere naših života.

Od
Do
[pdf] 
Datum predloga: 28.01.2020.
Predlagač: Goran Pekarski[pdf] 
Datum predloga: 17.12.2019.
Predlagač: 30.000 birača[pdf] 
Datum predloga: 02.12.2019.
Predlagač: Vlada