AKTA

Zakoni, strategije, rezolucije itd. su akta koje Narodna skupština razmatra i usvaja, a kojima se uređuju različite sfere naših života.

Od
Do


[pdf] 
Datum predloga: 03.03.2020.
Predlagač: Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

[pdf] 
Datum predloga: 17.10.2019.
Predlagač: Visoki savet sudstva

[pdf] 
Datum predloga: 10.05.2019.
Predlagač: Visoki savet sudstva

Nijedan akt nije pronađen.