AKTA

Zakoni, strategije, rezolucije itd. su akta koje Narodna skupština razmatra i usvaja, a kojima se uređuju različite sfere naših života.

Od
Do
[pdf] 
Datum predloga: 16.04.2019.
Predlagač: Vlada






[pdf] 
Datum predloga: 15.04.2019.
Predlagač: Vlada



[pdf] 
Datum predloga: 05.04.2019.
Predlagač: Vlada

Nijedan akt nije pronađen.